Alle berichten van Hennie Vrielink

Moet herbestemming Statenzaal kostendekkend zijn?

Moet herbestemming Statenzaal kostendekkend zijn?

Zwolle – De hele gemeenteraad benadrukte maandagavond dat de Statenzaal aan de Diezerstraat midden in het centrum “een parel” is van de stad en dat er naar een passende herbestemming voor dit historisch monument moet worden gezocht. Op dit moment maken diverse culturele ondernemers gebruik van dit pand zonder huur te betalen. De gemeente moet nu jaarlijks 85.000 euro bijleggen in de exploitatie.

Als eigenaar van dit pand zoekt wethouder René de Heer naar een herbestemming van dit gemeentelijk vastgoed en nodigt geïnteresseerde partijen uit met plannen te komen voor de invulling van dit gebouw. Zowel maatschappelijke als commerciële initiatieven of een mix van beide zijn welkom. Het college stelt wel als criteria dat het erfgoed en de historie van het pand zichtbaar moet blijven, dat het een toegankelijk gebouw wordt voor een breed publiek en een impuls zal geven aan het aantal bezoekers aan de binnenstad en de levendigheid van de Diezerstraat zal versterken. Ook een link met ‘democratie’ kan zeer passend zijn in dit gebouw, dat tot 1971 de vergaderzaal was van de Provinciale Staten van Overijssel. Tevens blijft het als trouwlocatie dienst doen.

Lees verder »

Jonge kunstenaars, artiesten en theatermakers willen ook meedoen

Jonge kunstenaars, artiesten en theatermakers willen ook meedoen

Zwolle – Ruim vijftig Zwollenaren waren dinsdagavond naar Odeon gekomen en namen plaats op het podium van de authentiek negentiende-eeuwse Hemminkzaal. Club Cele had op deze culturele hotspot een meeting georganiseerd over het recent opgestelde Cultuurprofiel van de regio Zwolle met als titel Experiment&Ernst. Volgens cultuurwethouder Monique Schuttenbeld is onze volksaard van oudsher ernstig: “We hebben een werkmentaliteit en cultureel erfgoed die deze kernwaarde gevormd hebben, maar tegelijkertijd moeten we durven te experimenteren om ons te vernieuwen.” De avond werd geopend door operazangeres Merlijn Runia, die haar klassieke zangstem begeleidde met een rauwe basgitaar. Ze had het gedicht Experiment & Ernst van Sticks omgezet in een lied, met daarin de tekst: “Ter Borch met Typhoon. Thorbecke met Brood. De Fundatie staat. Aan jou om te experimenteren.”

Het initiatief voor het Cultuurprofiel komt vanuit de rijksoverheid. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen had aan de regio’s gevraagd een Cultuurprofiel te maken, dat als basis zal dienen voor het cultuurbeleid van het rijk voor de komende jaren. Wethouder Monique Schuttenbeld heeft met meer dan dertig culturele instellingen van Zwolle nagedacht over dit regionale profiel inclusief de culturele ambities van de regio voor de komende jaren. De gemeente heeft met name gesproken met de lokale culturele organisaties en instellingen, waarmee zij “een subsidie-relatie” heeft. Dit leverde kritiek op vanuit de zaal. Volgens een deel van het publiek is er een spanningsveld tussen enerzijds de gevestigde en gesubsidieerde instellingen en instituten en anderzijds de individuele kunstenaars, theatermakers en artiesten van onderop die zichzelf moeten zien te redden en op de markt hun geld moeten verdienen. De laatste groep was niet betrokken bij het maken van het Cultuurprofiel. Ook autodidacte- en amateurkunstenaars waren niet uitgenodigd.

Lees verder »

Het roetzwarte Drostenhuis wordt hersteld

Het roetzwarte Drostenhuis wordt hersteld

Zwolle – Het Drostenhuis, onderdeel van het voormalige Stedelijk Museum Zwolle aan de Melkmarkt maakt van binnen een trieste indruk. Sinds de brand van 16 oktober 2017 is het gebouw gesloten en is de waardevolle historische collectie uit het pand verwijderd om schoongemaakt te worden. Woensdagavond kregen de lokale pers, gemeenteraadsleden en andere direct betrokkenen een rondleiding door Monique Schuttenbeld, wethouder cultuur en Vincent Robijn, directeur van Allemaal Zwolle.

Alle gasten kregen een plastic cape aan, omdat het hele gebouw onder het zwarte en vettige roet zit. Als je iets aanraakt zijn je vingertoppen gelijk zwart en op de muren worden de lege plekken waar voorheen schilderijen hingen gemarkeerd door de kleverige roetaanslag. Wethouder Schuttenbeld memoreerde nog even aan het moment van de brand, direct nadat de gemeenteraad had besloten het Stedelijk Museum te ontmantelen. “Het is een gevoelige plek.” De Stichting Allemaal Zwolle zal in het pand, nadat het helemaal is gereinigd en gerenoveerd, de historie van Zwolle middels een innovatieve presentatie weer zichtbaar maken. Vincent Robijn: “We willen de oude en nieuwe verhalen van Zwolle op deze plek opnieuw een huis geven.” Ook de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle krijgt een plek in deze gebouwen aan de Melkmarkt.

Lees verder »

Een struikelsteen in plaats van een grafsteen

Een struikelsteen in plaats van een grafsteen

Zwolle – Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Zwolle meer dan 450 joodse stadsgenoten afgevoerd naar de vernietigingskampen van de nazi’s en niet meer teruggekomen. In anonieme massagraven zijn hun stoffelijke resten verdwenen en zij hebben geen grafsteen gekregen. In heel Europa meer dan zes miljoen. Om deze mensen niet te vergeten is de Duitse kunstenaar Gunter Demming in 1996 begonnen met het plaatsen van Struikelstenen, in het Duits Stolpersteine genoemd: een messing plaatje op een straatsteen nabij de woning van het slachtoffer met daarop vermeld de naam, geboortejaar, plaats en datum van overlijden. Als overlijdensplaats wordt vaak Auschwitz of Sobibor genoemd.  Er zijn straten in Zwolle met meer dan tien van deze persoonlijke herinneringsmonumenten.

Woensdagmiddag werd in de Stadkamer de tentoonstelling Struikelstenen geopend. Deze reizende tentoonstelling is gestart in Berlijn en gaat heel Europa door. Ook een aantal steden in Nederland wordt aangedaan, waaronder Zwolle. De ambassadeur van Duitsland Dirk Brengelmann was woensdagmiddag aanwezig bij de opening en werd verwelkomd door locoburgemeester René de Heer. De Heer sprak zijn waardering uit voor “de zorgvuldigheid waarmee het hedendaagse Duitsland omgaat met haar geschiedenis.” Een geschiedenis “met verdriet”, waarin ook vele Zwollenaren zijn weggevoerd. De Stolpersteine in de stad maken deze geschiedenis zichtbaar.

Lees verder »

Nobelprijswinnaar Ben Feringa in Zwolle

Nobelprijswinnaar Ben Feringa in Zwolle

Zwolle – In 2016 kreeg de Groningse professor Ben Feringa een telefoontje: “the magic call from Stockholm”; hem was de Nobelprijs voor Scheikunde toegekend. Dinsdagavond hield hij op uitnodiging van de Chemische Kring Zwolle een enthousiaste lezing op Hogeschool Windesheim over zijn vakgebied scheikunde. ’s Middags had hij al een hoorcollege gegeven op het Meander College. Hij kreeg in 2016 samen met twee Amerikaanse collega’s de hoogste wetenschappelijke erkenning uit handen van de Zweedse koning. “Een jongensdroom voor elke wetenschapper.”

In 1951 geboren op de boerderij van zijn ouders in Barger-Compascuum in Zuidoost Drenthe. Zijn ooms waren turfgravers en zijn broer heeft het ouderlijke akkerbedrijf overgenomen. Ben Feringa praat nog steeds met een licht Drents accent. Hij is door een scheikundeleraar op de HBS in Emmen enthousiast gemaakt voor scheikunde. “Ik vond het prachtig allerlei proefjes te mogen doen.” Daarna gestudeerd en gepromoveerd op de Rijksuniversiteit Groningen en na een periode bij Shell teruggekeerd naar Groningen als hoogleraar.

Lees verder »

Stefanie Kievit opent vernieuwde Panoramazaal in Stadhuis

Stefanie Kievit opent vernieuwde Panoramazaal in Stadhuis

Zwolle – Woensdagmorgen kwamen dertig kinderen van groep 8 van basisschool het Carillon fietsend vanuit Holtenbroek naar het Stadhuis. Ze mochten een ontbijtje nuttigen met wethouder Michiel van Willigen omdat het de week van het Nationaal Schoolontbijt is.

Het ontbijt stond al klaar in de Panoramazaal op de vierde verdieping van het stadhuis. De wethouder heette iedereen van harte welkom en vertelde dat zij de eersten waren die gebruik maakten van de vernieuwde Panoramazaal met een fantastisch uitzicht op de binnenstad. “Eén van de tofste plekken in de stad met mooi uitzicht op de Peperbus, Fundatie en Sassenpoort.”

Lees verder »

Omschakeling naar schone energie voor iedere Zwollenaar betaalbaar

Zwolle – Maandagavond debatteerde de gemeenteraad voor de zoveelste keer over de omschakeling naar duurzame energie. Wethouder Energie Monique Schuttenbeld had de gemeenteraad een plan van aanpak energietransitie 2018-2022 toegestuurd. De gemeente wil dat Zwolle in 2025 25% minder CO2 uitstoot en dat er tegelijkertijd 25% van de energie duurzaam wordt opgewekt. In 2050 moet Zwolle zelfs energieneutraal zijn.

Iedere politieke partij staat achter deze ambities, maar over de manier waarop deze doelen moeten worden bereikt is nog veel discussie. Ook is iedereen ervan overtuigd dat er veel werk moet worden verzet om dit te halen. In het plan van aanpak van de wethouder wordt in hoofdlijnen aangegeven wat dit voor de Zwollenaren betekent.

Lees verder »

60% van gemeentebegroting gaat naar sociale zorg en hulp

60% van gemeentebegroting gaat naar sociale zorg en hulp

Zwolle – De nieuwe wethouder van financiën Klaas Sloots presenteerde dinsdagmiddag samen met burgemeester Henk Jan Meijer de gemeentebegroting 2019 aan de pers. De totale begroting bedraagt 500 miljoen euro, waarvan 300 miljoen voor het zogenoemde sociaal domein. Toch kampt Zwolle met flinke tekorten in het budget voor het sociaal domein.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar jeugdzorg en Wmo toe. De gemeente gaat de komende jaren de tekorten wegwerken en hoopt de toenemende vraag naar zorg deels op te kunnen vangen door extra inkomsten van het Rijk, maar zal hiervoor zelf ook geld vrij moeten maken. Om de benodigde zorg ook in de toekomst te kunnen bieden, blijft Zwolle zich inzetten op omschakeling naar lichtere en preventieve vormen van zorg en hulp.

Lees verder »

Schilderij Gerard ter Borch uithangbord van 80 Jaar Oorlog

Schilderij Gerard ter Borch uithangbord van 80 Jaar Oorlog

Zwolle – Het is een klein schilderijtje van ongeveer 40 bij 50 cm van de in Zwolle geboren kunstschilder Gerard ter Borch met als titel Soldaat te paard, op de rug gezien. Het schilderij is tot en met 20 januari te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam als onderdeel en uithangbord van de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland. De Nederlandse vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden duurde van 1568 tot 1648.

Afgelopen week werd deze tentoonstelling in het Rijksmuseum geopend door minister-president Rutte en hij verwees tijdens zijn openingsspeech naar het kleine schilderijtje van Gerard ter Borch: “De belangrijkste les zit misschien wel in dat kleine maar veelzeggende schilderijtje van Gerard ter Borch, Soldaat te paard. Hij maakte dat werk in 1634 en de berusting en moedeloosheid druipt er van af. Zo ziet oorlogsmoeheid eruit in een conflict dat zich al meer dan 65 jaar voortsleept en waarin geen van de partijen duidelijk aan het winnen is. En dat is wat oorlog is, ook vandaag nog, geen heroïek, maar menselijk leed en wanhoop.”

Lees verder »

Brief aan oud-Zwollenaar Johan Rudolph Thorbecke

Brief aan oud-Zwollenaar Johan Rudolph Thorbecke

Zwolle – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Ollongren heeft een brief geschreven aan haar verre voorganger Johan Rudolph Thorbecke, “waarvan zijn wieg stond aan de Dijk te Zwolle.” De minister zou woensdagavond in Odeon deze brief voorlezen tijdens de Thorbeckelezing. De Dommerholtzaal was uitverkocht en iedereen zat te wachten op de bewindsvrouw, maar zij kwam niet. Kasja Ollongren lag met griep op bed. Ze had haar hoogste ambtenaar Maarten Schurink gestuurd. Hij is secretaris-generaal op het ministerie van BZK en las de brief van de minister voor.

Thorbecke was in het midden van de negentiende eeuw ook minister van Binnenlandse Zaken en tevens voorzitter van de ministerraad. Toen kende men nog geen minister-president. Thorbecke is vooral bekend om zijn ontwerp van de Grondwet en staatkundige vernieuwing om burgers meer bij het bestuur te betrekken, soms tegen de belangen van de zittende elite in. Ollongren vraagt zich af of dit staatkundig bestel nu nog bij de tijd is, omdat juist Thorbecke al bijna tweehonderd jaar geleden van mening was dat het openbaar bestuur met zijn tijd mee moet bewegen. “Er is veel welvaart en voorspoed in een vrij land, waarin je kunt zijn wie je bent,” maar toch constateert ze een onbehagen over de manier waarop het land bestuurd wordt. Er zijn grote verschillen in het land: hoog opgeleiden ten opzichte van lager opgeleiden, de grote stad tegenover het platteland, de randstad tegenover de krimpgebieden, oud tegenover jong, mensen die zich onderdeel voelen van de wereldgemeenschap tegenover Nederlanders die veel waarde hechten aan de plek waar ze geboren en getogen zijn, mensen die nauwelijks rond kunnen komen tegenover het luxe leven dat anderen zich kunnen veroorloven, autochtonen tegenover allochtonen enz. “De scheidslijnen nemen toe, terwijl de landsgrenzen vervagen.” De vraag is wat dit betekent voor het openbaar bestuur. In haar brief heeft ze het vooral over de rol van de gemeenten.

Lees verder »

Fototentoonstelling totstandkoming Nationaal Monument MH17 in Zwolle

Fototentoonstelling totstandkoming Nationaal Monument MH17 in Zwolle

Zwolle – Donderdagmiddag werd in de hal van het Stadskantoor aan het Lübeckplein de fototentoonstelling over het Nationaal Monument MH17 door burgemeester Henk Jan Meijer geopend. Hij dacht even terug aan 17 juli 2014 toen vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd “neergehaald”.

Hij was met zijn gezin op vakantie in Frankrijk en keek naar de tv, waar verslag werd gedaan van een etappe in de Tour de France. “Ineens werd de uitzending onderbroken met een bericht over de MH17, die enkele uren eerder was vertrokken vanaf Schiphol. Ook werd direct melding gemaakt van veel Nederlandse slachtoffers.” Niet veel later hoorde hij dat ook Zwolle een slachtoffer had te betreuren; Tamara Ernst, een jonge vrouw van 34 jaar. Donderdagmiddag was de vader van Tamara aanwezig bij de opening van de fototentoonstelling.

Lees verder »

Watertoren aan Turfmarkt omgebouwd tot Woontoren

Watertoren aan Turfmarkt omgebouwd tot Woontoren

Zwolle – Als je in de drie appartementen op de hoogste verdieping staat van de nieuwe woontoren met zijn brede raampartij heb je een fantastisch uitzicht over onze stad. Aan de westkant het stadssilhouet met de daarboven uitstekende Peperbus en IJsseltoren. Aan de oostkant is ziekenhuis Isala de blikvanger en daarachter in de verte is zelfs de Lemelerberg te zien. Eind november is de woontoren aan de Turfmarkt gereed voor bewoning en zullen de 21 appartementen worden betrokken door de eerste huurders.

Woensdagmiddag organiseerde het Zwols Architectuur Podium (ZAP) een rondleiding door de oude watertoren, die door Nijhuis Bouw B.V. is omgebouwd tot een woontoren. Voorafgaand aan de rondleiding vertelde architect Rob Moritz van het Zwolse architectenbureau 19 Het Atelier iets over de geschiedenis en het ontwerp van de toren. De watertoren met daarin een groot watervat werd in 1892 gebouwd door het waterleidingbedrijf met als doel druk te behouden op de waterleidingen van de stad. In 1959 brokkelde het metselwerk van de toren af en trof een kind, dat daardoor is overleden. Voor de veiligheid werd er toen een stenen schil om de oude toren gebouwd. Afgelopen zomer werd de oude stomp van de oude toren weer zichtbaar toen sloopbedrijf Boverhoff het stenen omhulsel verwijderde. Een deel van deze oude klassieke stomp met de oude ingang is ook zichtbaar aan de buitenkant van de nieuwe woontoren.

Lees verder »