Alle berichten van Loes la Faille

Openbare vergaderingen van het Waterschap

Zwolle – Op dinsdag 13 september vinden twee openbare commissievergaderingen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) plaats. Bij de commissie Watersystemen en Waterveiligheid staan de onderwerpen Beheer en onderhoud watergangen, Peilbeheer Drentse Kanalen en Dijkversterkingsprojecten Stadsdijken Zwolle en Zwolle-Olst op de agenda.De commissie Maatschappij en Organisatie behandelt de items Informatieveiligheid en de Communicatievisie. Beide commissievergaderingen zijn vrij toegankelijk vanaf 18.00 uur (Watersystemen en Waterveiligheid ) en 20.15 uur (Maatschappij en Organisatie) in het waterschapskantoor, Dr. Van Deenweg 186 in Zwolle.

beheer_en_onderhoud_watergangen1.jpg

Beheer en onderhoud watergangen
Drie sprekers uit de landbouw- en natuursector vertellen hun wensen voor het beheer en onderhoud van watergangen. Een belangrijk agendapunt aangezien het werkgebied van het waterschap 7000 kilometer rivieren, kanalen, sloten en grachten behelst. Al deze wateren kunnen op verschillende wijzen worden onderhouden. Ieder met een eigen effect op kosten, natuurontwikkeling, water aan- en afvoer en eventuele overlast voor grondeigenaren. 

beheer_en_onderhoud_watergangen2_1.jpg 

 

Lees verder »

Nieuwe stadspastor in Zwolle

Zwolle – Mariska van Beusichem doet op zondag 25 september in de Grote Kerk haar intrede als stadspastor. Daarmee heeft Zwolle voor het eerst in de geschiedenis een pastor die niet aan een kerkgemeente is verbonden en er is voor alle Zwollenaren.

Middenin de samenleving biedt ze graag een luisterend oor voor ieder die behoefte heeft aan een goed gesprek over het leven en zingeving. Gelovig of ongelovig. Van Beusichem zal onder andere beschikbaar zijn voor het inzegenen van een huwelijk en begeleiden van een rouwdienst. "Maar", zo benadrukt ze, "dan in principe wel voor wie niet is aangesloten bij een kerk. Ik wil geen andere dominees of pastors voor de voeten lopen."

Lees verder »

Windesheim in dialoog: Op zoek naar de grens

Zwolle – Op 13 september gaat Windesheim in Dialoog in gesprek met Paul Scheffer, Ivo van de Wijdeven en het publiek over grenzen in relatie tot de vluchtelingenproblematiek in Europa en Nederland.

Door oorlogen, geweld en uitzichtloze omstandigheden worden landen van de Europese Unie gecon­fronteerd met grote groepen vluchtelingen. Hoe gaan we daar mee om en waar ligt de grens? We gaan met elkaar op zoek naar de grens: Waar ligt deze? Is dat de EU? Of de landsgrens van Nederland? En hoeveel inlevingsvermogen mag je vragen van inwoners die het gevoel hebben dat ze al tekort worden gedaan? Wanneer is de grens voor samenwerking binnen de EU bereikt? De EU worstelt met de vraag waar de grens ligt en hoe die bewaakt moet worden. Het gezamenlijk en eenduidig optrekken wil nog niet erg van de grond komen. Gevolg is dat de grens van Fort Europa zo lek is als een mandje en de landen van de Europese Unie elk op hun eigen manier reageren; er worden landsgrenzen gesloten en verscherpte controles ingesteld.

Lees verder »

Open Huis Waterschap Drents Overijsselse Delta

Zwolle – Het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) opent op zaterdag 17 september zijn deuren voor jong en oud. Onder het motto Kijk, leer en beleef worden bezoekers tijdens het Open Huis meegenomen in de wondere wereld van water en kunnen ze tegelijkertijd het nieuwe hoofdkantoor in Zwolle bezichtigen. Belangstellenden zijn van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur aan de Dr. van Deenweg 186 in Zwolle. Meer informatie op www.wdodelta.nl/openhuis.

mobiele_modderkeuken_burgemeester_van-buiten.jpg 

Kijk, leer en beleef
In het duurzame pand beleven zowel jeugdige als volwassen bezoekers een plezierige en verrassende dag. Zo zijn er doorlopend rondleidingen en gaan bezoekers terug in de schoolbanken bij de WDODelta-colleges Water in de tuin, De toekomst van het afvalwater en De wondere dijkwereld. Ook aan kinderen is gedacht. Zij kunnen een speciaal Kids-College volgen over De reis van afvalwater en zich vermaken op het Kinderplein.

Lees verder »

Eerste Spoorzonecafé 15 september

Zwolle – Er gaat de komende tijd veel veranderen rondom het station in Zwolle. De gemeente werkt samen met de provincie Overijssel, NS Stations en ProRail aan de verdere verbetering van het vervoersknooppunt. Met elkaar én met inwoners en andere enthousiaste partijen willen we van het stationsgebied een aantrekkelijk gebied maken om te wonen, werken en verblijven.
Wilt u daarover meepraten of heeft u een goed idee voor de Spoorzone? Kom dan op 15 september om 19.30 uur naar Grand Café Lübeck aan het Lübeckplein. Denk en doe mee om van de Spoorzone een fijne en levendige plek te maken!

Lees verder »

Adviescommissie: zendmast Aa-landen mogelijk

Zwolle – Om de telecommunicatie in de Zwolse wijk Aa-landen op niveau te houden kan een antennemast geplaatst worden in het park aan de Maaslaan. Burgemeester en wethouders volgen het advies van de onafhankelijke commissie die de bezwaren beoordeeld heeft tegen de plaatsing van de mast door T-Mobile.
In april oordeelde het Zwolse college dat de vergunning voor de antennemast verleend kon worden. Dat besluit volgde op een voorbereidingsprocedure en een belangenafweging. In de buurt rondom de beoogde locatie van de mast is veel weerstand tegen de veertig meter hoge antenne. De Adviescommissie bezwaarschriften geeft op basis van alle relevante stukken en na het horen van (vertegenwoordigers van) de bezwaarmakers nu aan dat de antennemast op deze plek kan komen. Volgens de commissie zijn er geen redenen om de mast hier niet te vergunnen.

Lees verder »

Berkum thuis tegen taai KHC

Zwolle – Berkum speelt zaterdag thuis tegen KHC, een opponent waar de Zwollenaren vorig seizoen slechts één puntje tegen pakten en die ook nu al weer heeft laten zien goed uit moeilijke situaties terug te kunnen komen.
"Er zit pit in die ploeg, dus je weet dat we een zware pot krijgen. Maar dat is voor ons, zeker thuis, reden om extra gas te geven," verzekert Berkum-verdediger Jason Huisman. "We hebben er een aantal nieuwe jongens bij en we spelen tot nu toe heel aardig. Er is altijd verbetering mogelijk, maar we zijn op de goede weg."

Lees verder »

Van Herman tot brood op Open Monumentendag

Zwolle – Op zaterdag 10 september doet Zwolle weer mee aan de landelijke Open Monumentendag. Naast een (gratis) bezoek aan één of meer van de 43 opengestelde monumenten sluiten verschillende activiteiten aan bij het landelijke thema iconen en symbolen.

Bijzonder is de speciaal voor Open Monumentendag georganiseerde eendaagse Herman Brood tentoonstelling met schilderijen, zeefdrukken en meer, door IQ Kunstuitleen & Galerie aan de Zeven Alleetjes 1a. Ook de minicraft-competitie, de symboliek van carnaval of de een iconen-workshop zijn onderdelen van het zeer gevarieerde programma voor komende zaterdag.

Lees verder »

Voorzitter Raad van Toezicht Landschap Overijssel

Zwolle – Landschap Overijssel is verheugd dat Markeloër Anne Flierman unaniem door de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel is gekozen tot zijn nieuwe voorzitter. Hij volgt per 1 oktober Martin Knol op die niet meer herbenoembaar is. Eerste Kamerlid en oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente Anne Flierman is een zeer ervaren toezichthouder met grote liefde voor het Overijsselse landschap.

dr._a.h._flierman_1.jpg 

Adviseur en toezichthouder
Als doorgewinterde toezichthouder en bestuurder kan de heer Flierman Landschap Overijssel, als sparringpartner van directeur-bestuurder Jacob van Olst, verder brengen naar een mooie toekomst. Landschap Overijssel is dé organisatie die zich deskundig en met passie inzet om natuur- en landschapswaarden te versterken en anderen inspireert, motiveert en aanzet een bijdrage te leveren aan het waardevolle Overijsselse landschap. Met de heer Flierman, die bekend staat als teamspeler en verbinder, zien we goede kansen om het unieke Overijsselse landschap te beschermen, te beheren en te ontwikkelen. 

Lees verder »

Actie voor kinderen in Afrikaanse sloppenwijk

Zwolle – In de afgelopen weken zijn er diverse Zwollenaren massaal bezig geweest met het verzamelen van allerlei verschillende (bruikbare) spullen, voor kinderen en jongeren in Oeganda. In één van de beruchtste sloppenwijken van het land wordt verscheidene jeugd opgevangen bij het zogeheten: "One Love Project", waar alle spullen volgende week naar toe zullen worden gebracht. Hierbij kun je o.a. denken aan spullen als: potloden en pennen, puntenslijpers, stiften, kleurboeken, schriften, pleisters en verband, kleding, speelgoed, knuffels en ballen. O.a. voetbalvereniging ZAC (Zwolsche Atletische Club) en openbare basisschool de Octopus hebben ook dit jaar een bijdrage geleverd met het doneren van een hoop sportkleding.

one_love_family_2015.jpg

De 25 jarige Zwollenaar, Sonny Muilman, zal deze maand voor het vierde jaar op rij afreizen naar de sloppenwijk, speciaal voor het One Love Project. Bij het project in de getto worden (straat)kinderen en jongeren opgevangen en hun weer de mogelijkheid geboden om te werken aan ’n betere toekomst. De jeugd uit de getto krijgt bij het project onder andere: onderdak, 3 maaltijden per dag, les op het gebied van de Engelse taal en activiteiten op het gebied van sport- en spel en muziek- en dans.

one_love_project_bwaise.jpg

sonny_one_love_6.jpeg 

Lees verder »

Snelst groeiende school bestaat 200 jaar

Zwolle – De Florens Radewijnsschool in Windesheim bestaat dit jaar 200 jaar en is daarmee de oudste basisschool in Zwolle. Woensdagmorgen 7 september was de officiële viering. Al vroeg stonden de feestelijk geklede kinderen in een ontvangstrij om de genodigden te ontvangen. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle was speciaal naar het dorp Windesheim gekomen om bij de jubileumviering aanwezig te zijn: "Normaal gaat de wijkwethouder hiernaar toe, maar 200 jaar is zo bijzonder dat ik zelf ben gekomen."

school_200_jaar.jpg Foto’s: Hennie Vrielink 

Directeur Jan Hommes, voor de kinderen "meester Jan" vindt het goed toeven op de Florens en deze dorpsschool is niet alleen de oudste school van Zwolle, maar ook de snelst groeiende. Vorig jaar telde de school 39 kinderen en dit jaar zijn ze begonnen met 53 kinderen: "een groep ouders heeft de daling van het leerlingenaantal weten om te zetten naar groei," legde Hommes uit en onderstreepte daarmee dat de school midden in de gemeenschap van Windesheim staat. Ook het goede onderwijsteam van de school kreeg waarderende woorden van Jan Hommes.
school_200_jaar_2.jpg 

Lees verder »

Huisvesting Zwolse groene organisaties onzeker

Zwolle – Er zijn grote onzekerheden rond de huisvesting van de Zwolse groene organisaties, waaronder de Milieuraad. Per maart 2017 vervalt Doepark Nooterhof als ‘thuisbasis’.
Volgens een oververeenkomst tussen de gemeente en Landstede van februari 2007 zou Landstede gedurende 10 jaar "om niet" In Doepark Nooterhof kantoorruimte te verlenen aan de Milieuraad en ook zaalruimte aan de andere groene organisaties. "Om niet" betekent dat vrijwilligers van de groene organisaties als tegenprestatie bijdragen door groene activiteiten te organiseren. Op basis van deze overeenkomst is er ook een nadere overeenkomst tussen Landstede en de Milieuraad over huisvesting van het kantoor van de Milieuraad, dat al decennia lang in Doepark Nooterhof was gevestigd, in gebouw de Kruidwisch. Deze overeenkomst kon per 2017 stilzwijgend verlengd worden.

Lees verder »