Alle berichten van Gerrit-Jan Mondria

Kerstmarkt op wijkboerderij de Eemhoeve.

Zwolle – Op 13 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats op wijkboerderij de Eemhoeve. De kerstmarkt is van 11:00 tot 16:00 uur aan de Eemlaan 25 in Zwolle.

De wijkboerderij is versierd en is gehuld in een gezellige kerstsfeer. Op de kramen worden kaarsen en (zelfgemaakte) kerstspullen verkocht. Er zijn lekkere oliebollen en warme chocolademelk te koop. Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen zoals broodjes bakken en kerststukjes maken. U kunt ook genieten van een ronde door de buurt in een huifkar met trekpaarden. Het Dobbekoor verzorgt een optreden en voor de aankoop van een kerstboom kunt u ook op de kerstmarkt terecht. De toegang is gratis en een activiteitenkaart voor de kinderactiviteiten kost drie euro. De Eemhoeve hoopt u te verwelkomen op onze kerstmarkt.

Meander Bigband in Winkelcentrum AA-landen

Zwolle – Vrijdag 11 december zal de Meander Bigband een kerstoptreden verzorgen in het aangrenzende winkelcentrum in de AA-landen.
Omdat het Meander College een goede band heeft met de winkeliersvereniging zal de schoolband vrijdag om 14 uur een uurtje muziek maken voor het winkelend publiek.

mbb_kerst_02_-_vocals.jpg

De scholieren van het Meander College zijn met hun nieuwe kerstplaat "A New Tomorrow" al behoorlijk aan de weg aan het timmeren. De kerstsingle wordt overal goed ontvangen en het ziet er naar uit dat de leerlingen een aanzienlijk bedrag gaan doneren op 21 december als zij afreizen naar het Glazen Huis in Heerlen. De kerstsingle zal vrijdag uiteraard live worden gespeeld, maar deze is ook te beluisteren via YouTube en Spotif.

Lees verder »

Zwolle wil een toegankelijke stad voor iedereen

Zwolle – Zwolle wil een gastvrije stad zijn, die toegankelijk is voor iedereen. Dat stelt eisen aan de inrichting van de openbare ruimte: deze moet bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen, met en zonder handicap. De uitgangspunten hiervoor zijn nu vastgelegd in een visie op toegankelijkheid van de openbare ruimte. In 2016 krijgt de visie een praktische uitwerking in de vorm van een handboek en een inventarisatie van knelpunten.

Wethouder Filip van As: ‘Met deze visie wordt toegankelijkheid van de openbare ruimte niet aan het toeval overgelaten, maar krijgt het een duidelijke plek in het proces van ontwerp tot uitvoering. Ontwerpers van de openbare ruimte kunnen er al in een vroeg stadium rekening mee houden. De visie helpt ons ook met het lokaal toepassen van landelijke voorschriften waar we ons aan moeten houden.’ Al in 2012 had het onderwerp toegankelijkheid de aandacht van het college van b&w. Toen ging een pilot van start met het inhuren van een stadsergonoom, die als opdracht had om in beeld te brengen waar mensen met een lichamelijke beperking in de stad tegenaan lopen en suggesties te doen om dit op te lossen. Als vervolg op de pilot heeft het college eind 2014 besloten de toegankelijkheid van de openbare ruimte te borgen in een visie en een handboek en de rol van stadsergonoom intern te beleggen.

Lees verder »

Kerstdiner voor minima en daklozen in WRZV

Zwolle – Op woensdag 23 december is het zover. Dan organiseren De Vrienden van Herberg in de WRZV hallen het jaarlijkse kerstdiner voor gezinnen met een laag inkomen en natuurlijk voor iedereen, die behoefte hebben aan een warme en gezellige kerstavond. Het kerstdiner wordt inmiddels alweer voor de 26e maal georganiseerd.

23-12-2015_kerstdiner_voor_minima-wrzv_hallen_01.jpg

"De voorbereidingen zijn in volle gang en de aanmeldingen van gasten stromen alweer vanaf oktober binnen. Ook voor wat betreft de vrijwilligers zijn we alweer op volle sterkte met de mensen, die ook vorig jaar hebben meegeholpen en vele nieuwe vrijwilligers, gewoonweg geweldig!" aldus organisator Freddy Eikelboom. Initiatiefnemer achter het jaarlijkse kerstdiner Joop van Ommen (Voorzitter Vrienden van de Herberg) vertelt: "De steun die we krijgen van iedereen is echt hartverwarmend om te mogen ervaren. Laatst kwam hier (WRZV hallen, red) zomaar een man en vrouw binnen met een boodschappenpakket voor de kerst. Ze hadden het zelf al niet te breed, maar gaven wat ze hadden toch aan een ander. Zo hoor je met elkaar om te gaan in de wereld. En niet zoals het er nu soms aan toegaat met al die ellende wat je nu allemaal ziet en leest".

Lees verder »

“Minder vuurwerkoverlast tijdens oud en nieuw?”

Zwolle – Nu al hoor je af en toe al een harde knal. De gemeenteraad van Zwolle heeft het college van Burgemeester en Wethouders begin van dit jaar opgeroepen de vuurwerkoverlast terug te dringen en zich uitgesproken voor "een fijne jaarwisseling voor iedereen." De voorstellen van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad zijn onderweg.

In maart van dit jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin is gevraagd met een proef te beginnen in de drie Ittersum-wijken van Zwolle Zuid en de wijk Schoonhorst in Stadshagen met als doel de vuurwerkoverlast terug te dringen. In deze wijken was vorig jaar de overlast het grootst. In het najaar is een enquête gehouden onder de leden van het Burgerpanel van deze wijken. Uit deze enquête blijkt dat de helft van de inwoners zelf geen vuurwerk afsteekt. Meer dan 40% ervaart overlast met name buiten de toegestane tijden dat er vuurwerk mag worden afgestoken. Volgens landelijk beleid mag er alleen vuurwerk worden afgestoken op 31 december van 18.00 uur tot 2.00 ’s nachts. De meeste mensen vinden deze overlast acceptabel zolang er maar binnen de toegestane tijd wordt afgestoken. Velen vinden het vooral hinderlijk dat er al dagen eerder begonnen wordt met knallen.

Lees verder »

Politie oefent in centrum van Zwolle

Zwolle – De politie gaat woensdagavond 9 en 16 december oefenen in het centrum van Zwolle. Tijdens de oefeningen worden praktijksituaties nagespeeld waarbij politiemensen moeten optreden. Dit is het afsluitende onderdeel van een training voor agenten die deel uitmaken het horecateam in Zwolle.

klpd_1.jpg

Zij kunnen te maken krijgen met incidenten tijdens het uitgaansleven en dit vraagt een professionele aanpak. De politiemensen van het horecateam Zwolle worden vooral ingezet tijdens uitgaansavonden en evenementen in het horecagebied. Zij willen zo professioneel mogelijk kunnen optreden als er zich incidenten voordoen. Tijdens een training krijgen ze theorie en praktijk. Er wordt getraind in verschillende situaties waarbij ook gekeken wordt naar de onderlinge samenwerking. Tijdens beide oefeningen worden in totaal 30 politiemensen ingezet waaronder hondengeleiders en medewerkers die camera’s in het gebied bedienen. 50 studenten van Landstede verzorgen het tegenspel.

Lees verder »

Aanbesteding ombouw Kamperlijn van start

Zwolle – De werkzaamheden voor de elektrificatie van de Kamperlijn staan vanaf 17 december 2015 op de Europese aanbestedingskalender. Gedeputeerde Staten van Overijssel en de colleges van B&W van Zwolle en Kampen hebben ProRail opdracht gegeven de aanbesteding en de uitvoering van het werk te begeleiden. Naar verwachting is in het voorjaar van 2016 de aannemer voor deze klus bekend en zijn de werkzaamheden in het najaar van 2017 gereed. 

De aannemer die het werk mag uitvoeren, start in 2016 met de voorbereiding van de werkzaamheden en het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. In 2017 gaan de werkzaamheden aan het spoor van start. Bij de elektrificatie van het spoortraject tussen Zwolle en Kampen gaat het onder andere om de aanleg van 200 bovenleidingmasten naast het spoor en ondergrondse leidingen naar twee nieuwe technische ruimten voor de stroomvoorziening van 1500 volt naar de bovenleiding. Met de elektrificatie van de Kamperlijn, waar nu nog met dieseltreinen wordt gereden, bespaart de provincie op de exploitatiekosten (aanschaf-, onderhoud- en brandstofkosten). Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit in het gebied tussen Zwolle en Kampen. Elektrische treinen zijn ook stiller en sneller.

Lees verder »

Landstede stopt met partnerschap volleybal

Zwolle – Landstede beëindigt na veertien jaar, aan het einde van het seizoen 2015-2016, het partnerschap met Landstede Volleybal. Landstede blijft topsport in Zwolle een warm hart toedragen en blijft sportpartner van Landstede Basketbal.

Stichting Topsportteams Zwolle gaat eveneens met ingang van het seizoen 2016-2017 verder zonder het volleybalteam. Dit besluit heeft de stichting genomen nadat Landstede zich na veertien jaar heeft teruggetrokken als partner van Landstede Volleybal. Landstede is in al die jaren een zeer loyale partner geweest van Stichting Topsportteams Zwolle. Het bestuur is er trots op dat ze tot op de dag van vandaag al haar afspraken met spelers, staf en sponsoren is nagekomen. En dat de stichting ook in het restant van het seizoen aan alle verplichtingen kan blijven voldoen.

Lees verder »

Extra Uurtje Cultuurtje met Humphrey Campbell

Zwolle – Op zondag 13 december is er een extra Uurtje Cultuurtje op Cultuurschip Thor. Wegens de grote belangstelling voor hun concert hebben Humphrey Campbell en Rik Elings besloten tot een derde Uurtje Cultuurtje op de zondagavond!

8-12-2015humphrey_campbell_foto_diana_kok.jpg
Foto: Diana Kok

Zij zullen niet alleen om 12 uur en om 15 uur maar ook nog een keer om 20 uur hun sfeervolle kerstprogramma brengen.De charismatische zanger Humphrey Campbell is al vanaf het eerste seizoen een graag geziene gast op Cultuurschip Thor. Deze keer brengt hij samen met pianist Rik Elings onder meer de mooiste Kerst Klassiekers ten gehore. Humphrey is absoluut de aangewezen persoon om het American Songbook Christmas repertoire van bijvoorbeeld Nat King Cole en Frank Sinatra op de juiste manier te vertolken en vult het concert aan met andere bekende en minder bekende kerstnummers. De twee door en door op elkaar ingespeelde topmusici brengen het publiek in een warme muzikale kerstsfeer!

Lees verder »

Gemeenteraad stemt tegen referendum

Zwolle – De Zwolse burgers hoeven 6 april 2016 niet naar de stembussen om te kiezen of zij meer of minder koopzondagen willen. De gemeenteraad verwierp maandagavond de motie van Swollwacht voor het houden van een peiling met 26 tegen 11 stemmen. De coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA, D66, VVD, maar ook het CDA, hebben het voorstel van Swollwacht om een raadplegend referendum te houden afgewezen.

De VVD vind het tijdstip ongunstig, omdat er al een aantal onderzoeken lopen. De PvdA geeft aan dat ze het niet vind kunnen dat deze dilemma door de burgers moet worden opgelost. Het CDA is principeel tegen een referendum, omdat de raadsleden al democratisch gekozen zijn, wel wil ze haar eigen achterban om hun mening vragen, zegt fractievoorzitter Judith Compagner. SP, Swollwacht, fractie Cetin en GroenLinks zijn voor een raadplegend referendum, waarbij de SP aangaf geen voorstander van de uitbreiding van het aantal koopzondagen te zijn. GroenLinks gaf aan, dat ze de collectieve zondagsrust belangrijk vindt, maar het ook belangrijk vindt om te luisteren naar signalen vanuit de stad.

“Kunst, waar is het goed voor?”

Zwolle – Het Langhuis presenteert in het kader van de huidige expositie van Rudy Simon getiteld HYPERFOCUS, de lezing "Kunst, waar is het goed voor?" door filosoof Onno Zijlstra.

Rudy Simon werkt als kunstenaar ongebonden en volgens zijn eigen regels. Onno Zijlstra zal ingaan op zijn werk aan de hand van het esthetische gedachtegoed van Immanuel Kant. De kunst van Rudy Simon is uitgesproken autonoom. Deze expositie is het werk van een romanticus die de zin boven het nut plaatst. Met werk dat voortkomt uit zelfbeschouwing, emotie, intuïtie, spontaniteit en een grote verbeelding. De vraag van deze avond is of en hoe dit werk van belang is voor de samenleving en mogelijk zelfs geëngageerd genoemd kan worden.

Lees verder »

De Zwolse Warme Winter Wandeling 2015

Zwolle – Trek de winterschoenen aan en ontdek de historische binnenstad van Hanzestad Zwolle met de Warme Winter Wandeling. Tegen het decor van de sfeervol verlichte binnenstad begeleiden stadsgidsen u zodat u de stad Zwolle optimaal kunt ervaren én proeven.

7-12-2015winter_wandeling_2015.jpg

De Warme Winter Wandeling start om 14.45 uur bij Museum de Fundatie. U bezoekt één van de zalen in het museum en krijgt daar uitleg over het museum, de tentoonstellingen én over het gebouw. Eenmaal buiten wandelt u door de knusse straatjes van de Zwolse binnenstad richting de geur van ambachtelijk gebakken Zwolsch Brood van de bakker en ook nog de geur van heerlijke stroopwafels van Het Stroopwafelwinkeltje, waar uw smaakpapillen op de proef worden gesteld. Een bezoek aan Galerie het Langhuis, waar de expositie Hyperfocus van kunstenaar Rudy Simon tentoongesteld wordt en de Klokkenmaker, in het prachtige Karel de Vijfde huis, staat ook op het programma.

Lees verder »