Alle berichten van Loes la Faille

Milieuraad voert actie tegen lichtvervuiling

Zwolle – De Milieuraad Zwolle probeert het te veel aan verlichting op de Zwolse bedrijventerreinen terug te dringen. Lichtvervuiling is schadelijk voor de natuur  en ongezond voor de mens. Tevens betekent het een onnodige verspilling van energie.

De afgelopen maanden is er door vrijwilligers een inventarisatie ronde gedaan over de diverse bedrijventerreinen Marslanden, Station/Schelle, Hessenpoort, Westenholte, Voorsterpoort, en Ceintuurbaan. De inventarisatie is bij donker gedaan, nà 21,00 uur, omdat tot die tijd er vaak nog schoongemaakt wordt. Gekeken is naar de verlichting in het bedrijf of kantoor zelf en die aan de buitenkant, zoals fietsenstalling, parkeerplaats en entree. 

Lees verder »

Onzichtbare brug over de stadsgracht

Zwolle – Iedereen die zaterdag 25 juni over de voetgangersbruggetjes naar de binnenstad komt zal worden verrast. Het Kerkbrugje, Pelserbrugje en de Rodetorenbrug zullen worden omgetoverd tot spectaculaire verbindingen over de stadsgracht. Een aantal Zwolse architecten en stedenbouwkundigen veranderen samen met veel andere partijen uit Zwolle de voetgangersbruggen voor één dag. Architecten van verschillende Zwolse bureaus hebben zich verenigd tot het Collectief van Zwolse Architecten en samen gewerkt aan het project Over de Brug. Ook hebben ze een tijdelijke Onzichtbare Brug over de stadsgracht ontworpen, maar hierover wordt nogal geheimzinnig gedaan.

Op 24 en 25 juni vindt de Architectuur Biënnale Zwolle 2016 plaats, georganiseerd door het Zwols Architectuur Podium (ZAP) en Club Cele. In het kader van dit evenement hebben zij het initiatief genomen voor het Brugproject. Het Collectief van Zwolse Architecten heeft dit initiatief opgepakt en gaan samen met aannemers, bouwers, theatermakers, schrijvers en vele anderen uit de stad kortstondig de ruimte op en om de voetgangersbruggetjes veranderen. "We zijn ruimtemakers."

Lees verder »

Succes minioren ZV 44 Zwolle tijdens finale

Zwolle – De minioren van ZV 44 hebben dit weekend maar liefst 10 medailles weten te bemachtigen op de Overijsselse Miniorenfinales. Tien minioren van de Zwolse zwemvereniging, die op 5 juni 2016 haar eenjarig bestaan vierde, hadden zich weten te plaatsen voor deze kampioenschappen. Per jaargang verschenen dit weekend de beste 18 zwemmers van Overijssel aan de start.

carlein_polinder_1.jpgCarlein Polinder 

Zaterdag 11 juni begon meteen succesvol voor de jonge zwemmers. Carlein Polinder bemachtigde brons op 100 meter vrije slag in een persoonlijk record van 1.21.90. Ook Danny Brown (100 meter rugslag) en Lisanne Nijland (200 meter wisselslag) wisten de bronzen plak mee naar huis te nemen. ven Klink bewees maar liefst drie keer de beste van Overijssel te zijn. Hij veroverde het goud op de 100 meter vrije slag, de 50 meter vlinderslag en de 100 meter rugslag.

danny_brown.jpg
Danny Brown

lisanne_nijland.jpgLisanne Nijland

Lees verder »

Robbert Jan Stals terug bij WVF

Zwolle – Ook Robbert Jan Stals is komend seizoen weer terug op het oude nest bij WVF. Stals had al eerder zes seizoenen gespeeld bij WVF en was tevens één van de sterkhouders van het elftal wat in 2014 promoveerde naar de hoofdklasse. 

robbert-jan_stals_actiefoto_2.jpg
Robbert-Jan Stals

Met de komst van ‘Stalcido’ heeft WVF weer een belangrijke versterking voor het komende seizoen. De ervaren Stals kan zowel achterin, als ook op het middenveld prima uit de voeten. Naast Marc van der Vegte, Uwais Goelab en Ramon Heukels presenteert WVF haar vierde versterking voor komend seizoen. 

Lees verder »

Taxus snoeien voor Hospice Zwolle

Zwolle – Snoeiafval van de taxushaag is waardevol. Het bevat een werkzame stof die wordt verwerkt in een kankermedicijn én het levert geld op voor het goede doel. Wie de jonge scheuten tussen 15 juni en 31 augustus inlevert bij de ROVA, steunt daarmee Hospice Zwolle.

De komende tweeënhalve maand is het tijd om de taxushaag te snoeien. Taxus bevat baccatine, een stof die wordt gebruikt bij middelen tegen kanker, en dat maakt het zinvol om het snoeiafval te verzamelen. Tussen 15 juni en 31 augustus kan het daarom worden ingeleverd bij de ROVA. Daar wordt het opgehaald door Stichting Vergroot de Hoop, die het vervolgens verkoopt aan de farmaceutische industrie. Met de inzameling levert Vergroot de Hoop niet alleen een bijdrage aan medicijnen tegen kanker, het steunt tevens goede doelen door per kubieke meter ingezameld snoeiafval een vast bedrag te doneren.

Lees verder »

Sneller inventariseren van asbestdaken

Zwolle – Een motie die tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 juni is aangenomen gaat ervoor zorgen dat de vaste Kamercommissie en de minister van Sociale Zaken nog voor het zomerreces in gesprek gaan over het voorstel om het inventariseren van asbestdaken makkelijker en goedkoper te maken.
  
CDA, ChristenUnie, 50plus, SP en de VVD dienden een voorstel in met een aanpassing in de huidige regelgeving over asbest, waardoor het werkproces van asbestsanering versneld kan worden en de kosten voor dak eigenaren gereduceerd. Vooral Overijssel heeft een grote opgave om voor 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd te hebben. Het CDA, CU, VVD, SP en 50+ zijn van mening dat dit voorstel op een veilige manier bijdraagt deze ambitie te realiseren. 

Lees verder »

Thema-avond over wet en regelgeving

Zwolle – Voor Zwolse sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties wordt maandag 20 juni een themabijeenkomst over wet- en regelgeving georganiseerd door ZwolleDoet! en SportService Zwolle. Deelname is gratis.

Vanuit de lokale overheid en andere instanties worden maatschappelijke organisaties en sportverenigingen geconfronteerd met allerlei (complexe) regels op diverse gebieden. In het algemeen hebben vrijwilligersorganisaties te maken met richtlijnen en verplichtingen op het gebied van: vergunningen, belastingen, vrijwilligersvergoeding, werkgeverschap, Buma/Stemra, SENA en Videma, warenwet, statuten en verzekeringen. 

Lees verder »

Actieplan Sport en Bewegen

Zwolle – Zwolse sportverenigingen actief en gezond houden. Dat is het doel van het Actieplan Sport en Bewegen dat Zwolle in samenspel met de sportverenigingen in de stad heeft gemaakt. Zwolle geeft de verenigingen de ruimte om de (meer)waarde van sport en bewegen te vergroten. De thema’s die gezamenlijk zijn gekozen zijn samenwerking, verdienvermogen en sportverenigingen als professioneel maatschappelijke partners.

Wethouder René de Heer, onder meer verantwoordelijk voor sport: "Concreet betekent dat dat sportverenigingen in Zwolle hun verantwoordelijkheid kunnen pakken. Clubs kunnen beter aansluiten op de verschillende wensen van individuele sporters. Door per park en stadsdeel sport te organiseren kunnen verenigingen een breder pakket aanbieden en zo meer mensen aanspreken."

 

Lees verder »

Fietsgroep Greijdanus fietst voor goede doelen

Zwolle – Afgelopen weekend beklom de fietsgroep van het Greijdanus College in Zwolle drie verschillende bergen voor drie goede doelen. Met deze Triple Challenge heeft de groep van 17 leerlingen en 6 docenten in totaal meer dan 14.500 euro ingezameld voor Stichting Present Zwolle, Compassion en de Hersenstichting. 

foto_door_niels_de_roo.jpg
Foto: Niels de Roo

Twee jaar geleden beklommen twaalf leerlingen van het Greijdanus de Mont Ventoux voor de Tour du ALS. De leerlingen waren zo enthousiast dat er een fietsgroep werd opgericht om te oefenen voor een nieuwe uitdaging voor het goede doel. Uiteindelijk werden dit drie goede doelen en drie uitdagingen; de Triple Challenge was geboren.

 

Lees verder »

Fotowedstrijd: Zie de mens

Zwolle – Het Diaconaal Platform organiseert een fotowedstrijd rond het thema ; " Zie de Mens " . Daarbij wordt gevraagd om een foto te maken rond de werken van barmhartigheid en/of rond geloof, hoop en liefde. De werken van barmhartigheid zijn de zorg voor hongerige, dorstige, gevangenen, zieken, armen(naakten), vluchtelingen/vreemdelingen en de zorg voor de doden. Wereldwijd is 2016 het jaar van Barmhartigheid, waar het Diaconaal Platform met het thema " Zie de mens " bij is aangesloten.

Iedere particulier kan aan de fotowedstrijd meedoen. Inzenden van foto’s kan tot 11 september. Daarna gaat een deskundige jury de foto’s beoordelen.

Lees verder »

Geert Groote en Moderne Devotie

Zwolle – Vrijdagmiddag 10 juni zijn alle partijen rond de Moderne Devotie uitgenodigd door het Historisch Centrum Overijssel om naar het Geert Groote huis te Deventer te komen. Er zal deze middag gepraat worden over het " gezicht van de Moderne Devotie ". 

Waar staat de Moderne Devotie nu voor ? het Historisch Centrum Overijssel is door de provincie Overijssel als kwartiermaker aangewezen. Haar taak is om namens de provincie de partijen rond de Moderne Devotie bijeen te brengen, om samen te komen tot een heldere en krachtige omschrijving van de Moderne Devotie. Die omschrijving is nodig om genomineerd te kunnen worden als immaterieel en materieel erfgoed voor uiteindelijk de Werelderfgoedlijst van Unesco. De middag wordt voorgezeten door de directeur van het Historisch Centrum Overijssel, de heer Arie Slob.

Lees verder »

Nieuwe initiatieven in Broerenkwartier

Zwolle – Ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners in het Broerenkwartier in Zwolle zitten niet stil. Om het gebied weer levendig en commercieel interessant te maken ontwikkelen zij samen met inspirator Rhoda van Eeden nieuwe initiatieven. Zo gaat er een groenvoorzieningsproject van start in de Spiegelstraat, Roggestraat en een deel van de Nieuwstraat en zijn er plannen voor een verlichtingsproject in de Weeshuisstraatpassage met Philips Lightning. Daarnaast is er een stakeholdersvereniging opgericht en een samenwerking in gang gezet met eigenaar Q-park van de parkeergarage aan de Pletterstraat. Dit alles met als doel het Broerenkwartier nog steviger op de kaart te zetten.

Nieuwe invulling panden en openbare ruimte
Met de nieuwe invulling van verschillende panden op het Eiland en in de Weeshuisstraatpassage wordt er ingezet op een andere beleving in dit gebied. De mogelijke komst van Hudson’s Bay in het voormalige V&D-pand kan bovendien gaan zorgen voor de nodige beweging in de passage. Maar ook de buitenruimte krijgt aandacht. Inspirator Broerenkwartier Rhoda van Eeden: ‘Wij richten onze pijlen niet alleen op vastgoed, maar ook op de openbare ruimte. Dit is erg belangrijk, want het versterkt de beleving van het gebied. We gaan ons in het Broerenkwartier concentreren op highlights zoals historische details en gevestigde hotspots. Denk hierbij aan de Wijndragerstoren en Waanders In de Broeren.’

Lees verder »