Alle berichten van Hennie Vrielink

Afscheid van de IJsselcentrale in Zwolle-Zuid

Afscheid van de IJsselcentrale in Zwolle-Zuid

Zwolle – De IJsselcentrale is niet meer. Het grootste en meest markante bouwwerk van Zwolle-Zuid is tot de grond toe afgebroken. Je weet pas wat je mist als het er niet meer is.

De theatermakers van Bruisende Buren, energieleverancier ENGIE en wijkbewoners willen de laatste eer bewijzen aan het verdwenen bouwwerk. Op zaterdag 29 en zondag 30 juni wordt op en rondom het terrein van de voormalige energiecentrale de muziektheatervoorstelling "Requiem voor de IJsselcentrale" gespeeld. Tientallen inwoners van Zuid doen mee aan de voorstelling en samen met het publiek zullen op passende en theatrale wijze herinneringen worden opgehaald uit het verleden van de afgebroken centrale en worden vooruitgekeken naar de toekomst van deze melancholische plek bij Harculo aan de IJssel.

Lees verder »

Gemeente Zwolle heeft hoge ambities, maar beperkte financiële ruimte

Gemeente Zwolle heeft hoge ambities, maar beperkte financiële ruimte

Zwolle – Het college van Burgemeester & Wethouders had donderdagmiddag de pers uitgenodigd voor een toelichting op de plannen voor de komende vier jaar. Zwolle wil na Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de vierde economische topregio van Nederland worden en doorgroeien naar 140.000 inwoners. Het eens zo rustige provinciestadje moet over tien jaar stedelijker, diverser en bruisender zijn geworden. Wel moet de stad sociaal blijven met de huidige menselijke maat.  Zwollenaren waarderen hun stad met rapportcijfer 8.

Burgemeester Henk Jan Meijer lichtte toe dat Zwolle duurzamer wil worden en daarom grote plannen heeft op het gebied van de energietransitie, een klimaatbestendige stad en de transitie naar een circulaire economie. Ambities die gevolgen zullen hebben voor alle Zwollenaren. De krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om meer gekwalificeerd personeel, terwijl er tegelijkertijd inwoners zijn die moeilijk een baan kunnen vinden en van een uitkering afhankelijk zijn. Via de zogenoemde Human Capital Agenda wil de gemeente dit aanpakken. Tegelijkertijd zijn de uitgaven in het sociaal domein onverwacht opgelopen en is al eerder afgesproken hervormingen door te voeren om de kosten beheersbaar te houden. Met name op jeugdhulp en de WMO-voorzieningen en -ondersteuning zal bespaard moeten gaan worden. Op de WMO moet in 2019 al 1,5 mln worden bespaard oplopend tot 4,3 mln in 2024 . Voor de jeugd bedraagt de bezuiniging dit jaar 0,4 mln, maar in 2024 4,7 mln. Verantwoordelijk wethouder Michiel van Willigen wil dit tekort opvangen door te investeren in meer preventieve jeugdzorg, eerstelijnsopvang door sociaal wijkteams en naar een effectievere en meer ambulante jeugdhulp. Voor een aantal Zwolse instellingen zal de subsidie niet verhoogd worden met het inflatiepercentage van 2,6%.

Lees verder »

Vuurwerk in Zwolle: plezier of overlast?

Zwolle – Veel inwoners van Zwolle vieren de jaarwisseling met het afsteken van vuurwerk. Deze traditie, waaraan veel Zwollenaren plezier beleven, levert ook elk jaar klachten op. Maandagavond werd daarover in de gemeenteraad gediscussieerd. Eind vorig jaar stelden GroenLinks, ChristenUnie en D66 voor vuurwerkvrije zones in Zwolle in te voeren. In hun verkiezingsprogramma hadden ook de PvdA en CDA al aangegeven voorstander te zijn van vuurwerkvrije zones. VVD, SP en Swollwacht waren vorig jaar tegen het instellen van vuurwerkvrije zones door de gemeente.

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders een opinienota over vuurwerkoverlast naar de gemeenteraad gestuurd, maar spreekt zich niet duidelijk uit over het al dan niet invoeren van vrijwillige of verplichte vuurwerkvrije zones eventueel in combinatie met een centrale vuurwerkshow. Bij verplichte zones wordt dan gedacht aan verzorgingshuizen voor ouderen, ziekenhuizen, dierenweides, natuurgebieden e.d. Het college laat het aan de gemeenteraad over een voorkeur uit te spreken. Wel geeft het aan dat het invoeren daarvan extra kosten met zich meebrengt voor de gemeente. Elke variant heeft voor- en nadelen. De meeste overlast wordt ervaren door het vuurwerk dat  voorafgaand aan de toegestane afsteektijd wordt afgestoken. Er mag pas op 31 december vanaf 18.00 uur geknald worden. 

Lees verder »

Zwolse ex-daklozen Wouter en Bastiaan spelen in theatervoorstelling OSSO

Zwolse ex-daklozen Wouter en Bastiaan spelen in theatervoorstelling OSSO

Zwolle – De voorpremière en première van theatervoorstelling OSSO zijn komende week op 4 en 5 juni in het Papenstraattheater. Deze voorstelling onder regie van Elise Doll van Meraki Theaterproducties confronteert de toeschouwers met het leven op straat van dak- en thuisloze jongeren. In deze voorstelling spelen ook de voormalige Zwolse daklozen Wouter Gardebroek en Bastiaan de Mos een rol. Ze spelen waarheidsgetrouwe scenes uit hun eigen leven toen ze in Zwolle op straat bivakkeerden.

Wouter is militair geweest en uit dienst gegaan omdat het daar niet ging. Toen ging het mis: "Ik zette het op het zuipen en kwam in financiële problemen. Mijn huis in Kampen werd verkocht en langzaam zakte ik naar beneden. Ik werd dakloos en heb vier maanden in De Herberg geslapen." Omdat hij al wel stond ingeschreven kreeg hij drie jaar geleden een woning in Zwolle. Hoewel hij nog wel van een uitkering moet rondkomen, werkt hij nu als vrijwilliger bij het Leger des Heils. Hij haalt boodschappen voor de twee Zwolse brasserieën van het Leger en bezorgt ook lunches. "Het bevalt me uitstekend." Toen Elise Doll hem bij het Leger des Heils  benaderde om mee te spelen in de voorstelling OSSO hoefde hij niet heel lang na te denken.

Lees verder »

83-jarige Corry Stuifzand speelt hoofdrol in 'We zijn er bijna'

83-jarige Corry Stuifzand speelt hoofdrol in 'We zijn er bijna'

Zwolle – Tijdens de première op vrijdag 21 juni zal de Zwolse Corry Stuifzand de gedaante aannemen van mevrouw Zachtleven in huize 'We zijn er bijna'. Als hoofdpersonage in deze voorstelling op locatie van de theatergroep Rimpels en Vouwen wordt ze na het overlijden van haar man losgerukt uit haar vertrouwde leefomgeving en komt ineens terecht in huize 'We zijn er bijna'. Ze is vergeetachtig, heeft haar man net verloren en is op zoek naar haar muziekdoosje; het enige wat ze nog van haar man heeft.

De voorstelling 'We zijn er bijna' confronteert de bezoekers op absurdistische en indringende wijze met de huidige ouderenzorg. Op enkele rollen na wordt de hele voorstelling gespeeld door amateurs onder professionele begeleiding van artistiek leider en regisseur Lisi de Schepper. Vorig jaar heeft de kwieke en actieve Corry Stuifzand zich aangemeld, omdat ze vroeger jarenlang als verpleegkundige werkzaam was en ook actief aan amateurtoneel heeft gedaan. "Misschien ben ik hier wel te oud voor", maar enkele dagen na de auditie wordt ze al gebeld door Lisi de Schepper: "Ik heb je iets leuks te vertellen. Jij krijgt de hoofdrol!" Inmiddels is ze met de andere acteurs al sinds februari aan het repeteren. "Ik ben de oudste acteur van de sprekende rollen." Tijdens het interview met Weblog Zwolle benadrukt ze wel: "Ik ben een heel ander vrouwtje dan mevrouw Zachtleven."

Lees verder »

Sociaal-democraat Tjeenk Willink en liberaal Remkes in Zwolle voor het Thorbeckedebat

Sociaal-democraat Tjeenk Willink en liberaal Remkes in Zwolle voor het Thorbeckedebat

Zwolle – De verstokte liberaal Johan Remkes, oud-minister en oud-commissaris van de Koning was donderdagavond in Zwolle voor de traditionele Thorbeckelezing. Ook de overtuigd sociaal-democraat Herman Tjeenk Willink, oud vice-president van de Raad van State, minister van Staat en informateur van Rutte III was naar Zwolle gekomen.

Ondanks hun verschillende politieke achtergronden zijn ze behoorlijk eensgezind over de problemen in onze parlementaire democratie. Volgens Remkes voelt een deel van de bevolking zich onvoldoende vertegenwoordigd in Den Haag en dreigen af te haken van de politiek of zijn inmiddels al afgehaakt. Tjeenk Willink stelt vast dat een derde deel van de bevolking aangeeft: "Er wordt te weinig naar mij geluisterd in politiek Den Haag."

Lees verder »

Zwolse woonwagenbewoners willen meer staanplaatsen

Zwolle – Maandagavond pleitte Aleida Slof namens de Zwolse woonwagengemeenschap bij de gemeenteraad voor uitbreiding van het aantal staanplaatsen. Vorig najaar hebben woonwagenbewoners in de Bellinistraat in Holtenbroek gedemonstreerd voor 250 nieuwe staanplaatsen in Zwolle.

Hoewel het contact met de gemeente Zwolle volgens Aleida Slof goed verloopt, is het volgens haar belangrijk dat er zowel voor de woonwagenbewoners als gemeente Zwolle een bewonerscommissie is, die als aanspreekpunt kan dienen. In Zwolle is elke woonwagenlocatie vertegenwoordigd in de bewonerscommissie. Het overleg met de woningbouwcorporaties, die eigenaar en beheerders van de woonwagenlocaties zijn, verloopt moeizaam: "Het vertrouwen is behoorlijk zoek." Ook een recent voorstel van wethouder Ed Anker over de wijze van toewijzing van standplaatsen kan niet op instemming rekenen van de woonwagenbewoners.

Lees verder »

Repetities Rimpels en Vouwen in volle gang

Repetities Rimpels en Vouwen in volle gang

Zwolle – Hoewel de première van de voorstelling 'We zijn er bijna' van theatergroep Rimpels en Vouwen pas op 21 juni plaatsvindt, zijn de deelnemende acteurs en zangers inmiddels al volop aan het repeteren. Weblog Zwolle was afgelopen vrijdagavond aanwezig bij de repetitie van het gelegenheidszangkoor, dat meespeelt in de voorstelling. Onder de enthousiaste leiding van Carmen Hovestad oefenen vijftien vrouwen en mannen de liedjes die ze ten gehore zullen brengen tijdens de muziek- en theatervoorstelling, die zich afspeelt in een verzorgingstehuis voor ouderen.

In de voormalige theaterwerkplaats van R10 aan de Rieteweg komen de amateur-zangers vrijdagavond voor de vijfde keer bijeen. Allemaal zestig-plussers. Eerst moeten de spieren worden losgemaakt en ademhalingsoefeningen gedaan voordat de stembanden aan de beurt zijn. Er wordt zelfs met de voeten gestampt. Daarna het inzingen. Carmen Hovestad: "Niet te hard, maar wel krachtig en goed articuleren!" Met haar keyboard ondersteunt ze de zangers. Sopranen, alten en de bassen. Er worden tijdens de voorstelling meerdere stukken gezongen en het koor speelt ook het bejaardenkoor in het verzorgingstehuis en geeft daarbij zelfs een concert.

Lees verder »

Zwolle wil restafval terugbrengen naar 100 kg per inwoner

Zwolle wil restafval terugbrengen naar 100 kg per inwoner

Zwolle – Op dit moment brengen Zwollenaren jaarlijks 175 kg restafval naar de ondergrondse container en dat moet worden teruggebracht naar 100 kg. "Dat is een hele opgave" volgens wethouder William Dogger, die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid van de gemeente Zwolle. "We willen een schone stad doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen en daarom moeten we de afvalberg zo klein mogelijk maken." Ook dreigt de rijksoverheid met een verbrandingsheffing voor restafval als de hoeveelheid niet sterk wordt gereduceerd.

Samen met de ROVA en Rijksuniversiteit Groningen is de gemeente Zwolle een half jaar geleden de proef Afval Bewust gestart in de Aa-landen om inzicht te krijgen op welke manier de restafval het beste kan worden verminderd. Inwoners uit deze wijk konden meedoen aan de proef en kregen een ROVA-app op hun telefoon, waarop ze gelijk konden zien hoeveel afval ze hadden weggebracht naar de ondergrondse container. Ook konden ze zien of ze minder hadden weggebracht dan een jaar geleden en tegelijkertijd kregen ze tips om hun afval nog beter te scheiden. Sommige deelnemers konden de afvalcontainer openen met hun smartphone. Zo konden ze zien hoe vaak ze het afgelopen half jaar de container hadden geopend. Technisch is het nog niet mogelijk de hoeveelheid ingeleverde  kilo's restafval te wegen en te meten.

Lees verder »

Herdenking Bevrijdingsdag van Zwolle

Herdenking Bevrijdingsdag van Zwolle

Zwolle – Bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan hingen maandagochtend vier vlaggen halfstok. Naast de Zwolse en Nederlandse vlag ook de vlaggen van Tsjechië en Slowakije. De ambassadeurs van beide landen waren naar Zwolle gekomen om deel te nemen aan de plechtigheid, waarbij werd herdacht dat Zwolle op 14 april 1945 werd bevrijd. Mevrouw Jana Reinišová, ambassadeur van Tsjechië herinnerde aan de jonge mannen van Tsjechoslowakije die in de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten met de geallieerden bij de bevrijding van Europa. De heer Roman Bužek, ambassadeur van Slowakije volgde de plechtigheid in eerbiedige stilte.

De schoolkinderen van basisschool de Octopus hebben het monument aan de Pilotenlaan geadopteerd. Kinderen uit de groepen 7 en 8 waren aanwezig bij de herdenking. Nadat vier kinderen een zelfgeschreven gedicht hadden voorgelezen, zong het schoolkoor onder leiding van Anette Riemersma een viertal liederen, waaronder het lied 'Vrijheid'. "We proberen kinderen bij te brengen dat het een voorrecht is dat wij in vrijheid kunnen leven," aldus schooldirecteur Ingeborg Ruiter. Op haar school is een kleine permanente expositie ingericht over de Tweede Wereldoorlog, met enkele insignes, een oud straatbord en stukjes van de vleugel van het neergestorte vliegtuig, waarvan een deel van de propeller is verwerkt in het monument aan de Pilotenlaan.

Lees verder »

De inburgering van statushouders moet stukken beter

Zwolle – De afgelopen vijf jaar kwamen de meeste vluchtelingen uit de oorlogsgebieden van Syrië en Eritrea en velen hebben inmiddels een verblijfsvergunning gekregen, maar zijn nog onvoldoende geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ze hebben vaak gezondheidsproblemen en schulden. Maar 5% heeft anderhalf jaar na binnenkomst werk; de meesten blijven te lang afhankelijk van een bijstandsuitkering.

De wethouders Klaas Sloots en René de Heer willen het vanaf nu anders aanpakken: "Statushouders aan het werk." Maandagavond praatte de gemeenteraad over deze nieuwe Zwolse aanpak. De statushouders moeten snel kunnen integreren in de Zwolse samenleving. Nieuwe statushouders moeten zo snel mogelijk beginnen met taallessen en begeleiding naar werk. Volgens de ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen de statushouders hieraan graag meewerken. Ook de VVD is positief over de motivatie van deze groep, maar wil wel graag van de wethouder weten wat hij gaat doen als een statushouder minder gemotiveerd is. Ook Swollwacht vroeg hiervoor aandacht. Meerdere partijen benadrukten ook het belang dat onze "nieuwe buren, collega's en vrienden" zich de Nederlandse normen en waarden eigen maken.

Lees verder »

Overdonderend optreden van de Koorbazen

Overdonderend optreden van de Koorbazen

Zwolle – In de leegstaande bedrijfshal van de voormalige Philips fabriek aan de Ceintuurbaan gaven de Koorbazen het afgelopen weekend twee voorstellingen met als titel Ode aan Protest. Beide optredens waren compleet uitverkocht en het Zwolse publiek reageerde enthousiast op de 50 zwart geklede mannen, die een uur lang met hun zware basstemmen op de kale fabrieksvloer een indrukwekkend theaterconcert ten beste gaven. Soms klapten de toeschouwers stevig mee en op andere momenten was de zaal muisstil. Ook het komend weekend treden ze nog op: vrijdag- en zaterdagavond om 20.00 uur en zondag de laatste voorstelling om 15.00 uur.

In het kale decor met alleen wat opgestapelde houten pallets opende Dennie Boxem met zijn rauwe stem de voorstelling en begonnen vijf Koorbazen te rappen. Vanuit de achtergrond kwamen de andere Bazen met hun lage stemmen door de rook richting publiek, dat gelijk geestdriftig begon mee te klappen. Bepaald indrukwekkend was het bekende Italiaanse partizanenlied 'Bella Ciao'. De zangers gingen dicht naast het publiek staan en met strakke gezichten zongen ze dit indringende strijdlied. Bij sommige nummers stonden de mannen in dreigende houding tegenover de toeschouwers en op een andere momenten verleidden de Bazen de toehoorders om mee te doen. Uitdagend en dan weer omarmend. Ode aan Protest is geen laagdrempelig amusement, maar krachtig muziektheater dat nadrukkelijk zowel inhoudelijk als artistiek positie kiest. "Ik weet het. Jullie draaien eromheen, maar wanhoop niet. Pak elkaar vast en maak er geen theater van."

Lees verder »