Alle berichten van Hennie Vrielink

Stefanie Kievit opent vernieuwde Panoramazaal in Stadhuis

Stefanie Kievit opent vernieuwde Panoramazaal in Stadhuis

Zwolle – Woensdagmorgen kwamen dertig kinderen van groep 8 van basisschool het Carillon fietsend vanuit Holtenbroek naar het Stadhuis. Ze mochten een ontbijtje nuttigen met wethouder Michiel van Willigen omdat het de week van het Nationaal Schoolontbijt is.

Het ontbijt stond al klaar in de Panoramazaal op de vierde verdieping van het stadhuis. De wethouder heette iedereen van harte welkom en vertelde dat zij de eersten waren die gebruik maakten van de vernieuwde Panoramazaal met een fantastisch uitzicht op de binnenstad. “Eén van de tofste plekken in de stad met mooi uitzicht op de Peperbus, Fundatie en Sassenpoort.”

Lees verder »

Omschakeling naar schone energie voor iedere Zwollenaar betaalbaar

Zwolle – Maandagavond debatteerde de gemeenteraad voor de zoveelste keer over de omschakeling naar duurzame energie. Wethouder Energie Monique Schuttenbeld had de gemeenteraad een plan van aanpak energietransitie 2018-2022 toegestuurd. De gemeente wil dat Zwolle in 2025 25% minder CO2 uitstoot en dat er tegelijkertijd 25% van de energie duurzaam wordt opgewekt. In 2050 moet Zwolle zelfs energieneutraal zijn.

Iedere politieke partij staat achter deze ambities, maar over de manier waarop deze doelen moeten worden bereikt is nog veel discussie. Ook is iedereen ervan overtuigd dat er veel werk moet worden verzet om dit te halen. In het plan van aanpak van de wethouder wordt in hoofdlijnen aangegeven wat dit voor de Zwollenaren betekent.

Lees verder »

60% van gemeentebegroting gaat naar sociale zorg en hulp

60% van gemeentebegroting gaat naar sociale zorg en hulp

Zwolle – De nieuwe wethouder van financiën Klaas Sloots presenteerde dinsdagmiddag samen met burgemeester Henk Jan Meijer de gemeentebegroting 2019 aan de pers. De totale begroting bedraagt 500 miljoen euro, waarvan 300 miljoen voor het zogenoemde sociaal domein. Toch kampt Zwolle met flinke tekorten in het budget voor het sociaal domein.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar jeugdzorg en Wmo toe. De gemeente gaat de komende jaren de tekorten wegwerken en hoopt de toenemende vraag naar zorg deels op te kunnen vangen door extra inkomsten van het Rijk, maar zal hiervoor zelf ook geld vrij moeten maken. Om de benodigde zorg ook in de toekomst te kunnen bieden, blijft Zwolle zich inzetten op omschakeling naar lichtere en preventieve vormen van zorg en hulp.

Lees verder »

Schilderij Gerard ter Borch uithangbord van 80 Jaar Oorlog

Schilderij Gerard ter Borch uithangbord van 80 Jaar Oorlog

Zwolle – Het is een klein schilderijtje van ongeveer 40 bij 50 cm van de in Zwolle geboren kunstschilder Gerard ter Borch met als titel Soldaat te paard, op de rug gezien. Het schilderij is tot en met 20 januari te zien in het Rijksmuseum te Amsterdam als onderdeel en uithangbord van de tentoonstelling 80 Jaar Oorlog. De geboorte van Nederland. De Nederlandse vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden duurde van 1568 tot 1648.

Afgelopen week werd deze tentoonstelling in het Rijksmuseum geopend door minister-president Rutte en hij verwees tijdens zijn openingsspeech naar het kleine schilderijtje van Gerard ter Borch: “De belangrijkste les zit misschien wel in dat kleine maar veelzeggende schilderijtje van Gerard ter Borch, Soldaat te paard. Hij maakte dat werk in 1634 en de berusting en moedeloosheid druipt er van af. Zo ziet oorlogsmoeheid eruit in een conflict dat zich al meer dan 65 jaar voortsleept en waarin geen van de partijen duidelijk aan het winnen is. En dat is wat oorlog is, ook vandaag nog, geen heroïek, maar menselijk leed en wanhoop.”

Lees verder »

Brief aan oud-Zwollenaar Johan Rudolph Thorbecke

Brief aan oud-Zwollenaar Johan Rudolph Thorbecke

Zwolle – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Ollongren heeft een brief geschreven aan haar verre voorganger Johan Rudolph Thorbecke, “waarvan zijn wieg stond aan de Dijk te Zwolle.” De minister zou woensdagavond in Odeon deze brief voorlezen tijdens de Thorbeckelezing. De Dommerholtzaal was uitverkocht en iedereen zat te wachten op de bewindsvrouw, maar zij kwam niet. Kasja Ollongren lag met griep op bed. Ze had haar hoogste ambtenaar Maarten Schurink gestuurd. Hij is secretaris-generaal op het ministerie van BZK en las de brief van de minister voor.

Thorbecke was in het midden van de negentiende eeuw ook minister van Binnenlandse Zaken en tevens voorzitter van de ministerraad. Toen kende men nog geen minister-president. Thorbecke is vooral bekend om zijn ontwerp van de Grondwet en staatkundige vernieuwing om burgers meer bij het bestuur te betrekken, soms tegen de belangen van de zittende elite in. Ollongren vraagt zich af of dit staatkundig bestel nu nog bij de tijd is, omdat juist Thorbecke al bijna tweehonderd jaar geleden van mening was dat het openbaar bestuur met zijn tijd mee moet bewegen. “Er is veel welvaart en voorspoed in een vrij land, waarin je kunt zijn wie je bent,” maar toch constateert ze een onbehagen over de manier waarop het land bestuurd wordt. Er zijn grote verschillen in het land: hoog opgeleiden ten opzichte van lager opgeleiden, de grote stad tegenover het platteland, de randstad tegenover de krimpgebieden, oud tegenover jong, mensen die zich onderdeel voelen van de wereldgemeenschap tegenover Nederlanders die veel waarde hechten aan de plek waar ze geboren en getogen zijn, mensen die nauwelijks rond kunnen komen tegenover het luxe leven dat anderen zich kunnen veroorloven, autochtonen tegenover allochtonen enz. “De scheidslijnen nemen toe, terwijl de landsgrenzen vervagen.” De vraag is wat dit betekent voor het openbaar bestuur. In haar brief heeft ze het vooral over de rol van de gemeenten.

Lees verder »

Fototentoonstelling totstandkoming Nationaal Monument MH17 in Zwolle

Fototentoonstelling totstandkoming Nationaal Monument MH17 in Zwolle

Zwolle – Donderdagmiddag werd in de hal van het Stadskantoor aan het Lübeckplein de fototentoonstelling over het Nationaal Monument MH17 door burgemeester Henk Jan Meijer geopend. Hij dacht even terug aan 17 juli 2014 toen vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd “neergehaald”.

Hij was met zijn gezin op vakantie in Frankrijk en keek naar de tv, waar verslag werd gedaan van een etappe in de Tour de France. “Ineens werd de uitzending onderbroken met een bericht over de MH17, die enkele uren eerder was vertrokken vanaf Schiphol. Ook werd direct melding gemaakt van veel Nederlandse slachtoffers.” Niet veel later hoorde hij dat ook Zwolle een slachtoffer had te betreuren; Tamara Ernst, een jonge vrouw van 34 jaar. Donderdagmiddag was de vader van Tamara aanwezig bij de opening van de fototentoonstelling.

Lees verder »

Watertoren aan Turfmarkt omgebouwd tot Woontoren

Watertoren aan Turfmarkt omgebouwd tot Woontoren

Zwolle – Als je in de drie appartementen op de hoogste verdieping staat van de nieuwe woontoren met zijn brede raampartij heb je een fantastisch uitzicht over onze stad. Aan de westkant het stadssilhouet met de daarboven uitstekende Peperbus en IJsseltoren. Aan de oostkant is ziekenhuis Isala de blikvanger en daarachter in de verte is zelfs de Lemelerberg te zien. Eind november is de woontoren aan de Turfmarkt gereed voor bewoning en zullen de 21 appartementen worden betrokken door de eerste huurders.

Woensdagmiddag organiseerde het Zwols Architectuur Podium (ZAP) een rondleiding door de oude watertoren, die door Nijhuis Bouw B.V. is omgebouwd tot een woontoren. Voorafgaand aan de rondleiding vertelde architect Rob Moritz van het Zwolse architectenbureau 19 Het Atelier iets over de geschiedenis en het ontwerp van de toren. De watertoren met daarin een groot watervat werd in 1892 gebouwd door het waterleidingbedrijf met als doel druk te behouden op de waterleidingen van de stad. In 1959 brokkelde het metselwerk van de toren af en trof een kind, dat daardoor is overleden. Voor de veiligheid werd er toen een stenen schil om de oude toren gebouwd. Afgelopen zomer werd de oude stomp van de oude toren weer zichtbaar toen sloopbedrijf Boverhoff het stenen omhulsel verwijderde. Een deel van deze oude klassieke stomp met de oude ingang is ook zichtbaar aan de buitenkant van de nieuwe woontoren.

Lees verder »

Hoe krijgen we bijstandsgerechtigden sneller aan het werk?

Zwolle – In Zwolle leven bijna 4.000 inwoners van een bijstandsuitkering. De gemeenteraad heeft al vaker gesproken over de mogelijkheden de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. Maandagavond stond dit onderwerp weer op de agenda. Vorig jaar werd het plan opgevat een experiment te starten, waaraan een aantal uitkeringsgerechtigden vrijwillig zou kunnen deelnemen. Het doel van dit experiment was om een aantal deelnemers “minder achter de broek aan te zitten” en ze meer vrijheid en ruimte te geven op zoek te gaan naar werk of een andere zinvolle maatschappelijke activiteit. “Vertrouwen in plaats van controle” en hen minder te belasten met allerlei regels en verplichtingen. De vraag was of deze deelnemers met deze aanpak sneller aan het werk zouden komen dan uitkeringsgerechtigden die deze vrijheid en ruimte niet krijgen. Het lukte de gemeente echter niet voldoende vrijwillige deelnemers te werven voor dit experiment, waardoor verantwoordelijk wethouder René de Heer (VVD) namens het college heeft besloten dit experiment te beëindigen.

Eefke Meijerink van de PvdA was het hiermee niet eens en wil het experiment in aangepaste vorm alsnog laten doorgaan. Ze vermoedt “onwil” bij de wethouder, omdat de VVD vanaf het begin tegen het experiment was. De VVD is voorstander van intensieve begeleiding van bijstandsgerechtigden en tegen een aanpak waarbij er minder wordt begeleid. Burgerraadslid Bert Sluier van de SP is voor minder regels, minder controle en meer vertrouwen in bijstandsgerechtigden en stelde “hoe rechtser het college des te stringenter worden de tegenprestatieregels toegepast”. Voor Annemee van de Klundert van de VVD is het een uitgangspunt dat mensen actief naar betaald werk worden begeleid in deze tijd van veel vacatures. “Werken is de beste remedie tegen armoede, schulden en sociale uitsluiting. De bijstand is een tijdelijk vangnet en geen gratis geldvoorziening waarvan men jarenlang gebruik kan maken.” Volgens Sonja Pauw van D66 werkt de huidige aanpak niet voor een groot deel van de bijstandsgerechtigden die al langer dan vijf jaar in de bijstand zitten en zou het experiment inzicht kunnen geven of een andere aanpak meer succesvol is.

Lees verder »

Zwolle krijgt drie nieuwe zonneparken

Zwolle – Medio volgend jaar is Zwolle drie zonneparken rijker. Op een weiland in Harculo aan de Jan van Arkelstraat zal zonnepark De Weekhorst worden gebouwd. Ook komt er een drijvend zonnepark op de Sekdoornplas ten zuiden van bedrijventerrein Marslanden en eveneens een drijvend park op de Bomhofsplas bij buurtschap Haerst.

De gemeenteraad debatteerde maandagavond over deze plannen. Zonneparken moeten meehelpen om te schakelen naar grootschalige opwekking van groene energie in Zwolle. Alle politieke partijen zien de noodzaak van deze omschakeling en het lijkt erop dat bijna alle partijen zullen instemmen met deze plannen. Alleen het CDA zal waarschijnlijk niet akkoord gaan met het zonnepark De Weekhorst. Gemeenteraadslid Arjan Spaans van het CDA wil geen agrarische grond inwisselen voor zonnepanelen, maar in eerste instantie blijven behouden voor duurzame lokale voedselvoorziening. Coalitiepartij VVD gaat akkoord met de zonneparken, omdat volgens Hans Wijnen “daarmee windmolens kunnen worden voorkomen.”

Lees verder »

Gevolgen politiestaking op festival Amstel Live en wedstrijd PEC-Vitesse

Zwolle – De politievakbonden hebben aangekondigd dat de politie het komend weekend zal overgaan tot “de heftigste CAO-actie ooit”. Stakende politieagenten rukken alleen uit in geval van calamiteiten.

In Zwolle vindt zaterdag het festival Vrienden van Amstel Live plaats in park de Wezenlanden met mogelijk 40.000 bezoekers en zondagmiddag wordt de voetbalwedstrijd PEC-Vitesse gespeeld. Claudia van Bruggen van D66 vroeg maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering aan burgemeester Henk Jan Meijer wat de gevolgen van deze politieacties zijn voor de evenementen van komend weekend in onze stad.

Lees verder »

Spectaculaire opening Festival Woest

Spectaculaire opening Festival Woest

Zwolle – In de brandende zon ging maandag rond het middaguur Festival Woest van start aan de Klokkensteeg. Veel middelbare scholieren in zomerkleding en korte broeken hadden op de tribunes plaatsgenomen, want dit festival is er in de eerste plaats op gericht deze leerlingen op een aansprekende manier in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Wellicht zaten deze scholieren in de leeftijd van ongeveer veertien tot en met zestien jaar op deze zonovergoten dag niet te wachten op de openingspraatjes van Rob Bult, creatief directeur Xplosief, Carmen Munsterman, adviseur cultuureducatie Stadkamer of cultuurwethouder Jan Brink. Maar de organisatie van Woest had na de speeches een spectaculaire openingsstunt bedacht.

De 27-jarige Zwollenaar Stephan, stuntman bij JP de Kam sprong namelijk van het dak van de vooruitspringende gevel van het pand waarin Plato is gevestigd. Hij sprong 11 meter naar beneden en kwam terecht op een catcher gemaakt van dik op elkaar gestapelde matten. Zonder blessures nam het hij applaus van de scholieren in ontvangst. Daar kon de openingsspeech van wethouder Brink niet tegenop. Het is een zijn laatste publieke optredens, want zoals hij zelf zei: “Nog zeven dagen.” Volgende week maandag wordt hij namelijk opgevolgd door de nieuwe wethouder van cultuur Monique Schuttenbeld. Er treed dan een nieuw college van burgemeester & wethouders aan als gevolg van het onlangs afgesloten coalitieakkoord. D66, de partij van Jan Brink neemt hieraan niet deel. Wel blijft Brink actief in de Zwolse politiek, maar dan als fractieleider van D66 in de gemeenteraad.

Lees verder »

De verwarde Historicus op zoek naar de Wilde Deerne

De verwarde Historicus op zoek naar de Wilde Deerne

Zwolle – Eén van de hoofdrollen in het theaterspektakel de Wilde Deerne is De Historicus, gespeeld door Elout Hol. In Zwolle is hij vooral bekend als artistiek leider en poppenspeler van Theater Gnaffel. Het is de eerste keer dat Elout Hol in een grote theatervoorstelling acteert: “Ik heb nog nooit zonder pop gespeeld.” Bij Gnaffel staan ze maximaal met vijf spelers op het podium, maar in de Wilde Deerne wel met vijfenveertig acteurs. “Dit is echt nieuw voor me en in het begin was ik best onzeker over mijn rol.”

In de Wilde Deerne zitten veel spectaculaire scenes die elkaar snel opvolgen, maar De Historicus is steeds op de theatervloer aanwezig en vormt de rode draad in het verhaal. Eén van de bezoekers van de première zei daar over: “Je bent met je stem de rust in de voorstelling.”

Lees verder »