Alle berichten van Hennie Vrielink

Zwolle wil restafval terugbrengen naar 100 kg per inwoner

Zwolle wil restafval terugbrengen naar 100 kg per inwoner

Zwolle – Op dit moment brengen Zwollenaren jaarlijks 175 kg restafval naar de ondergrondse container en dat moet worden teruggebracht naar 100 kg. “Dat is een hele opgave” volgens wethouder William Dogger, die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid van de gemeente Zwolle. “We willen een schone stad doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen en daarom moeten we de afvalberg zo klein mogelijk maken.” Ook dreigt de rijksoverheid met een verbrandingsheffing voor restafval als de hoeveelheid niet sterk wordt gereduceerd.

Samen met de ROVA en Rijksuniversiteit Groningen is de gemeente Zwolle een half jaar geleden de proef Afval Bewust gestart in de Aa-landen om inzicht te krijgen op welke manier de restafval het beste kan worden verminderd. Inwoners uit deze wijk konden meedoen aan de proef en kregen een ROVA-app op hun telefoon, waarop ze gelijk konden zien hoeveel afval ze hadden weggebracht naar de ondergrondse container. Ook konden ze zien of ze minder hadden weggebracht dan een jaar geleden en tegelijkertijd kregen ze tips om hun afval nog beter te scheiden. Sommige deelnemers konden de afvalcontainer openen met hun smartphone. Zo konden ze zien hoe vaak ze het afgelopen half jaar de container hadden geopend. Technisch is het nog niet mogelijk de hoeveelheid ingeleverde  kilo’s restafval te wegen en te meten.

Lees verder »

Herdenking Bevrijdingsdag van Zwolle

Herdenking Bevrijdingsdag van Zwolle

Zwolle – Bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan hingen maandagochtend vier vlaggen halfstok. Naast de Zwolse en Nederlandse vlag ook de vlaggen van Tsjechië en Slowakije. De ambassadeurs van beide landen waren naar Zwolle gekomen om deel te nemen aan de plechtigheid, waarbij werd herdacht dat Zwolle op 14 april 1945 werd bevrijd. Mevrouw Jana Reinišová, ambassadeur van Tsjechië herinnerde aan de jonge mannen van Tsjechoslowakije die in de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten met de geallieerden bij de bevrijding van Europa. De heer Roman Bužek, ambassadeur van Slowakije volgde de plechtigheid in eerbiedige stilte.

De schoolkinderen van basisschool de Octopus hebben het monument aan de Pilotenlaan geadopteerd. Kinderen uit de groepen 7 en 8 waren aanwezig bij de herdenking. Nadat vier kinderen een zelfgeschreven gedicht hadden voorgelezen, zong het schoolkoor onder leiding van Anette Riemersma een viertal liederen, waaronder het lied ‘Vrijheid’. “We proberen kinderen bij te brengen dat het een voorrecht is dat wij in vrijheid kunnen leven,” aldus schooldirecteur Ingeborg Ruiter. Op haar school is een kleine permanente expositie ingericht over de Tweede Wereldoorlog, met enkele insignes, een oud straatbord en stukjes van de vleugel van het neergestorte vliegtuig, waarvan een deel van de propeller is verwerkt in het monument aan de Pilotenlaan.

Lees verder »

De inburgering van statushouders moet stukken beter

Zwolle – De afgelopen vijf jaar kwamen de meeste vluchtelingen uit de oorlogsgebieden van Syrië en Eritrea en velen hebben inmiddels een verblijfsvergunning gekregen, maar zijn nog onvoldoende geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ze hebben vaak gezondheidsproblemen en schulden. Maar 5% heeft anderhalf jaar na binnenkomst werk; de meesten blijven te lang afhankelijk van een bijstandsuitkering.

De wethouders Klaas Sloots en René de Heer willen het vanaf nu anders aanpakken: “Statushouders aan het werk.” Maandagavond praatte de gemeenteraad over deze nieuwe Zwolse aanpak. De statushouders moeten snel kunnen integreren in de Zwolse samenleving. Nieuwe statushouders moeten zo snel mogelijk beginnen met taallessen en begeleiding naar werk. Volgens de ChristenUnie, D66 en GroenLinks willen de statushouders hieraan graag meewerken. Ook de VVD is positief over de motivatie van deze groep, maar wil wel graag van de wethouder weten wat hij gaat doen als een statushouder minder gemotiveerd is. Ook Swollwacht vroeg hiervoor aandacht. Meerdere partijen benadrukten ook het belang dat onze “nieuwe buren, collega’s en vrienden” zich de Nederlandse normen en waarden eigen maken.

Lees verder »

Overdonderend optreden van de Koorbazen

Overdonderend optreden van de Koorbazen

Zwolle – In de leegstaande bedrijfshal van de voormalige Philips fabriek aan de Ceintuurbaan gaven de Koorbazen het afgelopen weekend twee voorstellingen met als titel Ode aan Protest. Beide optredens waren compleet uitverkocht en het Zwolse publiek reageerde enthousiast op de 50 zwart geklede mannen, die een uur lang met hun zware basstemmen op de kale fabrieksvloer een indrukwekkend theaterconcert ten beste gaven. Soms klapten de toeschouwers stevig mee en op andere momenten was de zaal muisstil. Ook het komend weekend treden ze nog op: vrijdag- en zaterdagavond om 20.00 uur en zondag de laatste voorstelling om 15.00 uur.

In het kale decor met alleen wat opgestapelde houten pallets opende Dennie Boxem met zijn rauwe stem de voorstelling en begonnen vijf Koorbazen te rappen. Vanuit de achtergrond kwamen de andere Bazen met hun lage stemmen door de rook richting publiek, dat gelijk geestdriftig begon mee te klappen. Bepaald indrukwekkend was het bekende Italiaanse partizanenlied ‘Bella Ciao’. De zangers gingen dicht naast het publiek staan en met strakke gezichten zongen ze dit indringende strijdlied. Bij sommige nummers stonden de mannen in dreigende houding tegenover de toeschouwers en op een andere momenten verleidden de Bazen de toehoorders om mee te doen. Uitdagend en dan weer omarmend. Ode aan Protest is geen laagdrempelig amusement, maar krachtig muziektheater dat nadrukkelijk zowel inhoudelijk als artistiek positie kiest. “Ik weet het. Jullie draaien eromheen, maar wanhoop niet. Pak elkaar vast en maak er geen theater van.”

Lees verder »

Thorbecke weer terug in Zwolle

Thorbecke weer terug in Zwolle

Zwolle – In alle vroegte waren de beide mannen van Binder Art Services B.V. dinsdagmorgen uit Haarlem in hun bus naar Zwolle vertrokken. Achter de bus de open aanhangwagen met daarop het liggende standbeeld van Thorbecke. Johan Rudolph Thorbecke lag vastgesjord op zijn rug met enkele matrasjes onder zich en werd dwars door Nederland terug getransporteerd naar Zwolle.

Het beeld heeft eerst op de rotonde van het Stationsplein gestaan, maar moest daar weg in verband met de bouw van de ondergrondse fietsenstalling. Het beeld was de afgelopen week voor onderhoud en verbetering van de beveiliging in Haarlem, maar is nu weer terug in Zwolle en op het Lübeckplein op zijn voetstuk gehesen.

Lees verder »

Wethouder Ed Anker schrijft de eerste zinnen van de Bijbel

Wethouder Ed Anker schrijft de eerste zinnen van de Bijbel

Zwolle – Maandagmiddag is gestart met het overschrijven van de Bijbel in het Hoogkoor van de Grote Kerk. Voor de Reformatie stond op deze plek het hoofdaltaar van de katholieke kerk, waar de priesters voorgingen in de Heilige Mis. Na de omwenteling in de zestiende eeuw namen de protestanten de kerk in bezit en verplaatsten het centrum naar het midden waar ze de grote preekstoel plaatsten.

Volgens de beste Middeleeuwse kloostertradities is maandagmiddag weer begonnen met het overschrijven van de Bijbel. Volgens de Zwolse wethouder Ed Anker “een monnikenwerk.” Op initiatief van stadspastor Mariska van Beusichem wordt de komende tweeëneenhalve maand een nieuwe Zwolse Bijbel overgeschreven door tientallen gelovige en niet-gelovige Zwollenaren die zich hiervoor hebben aangemeld.

Lees verder »

Minister Kajsa Ollongren op bezoek in Zwolle

Minister Kajsa Ollongren op bezoek in Zwolle

Zwolle – Maandagmiddag zat de Raadzaal van het stadhuis vol met ambtenaren, bestuurskundigen, wetenschappers en overheidsadviseurs, die kwamen luisteren naar de Van Poelje-lezing 2019 van Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze werd welkom geheten door burgemeester Henk Jan Meijer en ook de nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema was aanwezig. Een select gezelschap, dat zich maandagmiddag bezighield met het onderwerp ‘lokale democratie en bestuur’. De middag werd georganiseerd door de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Universiteit Twente en BMC Advies.

De minister erkende dat er in Den Haag nog lang is nagepraat over de uitslag van de provinciale verkiezingen van vorige week. “Een verdergaande versplintering van het politieke landschap met steeds meer kleinere partijen, waarbij de flanken ter linker- en rechterzijde groter zijn geworden en het midden kleiner. Dat maakt de coalitievorming in de twaalf provincies lastiger.” Hoewel ze positief over de opkomst was, gaf ze wel aan dat 40% van de mensen geen stem heeft uitgebracht en deze groep voelt zich kennelijk niet vertegenwoordigd in de volksvertegenwoordigingen. “We zijn een land van verschillen, maar ook steeds meer van tegenstellingen.” Volgens haar moeten we de verschillende regionale identiteiten koesteren, maar de tegenstellingen overbruggen “en daarom blijft samenwerking en polderen belangrijk.”

Lees verder »

Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg

Wethouder Klaas Sloots moet concreter worden over bezuinigingen in de zorg

Zwolle – Wethouder Klaas Sloots moet de komende jaren steeds meer bezuinigen op de zorg voor inwoners van Zwolle. Volgend jaar al een half miljoen en in 2023 oplopend naar 2 miljoen euro.

Toch belooft hij, samen met de coalitiepartijen ChristenUnie, Swollwacht, GroenLinks en VVD dat elke Zwollenaar de zorg blijft krijgen die hij of zij nodig heeft. De wethouder wil de “besparingen” bereiken door het ombuigen van dure, individualistische en specialistische zorg naar goedkopere voorzieningen door het vroegtijdig inschakelen van welzijnswerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen en een meer groepsgewijs aanbod. De gemeenteraad heeft hierover maandagavond urenlang gedebatteerd.

Lees verder »

Energiefabriek Zwolle levert aan 400 huishoudens

Energiefabriek Zwolle levert aan 400 huishoudens

Zwolle – In Spoolde hebben maandagmiddag Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Karst Spijkervet, dagelijks bestuurslid van Waterschap Drents Overijsselse Delta met een druk op de knop de nieuwe Energiefabriek Zwolle in werking gesteld. Deze Energiefabriek levert in eerste instantie elektriciteit en warmte voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Spoolde van het waterschap zelf, maar produceert zoveel energie dat daarnaast ook 400 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. Duurzaam opgewekte energie op het terrein van de vernieuwde rioolwaterzuivering van het waterschap.

Uit het slib van het aangevoerde rioolwater uit Zwolle en Kampen wordt middels gisting biogas geproduceerd, dat vervolgens weer wordt omgezet in groene stroom. Of zoals gedeputeerde Traag het zei: “Hierdoor wordt aan poep en pies waarde toegevoegd.” Daarvoor heeft het waterschap met ondersteuning van de provincie een nieuwe installatie gebouwd, die bijdraagt aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het waterschap wil in 2020 voor 40% zelfvoorzienend zijn en in 2025 zelfs helemaal energieneutraal. Het biogas wordt nu omgezet in elektriciteit, maar het is volgens bestuurslid Karst Spijkervet ook denkbaar dat in de verdere toekomst het biogas als groengas voor de stad beschikbaar komt.

Lees verder »

Oud worden in Huize “We zijn er bijna”

Oud worden in Huize “We zijn er bijna”

Zwolle – Zaterdagmorgen om half tien was het nog stil in de stad. Toch begaven zich al tientallen ouderen naar het Papenstraattheater. In de enigszins troosteloze ontvangsthal van dit theater kwamen de zestigplussers nieuwsgierig naar binnen. Ze hadden zich aangemeld voor deelname aan de nieuwe theaterproductie “We zijn er bijna”, die op vrijdag 21 juni in Zwolle in première gaat. Afgelopen zaterdag kwamen de spelers voor de eerste keer bijeen om met elkaar kennis te maken en geïnformeerd te worden over de voorstelling . Sommigen kenden elkaar al, anderen kwamen wat onwennig binnen. In april starten de repetities onder de enthousiaste leiding van theatermaakster Lisi de Schepper, artistiek leider met ondersteuning van “de andere jonge meiden” van het productiehuis Rimpels & Vouwen.

 

De voorstelling gaat over oude mensen, die in de herfst van hun leven in verzorgingshuis “We zijn er bijna” terecht zijn gekomen. Na het overlijden van haar man moet mevrouw Zachtleven ook naar dit verzorgingshuis. Ze kan niet meer alleen wonen in het huisje, waar ze jarenlang samen met haar man heeft geleefd. Ze moet haar vertrouwde omgeving met al haar dierbare spulletjes achterlaten. Alleen het muziekdoosje, dat ze jaren geleden van haar overleden man heeft gekregen, heeft ze kunnen meenemen, maar al na enkele dagen is ze het kwijt. Wanhopig en verward klampt ze iedereen aan: “Waar is mijn muziekdoosje?” Het begin van de theatervoorstelling, die de komende zomer op een bijzondere locatie in Zwolle vele malen zal worden gespeeld door de amateurs, die afgelopen zaterdagochtend voor de eerste keer bijeen kwamen.

Lees verder »

Vuurdoop nieuwe Zwolse busstation verloopt soepeltjes

Vuurdoop nieuwe Zwolse busstation verloopt soepeltjes

Zwolle – Maandagmorgen was de eerste dag na de voorjaarsvakanties en maakten veel scholieren voor de eerste keer gebruik maken van het nieuwe busstation voor stads- en streekbussen. Een vuurproef voor de 21 nieuwe haltes die nu voor de eerste keer hordes studenten moesten zien te verwerken. Het was even wennen, maar de meesten konden de nieuwe haltes snel vinden. Vooral Deltion-scholieren uit de regio die van een streekbus moesten overstappen naar de lange Deltionbus moesten soms zoeken, maar er liepen genoeg medewerkers van busmaatschappij Syntus Keolis rond die de studenten de weg konden wijzen. Ze moeten van de ene kant van het busstation helemaal naar de andere kant. Sommige leerlingen merkten op dat ze nu wat langer moeten lopen dan voorheen. Medewerkers van het Deltion College deelden zwarte mutsen uit met het opschrift “Held” om hun studenten een hart onder de riem te steken.

Het nieuwe busstation is voor voetgangers bereikbaar via de reizigerstunnel die onder het station loopt. Vandaaruit wordt gekozen voor de A haltes en B haltes en kunnen mensen met de trap naar boven. De roltrappen zijn nog niet gereed. De kap boven de trapopgangen is heel anders dan die boven de treinperrons. De onderkap van de buskap is gemaakt door Zwolse kunstenaars met afbeeldingen van verschillende plekken in de stad.

Lees verder »

Dakloze Zwolse jongeren laten zich zien op het theaterpodium

Dakloze Zwolse jongeren laten zich zien op het theaterpodium

Zwolle – De jonge Zwolse theatermaakster Elise Doll (23) is met enkele Zwolse en Amsterdamse zwerfjongeren bezig een theatervoorstelling te maken, die in mei in première zal gaan. Er is nog geen titel en ook nog geen uitgewerkt script, maar de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Twee keer per week komen de jongeren samen. Weblog Zwolle sprak met Elise Doll in het Perrontheater aan de Westerlaan na afloop van een repetitieavond. Zij wil theater maken met jongeren, die geen veilig onderkomen hebben en op straat rondzwerven. Soms vinden ze ’s nachts een slaapplaats, maar de volgende ochtend worden ze weer de straat op gestuurd. Elise wil door middel van een theatervoorstelling het harde dagelijkse leven van deze jongeren samen met hen zichtbaar maken. “Het is niet alleen maar ellende; ze maken ook mooie dingen mee.”

Tijdens haar theateropleiding in Leeuwarden is ze stage gaan lopen in Italië bij theatergezelschap Teatro di Nascosto van regisseuse Annet Henneman en heeft een rol gespeeld in de voorstelling Dream Lottery samen met professionele acteurs uit het Midden-Oosten en Europa. Deze voorstelling over oorlog en onderdrukking in het Midden-Oosten is opgevoerd in het Europees Parlement in Brussel om de politici te laten voelen wat het betekent om in een gebied met oorlogsgeweld te overleven. Over de moeder van een soldaat die bang is haar zoon te verliezen of een Palestijns gezin dat niet weet of hun huis vanavond nog overeind staat.

Lees verder »