Alle berichten van Arjen

Vraag en Antwoord stand PVDA in Assendorp

Zwolle – Op zaterdag 15 juni organiseert de PvdA Zwolle op het Assendorperplein een zogenaamde Vraag en Antwoord-stand. Bewoners en overige geïnteresseerden zijn hier tussen 11:00 uur en 13:30 uur welkom om goede ideeën af te geven en om vragen te stellen over de standpunten van de PvdA. PvdA voorzitter Karen Kuipers verwacht zeker belangstelling voor deze stand: “Politieke standpunten zijn wel eens ingewikkeld.

PvdA.jpg 

Met deze actie verwachten we een antwoord te geven op de vragen die leven bij de bewoners over de landelijke en gemeentelijke politiek.” Naast de mogelijkheid om naar de Vraag en Antwoord-stand te gaan, kunnen de bewoners in de omgeving van het Assendorperplein ook een bezoekje verwachten. Karen Kuipers hierover: “We houden die dag ook een onderzoek over de woonbeleving van bewoners. Raadsleden en vrijwilligers nemen dan een buurtenquête af. Zij informeren bij de bewoners naar de positieve en minder positieve ervaringen die gaan over het wonen in Assendorp.” Volgens Karen Kuipers is het enquêteren door de PvdA leden verre van vrijblijvend: “Wanneer de enquêteurs problemen signaleren, dan geven zij deze door aan het ombudsteam van de PvdA Zwolle en de raadsfractie. Die ondernemen dan weer op hun beurt een gepaste actie. “ Na de actie publiceert de PvdA Zwolle de goede ideeën op haar website. De resultaten van de buurtenquête worden ook huis-aan-huis verspreid in Assendorp.

Rana Berends stopt als fractievoorzitter

Zwolle – Fractievoorzitter van GroenLinks Zwolle Rana Berends heeft onlangs aan het bestuur en de fractie bekend gemaakt dat ze een volgende raadstermijn niet ingaat. Zij blijft tot de verkiezingen in maart 2014 fractievoorzitter. Rana Berends over haar besluit: “In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en voor veel raadsleden is dit een periode om de balans op te maken.
Ook bij mij heeft de afgelopen maanden de vraag centraal gestaan of ik mij weer verkiesbaar wil stellen. Na een zorgvuldige afweging heb ik besloten om mij niet voor een derde raadstermijn kandidaat te stellen. Ik heb het raadswerk nu ruim 7 jaar met veel plezier en inzet gedaan en heb hiermee de kans gehad om me op een heel breed terrein te ontwikkelen. Ik heb mij ingezet voor een sociaal, groen, creatief en kleurrijk Zwolle. Ik ervaar het als een groot voorrecht om dit werk te mogen doen als vertegenwoordiger van de Zwolse burgers. Tot de verkiezingen in maart blijf ik mijn werk als raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks dan ook met veel plezier doen. Toch bespeurde ik bij mijzelf de afgelopen maanden twijfel of ik dit voor een nieuwe periode van vier jaar nog steeds met hetzelfde elan zou kunnen blijven doen. Het raadswerk neemt veel tijd in beslag en daarmee blijft er weinig ruimte over voor familie, vrienden en andere zaken die ik persoonlijk belangrijk vind.

Lees verder »

Start burgerinitiatief wijkgastvrouwen/heren

Zwolle – Dinsdag start in Zwolle het burgerinitiatief van de wijkgastvrouwen en heren. In alle wijken van Zwolle, inclusief het stadscentrum, zullen deze wijkgastvrouwen en heren er alles aan doen om de gastvrijheid in de buurt en wijk te vergroten en daarmee het leefklimaat in de stad te verbeteren. Om 15.30 uur wordt formeel de eerste badge met het logo en naam gepresenteerd, dat gebeurt voor de Fundatie aan de Blijmarkt. Daarna volgt een rondleiding met gastvrijheid als thema.

Er is juist voor de Blijmarkt en de Fundatie gekozen omdat het de plek is waar zeshonderd jaar geleden arme studenten werden opgevangen, vreemdelingen wegwijs werden gemaakt, zieken werden verzorgd en zelfs zieken met een besmettelijke ziekte werden geholpen. Tevens werden arme vrouwen en mannen aan werk geholpen. Dat allemaal in een tijd waarvan historicus Frits van Oostrom zegt dat die tijd erbarmelijk was. Behalve in Zwolle en Deventer, daar begon de Gouden Eeuw een eeuw eerder dan in de rest van het land. De eigenschappen/kenmerken van de stad Zwolle in die tijd zie je nu nog steeds terug. Iedereen doet mee, onderwijs voor iedereen, zorg voor de kwetsbaren(wat de gevolgen ook zijn) en ruimte voor andersdenkenden, andersgelovigen en anderstaligen. Gastvrijheid zet al eeuwen de toon. Vandaar dat de wijkgastvrouwen/heren niet uit de lucht komen vallen maar aansluiten bij de identiteit van de stad.

Welzijn op Recept

Zwolle – Op vrijdag 14 juni geeft wethouder Vedelaar het startsein voor Welzijn op Recept. Dat  is een aanpak voor mensen met klachten waarvoor een medische of psychologische behandeling niet nodig is. Welzijn op Recept begeleidt mensen naar activiteiten die bij hen passen.

Gebleken is dat zij daardoor minder klachten hebben en juist meer plezier en zin in het leven. Welzijn op Recept in Stadshagen is een initiatief van WijZ en Gezondheidshuis Stadshagen en wordt in Stadshagen uitgevoerd.  Dineke Liesting is teamleider bij WijZ en Hilly van den Hof is directeur van het Gezondheidshuis:  “We kunnen samen iets betekenen voor mensen en daar zijn we erg enthousiast over.”

Lees verder »

Voorbereiden nieuwe generatie verpleegkundigen

Zwolle – Tweedejaarsstudenten Verpleegkunde van Windesheim leren in het ‘Zorg op Afstand Skills Lab’ omgaan met eHealth-applicaties die verzorgd worden door Focus Cura Zorginnovatie. Hiermee wordt een nieuwe generatie verpleegkundigen klaargestoomd voor de toekomstige zorg. De studenten maken gebruik van PAL4 op een iPad en ervaren hoe het is om via een scherm zorg te verlenen.

Dr. Ir. Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg op Windesheim, is enthousiast over de samenwerking met Focus Cura. “Studenten leren communiceren met cliënten via een tablet en kunnen experimenteren met de nieuwste zorgapplicaties. Hiermee worden ze voorbereid op de zorg van de toekomst.” Tweedejaarsstudenten Verpleegkunde volgen tien weken lang een eHealth-module waar ze kennis maken met de nieuwste applicaties in de zorg. Hettinga: “eHealth gaat een steeds grotere rol spelen in de zorgsector en hier moeten onze studenten natuurlijk op voorbereid zijn. Met de vergrijzing in ons land komen er steeds meer hulpbehoevende ouderen. Zorg op afstand kan hier een antwoord op geven.

Lees verder »

Gemeenten verdiepen zich in 1000-jongerenplan

Zwolle – Trias Jeugdhulp houdt vrijdag 14 juni van 16.00-18.00 uur bij Traffic Support aan de Loggerweg 7 in Zwolle een bijeenkomst over de werkzame factoren van het 1000-jongerenplan.*

Op het programma staat een presentatie die dieper ingaat op de onderzoeksresultaten van Praktikon*, die onderstrepen dat de hulpvorm een onmisbare schakel is tussen kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt. De jongeren van het 1000-jongerenplan komen veelal niet in aanmerking voor reguliere re-integratietrajecten vanwege hun problematiek;
ze zijn ‘te moeilijk’. Het 1000-jongerenplan weet ze toch naar de arbeidsmarkt te begeleiden. De provincie Overijssel ondersteunt het 1000 jongerenplan. Gedeputeerde Bert Boerman van Jeugdzorg benadrukt de kracht van het project voor jongeren en werkgevers en hoopt dat gemeenten deze aanpak op haar merites willen beoordelen nu zij straks verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor de verhalen uit de praktijk van werkgevers, jongeren, ouders, onderwijs, gemeenten en de begeleiders van Trias Jeugdhulp. Deelnemers aan de bijeenkomst zijn: bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten en provincie, werkgevers, jongeren van het 1000-jongerenplan, ouders, onderwijs, instellingen waarmee Trias Jeugdhulp samenwerkt.

Wethouder reikt medailles Twijn4daagse uit

Zwolle – De vakgroepen bewegingsonderwijs en fysiotherapie van VSO de Twijn dagen hun leerlingen uit om sportieve prestaties te leveren en hun lichamelijke grenzen te verleggen.
Dit jaar zal wethouder van As de medailles van de Twijn4daagse, tijdens de feestelijke binnenkomst, uitreiken. Dit zal vrijdag 7 juni plaats vinden op het Hengeveld College om 14:15 uur. In 2011 heeft De Twijn voor het eerst de Twijn4daagse georganiseerd omdat niet alle leerlingen mee kunnen doen aan de Avond4Daagse in Zwolle, terwijl veel dat toch wel heel graag willen. De Twijn4daagse blijkt zo’n groot succes dat ze nu jaarlijks wordt georganiseerd.

Nieuw energie neutraal kantoor Enexis

Zwolle – Netbeheerder Enexis heeft vandaag een nieuw regiokantoor in Zwolle geopend. Het gebouw is energieneutraal en voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen en heeft  het BREEAM Excellent ontwerpcertificaat gescoord. De opening werd verricht door gedeputeerde Rietkerk van de provincie Overijssel en burgemeester Meijer van Zwolle.
De opening van het nieuwe kantoor van Enexis, dat ruimte biedt aan ruim 200 medewerkers, vindt plaats in een breder kader, waarbij betaalbaarheid, duurzaamheid en het nieuwe Werken centraal staan. Dat geldt ook voor de regiokantoren in Maastricht en Venlo, die vorige week officieel geopend werden. De gevels van het nieuwe gebouw zijn gemaakt van composiet. Deze zijn in hun vorm zonwerend en voorkomen dat het extreem goed geïsoleerde gebouw teveel opwarmt door directe zoninstraling. Een van de opvallende gedeelten in het nieuwe kantoor, dat is ontworpen door Atelier Pro, is het centrale atrium. Dit zal, met een getemperd buitenklimaat waaruit verse ventilatielucht wordt getrokken, gaan werken als een groene ‘long’. In de winter werkt deze ‘long’ als een wintertuin, terwijl in de zomer het glasdak open kan en het een binnentuin wordt. De planten in de groene ‘long’ zuiveren het fijnstof uit de ventilatielucht. Door het relatief grote dakvlak van de bedrijfshal kan voldoende energie op het dak worden opgewekt door PV-cellen. In combinatie met een Warmte Koude Opslag (WKO) zorgt dit ervoor dat het gebouw energieneutraal is.

Zomercarrousel Holtenbroek

Zwolle – Op woensdag 12 juni (van 13.00-16.00 uur) organiseert Travers Welzijn i.s.m wijkbewoners de Zomercarrousel Holtenbroek. Het wordt gehouden op wijkboerderij de Klooienberg. De toegang voor kinderen van 4-12 jaar is gratis. De Zomercarrousel wordt dit jaar voor de 14e keer georganiseerd.

zomercarroussel_10.jpg

De activiteiten worden buiten georganiseerd en zijn bedoeld voor de kinderen uit Holtenbroek die op de basisschool zitten. Ook dit jaar is er weer een uitgebreid programma opgesteld van sport, spel, recreatie en leuke creatieve dingen doen. De Zomercarrousel is inmiddels een begrip in Holtenbroek en werd de afgelopen jaren door heel veel kinderen en andere wijkbewoners bezocht. Dit jaar is het thema Caribische Spelen en staan er ook weer verschillende activiteiten op het programma zoals een klimwand, een groot springkussen, je kan je laten schminken, limbo dansen, zumba, een geheimzinnige speurtocht en nog veel meer! Net als ieder jaar kan de Zomercarrousel mogelijk gemaakt worden door de inzet van veel vrijwilligers uit de wijk en de bijdragen van een aantal sponsoren.

Deltion verzorgt lunch voor koningspaar

Zwolle – Op 19 juni bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Máxima de provincie Flevoland en Overijssel. Het Deltion College is als enige school gevraagd om tijdens het bezoek in zowel Ens als in ‘s Heerenbroek de lunch voor het koningspaar en de genodigden te verzorgen.

In totaal bereiden en serveren 50 studenten van de Horeca Vakopleidingen, de Hotelschool en de opleiding Luchtvaartdienstverlener van Deltion de koninklijke lunch. De eerste-, tweede-, en derdejaars studenten zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Op maandag 3 juni hebben de studenten de eerste instructies gehad over kleding, houding en uitstraling. “Ik vind het fantastisch dat wij hiervoor gevraagd zijn. We gaan ons uiterste best doen om er iets geweldigs van te maken”, vertelt horecastudent, Josien Deuten, enthousiast.

Lees verder »

De Unicef Stadshagenrun vernieuwt

Zwolle – Op zaterdag 19 oktober vindt – voor de zesde keer alweer – de Unicef Stadshagenrun plaats. Aan deze editie worden twee nieuwe wedstrijdelementen toegevoegd. Kinderen van 10 tot en met 14 jaar kunnen nu ook meedoen aan de ‘juniorenloop’, de afstand 1 mijl (1,6 kilometer).
Nieuw is de zogenaamde ‘generatieloop’ bij de afstand 5 kilometer. Vaders, moeders, opa’s en oma’s kunnen met deze loop samen met hun (klein)kind trainen en aan de generatieloop meedoen. Zij maken daarbij kans op een leuke attentie. Naast de 1 mijl en de generatieloop zijn er nog drie afstanden: de Allio Kids Run, de Concordia 5 km en de Run2Day 10 km. De inschrijving gaat open op 9 juni 2013 om 9.00 uur, vlak na de halve marathon van Zwolle. Voorinschrijven kan tot en met 1 oktober 2013, tenzij de inschrijflimiet eerder bereikt is.

Lees verder »

Voetbal Vrouwen Zwolle start Girls Academy

Zwolle – Voetbal Vrouwen Zwolle start met ingang van het nieuwe seizoen de Girls Academy. De Girls Academy richt zich op meisjes‑ en vrouwenvoetbal op het hoogste niveau.
Voetbal Vrouwen Zwolle is het samenwerkingsverband voor meisjes‑ en vrouwenvoetbal van Zwolsche Boys en ZAC. Met ingang van het nieuwe voetbal seizoen gaat het samenwerkingsverband verder onder VVZ. Wat staat voor Voetbal Vrouwen Zwolle. Binnen VVZ staat meisjesvoetbal centraal en biedt voetbal aan voor alle niveaus. Er wordt gewerkt met een speciaal op meisjes en vrouwen gericht trainingsmodel.

Lees verder »