Alle berichten van Loes la Faille

€ 500 beloning voor de gouden tip

€ 500 beloning voor de gouden tip

Zwolle – Afgelopen woensdag (11 juli) is er bij tennisvereniging PAF geconstateerd dat er ernstige schade is toegebracht aan de blaashal en aan de noppenfolie die in opslag liggen. Er zijn duidelijke sporen van inbraak en de politie is geweest voor het opmaken van een proces-verbaal. De schade wordt door Poly-Ned voorlopig geschat op € 20.000 tot € 25.000. Dit heeft vergaande gevolgen voor de tennisvereniging en de tennisschool.

Eind maart vorig jaar is de vereniging en de tennisschool ook al slachtoffer geworden van vernielingen aan de blaashal toen deze nog op de banen stond. Toen hadden zij het “geluk” dat de tent niet volledig is omgegaan en dat de schade nog kon worden hersteld. Het heeft er volgens PAF alle schijn van dat er sprake is van een gerichte actie tegen de vereniging en de tennisschool. Zij willen er alles aan doen om de daders te achterhalen maar zullen hierbij de hulp van het publiek nodig hebben. Mocht je tips hebben of wat hebben waargenomen neem dan s.v.p. contact op met het bestuur van PAF via bestuur@tvpaf.nl of met de tennisschool Luc van Keulen via 06-12865334. De gouden tip zullen zij belonen met € 500.

Lees verder »

Tijdelijk onbetaald parkeren op zondagen

Tijdelijk onbetaald parkeren op zondagen

Zwolle – Vorige week heeft de gemeenteraad de nieuwe regels voor de winkeltijden vastgesteld. Vanaf 1 augustus aanstaande mogen alle ondernemers zelf kiezen of ze open willen zijn op zondag of niet. Daarmee worden de aangewezen koopzondagen afgeschaft. Dat heeft ook gevolgen voor het parkeren in de stad.

Burgemeester en wethouders zullen daarom dit najaar een nieuwe parkeerverordening aan de gemeenteraad voorleggen. Daarmee willen ze betaald parkeren op alle zondagen gaan invoeren. Nu is het nog zo dat bezoekers in de binnenstad niet hoeven te betalen als ze op zondag parkeren, behalve op de aangewezen koopzondagen. Op koopzondagen zijn regels nodig om het parkeren in goede banen te leiden en overlast in de binnenstad en schilwijken te voorkomen.

Lees verder »

Onderzoekers: 'Blockchain biedt kansen voor het mkb'

Onderzoekers: 'Blockchain biedt kansen voor het mkb'

Zwolle – Hogeschool Windesheim en Hogeschool Rotterdam onderzoeken de komende twee jaar hoe mkb-bedrijven kunnen profiteren van blockchain-toepassingen.

Wie denkt aan blockchain, denkt aan bitcoins en aan grote bedrijven die al met deze technologie werken. Omdat blockchain ook voor het midden- en kleinbedrijf veel kan betekenen, starten Windesheim, Hogeschool Rotterdam en Blocklab in september met een twee jaar durend praktijkgericht onderzoek naar de financiële en logistieke voordelen van blockchain voor het mkb. 'Er is binnen het mkb weinig kennis van de blockchain-technologie', zegt Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance bij Windesheim. 'Daar willen we wat aan doen door quickscans en modellen te ontwikkelen, waarmee ondernemers meer te weten kunnen komen over blockchain en wat je ermee kunt in je bedrijfsvoering.

Lees verder »

Sloopwerkzaamheden in noordelijke haven centrale Harculo

Sloopwerkzaamheden in noordelijke haven centrale Harculo

Zwolle – Maandag is gestart met het verwijderen van de damwanden en de betonnen 'uitstroomplaaat' van de uitlaathaven aan de noordzijde van centrale Harculo. Waarschijnlijk zal het 2 weken duren voordat de damwanden verwijderd zijn. Daarna zal het nog ongeveer 4 weken duren voordat de 'uitstroomplaat' verwijderd is.

Door deze activiteiten  zijn er naar alle waarschijnlijkheid geluid en trilling waar te nemen in de omgeving. Door de gehanteerde werkmethodes zal overlast niet te voorkomen zijn. Een kraan met een trilblok trekt de damwanden los. De 'uitstroomplaat' wordt in stukken gebroken en vervolgens uitgegraven. De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 07:00u en 17:00u.

Sponsorloop en cultuurdag Marshof

Sponsorloop en cultuurdag Marshof

Zwolle – Op 26 juni was er op basisschool de Marshof in Zwolle-Zuid een sponsorloop. De leerlingen hebben heel veel rondjes gerend voor stichting Kulabigwo. Een kleinschalige stichting in het prachtige Uganda. De leerlingen hebben maar liefst € 3312,20 euro voor de stichting opgehaald.

Groepsleerkracht Esther de Koning vertelt:
"Het was een zonnige dag op 26 juni. Veel ouders, opa's, oma's en andere familieleden kwamen kijken om de leerlingen aan te moedigen. Juf Yvette, de directrice, opende de sponsorloop. Daarna vertelde Marleen Keijzer, van stichting Kulabigwo, over de stichting en de kinderen in Uganda.

Lees verder »

College maakt weg vrij voor appartementen Fenixhof

College maakt weg vrij voor appartementen Fenixhof

Zwolle – Het college van B en W maakt met een bestemmingsplanwijziging voor de ‘Lankhorstlocatie’ de weg vrij voor de bouw van een appartementencomplex van 27 appartementen voor één- en tweeverdieners. De nieuwbouw voorziet in de behoefte aan stedelijk wonen met de binnenstad binnen handbereik.

De Lankhorstlocatie, op de hoek van de Lijnbaan en de Fenixhof, ligt sinds 2009 braak. Tot die tijd stond daar het Lankhorstgebouw, het kantoor van de voormalige Fenix zeepfabriek. Het gebouw was vernoemd naar zijn Zwolse architect.

Lees verder »

Verkeershinder door wegaanpassingen op Hanzelaan

Verkeershinder door wegaanpassingen op Hanzelaan

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle voert NTP Infra van maandag 16 juli tot en met donderdag 26 juli aanpassingen uit aan de Hanzelaan, tussen de stationsingang Zuid en de parkeergarage Pas de Deux. Het werk maakt onderdeel uit van de bouw van het nieuwe busstation aan de zuidkant van station Zwolle. Tijdens de werkzaamheden geldt een eenrichtingsverkeer voor auto- en fietsverkeer op de Hanzelaan, vanaf parkeergarage Lübeckplein richting parkeergarage Pas de Deux tot aan de kruising met de Koggelaan ter hoogte van de Van Karnebeektunnel.

Omleidingsroute
De omleidingsroute voor het autoverkeer en fietsverkeer van 16 juli tot en met 26 juli loopt via de Koggelaan. De parkeergarages Lübeckplein en Pas de Deux zijn beide te bereiken vanaf de westzijde van de Hanzelaan. De ondergrondse fietsenstalling Lübeckplein en de fietsenstalling aan de Hanzelaan zijn bereikbaar via de Koggelaan en het Lübeckplein.

Lees verder »

Waterschap brengt droge dijken in beeld met drone

Waterschap brengt droge dijken in beeld met drone

Zwolle – Met het inzetten van een drone wil Waterschap Drents Overijsselse Delta in beeld brengen wat de droogteperiode doet met de dijken. Door de aanhoudende droogte zijn de dijken kurkdroog en is de grasmat verdort. Om goed te kunnen zien hoe de dijken erbij liggen, liet het waterschap een drone over de dijken van de Overijsselse Vecht vliegen tussen Zwolle en Dalfsen.

Vanuit de lucht is goed een verschil te zien tussen de zuid- en de noordkant van de dijken. Aan de noordkant is nog een beetje groen te zien, de zuidkant is grotendeels verdroogd en ziet er geel uit.

Lees verder »

Maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden en voorraad te creëren

Maximale wateraanvoer om sloten op peil te houden en voorraad te creëren

Zwolle – Door de aanhoudende droogte en op basis van de huidige weersverwachtingen stuurt  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aan op maximale aanvoer van water. Hiermee verwacht het waterschap de waterpeil in sloten, weteringen, kanalen en rivieren de komende dagen op voldoende peil te houden. Ook creëert het waterschap hiermee een kleine buffer. Door maximaal water aan te voeren wil het waterschap zolang mogelijk aan de watervraag kunnen voldoen. WDODelta hoopt hiermee een eventueel onttrekkingsverbod zolang als mogelijk uit te stellen.

Maatwerk
Het opvoeren van de wateraanvoer is maatwerk en kan per gebied verschillen. Deze variatie is nodig, omdat verschillende gebieden verschillende waterpeilen nodig hebben en/of aankunnen. WDOdelta houdt er rekening mee dat het extra water ook weer op tijd kan worden afgevoerd, mocht het weer ineens omslaan. Dit om wateroverlast te voorkomen.

Op de hoogte van droogte met de Belevingskaart

Op de hoogte van droogte met de Belevingskaart

Zwolle – Het is erg droog in Nederland. Het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) niet uitgezonderd. Het waterschap wil laten zien hoe het omgaat met de droogteperiode en wat dit betekent voor het gebied. Om dit in beeld te brengen, is een online belevingskaart ontwikkeld. Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal zijn gekoppeld aan een specifieke locatie op de kaart. Zo is van Assen tot Deventer te zien waar het waterschap aan het werk is en hoe droogte hier een rol speelt. De kaart is te raadplegen via de website van het waterschap: www.wdodelta.nl/droogte/belevingskaart

Neem via de kaart een kijkje bij het dijkhuisje bij de Barlosche Kolken of zie hoe gemaal Stroink rond de 400 m³ water inlaat uit het hoger geleden IJsselmeer. Dat is 400.000 liter water, iedere minuut weer.

Lees verder »

Meer groen en minder stenen in Overijsselse tuinen

Meer groen en minder stenen in Overijsselse tuinen

Zwolle – De provincie Overijssel sluit zich aan bij Operatie Steenbreek. Daarmee is het de eerste provincie die mee doet aan deze landelijke campagne van gemeenten, waterschappen en particulieren voor minder stenen en meer groen in tuinen. Operatie Steenbreek wil daarmee een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige, gezonde en vooral groene omgeving. Dit past bij het Overijsselse Koersdocument Natuur voor Elkaar. Daarin hebben de provincie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hun visie op natuur in Overijssel vastgelegd. Meer groen en natuur bij mensen in hun woonomgeving is een belangrijk thema in het Koersdocument. En met meer groen inspelen op de klimaatverandering sluit aan bij het Regionaal Adaptatieplan. Operatie Steenbreek draagt daarnaast ook bij aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van kernen.

Overijssel sluit zich aan bij Operatie Steenbreek naar aanleiding van een motie van de Groen Links Statenfractie. Door Operatie Steenbreek krijgt Overijssel toegang tot het landelijke platform voor kennisuitwisseling waarbij veel kennisinstellingen (Wageningen UR, Universiteit van Maastricht en Rijksuniversiteit Groningen) en maatschappelijke organisaties (onder andere Groei en Bloei en Vitale Groene Stad) zijn aangesloten. Bovendien gaat de provincie via Operatie Steenbreek bekendheid geven aan Overijsselse projecten voor vergroening en klimaatadaptatie. 

Lees verder »

De Tolkenapp verkleint taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

De Tolkenapp verkleint taalbarrière tussen patiënt en ambulancepersoneel

Zwolle – Ambulancepersoneel en meldkamercentralisten van zeven ambulanceregio’s in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van de ‘Tolkenapp’. Dit hulpmiddel is ontwikkeld voor betere communicatie met anderstalige patiënten. Vragen stellen en instructies geven kan voortaan zonder taalbarrière, met behulp van de mobiele telefoon. Het vergroot de snelheid en veiligheid bij het bieden van de juiste zorg.

“Ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs, maar ook meldkamercentralisten hebben de laatste jaren veel vaker dan vroeger te maken met niet-Nederlandssprekende patiënten”, verduidelijkt projectleider Leo Roos. “Soms is het daardoor aan de telefoon moeilijk om de locatie en de aard van de noodsituatie te achterhalen. Maar ook ter plaatse bij de patiënt kan een taalprobleem de zorg hinderen. De antwoorden op eenvoudige vragen als ‘Wat is er gebeurd’ en ‘Waar heeft u pijn’ zijn van groot belang om goed hulp te kunnen bieden, maar zijn niet altijd makkelijk te krijgen.”

Lees verder »