Alle berichten van Hennie Vrielink

Ilona Kevelham wil Zwollenaren laten schijnen op het theaterpodium

Ilona Kevelham wil Zwollenaren laten schijnen op het theaterpodium

Zwolle – “Ik ben een mavo-meisje” dacht Ilona Kevelham toen ze begon aan haar theateropleiding. Ze kreeg extra taalles en moest haar Twentse accent afleren. Thuis vroegen ze zich af of ze met deze opleiding wel haar brood zou kunnen verdienen. Overtuigd van haar studiekeuze en met veel doorzettingsvermogen en hard werken is ze jaren later één van de drijvende krachten achter het muziektheaterspektakel De Wilde Deerne. Samen met Glenn de Randamie en Boudewijn Koops heeft ze het initiatief genomen tot deze stadsproductie. Zij komt zelf niet op het podium maar wil anderen in de spotlights zetten. Jonge mensen, zowel professionals als talentvolle amateurs krijgen de kans boven zichzelf uit te groeien met de ogen van het Zwolse theaterpubliek op hen gericht.

Het is niet de eerste keer dat ze een bijdrage levert aan het culturele leven in Zwolle. Ze is productie- en educatieleider geweest bij Theater Gnaffel en medeoprichter van The Young Ones, waar ze met enthousiaste jongeren aansprekende theatervoorstellingen maakte. Jongeren die nog nooit eerder op een podium hadden gestaan. Bij de Stadkamer heeft ze mogelijkheden geschapen voor amateurkunst in de Zwolse wijken en het Buurtcultuurfonds opgezet. Ook mannenkoor De Koorbazen is op haar initiatief tot stand gekomen. Deze culturele powervrouw werkt het liefst achter de schermen en voor veel Zwolse jongeren is ze een inspirator. Met het festival WOEST, waarvan zij mede-producent is geweest, worden jongeren in aanraking gebracht met cultuur. Als creatief producent bijgedragen aan de opening van Koningsdag 2016. Ze brengt mensen bij elkaar die van elkaar iets kunnen leren. “Mensen worden lid van een team en komen in aanraking met anderen die iets kunnen wat jij niet kunt. Dan maak je van een team een community.” Ze wil het liefst iedereen kansen geven en vond het vreselijk dat ze na de audities voor De Wilde Deerne ook kandidaten moest afwijzen. Maar met deze productie wil ze een hoog niveau halen en Zwolle ook landelijk op de kaart zetten en helaas is niet voor iedereen plaats in dit theaterproject.

Lees verder »

Geen enkele partij verwacht zetelverlies bij gemeenteraadsverkiezingen

Geen enkele partij verwacht zetelverlies bij gemeenteraadsverkiezingen

Zwolle – Aan het eind van het lijsttrekkersdebat maandagavond op Hogeschool Windesheim kreeg burgemeester Henk Jan Meijer het laatste woord. Tijdens het debat hadden alle partijen hun verwachtingen uitgesproken over de verkiezingsuitslag. De burgemeester met zijn typische humor hierover: “We zijn het stadhuis aan het verbouwen, maar als de verwachtingen van de partijen uitkomen moeten we de raadszaal uitbreiden.” Zwolle heeft gelet op de bevolkingsomvang recht op 39 gemeenteraadsleden, maar de politieke partijen rekenen zich gezamenlijk 50 zetels rijk. Swollwacht verwacht 5 zetels (nu 3), de ChristenUnie denkt gelijk te blijven op 8 en ook de PvdA denkt de huidige 6 te kunnen behouden. Het CDA rekent op een verdubbeling van 3 naar 6 en GroenLinks van 3 naar 5. De SP denkt er een zetel bij te krijgen en komt dan op 6 en de VVD verwacht een groei van 5 naar 7 evenals D66, die ook op 7 zetels denkt uit te komen (nu 5).

Het verkiezingsdebat “Zwolle Zweeft” onder leiding van Boudewijn Koop was strak geregisseerd en de meeste antwoorden en stellingen zijn inmiddels bekend, maar de acht lijsttrekkers wisten zich stevig te profileren. Natuurlijk ging het over de koopzondagen en Gerdien Rots van de ChristenUnie gaf ook deze keer geen krimp. Voor haar geen uitbreiding van de koopzondagen, maar alleen Brammert  Geerling van de SP steunt haar daarin. De vraag naar meer windmolens werd door William Dogger van Swollwacht met ‘nee’ beantwoord en ook Jan Nabers van het CDA en Thom van Campen van de VVD zijn tegen meer windmolens op Zwols grondgebied. Door Gerdien Rots werden de partijen ‘laf’ genoemd die wel de duurzaamheidsdoelstellingen van Zwolle onderschrijven, maar tegen windmolens zijn: “We moeten het eerlijke verhaal vertellen als we binnen één generatie willen overstappen op duurzame energie.”

Lees verder »

Ondanks miljoenentekorten geen slechtere zorg

Zwolle – De gemeenteraad was vrijdagavond in spoedzitting bijeen op verzoek van Swollwacht, GroenLinks en de SP. Afgelopen dinsdag kregen de fractieleiders van de politieke partijen tot hun grote verrassing en schrik een telefoontje van de wethouder dat er grote tekorten aan het licht waren gekomen op de zorguitgaven van de gemeente. Het betreft vooral overschrijdingen op de WMO en jeugdzorg, waar de vraag naar individuele begeleiding om nog onverklaarbare redenen sterk is toegenomen. Over 2017 een tekort van 6 miljoen euro, dat in 2018 kan oplopen tot zelfs 8 miljoen euro. Hoewel de oorzaken van de sterk toegenomen zorgvragen nog niet helder zijn, wilde het college al wel gelijk een aantal maatrelen nemen, zoals: “De medewerkers van het sociaal wijkteam krijgen instructie (waar mogelijk) vragen voor ondersteuning scherper te beoordelen.” Vooral deze maatregel riep heftige reacties op bij de oppositiepartijen. Volgens William Dogger van Swollwacht gaat hiermee “de bijl in de wortels van de sociale wijkteams” en wordt de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt aangetast. “De keukentafelgesprekken gaan straks niet meer over de beste zorg, maar over geld.”

Ook Brammert Geeerling van de SP: “Hoe garanderen we dat onze inwoners niet de dupe worden van falende bestuurders?” Hij vroeg zich af of de wijkteams straks alleen nog de goedkoopste zorg mogen aanbieden. Patrick Rijke van GroenLinks hekelde de maatregelen en wil eerst een grondige analyse van de oorzaken van de tekorten voordat er wordt ingegrepen: “We gaan nog geen pleisters plakken als we niet weten waar het bloedt.” Volgens Martijn van der Veen van het CDA mogen de tekorten niet ten koste gaan van de zorg die Zwollenaren nodig hebben.

Lees verder »

Zwolle krijgt nieuwe WRZV-hallen op Voorsterpoort

Zwolle – Joop van Ommen, het boegbeeld van de WRZV-hallen, was maandagavond na afloop van de gemeenteraadsvergadering blij met het besluit tot nieuwbouw van zijn hal: “Het had ook anders kunnen lopen, maar eind goed al goed.” Op 19 februari had de gemeenteraad al gedebatteerd over het nieuwbouwplan van wethouder René de Heer, maar waren de meeste politieke partijen nog erg kritisch. De wethouder moest meedelen dat de nieuwbouw geen 9 miljoen euro, zoals eerder aangegeven, maar 15 miljoen euro zal gaan kosten. Dat zal ook gevolgen hebben voor de hoogte van de jaarlijkse exploitatiekosten. De VVD eiste harde garanties dat het verschil niet nog groter zou worden. De PvdA vond “het lastig om nu al ja te zeggen” en vroeg om nadere onderbouwing en neigde zelfs tot uitstel van besluitvorming. Ook D66 vond “het lastig om een besluit te nemen” en voor de ChristenUnie “was het even schrikken”, maar wilde wel dat deze nieuwbouw er zou komen. Wethouder De Heer gaf tijdens die raadsvergadering al inzicht in de kostenstijging van 6 miljoen. Met name de wens om het nieuwe complex nog duurzamer en energieneutraal te maken, een betere beeldkwaliteit en prijsstijgingen in de bouwmarkt leiden tot hogere investeringskosten. Tevens was er in de eerste berekeningen geen post onvoorzien meegenomen. Op verzoek van de gemeenteraad beloofde hij op 19 februari met een nog nadere onderbouwing te komen van de forse stijging van de investerings- en exploitatiekosten, zodat de gemeenteraad op 12 maart een besluit zou kunnen nemen.

De gemeenteraad heeft maandagavond unaniem ingestemd met nieuwbouw voor de WRZV-hallen op bedrijventerrein Voorsterpoort. De kostenstijgingen kwamen nauwelijks nog aan bod; er werd zelfs instemmend geroffeld op de tafels en Joop van Ommen werd tijdens een schorsing door de meeste partijen uitgebreid gefeliciteerd met dit besluit. De wethouder had de raad de afgelopen weken voorzien van meer informatie en de meeste partijen er kennelijk van kunnen overtuigen dat een kostenstijging van 6 miljoen verantwoord is voor de bouw van “een nieuw duurzaam, energieneutraal en toekomstbestendig multifunctioneel gebouw voor de Zwolse binnensport.” Daarnaast alom waardering voor de sociaal-maatschappelijke functie van de WRZV-hallen en de verwachting dat dit in de nieuwbouw zal worden voortgezet. Alleen de SP stribbelde nog wat tegen over de kosten van de beeldkwaliteit van het gebouw, maar vond daarvoor geen gehoor bij de andere partijen. Volgens De Heer leidt een hogere beeldkwaliteit ook tot een nieuwe impuls voor de Voorsterpoort. De huurtarieven voor de verenigingen zullen stijgen, maar omdat dit pas met een overgangsregeling over vijf jaar realiteit gaat worden vindt de raad dit acceptabel. Alle partijen vroegen middels een motie bijzondere aandacht voor de herhuisvesting van de Zwolsche Kegelbond. Wethouder René de Heer gaf aan al in gesprek te zijn met deze club, maar verwacht wel “transparantie” van de Kegelbond met betrekking tot financiën, ledenaantal en gebruikers.

Lees verder »

“Op wie moet ik stemmen op 21 maart?”

“Op wie moet ik stemmen op 21 maart?”

Zwolle – Natuurlijk kwam de koopzondag aan de orde tijdens het verkiezingsdebat op woensdagavond in de Grote Kerk. De ChristenUnie heeft de afgelopen vier jaar niet willen meewerken aan de invoering van 52 koopzondagen. Ook tijdens het verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen was lijsttrekker Gerdien Rots van de ChristenUnie hierover duidelijk: “Ik ga op de zondagen niet winkelen en ik weet al op zaterdag wat ik de volgende dag nodig heb. Als je de koopzondagen gaat vrijgeven gaan met name de grote winkelketens open en de kleine lokale winkeliers kunnen of willen hierin niet meegaan. Hierdoor verliest Zwolle een deel van zijn charme.” Ook voor GroenLinks en de SP hoeven de winkels niet elke zondag open. Lijsttrekker Jan Brink van D66 liet een ander geluid horen: “Op de zondagen zitten de terrassen vol en puilt de Fundatie uit, maar zijn de winkels gesloten en daardoor dreigt Zwolle de slag te verliezen.”

Tijdens “Het Grote Op-wie-moet-ik-stemmen-debat” dat op initiatief van de Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle was georganiseerd, werd er ook gesproken over het woningtekort in Zwolle. Iedere partij pleit voor meer woningen. Jan Nabers, lijsttrekker van het CDA wil meer koopwoningen tussen de 160.000 en 200.00 euro, zodat ook huurders beter kunnen doorstromen. Van hem mogen er ook meer woningen worden gebouwd in de buurtschappen en buitengebied van Zwolle, maar dan alleen voor families die daar nu al wonen. De PvdA-er Jan Slijkhuis en SP-voorman Brammert Geerling willen meer goedkopere sociale huurwoningen. VVD-lijstrekker Thom van Campen vindt dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. William Dogger van Swollwacht verweet de huidige collegepartijen dat er afgelopen jaar veel te weinig gebouwd is in Zwolle: “Er is grond en geld genoeg. We moeten alleen doen.” De stad zal de komende jaren groeien van 125.000 naar 140.000 inwoners en als er nieuwe wijken gebouwd moeten worden kiest de PvdA voor stadsuitbreiding nabij Berkum, Swollwacht denkt aan de oostzijde van Haerst “aan de overkant van Van der Valk” en het CDA richt zich meer op de Dijklanden.

Lees verder »

Gemeenteraad heeft weinig vertrouwen in RTVZoo

Zwolle – “Dat journalisten over politici praten is goed, maar als politici over de journalistiek gaan praten moeten we terughoudend zijn” volgens Patrick Rijke van GroenLinks tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandagavond. Toch waren alle politieke partijen van Zwolle erg kritisch over de lokale omroep RTVZoo, die vorig najaar zijn naam veranderd heeft in RTV Zwolle FM. Deze lokale omroep heeft sinds 2015 een uitzendlicentie met de daaraan gekoppelde subsidie. Vanaf het begin was er in de Zwolse politiek twijfel over deze omroep en daarom heeft het bureau Right Marktonderzoek en Advies B.V. in opdracht van de gemeente een evaluatierapport gemaakt over het functioneren van RTV Zwolle FM. Hierover werd maandagavond door de gemeenteraad gedebatteerd.

Dirk Albert Prins van de ChristenUnie was duidelijk: “Zoals het nu gaat kan het niet verder.” Volgens hem voldoet RTV Zwolle FM niet aan de subsidiecriteria. Ook Sonja Paauw van D66 heeft er weinig vertrouwen in dat deze omroep haar zaken op korte termijn op orde zal hebben. Marcel Mulder van Swollwacht constateert dat “er heel veel mis is”:  De doelstellingen van hun eigen beleidsplan worden niet gehaald. Er zijn onvoldoende capabele medewerkers en aan de wettelijke eis van een Programma Bepalend Orgaan (PBO) wordt niet voldaan. Martijn van der Veen van het CDA memoreert dat er andere media in Zwolle zijn die zonder subsidie hun lokale omroep opbouwen zoals RTV Focus.

Lees verder »

Spelersgroep De Wilde Deerne kan van start

Spelersgroep De Wilde Deerne kan van start

Zwolle – Lune van der Meulen had totaal niet verwacht dat ze De Wilde Deerne zou gaan spelen in het theaterspektakel dat op 11 mei in onze stad in première gaat. “Ik heb meegedaan aan de audities voor een andere rol, omdat ik dacht te oud te zijn voor de rol van de Wilde Deerne.” Zij is een 26-jarige Zwolse illustrator en heeft al gespeeld bij de Young Ones.

Bij ArtEZ Hogeschool is ze opgeleid voor designer. Ook heeft ze een acteursopleiding bij Kemna Training gevolgd. “Met acteren kan ik niet mijn geld verdienen en daarom werk ik in de binnenstad van Zwolle bij de stoffenzaak van Jan Sikkes.” Eerder heeft ze al verschillende baantjes gehad. Ze is erg blij met de kansen die ze nu als hoofdrolspeler krijgt in de stadsproductie De Wilde Deerne en is ervan overtuigd hier “veel van te kunnen leren.” De komende tijd zal zij nadrukkelijk in de spotlights komen te staan als “het gezicht” van De Wilde Zwolse Deerne.

Lees verder »

Zieke minister kwam niet naar Zwolle

Zieke minister kwam niet naar Zwolle

Zwolle – Minister Cora van Nieuwenhuizen zou maandag naar Zwolle komen, maar heeft wegens ziekte moeten afzeggen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zou op het Stadhuis te Zwolle in gesprek gaan met regionale bestuurders en vertegenwoordigers van inwoners over de uitbreiding van Lelystad Airport, de resultaten van de gecorrigeerde milieu effect rapportage en over de lage vliegroutes over Oost Nederland. Ze wilde persoonlijk horen hoe hierover wordt gedacht in dit deel van het land. Ook zou waarschijnlijk de herindeling van het luchtruim en de opening van het vliegveld voor vakantievluchten vanaf april 2019 aan de orde komen.

Ondanks de ziekte van de minister waren wel haar ambtenaren naar Zwolle gekomen, die een luisterende en vragende houding aannamen. Diverse wethouders uit de regio waren aanwezig; ook wethouder Michiel van Willigen van Zwolle. De Zwolse wijken Stadshagen en Berkum werden vertegenwoordigd door de voorzitters van hun wijkverenigingen. Stadshagen en Berkum zullen naar verwachting de meeste geluidshinder ondervinden van de laag overkomende vakantievliegtuigen.

Lees verder »

Bouw busbrug in Spoorzone is begonnen

Bouw busbrug in Spoorzone is begonnen

Zwolle – Donderdagochtend was de pers uitgenodigd voor een rondleiding op het bouwterrein van de nieuwe busbrug aan de zuidkant van het spoor. Gestoken in gele hesjes, helmen op en laarzen aan volgden de journalisten en fotografen van de Zwolse media Maarten Teunissen, bouwmanager van ProRail. Inmiddels was afgelopen nacht het tweede stalen deel van de busbrug vanuit België als Convoi Exceptionnel in Zwolle aangekomen.

Het eerste deel stond al op hoge blauwe bokken en het tweede deel werd er tijdens de rondleiding tegenaan gehesen met een grote kraan van Mammoet. Monteurs van het Belgische constructiebedrijf Victor Buyck Steel Construction hielden deze operatie nauwlettend in de gaten, want de delen die nu strak tegen elkaar worden aangezet worden in de komende weken aan elkaar gelast.

Lees verder »

VVD: “Gemeente lapt de wet aan de laars”

VVD: “Gemeente lapt de wet aan de laars”

Zwolle – Johran Willegers, gemeenteraadslid van de VVD is van mening dat de gemeente Zwolle de wet aan de laars lapt bij het experiment met de bijstandswet. Hij heeft daarover maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering mondelinge vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente is op zoek naar Zwollenaren met een bijstandsuitkering die willen deelnemen aan dit onderzoek. Mensen met een bijstandsuitkering worden door de gemeente gecontroleerd of ze zich voldoende inzetten bij het zoeken naar betaald werk of een andere nuttige vorm van dagbesteding. Het gemeentebestuur vraagt zich af of deze controle en begeleiding wel werkt en wil deze aanpak gaan onderzoeken. De gemeente gaat een experiment starten, waarbij 150 uitkeringsgerechtigden niet worden gecontroleerd en alleen begeleiding ontvangen als ze dat zelf willen. Wethouder Eefke Meijerink hierover: “Het doel van het onderzoek is om te kijken of je mensen beter helpt om te komen tot werk of een waardevolle daginvulling met ruimte en vertrouwen, dan met begeleiding en controle.” De gemeente wil de proefgroep van 150 deelnemers meer vrijheid geven en ze zelf de regie geven bij het zoeken naar werk of andere vorm van dagbesteding. Ze worden niet meer gecontroleerd, maar moeten gedurende de drie jaar van het onderzoek wel vier keer een vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt begeleid door de Universiteit Twente.

Coalitiepartij VVD is tegen deze proef: “want mensen te veel aan hun lot overlaten door nauwelijks begeleiding is geen proef of experiment, het is een stap terug naar beleid dat er jaren geweest is. En aangezien in Zwolle meer dan 500 mensen langer dan 10 jaar in de bijstand zitten, is het al duidelijk dat die aanpak gewoon niet werkt.” Volgens de VVD worden de mensen die deelnemen aan de proef ontheven van hun tegenprestatie en dat is volgens Johran Willegers van de VVD in strijd met de wet. “Er wordt niet volgens de Participatiewet gehandeld.” Volgens hem is hierover recent gesproken in de Tweede Kamer en is ook het experiment in Zwolle aan de orde geweest. Volgens hem is in de Tweede Kamer afgesproken dat de gemeenten de wet moeten uitvoeren en dat dit niet “alleen een papieren realiteit” mag zijn. De VVD is van mening dat de mensen met een baan die de bijstand financieren niet vergeten mogen worden, “zeker als ze soms zelfs minder overhouden dan iemand in de bijstand.” Volgens de VVD is een tegenprestatie door de uitkeringsgerechtigde nodig om het toekomstig draagvlak van deze “belangrijke voorziening” te behouden.

Lees verder »

Voltallige gemeenteraad eensgezind over Airport Lelystad

Voltallige gemeenteraad eensgezind over Airport Lelystad

Zwolle – Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Zwolle hebben zich maandagavond gezamenlijk en eensgezind uitgesproken over de opening van Vliegveld Lelystad. Veel bewoners van Overijssel hebben het afgelopen half jaar hun zorgen geuit over de geluids- en milieuoverlast van laag overkomende vliegtuigen vanaf april 2019. De rijksoverheid wil vanaf die datum de vakantievluchten verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Ook in Zwolle hebben met name inwoners van de wijken Stadshagen en Berkum tijdens informatiebijeenkomsten van zich laten horen, omdat deze wijken de meeste hinder zullen ondervinden van laag overvliegende vakantiecharters.

De voltallige gemeenteraad wil van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat snel duidelijkheid voor de inwoners van Zwolle over de opening van Airport Lelystad. Zowel de coalitiepartijen als oppositiepartijen in de gemeenteraad van Zwolle willen in ieder geval geen opening van dit vliegveld zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld op basis van een juiste milieu effect rapportage. Op dit moment werkt het ministerie aan een correctie van de eerder uitgevoerde milieu effect rapportage, waarin fouten zaten. Deze fouten waren ontdekt door de actiegroep Stichting HoogOverijssel.

Lees verder »

Stadstheatermakers hebben De Wilde Zwolse Deerne gevonden

Stadstheatermakers hebben De Wilde Zwolse Deerne gevonden

Zwolle – Zaterdagochtend stonden meer dan zeventig Zwolse deernes van verschillende leeftijden voor de deur van de Statenzaal aan de Diezerstraat te wachten om binnen te mogen. De jongste deernes samen met hun gespannen ouders. Dit weekend vonden de audities plaats voor het muziektheaterspektakel De Wilde Deerne.

Meer dan honderdvijftig kandidaten hadden zich voor de ongeveer veertien dragende rollen aangemeld, zowel beroepsacteurs, semi professionals als amateur toneelspelers. Iedereen wil graag meespelen in dit unieke theaterspektakel dat vanaf 11 mei tot en met 3 juni twintig keer zal worden opgevoerd op een unieke locatie in de stad.

Lees verder »