Alle berichten van Hennie Vrielink

Dagcamping van Travers in het Gerenlanderpark

Dagcamping van Travers in het Gerenlanderpark

Zwolle – Het zag er donderdagochtend niet goed uit met het weer. De hele tijd regen. Het team van Travers Welzijn Zwolle-Zuid had in het Gerenlanderpark voor de donderdagmiddag een dagcamping georganiseerd voor buurtbewoners.

De hele buurt had de dag ervoor een kaartje in de bus gekregen met “Groeten uit Zwolle-Zuid. Kom je ook naar onze gratis dagcamping?” Gelukkig hield de regen begin van de middag op en kwamen kinderen en buurtbewoners naar het park, waar een tent, caravan en partytent waren geplaatst en het hele team van Travers klaarstond bezoekers welkom te heten.

Lees verder »

Irritatie in gemeenteraad van Zwolle over politieke besluitvorming

Irritatie in gemeenteraad van Zwolle over politieke besluitvorming

Zwolle – Afgelopen maandagavond waren er duidelijke irritaties te merken bij Patty Wolthof van de PvdA en Sonja Paauw van D66. Beide partijen zitten in de oppositie, maar proberen met moties toch invloed uit te oefenen op het college van burgemeester & wethouders.

Moties worden aangenomen met meerderheid van stemmen. De collegepartijen ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en de VVD bezetten 25 van de 39 raadszetels en hebben daarmee een meerderheid. Als een oppositiepartij een motie aangenomen wil krijgen hebben ze niet alleen de steun nodig van alle andere oppositiepartijen, maar ook van minstens één der coalitiepartijen.

Lees verder »

Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg

Behoud oude bomen op de dijk bij Klooienberg

Zwolle – Nadat de gemeenteraad maandagavond had gesproken over het binnenhalen van Europese subsidies voor het duurzame herstel van Zwolle na de coronacrisis, maakten de partijen een soepele overgang naar het volgende agendapunt: ‘Behoud bomen op de dijk bij de Klooienberg’.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is bezig met de voorbereiding van de dijkverzwaring van de dijk aan het Zwarte Water bij Holtenbroek in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijken in Zwolle en omgeving moeten worden versterkt om de stad bij hoog water droog te houden.

Lees verder »

Zelf aan de slag met groendaken en waterkratten

Zelf aan de slag met groendaken en waterkratten

Zwolle – Afgelopen weken heeft Nederland weer de gevolgen gemerkt van de klimaatverandering. Warme en droge weken. Waterbedrijf Vitens riep op minder te sproeien en zeker geen grote zwembaden in de tuinen te vullen met water.

Maar wij kregen de afgelopen weken ook af en toe te maken met zware hoosbuien, waarbij in sommige steden de straten blank kwamen te staan en hier en daar het water de woningen binnendrong. Kunnen we zelf in en om onze woningen iets doen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken? In Zwolle is woensdagmorgen het initiatief “Laat groeien die spons” van start gegaan, waarbij inwoners zelf een groendak op het platte dak van hun schuur, uitbouw of woning kunnen aanleggen. Ook het zelf plaatsen van een infiltratiekrat in de tuin als regenwaterreservoir is onderdeel van deze campagne.

Lees verder »

Gratis trouwen voor iedereen blijft mogelijk in Zwolle

Gratis trouwen voor iedereen blijft mogelijk in Zwolle

Zwolle – De gemeenteraad heeft maandagavond gesproken over de mogelijkheid kosteloos te kunnen blijven trouwen in Zwolle. Weblog Zwolle berichtte afgelopen maandag al over dit onderwerp.

Het college van Burgemeester & Wethouders wilde het gratis trouwen alleen nog mogelijk maken voor de allerarmste Zwollenaren. Brammert Geerling van de SP was het hiermee niet eens en diende gisterenavond samen met alle andere politieke partijen, met uitzondering van de VVD, een motie in om dit tegen te gaan.

Lees verder »

“In het Hanzekwartier doen we het samen”

“In het Hanzekwartier doen we het samen”

Zwolle – Het begint bijna een gewoonte te worden in Zwolle. Nieuwe ontwikkelingen in de stad waarbij meerdere partijen betrokken zijn, zoeken elkaar op en zetten er samen de schouders onder. “In Zwolle doen we het samen.” Om dit te onderstrepen wordt er door de betrokkenen steeds vaker een convenant ondertekend, waarin de samenwerking wordt bekrachtigd. Een convenant is niet zozeer een dichtgetimmerd juridisch document, maar meer de nadrukkelijke intentie om samen iets te bereiken.

Maandagmiddag was er weer zo’n moment. Liefst negen partijen waren bijeengekomen op het terras bij Hanz voor de ondertekening van het Convenant Coalitie HanzeKwartier incl. Campus. De negen partijen willen werken aan de gebiedsontwikkeling van het HanzeKwartier; het gebied tussen Noordzeelaan en de IJsselallee; aan de westkant begrensd door het spoor en aan de zuidkant door de Hanzeallee. In dit gebied onder andere kantoren van Univé, IND, KPMG, politiebureau, het Zone.College (vroeger Groene Welle). Ook Windesheim en de Campus aan de overkant van de IJsselallee hoort nadrukkelijk bij het Hanzekwartier.

Lees verder »

Kosteloos trouwen in Zwolle

Kosteloos trouwen in Zwolle

Zwolle – Het college van Burgemeester & Wethouders wil het kosteloos trouwen alleen nog toelaten voor echtparen, waarvan minimaal een persoon inwoner van Zwolle is en die geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen. Dat betekent dat alleen de allerarmsten nog kosteloos kunnen trouwen. Mensen die een hoger inkomen hebben moeten voortaan betalen. Ook echtelieden waarvan geen van beiden uit Zwolle komt, kunnen niet meer gratis terecht in onze stad voor hun huwelijkssluiting. Dit plan viel niet goed bij Brammert Geerling van de SP. Maandagavond komt dit aan de orde in de gemeenteraad.

Geerling is erin geslaagd bijna alle andere politieke partijen in de gemeenteraad te overtuigen dat dit plan van Burgemeester & Wethouders van tafel moet. Hij is er alleen niet in geslaagd de VVD achter zich te krijgen. Geerling dient samen met oppositiepartijen D66, PvdA en CDA en coalitiepartijen Christen Unie, Groen Links en Swollwacht een motie in, waarin het gemeentebestuur wordt opgedragen af te zien van haar voornemen om alleen voor de allerarmste Zwollenaren de mogelijkheid van een kosteloos huwelijk mogelijk te maken. De zeven partijen zijn van mening dat iedereen die dat wil op twee momenten in de week kosteloos moet kunnen trouwen. Vanavond wordt deze motie in stemming gebracht en zal naar verwachting met overgrote meerderheid worden aangenomen. Het is nog niet duidelijk hoe de VVD gaat stemmen.

Lees verder »

Canadese postzegel met Leo Major

Canadese postzegel met Leo Major

Zwolle – De Canadese Post heeft dit jaar een postzegel uitgebracht met de beeltenis van Leo Major “de eerste bevrijder van Zwolle”. 75 jaar geleden hebben de geallieerde troepen in Europa een einde gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog.

Om de twee miljoen Canadese mannen en vrouwen die een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Europa te eren, hebben de Canadese posterijen enkele postzegels uitgebracht met daarop dappere landgenoten tijdens WO II. Op één van de postzegels de afbeelding van Leo Major met zijn bijnaam “the one-eyed ghost”. Major was zijn linkeroog kwijtgeraakt door een granaatscherf tijdens de landing in Normandië op D-Day. Hij liet zich niet afkeuren: “Met één oog kan ik mijn geweer ook richten.”

Lees verder »

Horeca is nodig voor een vitale binnenstad van Zwolle

Horeca is nodig voor een vitale binnenstad van Zwolle

Zwolle – Het was zondagmiddag 15 maart een dramatische dag voor de horeca. Tijdens de persconferentie van het kabinet de mededeling van Bruno Bruins, Minister voor Medische Zorg: “Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten vanaf 18.00 uur vandaag hun deuren.” Wethouder René de Heer kan zich dat moment nog goed herinneren. “Binnen anderhalf uur moesten de cafés en restaurants dicht.” Terwijl gasten nog hun laatste drankje namen en hun toetje naar binnen werkten, werden de terrastafels al naar binnen gehaald. De deuren gingen op slot. De Heer: “De dagen erna was het doodstil op straat. Er liepen geen mensen meer door de binnenstad. Met tranen in de ogen zag ik dat de Zwolse binnenstad een spookstad was geworden.”

René de Heer kon zich dit nog goed herinneren toen hij op donderdagmiddag 25 juni vertegenwoordigers van de Zwolse horeca toesprak. Tevens waren vertegenwoordigers van banken, bierbrouwerijen, vastgoedeigenaren, onroerend goed bedrijven, makelaars en gemeente Zwolle aanwezig op het Grote Kerkplein op het terras van het Wijnhuis. De coronacrisis kwam hard aan bij de horeca. “0% omzet en 100% kosten”, volgens De Heer met de onzekerheid “hoe lang gaat dit duren en wat betekent dat voor mijn bedrijf?” De wethouder verwees naar de onderlinge afhankelijkheid van alle partijen. “De verhuurder kan wel de huur blijven opeisen, maar als de horecaondernemer niet meer kan betalen en failliet gaat zit de verhuurder met een lege tent.”

Lees verder »

Gemeenteraad Zwolle kiest unaniem voor RTV Focus

Gemeenteraad Zwolle kiest unaniem voor RTV Focus

Zwolle – Maandagavond debatteerde de gemeenteraad over het toekennen van een omroeplicentie aan de lokale publieke omroep voor de periode 2020 tot 2025. De afgelopen vijf jaar had RTV Zwolle FM deze licentie. Eind vorig jaar hebben RTV Zwolle FM en RTV Focus bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend voor de nieuwe licentie.

Voordat het Commissariaat een beslissing neemt wil ze eerst een advies hierover van de gemeenteraad en daarom debatteerde de gemeenteraad maandagavond hierover. Het college van B&W heeft zijn voorkeur uitgesproken voor RTV Focus en dit voorstel wordt unaniem ondersteund door de hele gemeenteraad. Als het Commissariaat het advies van de gemeenteraad overneemt kan RTV Focus de komende vijf jaar jaarlijks een subsidie tegemoet zien van ongeveer euro 80.000,-.

Lees verder »

Gesneuveld tijdens de bevrijding van Zwolle

Gesneuveld tijdens de bevrijding van Zwolle

Zwolle – Precies 75 jaar geleden kwam Léo Major als verkenner van het Canadese Régiment de la Chaudière vanaf Wijthmen de stad binnen. Deze “Canadese eerste bevrijder van Zwolle” kwam weinig Duitse weerstand meer tegen.

Tegelijkertijd was op 14 april 1945 een andere Canadese eenheid het Canadian Scottish Regiment vanaf de zuidkant langs de IJssel het Zwolse gebied binnengetrokken. De meeste Duitsers sloegen op de vlucht. Tijdens de bevrijding van Zwolle heeft dit Canadese regiment twee jonge mannen verloren. De soldaten Alexander Serediak en Tom Llewellyn Thomas werden dodelijk getroffen door Duits vuur toen ze vochten voor de vrijheid van de Zwollenaren.

Lees verder »

Leerkrachten in Zwolle missen de kinderen

Leerkrachten in Zwolle missen de kinderen

Zwolle – Aanstaande dinsdag wordt door de Zwolse onderwijsminister Arie Slob bekendgemaakt of de scholen al dan niet dicht blijven na 6 april.

Inmiddels zijn de kinderen vanaf 16 maart thuis en doen de onderwijzers er alles aan zodat hun leerlingen thuis toch aan hun schooltaken kunnen werken om geen achterstand op te lopen. Ouders worden gestimuleerd een handje mee te helpen. De klaslokalen staan leeg en de schooldeuren zijn op slot. Op enkele kinderen na maakt het schoolplein een verlaten indruk.

Lees verder »