Alle berichten van Loes la Faille

OBS de Octopus voerde actie voor Oeganda

Zwolle – OBS de Octopus organiseerde ook dit jaar, de jaarlijkse 'Veldenloop' Dit is een sponsorloop waarbij alle groepen van de school een bepaalde ronde lopen, in de wijk Schelle (Zwolle-Zuid), voor het goede doel. Eén van de goede doelen was het Oegandese 'One Love Project'. De cheque van € 1004,25 werd vandaag uitgereikt tijdens de weekopening van de school.

image_1.jpeg

Het geld zal rechtstreeks naar Oeganda gaan en o.a. gebruikt worden voor voedsel, onderdak, kleding, materialen en middelen en andere levensvoorzieningen voor jeugd in de grootste sloppenwijk van het land!' 

image_3.jpeg

image_2.jpeg

Landstede Groep in zwarte cijfers

Zwolle – Landstede Groep schrijft structureel zwarte cijfers. Dat wordt duidelijk uit de jaarcijfers 2015 die binnenkort worden gepresenteerd. Daarin staat een positief resultaat van rond de 6 miljoen euro en is een stijgende lijn in de financiële kengetallen zichtbaar.

Onlangs verviel ook al het verscherpte inspectietoezicht. Bestuurlijk is Landstede Groep op orde en een groot deel van de financiën zijn inmiddels ook op orde, waardoor de instelling vanaf april onder het reguliere toezicht valt. ‘De beëindiging van het verscherpte toezicht is een mooie volgende stap. Het is geweldig om te zien dat we samen zulke grote stappen hebben gemaakt, zowel bestuurlijk en financieel als met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs voor de studenten en leerlingen', aldus bestuursvoorzitter Theo Rietkerk.

Lees verder »

Berkum wil Brielle geen cadeaus geven

Zwolle – Berkum speelt dinsdagavond thuis in de nacompetitie tegen Brielle maar na de 4-1 nederlaag van zaterdag bij SVZW lijkt het niet realistisch dat de Zwollenaren nog promotie naar de hoofdklasse af kunnen dwingen. Toch is de ploeg niet van plan om de winst cadeau te doen aan de tegenstander uit Zuid-Holland.
"Ik hoop dat de jongens de rug nog een keer rechten en thuis een goede uitslag neerzetten," aldus Berkum-coach Willem Brouwer. "We willen het seizoen niet met een paar nederlagen stoppen maar afsluiten op de manier waarop we de laatste maanden hebben gespeeld. Ik hoop dat we nog één keer kunnen vlammen."

Lees verder »

Stepteam Zwolle internationaal actief

Zwolle – Dit weekend ging de Europese stepcompetitie, de Eurocup, van start in Losser en Oldenzaal. Van de tachtig deelnemers kwamen er zes van Stepteam Zwolle/Stepwinkel.nl. Op zaterdag kwamen alleen Jeroen Houdé en Bernd Steenbergen aan de start in een sprintwedstrijd over 400 meter. Beiden wisten zich in de kwalificatieronde te plaatsen voor de series. Houdé bereikte nog de kwartfinales, waarin hij de echte sprintspecialisten toch voor moest laten gaan. 

foto_stepteam_zwolle_-_stepwinkel.nl.jpg
Foto: Carianne van Harten in de afdaling (eigen foto Stepteam Zwolle/Stepwinkel.nl) 
 

Het herenteam stond zondag voor het eerst dit seizoen voltallig aan de start en kon in een marathon op glooiend parcours nog niet het ritme vinden om de voornamelijk Tsjechische concurrentie te kunnen bijbenen. Martijn Tiemens en Machiel Steenbergen werden negende en tiende, hun teamgenoten eindigden verderop in de middenmoot. Als enige Zwolse dame deed Carianne van Harten het prima met een negende plek. Daarmee was ze meteen de snelste in haar leeftijdscategorie, de masters.
 

Een nat Voorzomerfeest in Doepark Nooterhof

Zwolle – De Milieuraad Zwolle organiseerde zondagmiddag m.m.v. Landstede, de werkgroep Tuinen, en vele andere groene partners het Voorzomerfeest in Doepark Nooterhof.

img_0365.jpg 

Er waren volop leuke, gevarieerde en gezellige doe-activiteiten voor jong en oud rond natuur en milieu. Het thema van het feest was 'dieren'. De Zwolse theatergroep 'Kippenvel & Muizenis' vertelde Dwarse Dierenverhalen. Er was een heuse Dolfijn ambulance: kinderen konden meehelpen om als een echte dolfijnen dokter 'een zieke bruinvis' weer beter te maken. Je kon van alles te weten komen over walvissen en dolfijnen.

img_0389.jpg 

img_0434.jpg 

Lees verder »

Inloopavond werkzaamheden N764

Zwolle – De provincie Overijssel organiseert op donderdag 26 mei een inloopavond over de werkzaamheden aan de provinciale weg N764 Zwolle-'s-Heerenbroek. De inloopavond vindt plaats van 18.00-20.00 uur in het verenigingsgebouw De Kandelaar, J.W. van Lenthestraat 2 in 's-Heerenbroek. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de gemeenten Kampen en Zwolle en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting op de werkzaamheden, planning en omleiding te geven en om vragen te beantwoorden.

Werkzaamheden hoofdrijbaan en fietspad
De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen en voert groot onderhoud uit. Eén van deze wegen is de provinciale weg N764 Zwolle-‘s-Heerenbroek, Zwolseweg in de gemeenten Kampen en Zwolle. Het groot onderhoud betreft het vervangen van asfalt en het opnieuw aanbrengen van markeringen op de hoofdrijbaan van de N764 (Zwolseweg) tussen de kruising met de Hasselterweg (N331) en de bebouwde komgrens van 's-Heerenbroek. Bij de kruising met de Scholtensteeg legt de provincie aan de kant van 's-Heerenbroek een middengeleider aan om de kruising beter te laten opvallen.

Lees verder »

Hedon lanceert innovatief productiehuis

Zwolle – Poppodium Hedon lanceert een eigen innovatief productiehuis dat zich richt op het ontwikkelen van nieuw cultureel programma, talentontwikkeling en het creëren van verrassende producties. Hedon wil hiermee een bijdrage leveren om ook in de toekomst een mooi divers kwalitatief programma-aanbod op de Nederlandse podia te kunnen zien.

buitenzijdehedon_raymondvanolphen.jpg 
foto: Raymond van Olphen

Voor het Hedon Productiehuis zijn professionele artiesten aangetrokken die o.a. alenten kunnen ondersteunen in hun groei naar een hoger niveau. Ook faciliteert edon een ‘artist community' middels een ontmoetingsruimte met oefenruimtes en en werkruimte die speciaal is toegerust voor schrijf- en opnamesessies. Bestaande programma's, zoals bijvoorbeeld de Hedon Beurs, worden uitgebreid en ondergebracht in het productiehuis. Het Zwolse poppodium zet al jaren in op talentontwikkeling en is er trots op haar activiteiten op dat gebied fors uit te breiden.

Lees verder »

Proef: 'Van berm tot bladzijde'

Zwolle – Met het ondertekenen van een intentieverklaring zijn 18 regionale partijen – waaronder Waterschap Drents Overijsselse Delta – gestart met de proef 'Van Berm tot Bladzijde'. Hierin bundelen de organisaties hun krachten om grasachtige biomassa in te zetten voor de productie van karton.

Marktpartijen, overheden en kennisinstellingen in Oost-Nederland zien kansen voor een interessante businesscase die past binnen de gedachte van een circulaire economie. Met de pilot 'Van Berm tot Bladzijde' zetten ze een belangrijke stap om van gemaaid gras verpakkingspapier te kunnen maken. Directielid Henk Post van Waterschap Drents Overijsselse Delta: "Voor ons is dit een manier om een bijdrage te leveren aan de kort geleden gesloten Greendeal tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Economische zaken. Voor de proef is een constante stroom van biomassa nodig. Wij leveren ons aandeel door dit jaar 60 ton maaisel (60.000 kilo) van dijken in te kuilen en beschikbaar te stellen. Wordt het een succes, dan zouden we daarna grotere hoeveelheden maaisel kunnen aanleveren. Een prachtig duurzaam initiatief, waarmee we ook mogelijkheden zien om op termijn de kosten van ons onderhoud te verlagen." 

Lees verder »

Supermarkten alle zondagmiddagen open

Zwolle – Als het voorstel van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad wordt overgenomen zullen binnenkort alle supermarkten voortaan elke zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur  open zijn (in de gemeenteraad is vervolgens op verzoek van de supermarkt eigenaren afgesproken de winkels van 14.00 – 18.00 uur te openen: red).
Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer consumenten ook op de zondag hun dagelijkse boodschappen willen kunnen doen. Supermarktondernemers vinden het huidig systeem waarbij het bij een aantal jaarlijks wisselende supermarkten verspreid over de stad al mogelijk is boodschappen te doen onwerkbaar. Ondanks het coalitieakkoord, waarbij was afgesproken de openingstijden op de zondagen niet verder te verruimen heeft het college toch gemeend een nieuwe afweging te moeten maken, waarbij ook terdege rekening is gehouden met de behoefte van vele Zwollenaren aan de zondagsrust. Ook was het voor het college belangrijk te komen tot een éénduidige en uitlegbare regelgeving met respect voor de inwoners die uit religieuze overtuiging grote waarde hechten aan de zondag.

Lees verder »

VVD: Meer zondag voor Zwolle

Zwolle – De VVD is enthousiast over het collegevoorstel waarbij alle supermarkten hun deuren mogen openen tussen 13.00 en 17.00 uur en Zwolle drie extra koopzondagen krijgt bovenop de huidige twaalf. Fractievoorzitter Aly van der Vegte: "Zwolle is een stad met een sterke economie. Daarbij past een overheid die blijft inspelen op de veranderende behoeften van winkelier en consument".
Zeker in een aantrekkende economie is het essentieel dat ondernemers de vrijheid krijgen om zelf de teugels in handen te hebben. Van der Vegte: "met de verruiming van het Zwolse zondagenbeleid realiseren we de kwalitatieve verbetering en deregulering waar onze stad behoefte aan heeft". Daarbij is er plaats voor alle Zwollenaren: voor hen die de zondag thuis willen gebruiken als wekelijks rustmoment, maar ook voor Zwollenaren die hun zondagsrust willen besteden aan winkelbezoek. 

Lees verder »

Wethouder gaat 5e klusstation openen

Zwolle – Wethouder Nelleke Vedelaar opent het 5e klusstation van Klus in de Wijk in de kleurrijke wijk Holtenbroek aan de Frobergstraat 15a te Zwolle. Klus in de Wijk werkt samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met wijkbewoners en vrijwilligers. Daarnaast kunnen bedrijven en wijkbewoners Klus in de Wijk inschakelen voor allerhande huis- en tuinklussen. En wijkbewoners kunnen zelf een klus klaren in het klusstation. Zij zijn dan ook van harte uitgenodigd om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen. Deze feestelijke opening is op 27 mei 2016 om 13.30 uur. Aansluitend staan de deuren van het nieuwe klusstation open voor de wijk en andere belangstellenden.
De gemeente Zwolle heeft de stad opgedeeld in vijf wijken. Klus in de Wijk is in bijna elke wijk te vinden. Het hoofdstation is gevestigd aan de Voltastraat 7 e. Daarnaast zijn er vestigingen te vinden in Zwolle Zuid, in wijkcentrum de Pol met het Schuurtje van Zuid, in Zwolle Midden bij het Leger des Heils aan de Dijkstraat 6 en in Zwolle West met de City Meubelloods in de Gift City aan de Rieteweg 12. Het nieuwe klusstation in Holtenbroek aan de Frobergstraat 15a valt onder Zwolle Noord.

Lees verder »

JCI Zwolle klust voor De Toren

Zwolle – Dit jaar heeft JCI Zwolle het goede doel ‘De Toren' gekozen om zich sterk voor te maken. Naast heti nzamelen van geld voor dit doel, probeert JCI Zwolle ook impact te generen door de handen uit de mouwen te steken. 

jci_klust_voor_de_toren_1.jpg
foto's: Leden JCI Zwolle 

Afgelopen zaterdag 14 mei hebben 9 leden van JCI letterlijk de handen uit de mouwen gestoken voor De Toren'. Aan het voormalige terrein van WEZO aan de Herfterlaan is hard geklust. Op deze locatie al vanaf eind juni ‘De Toren' zich vestigen. Eind juni hoopt De Toren haar deuren te openen. 

Lees verder »