Alle berichten van Loes la Faille

Thomas a Kempis en de Moderne Devotie

Thomas a Kempis en de Moderne Devotie

Zwolle – Thomas a Kempis, de bekendste aanhanger van de Moderne Devotie overleed 550 jaar geleden in Zwolle. Om precies te zijn op 25 juli 1471. Hij was toen 91 jaar oud. Om zijn sterfdag te gedenken en het gedachtegoed van de Moderne Devotie onder de aandacht te brengen, worden er verschillende evenementen georganiseerd en initiatieven gelanceerd.

Het verhaal van de Moderne Devotie begint in Zwolle in 1384. De Deventenaar Geert Grote koopt een huis aan de huidige Praubstraat en sticht daar een broederhuis. Het wordt het arme klerkenhuis, later het arme fraterhuis genoemd. Deze Broeders van het Gemene Leven hielden zich bezig met bidden, mediteren en het kopiëren van geestelijke geschriften. Ook ontfermden ze zich over de leerlingen van de Latijnse School, die onder leiding van Joan Cele tot grote bloei kwam. Je zou kunnen spreken van buitenschoolse opvang ‘avant la lettre’.

Lees verder »

Na ruim honderd jaar gedenksteen op het graf van Daniël Lako.

Na ruim honderd jaar gedenksteen op het graf van Daniël Lako.

Zwolle – Woensdag 7 juli 2021 heeft wethouder Monique Schuttenbeld een gedenksteen onthuld op het graf van Daniël Lako op de Algemene Begraafplaats aan de Meppelerstraatweg. Hiermee is de naam van een belangrijk botanicus uit de vergetelheid gehaald. Daniël Lako was belangrijk voor onderzoek naar de natuur in ons land. Dit schrijven Theo de Kogel en Piet Bremer in een artikel in het Zwols Historisch Tijdschrift nummer 2 2021. Lako was een van de eersten die systematisch onderzoek deed naar de wilde flora in Overijssel en Zeeland.

De op 18 februari 1918 overleden Lako werd op 21 februari in een gemeenschappelijk, anoniem graf begraven. Lako werd onder grote belangstelling begraven. Het is niet duidelijk waarom Lako in een gemeenschappelijk graf werd begraven. Of dit een kwestie van geldgebrek was is niet duidelijk. Zijn familie heeft geen eigen graf voor hem willen of kunnen kopen. Op gemeenschappelijke graven werd geen grafsteen geplaatst. Op initiatief van de schrijvers is dit nu alsnog gebeurd. De steen is een oude steen afkomstig van begraafplaats Kranenburg. Op de steen staat een kievitsbloem die gebaseerd is op een eigen tekening van Lako.

Lees verder »

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen (2)

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen (2)

Zwolle – ‘Regio Zwolle heeft de ambitie om de vierde economische topregio van Nederland te worden met Port of Zwolle als belangrijke aanjager. Met name de strategische ligging richting het achterland moet het gebied aantrekkelijk maken voor nieuwe partijen’. Dit is een citaat wat te lezen valt op de site van ‘Port of Zwolle’. Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. De verbreding van de sluis in de Afsluitdijk moet onze regio toegankelijker maken voor grotere schepen.

Het water is voor Zwolle door de eeuwen heen belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de stad. Het Zwarte Water bleef in de loop van de tijd beter bevaarbaar dan de IJssel die sterk verzandde. Bovendien duurde het lang voordat Zwolle een rechtstreekse verbinding met de IJssel kreeg. In Zwolle zijn er in de loop van de tijd veel plannen geweest om de bevaarbaarheid van het Zwarte Water te behouden of te verbeteren. De vaarweg is nooit een diepe scheepvaartweg geworden. De natuur was moeilijk te bedwingen.

Lees verder »

Kerstening van Zwolle verliep stroef

Kerstening van Zwolle verliep stroef

Bij restauratie werkzaamheden in de Grote Kerk is onlangs een unieke vondst gedaan. Er zijn sporen gevonden van een Romaanse kerk, de voorganger van de Grote Kerk. Het blijkt dat de huidige kerk voor een deel op de fundering van haar voorganger is gebouwd. Dit was een veronderstelling. Fysiek bewijs was er niet voor. Tijdens de  huidige restauratie werkzaamheden zijn restanten van de oude fundering aan het licht gekomen. De fundering is van tufsteen en voorzien van een pleisterlaag, Hiermee is het oudste tastbare stukje Zwolle gevonden. Een unieke vondst.

Er moet nog verder onderzoek plaats vinden om meer over de oude kerk te weten te komen. Voor de vondst was niet duidelijk waar de oude kerk exact lag. De eerste kerk op die verhoogde plek in het landschap was van hout. En werd gebouwd in de eerste helft van de tiende eeuw. De stenen voorganger van de Grote Kerk was een van de oudste kerken uit de IJssel-en Vechtdelta. Hoewel de Lebuïnuskerk in Deventer (786) ouder is. Op 7 december1040 schenkt de bisschop van Utrecht de Michaelskerk aan het kapittel Deventer. In de oorkonde waarin de schenking van de kerk geregeld werd, werd voor het eerst de naam Zwolle vermeld.

Lees verder »

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen (1)

Zwolle, havenstad door de eeuwen heen (1)

Zwolle – Door de verbreding van de Kornwerdersluis in de Afsluitdijk kan het vervoer over water in de regio Zwolle een belangrijke impuls krijgen. De sluis wordt de komende jaren 11 meter verbreed en is in 2026 klaar. Door deze verbreding kunnen grotere schepen naar de regio komen. Het is de bedoeling dat Zwolle opnieuw een zeehaven wordt.

De ‘Port of Zwolle’ is het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel. Deze gemeenten werken samen wat betreft de economische ontwikkeling, promotie en exploitatie van het havengebied in de regio Zwolle. Er wordt momenteel gewerkt aan een Havenvisie waarin de plannen voor de komende 15 jaar worden uitgewerkt. Eind januari wordt hierover in de gemeenteraad gedebatteerd.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (3)

Zwolle in een grijs verleden (3)

Zwolle – Na de oorlog verandert Zwolle in een rap tempo. Van een ‘grijs’ verleden kun je feitelijk niet meer spreken. Door de opkomst van de fotografie wordt alles zwart op wit vastgelegd. Voor de jongere Zwollenaren onder ons zou je de periode van vlak na de oorlog  misschien wel een grijs verleden kunnen  noemen.

Dolf Henneke, de eerste persfotograaf van Zwolle, heeft prachtige foto’s van Zwolle gemaakt. Tussen 1945 en 1976 fotografeert hij veel facetten van het Zwolse leven. Zijn foto’s geven een magnifiek beeld van de ontwikkeling van de stad Zwolle van na de oorlog.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (2)

Zwolle in een grijs verleden (2)

Zwolle – Zo’n 10.000 jaar geleden woonden er al mensen in de Zwolse contreien. Het waren jagers, vissers en verzamelaars. Ze bouwden hun tijdelijke hutten op de hoger gelegen rivierduinen en dekzandruggen in de IJssel- en Vechtdelta.

De oudst bekende vermelding van Zwolle staat in een akte van de bisschop van Utrecht. In deze akte schonk de bisschop de Zwolse Michaëlskerk, de voorganger van de huidige Grote of Sint MichaëlsKerk aan het Lebuinis Kapittel in Deventer. Het vermoeden bestaat dat Zwolle ergens tussen 800 en 1040 zijn naam heeft gekregen. De naam Zwolle stamt uit het Germaans. Suelle of Suele zijn Germaanse woorden voor verhoging of zwelling in het landschap.

Lees verder »

Zwolle in een grijs verleden (1)

Zwolle in een grijs verleden (1)

Zwolle – Op 12 september was het weer Open Monumentendag. Door de coronacrisis waren er maar weinig monumenten open voor bezoekers. De oudste Zwolse monumenten dateren uit de middeleeuwen. Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe het er in onze contreien uitzag voordat deze monumenten in Zwolle gebouwd werden? Naar de alleroudste geschiedenis van het gebied waar Zwolle is ontstaan kunnen we alleen maar gissen. Aan de hand van archeologische vondsten kunnen deskundigen het een en ander reconstrueren. Afbeeldingen zijn er niet. Dit ’grijze verleden’ van onze stad zal waarschijnlijk altijd in nevelen gehuld blijven.

De eerste menselijke sporen in Zwolle dateren van zo’n 10.000 jaar geleden. De mensen leidden een nomadenbestaan. Op de zandruggen en rivierduinen langs de Aa, de Vecht en de IJssel bouwden ze hun tijdelijke onderkomens. Op deze natuurlijke verhogingen in het landschap waren ze veilig voor overstromingen. Ze leefden van wat ze in hun omgeving aan eetbaars konden vinden, de visvangst en jaagden in de bossen. Ook werd er op kleine schaal landbouw bedreven. In de derde eeuw na Christus kwamen de Salische Franken aan de oostkant van de IJssel wonen. De naam Salland herinnert nog aan deze volksstam.

Lees verder »

Rozenboomherdenking 2020 door Gymnasium Celeanum

Rozenboomherdenking 2020 door Gymnasium Celeanum

Zwolle – Vanaf 2015 herdenkt het Gymnasium Celeanum de deportatie van de Zwolse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwege Covid-19 vond de gebruikelijke rozentocht van de leerlingen en genodigden naar de voormalige school aan de Veerallee niet plaats. Als alternatief lazen de leerlingen op school de namen voor van de gedeporteerde Joodse stadsgenoten.

De herdenking rondom de Rozenboom was dit jaar anders dan anders. De betrokkenen hebben gemeend er goed aan te doen de herdenking wel door te laten gaan en hebben er een waardige herdenking van gemaakt. Het filmpje van het lezen van de namen begint met een boodschap van historicus Jaap Hagedoorn aan de leerlingen. Dan worden de namen gelezen door de leerlingen van klas 3. Vervolgens richt wethouder Ed Anker zich tot de leerlingen. Tot slot speelt Fabian Altena die Nigun van Ernest Bloch op viool.

Lees verder »

Open Monumentendag Zwolle coronaproof

Open Monumentendag Zwolle coronaproof

Zwolle – Het is weer Open Monumentendag in Zwolle op zaterdag 12 september. Vanwege corona zal er dit jaar een ander programma zijn dan gewoonlijk. Open Monumentendag verloopt dit jaar voor het grootste gedeelte digitaal. Een aantal monumenten, zoals de Academiehuis de Grote Kerk, het Dominicanenklooster, Kunstruimte Het Langhuis en Museum de Fundatie zijn wel geopend.

Het thema van Open Monumentendag 2020 is ‘leermonument’. In 2020 heeft graphic designer, visual artist en nachtburgemeester van Zwolle, Jeroen van Doornik een hedendaagse schoolplaat van Zwolle gemaakt. Een wannahave voor iedereen. In het verleden werden schoolplaten gebruikt om het verhaal van de meester te illustreren. Voor kinderen is er kleurplaatversie waarmee een mooie prijs kan worden gewonnen.

Lees verder »

Goede oude tijd: filmbeelden van Zwolle uit 1925

Goede oude tijd: filmbeelden van Zwolle uit 1925

Zwolle – Gebeurt het u ook wel eens? Dat u door Zwolle rijdt en ondertussen constateert dat er weer een gebouw of iets anders uit Zwolle verdwenen is. En dat u zich eigenlijk niet meer voor de geest kunt halen hoe het er nou precies uitzag? Dit filmpje van Zwolle in 1925 geeft een beeld van Zwolle uit de tijd van onze ouders en grootouders.

U ziet onder andere beelden van verdwenen gebouwen. Ook van automobielen en paarden samen op het Katerveer. Verder van zeilschepen op de stadsgracht en de Willemsvaart die nog gewoon in verbinding stond met de IJssel. En bovendien van dames met een neepjesmuts. Beelden uit het verleden, ooit vastgelegd voor het nageslacht. Een paar items uit de film worden hier nader toegelicht.

Lees verder »

Zomerkermis Zwolle 2020: anders dan anders

Zomerkermis Zwolle 2020: anders dan anders

Zwolle – Het is bijna zo ver. Maandag 10 augustus gaat de Zwolse Zomerkermis van start in Park de Wezenlanden. De kermis duurt tot en met 17 augustus en zal anders verlopen dan normaal. Ook zal de kermis korter zijn dan gebruikelijk.

In het park staan bijna veertig attracties klaar voor de bezoekers. Net zo veel als dat er normaliter in de binnenstad zouden staan. Het kermisterrein is voorzien van een omheining zodat het eventueel afgesloten kan worden.

Lees verder »