Alle berichten van Loes la Faille

Sociale recherche spoort bijstandsfraude op

Zwolle – De sociale recherche heeft afgelopen kwartaal € 241.284,- aan bijstandsfraude opgespoord. Van 47 mensen is de uitkering stopgezet omdat zij niet eerlijk waren over hun woonsituatie. Verschillende inwoners verzwegen inkomsten naast hun uitkering te hebben. Zij fraudeerden voor in totaal € 22.821,-. Twee inwoners fraudeerden voor zo’n hoog bedrag dat zij zich voor de rechter moeten verantwoorden.
In veel gevallen van uitkeringsfraude blijkt de juiste woonsituatie niet doorgegeven aan de gemeente. Dat was ook het geval van een tweetal dat op papier beweerde sinds 2012 elk op een apart adres te wonen. In de praktijk woonde het stel samen, waardoor ze ruim € 53.000,- ten onrechte aan bijstand ontvingen. Dit bedrag wordt van beide personen teruggevorderd.

Lees verder »

Cultuurnota: versterken cultureel Zwols aanbod

Zwolle – Een kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod en een cultureel klimaat dat dynamisch is en blijvend innoveert: dat is het doel van de nieuwe Cultuurnota die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en aan de gemeenteraad voorlegt. Zwolle moet een cultureel klimaat hebben dat ruimte biedt voor initiatieven, dat bruist, vernieuwend is en soms zelfs schuurt, dat creativiteit stimuleert en discussie oproept. Kortom: kleur geeft aan de stad.

Om dit te bereiken zijn samen met het culturele veld drie hoofdroutes uitgestippeld: Ten eerste een grotere zichtbaarheid en levendigheid van de cultuur in Zwolle. Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers veel waarde hechten aan de aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed en musea in Zwolle. Dit cultuurhistorische verhaal mag meer zichtbaar worden. Daarom wordt aan de hand van de thema’s De Hanze, Moderne Devotie en Democratie het cultuurhistorische verhaal uitgewerkt.

Lees verder »

Raad van Bestuur Isala wijzigt

Zwolle – Robbin Thieme Groen, lid van de Raad van Bestuur van Isala gaat zijn functie per 15 juli neerleggen. Vanaf die datum gaat hij met pensioen. Ina Kuper, nu werkzaam in het MST, gaat vanaf 25 juli deel uit maken van de Raad van Bestuur van Isala.
 

ina_kuper.jpg
foto Ina Kuper (bron: Isala) 

De Raad van Toezicht van Isala is de heer Robbin Thieme Groen zeer erkentelijk voor wat hij in de afgelopen tien jaar als bestuurder voor Isala heeft betekent en daarvoor als anesthesioloog-intensivist. Als dokter vond hij het belangrijk om de ziekenhuisorganisatie vanuit medisch perspectief te besturen. In die rol heeft hij met name de aandacht voor patiëntveiligheid binnen Isala op een hoger plan getild. 

Lees verder »

Parkpret: Trek je mooiste Bruisjurk aan

Zwolle – Op 29 mei tijdens Parkpret kan iedereen meedoen aan de wedstrijd: Trek je mooiste Bruisjurk aan! Iedereen met een mooie bruisjurk is welkom om aan de wedstrijd mee te doen. Het enige wat je hoeft te doen is de jurk aantrekken, naar Park Eekhout komen en over een catwalk te lopen waar een professionele jury de jurk zal beoordelen. Er zijn twee categorieën, van 6 tot 16 jaar en van 16 tot 116 jaar. De winnaars ontvangen een bruisende prijs!

de_freule.jpg 
De freule van Eekhout  Foto: Ad van Halem 

Parkpret is een evenement voor jong en oud dat ieder jaar plaatsvindt op de laatste zondag in mei in Park Eekhout in Zwolle. Parkpret is: muziek, lekker eten, theater, kunst, spelen en ravotten, verrassing en een heleboel gezelligheid! Dit jaar is het thema bruisen.
 

Lees verder »

Moederdag in Stadshagen

Zwolle – Op zaterdag 7 mei staat winkelcentrum Stadshagen in het teken van Moederdag.Speciaal voor deze dag openen we een eendaagse winkel in het pand op Werkerlaan 91, tussen Bakker Blom en Whair Kappers. Hier kun je leuke moederdagpresentjes kopen, van glaskralen en bloemstukjes tot leuke geschenkpakketjes en cadeaubonnen.
De dames van Partou staan weer klaar in de kidstent. Hier kun je gezellig even knutselen of je laten schminken terwijl je ouders even boodschappen doen.

Lees verder »

Vaccinatie kan veel leed voorkomen

Zwolle – De zomervakantie is in zicht. Tijd voor veel mensen om de zon op te zoeken. Per jaar reizen velen naar bestemmingen waar ziekten zoals hepatitis A voorkomen. Met name bestemmingen dichtbij, zoals Kroatië, Turkije, Bulgarije en Marokko zijn in trek bij gezinnen. Ook hier loopt de reiziger risico op het oplopen van besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Een vaccinatie kan veel leed voorkomen.

Ouders gaan er vaak ten onrechte van uit dat kinderen benodigde vaccinaties hebben gehad via het Rijksvaccinatieprogramma. Hepatitis A maakt hier echter geen deel van uit. De helft van alle kinderen gaat hierdoor ongevaccineerd op reis naar een risicoland waar hepatitis A voorkomt. 

Lees verder »

Komst asielzoekerscentrum definitief

Zwolle – Met overgrote meerderheid is de Zwolse gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van B & W om aan de Dokter van Thieneweg 1 voor een periode van vijftien jaar een asielzoekerscentrum te vestigen voor 600 asielzoekers. Omdat er mogelijk nog een referendum over dit voorstel zal plaatsvinden is het akkoord van de gemeenteraad vooralsnog een "voorgenomen besluit." Elke fractie is van mening dat Zwolle haar verantwoordelijkheid moet nemen voor mensen in nood, maar ook serieus moet omgaan met de zorgen van omwonenden. Alleen de fractie van Swollwacht stemde uiteindelijk tegen het voorstel van B & W na een debat van meer dan vijf uur. Fractieleider William Dogger van Swollwacht gaf aan "dat er grenzen zijn aan onze bijdrage bij de opvang van vluchtelingen" en pleitte voor een maximum van 400.

https://youtu.be/oahaIz9KHqE 

Meerdere partijen pleitten voor minder dan 600 asielzoekers op de voorgestelde locatie en een meer decentrale opvang om enerzijds tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden en anderzijds om de integratiekansen voor de asielzoekers te vergroten. Na uitvoerig debat, uitwisseling van standpunten en vele interrupties werd in de finale afweging desondanks besloten tot opvang van 600 asielzoekers op de voorgestelde locatie. De grootste coalitiepartij de ChristenUnie is van mening dat bij een aantal van 600 asielzoekers op deze locatie "goede opvang mogelijk is binnen de menselijke maat." Ook de PvdA is ervan overtuigd dat dit voorstel de beste kwaliteit levert zowel voor de vluchtelingen als omwonenden. D66 vindt dit een geschikte locatie, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de zorgen van de buurtbewoners.

Lees verder »

Meld een initiatief aan voor de DoeMEE-Award

Zwolle – Steeds meer mensen en organisaties zetten zich in voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking of chronische ziekte optimaal kunnen meedoen. Om dit enthousiasme te waarderen en te stimuleren reikt MEE IJsseloevers de DoeMEE-Award uit. Vanaf 15 april kan iedereen een initiatief van een persoon, bedrijf, gemeente of instelling in de regio IJsseloevers en Flevoland nomineren. Een vakjury bepaalt op 8 december 2016 de winnaar.
"Samen sterk voor een inclusieve samenleving,MEE gelooft in de kracht van het collectief", vertelt bestuurder Simone van Ruth. "Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, komt alleen tot stand als iedereen een steentje bijdraagt. Dat hoeft niet altijd groots te zijn. Burgerinitiatieven ontstaan omdat mensen betrokken zijn bij de samenleving. Hetzelfde geldt voor instellingen en bedrijven die bijvoorbeeld mensen met een afstand tot werk een kans bieden. Of hun informatievoorziening zodanig hebben aangepast dat mensen met een beperking het ook begrijpen. Met hun enthousiasme maken zij het verschil; door op zoek te gaan naar de mogelijkheden en niet te blijven denken in beperkingen. Om dat enthousiasme te waarderen, is er de DoeMEE-Award", aldus Van Ruth. 

Lees verder »

SP: Kritiek op gemeente bij verhuizing Stadkamer

Zwolle – In het proces rond de verhuizing van de bibliotheek (Stadkamer) van de Diezerstraat naar de GGD-locatie aan de Zeven Alleetjes is de gemeente naïef en amateuristisch geweest. Dat constateert de SP-fractie aan de hand van het onderzoeksrapport van Lysias over de sturing en kostenoverschrijdingen van het project.
Onderzoeksbureau Lysias heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond het proces van verhuizing van de Stadkamer. Het onderzoeksrapport bevat op een aantal punten forse kritiek ten aanzien van de gemeente. Zo zijn risico’s, met name het financiële risico van vertraging, onvoldoende uitgewerkt door de gemeente in het project. Het contract met de GGD kende geen clausules om om te gaan met de asbestproblematiek, waardoor de gemeente nu in een onvoordelige onderhandelingssituatie zit. Bij de projectbeheersing is verder te weinig gebruik gemaakt van kritische blikken van externen. Ten slotte stelt Lysias dat de gemeenteraad uitvoeriger geïnformeerd had moeten worden.

Lees verder »

Examenfeest op Carolus Clusius College gaat door

Zwolle – Traditiegetrouw sluiten examenleerlingen de lessen op het CCC af met een ludieke Laatste Schooldag. Eindexamenleerlingen organiseren verschillende activiteiten rondom een speciaal thema en geven hun visitekaartje af tijdens de examenstunt. Het CCC vindt het belangrijk dat de Laatste Schooldag een feest wordt. De veiligheid van de leerlingen en medewerkers in en rondom de school staat hierbij voorop.
De afgelopen week zijn er berichten over de Laatste Schooldag verspreid via online media die opriepen tot verstoring van buitenaf. De school neemt deze berichten zeer serieus. En heeft daarom in samenwerking met de politie maatregelen getroffen om veiligheidsrisico’s van buiten de school voor leerlingen en medewerkers te beperken. Daarom heeft de schoolleiding besloten dat de Laatste Schooldag alleen doorgaat voor de examenleerlingen.

Lees verder »

ChristenUnie opent ‘checkpoint pilot Achmea’

Zwolle – De ChristenUnie in Zwolle opent vandaag een checkpoint Achmea pilot om te horen hoe de pilot van Achmea voor wijkgebonden financiering verloopt. De partij nodigt gebruikers van wijkverpleging en zorgaanbieders uit om hun ervaringen met betrekking tot de pilot te delen. Volgens gemeenteraadslid Wietse de Boer is de ChristenUnie op zich positief over de nadruk op preventie in de proef, maar zijn er ook zorgen over de uitvoering.

De Boer: "We horen van Achmea dat keuzevrijheid gewaarborgd blijft. Ook laat Achmea weten dat de tarieven voor onderaanbieders veel hoger is dan de 70% waar in de wandelgangen over gesproken wordt. Ook zeggen zij dat de samenwerking in de stad steeds beter verloopt. Wij zijn benieuwd of cliënten en zorgaanbieders diezelfde ervaring hebben. Zowel positieve als negatieve ervaringen horen we graag."

Lees verder »

Gastles over vooroordelen voor basisscholen

Zwolle – De vluchtelingenproblematiek,demonstraties tegen de komst van asielzoekerscentra, aanslagen van Islamitische Staat: wij leven in een woelige tijd en het gevaar van het ontstaan van vooroordelen ligt op de loer. Zo denken sommige mensen dat asielzoekers alleen om economische redenen naar ons land komen en dat alle moslims Islamitische Staat steunen. Dat dergelijke ideeën op vooroordelen berusten is niet bij iedereen bekend. Daarom is het belangrijk om het met jongeren over vooroordelen te hebben.

Om leerlingen uit groep 7 en 8 met het thema vooroordelen bekend te maken, verzorgt Artikel 1 Overijssel, het antidiscriminatiebureau, gastlessen op Zwolse basisscholen. Aan de hand van de Vooroordelenkoffer, een tafeltentoonstelling, komen de leerlingen in aanraking met 12 thema’s. Hierbij gaat het onder andere om de thema’s plagen-pesten, vooroordelen, discriminatie, democratie en gelijkheid. Vooroordelen worden ontmaskerd en de kenmerken van burgerschap en democratie worden onderzocht. De kernwoorden van de les zijn: ontdekken, beleven en handelen.

Lees verder »