Alle berichten van Hennie Vrielink

Vuurdoop nieuwe Zwolse busstation verloopt soepeltjes

Vuurdoop nieuwe Zwolse busstation verloopt soepeltjes

Zwolle – Maandagmorgen was de eerste dag na de voorjaarsvakanties en maakten veel scholieren voor de eerste keer gebruik maken van het nieuwe busstation voor stads- en streekbussen. Een vuurproef voor de 21 nieuwe haltes die nu voor de eerste keer hordes studenten moesten zien te verwerken. Het was even wennen, maar de meesten konden de nieuwe haltes snel vinden. Vooral Deltion-scholieren uit de regio die van een streekbus moesten overstappen naar de lange Deltionbus moesten soms zoeken, maar er liepen genoeg medewerkers van busmaatschappij Syntus Keolis rond die de studenten de weg konden wijzen. Ze moeten van de ene kant van het busstation helemaal naar de andere kant. Sommige leerlingen merkten op dat ze nu wat langer moeten lopen dan voorheen. Medewerkers van het Deltion College deelden zwarte mutsen uit met het opschrift “Held” om hun studenten een hart onder de riem te steken.
Het nieuwe busstation is voor voetgangers bereikbaar via de reizigerstunnel die onder het station loopt. Vandaaruit wordt gekozen voor de A haltes en B haltes en kunnen mensen met de trap naar boven. De roltrappen zijn nog niet gereed. De kap boven de trapopgangen is heel anders dan die boven de treinperrons. De onderkap van de buskap is gemaakt door Zwolse kunstenaars met afbeeldingen van verschillende plekken in de stad.

Lees verder »

Dakloze Zwolse jongeren laten zich zien op het theaterpodium

Dakloze Zwolse jongeren laten zich zien op het theaterpodium

Zwolle – De jonge Zwolse theatermaakster Elise Doll (23) is met enkele Zwolse en Amsterdamse zwerfjongeren bezig een theatervoorstelling te maken, die in mei in première zal gaan. Er is nog geen titel en ook nog geen uitgewerkt script, maar de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Twee keer per week komen de jongeren samen. Weblog Zwolle sprak met Elise Doll in het Perrontheater aan de Westerlaan na afloop van een repetitieavond. Zij wil theater maken met jongeren, die geen veilig onderkomen hebben en op straat rondzwerven. Soms vinden ze ’s nachts een slaapplaats, maar de volgende ochtend worden ze weer de straat op gestuurd. Elise wil door middel van een theatervoorstelling het harde dagelijkse leven van deze jongeren samen met hen zichtbaar maken. “Het is niet alleen maar ellende; ze maken ook mooie dingen mee.”
Tijdens haar theateropleiding in Leeuwarden is ze stage gaan lopen in Italië bij theatergezelschap Teatro di Nascosto van regisseuse Annet Henneman en heeft een rol gespeeld in de voorstelling Dream Lottery samen met professionele acteurs uit het Midden-Oosten en Europa. Deze voorstelling over oorlog en onderdrukking in het Midden-Oosten is opgevoerd in het Europees Parlement in Brussel om de politici te laten voelen wat het betekent om in een gebied met oorlogsgeweld te overleven. Over de moeder van een soldaat die bang is haar zoon te verliezen of een Palestijns gezin dat niet weet of hun huis vanavond nog overeind staat.

Lees verder »

Aalanden, Holtenbroek en Berkum als eersten van het aardgas af

Zwolle – Op dit moment worden de meeste huizen nog verwarmd met aardgas, maar de komende tientallen jaren worden alle woningen losgekoppeld van het aardgasnet en moeten de huizen op een andere manier worden verwarmd. In 2050 wil Zwolle energieneutraal zijn, maar al in 2025 moet 25% van de energie duurzaam worden opgewekt.

Hierover werd maandagavond in de gemeenteraad van gedachten gewisseld. Sylvana Rikkert van GroenLinks noemde dit megaproject “de grootste verbouwing van Nederland in de 21ste eeuw.” Wethouder Monique Schuttenbeld had hiervoor een eerste verkenning laten uitvoeren wat dit voor Zwolle betekent. Deze omschakeling heeft grote gevolgen voor alle Zwollenaren en hoewel alle politieke partijen de noodzaak onderkennen, blijft het toch een lastig onderwerp. Welke nieuwe energiebronnen zijn beschikbaar?, wat betekent dit voor de huur- of koopwoningen?, wat gaat dit allemaal kosten en wie betaalt?, hoe krijgen we bewoners mee?, de rol van de woningbouwcorporaties?, hoe stimuleren en faciliteren we de particuliere woningbezitters?, wat is de rol van de gemeente?, wat betekent dit voor de energienetten?,  zijn er wel voldoende vaklui en technici die de omschakeling kunnen uitvoeren? En nog veel meer vragen, waarop nog lang niet altijd een antwoord te geven is.

Lees verder »

Zwolle is een veilige stad, maar moet wel waakzaam blijven

Zwolle is een veilige stad, maar moet wel waakzaam blijven

Zwolle – Zwollenaren voelen zich steeds veiliger in hun buurt. Veel voorkomende criminaliteit zoals zakkenrollerij en autodiefstal zijn gedaald en het aantal woninginbraken is de afgelopen vijf jaar zelfs gehalveerd. Het vertrouwen in de politie is duidelijk toegenomen. De gemeenteraad discussieerde maandagavond over de Veiligheidsvisie voor de komende vier jaar. Om een veilige stad te blijven wil het college van burgemeester & wethouders extra aandacht besteden aan een zestal prioriteiten, die hieronder stuk voor stuk worden genoemd. De woordvoerders van de politieke partijen steunden zonder uitzondering de veiligheidsvisie van B&W, maar maakten hier en daar wel een aantal kanttekeningen.
Verwevenheid van onder- en bovenwereld.
In Zwolle zien we dat terug in drugshandel, zorgfraude, illegale of gedwongen prostitutie en witwaspraktijken. Er is zelfs sprake van mensenhandel. Inwoners zijn geschrokken van de handgranaat in de Voorstraat. Zowel burgers als overheid moeten zich hier meer bewust van zijn en zich hiertegen kunnen verweren. Volgens burgemeester Henk Jan Meijer moeten we hier “een tandje bijzetten”.

Lees verder »

The Young Ones spelen voor de Zwolse schooljeugd

The Young Ones spelen voor de Zwolse schooljeugd

Zwolle – Nadat theatergroep The Young Ones twee jaar geleden de Michaëlkerk aan de Bisschop Willebrandlaan moest verlaten zijn ze op zoek gegaan naar een eigen werkplek met theaterzaal. Vorig jaar is dat gelukt en hebben ze hun intrek genomen in een oude scheepsmotorenfabriek aan de Grote Voort.
In de machinehal hebben de theatermakers een podium gebouwd met een oplopende tribune. Oude onderdelen van de fabriek zoals een grote hijsinstallatie, bekabeling, meterkasten, veiligheidsinstallaties en de was- en toiletruimte voor de machinebouwers zijn in tact gelaten. Het is een grote rauwe en robuuste ruimte op een enigszins verloederd bedrijventerrein, waar de jonge acteurs van The Young Ones afgelopen weken hun wintervoorstelling TROEP aan het Zwolse publiek hebben gepresenteerd.

Lees verder »

Kunstwerk “Drie Eiervrouwtjes” op het mooiste plein van Zwolle

Kunstwerk “Drie Eiervrouwtjes” op het mooiste plein van Zwolle

Zwolle – Lex Marcus groeide in de dertiger jaren als kleine jongen op bij zijn ouders en broers aan de Koestraat. Zijn vader had daar een huisartsenpraktijk. Dikwijls ging hij als kind met zijn moeder naar de Nieuwe Markt en zag daar Veluwse vrouwen in klederdracht eieren verkopen aan de burgers en bakkers van Zwolle. Uit heel de regio kwamen boeren en tuinders naar de Zwolse markten met groente, vlees, fruit, boter en dus ook eieren om de stad te voeden. Ook de Zwolse veemarkt trok veel boeren en veehandelaren naar onze stad.
In de negentiende eeuw werden boter en eieren op de markt gebracht in de Voorstraat, maar al in 1884 ging de boterhandel over naar de Nieuwe Markt, waar een overdekte boterhal werd gebouwd. Het wekelijks plaatsen en weer opruimen van de overdekte banken in de Voorstraat was toen niet langer nodig. De eierenverkoop werd in 1913 naar de Nieuwe Markt verplaatst en daarom kon Lex Marcus zich op latere leeftijd de Veluwse boerinnen herinneren, die daar op opengeklapte banken hun witte en bruine eieren verkochten voor een paar cent per stuk. In 1965 neemt Lex Marcus de huisartsenpraktijk van zijn vader over. Inmiddels was hij getrouwd met Timmy (Hilde) Timmers. In 1993 kocht het echtpaar Marcus het bronzen beeld van de eiervrouwtjes van beeldhouwster Greet Grottendieck en plaatste het beeld in hun tuin. Ze besloten het beeld na het overlijden van de heer Marcus aan de gemeente Zwolle te schenken. Mevrouw Marcus bood het beeld in 2016 aan de burgemeester aan. Daarmee wil de familie Marcus een stukje historie teruggeven aan de stad Zwolle, waarmee ze generaties lang verbonden was. Woensdag 16 januari 2019, precies tien jaar en een dag na het overlijden van Lex Marcus, werd op de Nieuwe Markt het beeld en de daarbij horende plaquette door wethouder Monique Schuttenbeld samen met mevrouw Timmy Marcus officieel onthuld. Meerdere leden van de familie Marcus waren daarbij aanwezig. “Het is een verrijking voor deze plek en een mooie herinnering aan de familie Marcus,” aldus Monique Schuttenbeld.

Lees verder »

Co Verdaas wordt geen burgemeester van Zwolle

Co Verdaas wordt geen burgemeester van Zwolle

Zwolle – Burgemeester Henk Jan Meijer heette dinsdagmiddag in het stadhuis iedereen welkom voor de lunchlezing van Co Verdaas. De lezing ging over de toekomst van de landinrichting in Nederland en in het bijzonder Zwolle. De burgemeester leidde de spreker in met de woorden “Zijn naam komt u in de Stentor ook steeds tegen als een mogelijk opvolger van mij.” De Zwolse editie van de Stentor heeft namelijk eind vorig jaar een lijstje van acht burgemeesterskandidaten gepubliceerd, waaronder ook Co Verdaas. Oud-politicus Co Verdaas noemde dit krantenbericht “fake nieuws” en gaf te kennen dat hij in april aan het werk gaat als dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland en dus niet zal solliciteren naar de vacature van burgemeester van Zwolle. Zijn naam kan dus worden doorgestreept op het Stentor-lijstje.
Co Verdaas is werkzaam geweest bij de gemeente Zwolle en woningstichting SWZ. Daarna was hij Tweede Kamerlid, gedeputeerde in Gelderland en korte tijd staatssecretaris in Rutte II. Hij nam ontslag vanwege onjuiste reiskostendeclaraties. Hij studeerde planologie aan de Universiteit van Nijmegen en tot de dag van vandaag is hij betrokken bij landinrichtingsvraagstukken. De lunchlezing in het stadhuis had dan ook als titel: “Nederland, en zeker Zwolle, is een planologisch paradijs.” Volgens hem is Nederland en zeker Zwolle wereldkampioen landinrichting. Lang geleden is Zwolle ontstaan op een hoge zandrug en heeft zich van hieruit door de eeuwen heen verder ontwikkeld.

Lees verder »

2019: Wij Zwolle

2019: Wij Zwolle

Zwolle – Volgens burgemeester Henk Jan Meijer, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, zijn we na Amsterdam de beste binnenstad van Nederland. In Amsterdam heeft het stadsbestuur de grote letters “I Amsterdam” op het Museumplein laten weghalen omdat die teveel de nadruk legden op het hedendaagse individualisme. Volgens burgemeester Meijer kunnen we in Zwolle beter spreken over “Wij Zwolle”. Na deze uitspraak kreeg hij een enthousiast applaus van de vele Zwollenaren die woensdagavond naar de nieuwjaarsbijeenkomst in de Spiegel waren gekomen.
Het gaat goed in Zwolle. Er worden vele initiatieven genomen. Zwollenaren geven hun stad een rapportcijfer 8, terwijl dat vijfentwintig jaar geleden nog een 7 was. Henk Jan Meijer is daar erg trots op: “Ik ben blij dat ik dat heb mogen meemaken.” Wel erkent hij dat het niet iedereen goed gaat. 6% van de Zwollenaren leven in armoede, waaronder vele kinderen. Niet iedereen is blij met een coffeeshop, windmolens of een zonnepanelenpark in zijn buurt: “Die reacties laten me echt niet koud, maar we moeten het goed doen voor de inwoners van nu en van 2030.” Bijna 10% van de Zwollenaren is laaggeletterd en ook dat vraagt aandacht. “Bij de gemeente Zwolle willen we ervoor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben het ook echt krijgen.”

Lees verder »

Talentvolle ouderen op auditie voor Rimpels & Vouwen

Talentvolle ouderen op auditie voor Rimpels & Vouwen

Zwolle – Het was afgelopen zaterdag winterkoud. ’s Nachts had het enkele graden gevroren. In de theaterzaal aan Rieteweg 10 vond de auditie plaats voor de muziektheatervoorstelling “We zijn er bijna”, die midden in de zomer op 20 juni 2019 in première zal gaan. Omdat het verhaal zich afspeelt in een verzorgingshuis zijn met name zestig plussers opgeroepen zich te melden “voor of achter de schermen.
Theaterervaring is geen vereiste.” Een enkeling had van te voren even gebeld met de vraag “ben ik niet te oud?” Tot verrassing van artistiek leider en regisseur Lisi de Schepper hebben zich ongeveer vijfentachtig Zwollenaren aangemeld om mee te doen met deze voorstelling. Niet alleen als acteur, maar ook zangers en andere vrijwilligers, zoals fotograaf Carry Premsela die het hele productieproces met haar camera gaat vastleggen. Zaterdag vonden de audities plaats voor de zogenoemde sprekende rollen, waarvoor zich twintig belangstellenden hadden opgegeven. Omdat dit aantal rollen beperkt is, zal er een selectie moeten worden gemaakt. Degenen die afvallen kunnen doorschuiven naar de zwijgende rollen.

Lees verder »

Moet herbestemming Statenzaal kostendekkend zijn?

Moet herbestemming Statenzaal kostendekkend zijn?

Zwolle – De hele gemeenteraad benadrukte maandagavond dat de Statenzaal aan de Diezerstraat midden in het centrum “een parel” is van de stad en dat er naar een passende herbestemming voor dit historisch monument moet worden gezocht. Op dit moment maken diverse culturele ondernemers gebruik van dit pand zonder huur te betalen. De gemeente moet nu jaarlijks 85.000 euro bijleggen in de exploitatie.
Als eigenaar van dit pand zoekt wethouder René de Heer naar een herbestemming van dit gemeentelijk vastgoed en nodigt geïnteresseerde partijen uit met plannen te komen voor de invulling van dit gebouw. Zowel maatschappelijke als commerciële initiatieven of een mix van beide zijn welkom. Het college stelt wel als criteria dat het erfgoed en de historie van het pand zichtbaar moet blijven, dat het een toegankelijk gebouw wordt voor een breed publiek en een impuls zal geven aan het aantal bezoekers aan de binnenstad en de levendigheid van de Diezerstraat zal versterken. Ook een link met ‘democratie’ kan zeer passend zijn in dit gebouw, dat tot 1971 de vergaderzaal was van de Provinciale Staten van Overijssel. Tevens blijft het als trouwlocatie dienst doen.

Lees verder »

Jonge kunstenaars, artiesten en theatermakers willen ook meedoen

Jonge kunstenaars, artiesten en theatermakers willen ook meedoen

Zwolle – Ruim vijftig Zwollenaren waren dinsdagavond naar Odeon gekomen en namen plaats op het podium van de authentiek negentiende-eeuwse Hemminkzaal. Club Cele had op deze culturele hotspot een meeting georganiseerd over het recent opgestelde Cultuurprofiel van de regio Zwolle met als titel Experiment&Ernst. Volgens cultuurwethouder Monique Schuttenbeld is onze volksaard van oudsher ernstig: “We hebben een werkmentaliteit en cultureel erfgoed die deze kernwaarde gevormd hebben, maar tegelijkertijd moeten we durven te experimenteren om ons te vernieuwen.” De avond werd geopend door operazangeres Merlijn Runia, die haar klassieke zangstem begeleidde met een rauwe basgitaar. Ze had het gedicht Experiment & Ernst van Sticks omgezet in een lied, met daarin de tekst: “Ter Borch met Typhoon. Thorbecke met Brood. De Fundatie staat. Aan jou om te experimenteren.”
Het initiatief voor het Cultuurprofiel komt vanuit de rijksoverheid. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen had aan de regio’s gevraagd een Cultuurprofiel te maken, dat als basis zal dienen voor het cultuurbeleid van het rijk voor de komende jaren. Wethouder Monique Schuttenbeld heeft met meer dan dertig culturele instellingen van Zwolle nagedacht over dit regionale profiel inclusief de culturele ambities van de regio voor de komende jaren. De gemeente heeft met name gesproken met de lokale culturele organisaties en instellingen, waarmee zij “een subsidie-relatie” heeft. Dit leverde kritiek op vanuit de zaal. Volgens een deel van het publiek is er een spanningsveld tussen enerzijds de gevestigde en gesubsidieerde instellingen en instituten en anderzijds de individuele kunstenaars, theatermakers en artiesten van onderop die zichzelf moeten zien te redden en op de markt hun geld moeten verdienen. De laatste groep was niet betrokken bij het maken van het Cultuurprofiel. Ook autodidacte- en amateurkunstenaars waren niet uitgenodigd.

Lees verder »

Het roetzwarte Drostenhuis wordt hersteld

Het roetzwarte Drostenhuis wordt hersteld

Zwolle – Het Drostenhuis, onderdeel van het voormalige Stedelijk Museum Zwolle aan de Melkmarkt maakt van binnen een trieste indruk. Sinds de brand van 16 oktober 2017 is het gebouw gesloten en is de waardevolle historische collectie uit het pand verwijderd om schoongemaakt te worden. Woensdagavond kregen de lokale pers, gemeenteraadsleden en andere direct betrokkenen een rondleiding door Monique Schuttenbeld, wethouder cultuur en Vincent Robijn, directeur van Allemaal Zwolle.
Alle gasten kregen een plastic cape aan, omdat het hele gebouw onder het zwarte en vettige roet zit. Als je iets aanraakt zijn je vingertoppen gelijk zwart en op de muren worden de lege plekken waar voorheen schilderijen hingen gemarkeerd door de kleverige roetaanslag. Wethouder Schuttenbeld memoreerde nog even aan het moment van de brand, direct nadat de gemeenteraad had besloten het Stedelijk Museum te ontmantelen. “Het is een gevoelige plek.” De Stichting Allemaal Zwolle zal in het pand, nadat het helemaal is gereinigd en gerenoveerd, de historie van Zwolle middels een innovatieve presentatie weer zichtbaar maken. Vincent Robijn: “We willen de oude en nieuwe verhalen van Zwolle op deze plek opnieuw een huis geven.” Ook de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle krijgt een plek in deze gebouwen aan de Melkmarkt.

Lees verder »