Alle berichten van Loes la Faille

Meld je nu aan voor de KidsRun in Zwolle-Zuid

Zwolle – Op zaterdag 16 april 2016 wordt de 10 Mijl van Zwolle-Zuid georganiseerd. Voorafgaand aan dit evenement wordt de KidsRun voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar gehouden. De hardloopwedstrijd vindt plaats van 14.00 tot 15.30 uur in de omgeving van het winkelcentrum van Zwolle-Zuid. SportService Zwolle organiseert in samenwerking met JEP Running voorbereidende clinics om goed voorbereid aan de start te komen.
De voorbereidende clinics zijn niet alleen voor de kinderen, maar ook ouders kunnen meedoen! Tijdens deze trainingen worden leuke oefeningen gedaan waarbij gelet wordt op techniek, snelheid en hoe je een bepaald tempo kunt vasthouden gedurende een langere loop.

Lees verder »

Vrijwillige steunouders gezocht

Zwolle – Ouders kunnen soms (tijdelijk) een steuntje in de rug gebruiken bij de verzorging en opvoeding van hun kind. ‘Steunouders’ bieden die hulp door het kind één of meer dagdelen per week op te vangen. Zo kan de ouder van het kind energie opdoen en/of andere zaken regelen.
Voor het verlenen van steunouderschap worden vrijwilligers gezocht. Stellen met en zonder kinderen, mensen van wie de eigen kinderen al het huis uit zijn of alleenstaanden kunnen zich allemaal aanmelden. De duur van de inzet van een steunouder hangt af van de behoefte van het kind en zijn ouder en van de mogelijkheden van de steunouder(s). Dit betekent dat het steuntje in de rug van korte of van langere duur kan zijn. De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en komen uit kwetsbare gezinnen die geen beroep op een eigen netwerk kunnen doen. Steunouders zijn voor deze kinderen een soort ‘tante of oom’, ‘oma of opa’ bij wie het kind terecht kan. De inzet bedraagt één of meer dagdelen per week. Het kind blijft bij de ouder wonen en de ouder behoudt de regie over de opvoeding. Op die manier voorkomt steunouderschap de inzet van (zwaardere) hulpverlening.

Lees verder »

Jeugdbestuurders geïnstalleerd bij waterschap

Zwolle – Om jeugd te bereiken en te betrekken bij het werk van het waterschap werden Daphne Schoemaker en Elisabeth van Rechteren op dinsdag 23 februari officieel geïnstalleerd als jeugdbestuurders van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De installatie vond plaatst tijdens de bestuursvergadering in Zwolle. Voor WDODelta zijn Daphne en Elisabeth het gezicht voor jongeren binnen het nieuwe waterschapsgebied dat loopt van Assen tot Deventer.

jeugdbestuur_-_daphne_schoemaker.jpg
"Jongeren van vandaag worden steeds belangrijker voor het waterbeheer van de toekomst, want samen kunnen we inspelen op de klimaatveranderingen om Nederland droog te houden", licht Daphne toe. Elisabeth vervolgt: "Als jeugdwaterschappers zetten we ons samen in om jongeren te betrekken bij het werk van de waterschappen. Het is belangrijk dat iedereen weet wie onze voeten droog houdt."

 

Lees verder »

Moderne Devotie mogelijk op werelderfgoedlijst

Zwolle – De ChristenUnie in Overijssel wil moderne devotie ook op de werelderfgoedlijst. Samen met het CDA en de SGP heeft de provinciale fractie van de ChristenUnie daartoe een motie ingediend, welke is aangenomen. De ChristenUnie wil dat GS zich gaat inspannen om het gedachtegoed van de Moderne Devotie op de werelderfgoedlijst geplaatst te krijgen.
In Deventer en Zwolle hebben Geert Grote en Thomas a Kempis in de late Middeleeuwen deze devotie beweging op gang gebracht en er wereldwijd belangstelling voor gekregen. Niet voor niets is het boek ‘Navolging van Christus’ (Imitatio Christi) een van de meest verkochte boeken aller tijden. De moderne devotie is echter niet alleen een spirituele beweging, maar heeft ook gezorgd voor vernieuwing van het gemeenschapsdenken en gaf als culturele beweging een enorme impuls aan de steden Deventer en Zwolle.
 

Lees verder »

Deltion College start pilot project

Zwolle – Techcovery het praktijkcentrum van het Deltion College, Opleidingsbedrijf Metaal en InstallatieWerk Oost & Flevoland start van 15 t/m 19 februari met een pilotproject van het project FRIS bij Robertpack in Zwolle.
FRIS staat voor Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken. Het project is tot stand gekomen doordat de eisen van de arbeidsmarkt van morgen vragen om beroepsonderwijs dat snel en voortdurend kan anticiperen op de steeds weer veranderende omstandigheden in maatschappij en industrie. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij een must.

Lees verder »

Klusdag in de Schellerdriehoek

Zwolle – Iets voor 9 uur op zaterdag 13 februari was het stil in de Schellerdriehoek en lag er mist en rijp over het park. Even later kwam een groepje mensen uit de buurt om, als een vroege NL DOET, in de Schellerdriehoek de handen uit de mouwen te steken.  

schellerdriehoek_doet_130216_ir.jpg 
Foto: Ine Reinders

De klussen waren divers: heggen werden ‘oud ambachtelijk’ gevlochten om zo te laten zien hoe erfafscheidingen er rond 1900, langs de IJssel uitzagen. Een deel van de Schellerdriehoek is ingericht om er, met alle kinderen, met of zonder beperking samen, natuurlijk te spelen. Daarom zijn er o.a. wilgenhutjes en een -tunnel gemaakt. Deze werden verder ingevlochten. Ook werd een deel van het wilgenbosje, het ‘griend’ afgezet. Oude en nieuwe vlechttechnieken worden zo in de Schellerdriehoek zichtbaar. Kinderen holden en speelden rondom. In totaal waren er 25 mensen actief. Door het gezamenlijk werken, gezellig koffie drinken en lunch met soep ontstaat het echte Schellerdriehoekgevoel.

Opening eerste deel Dinoland Zwolle

Zwolle – In aanwezigheid van enkele honderden gasten heeft de Zwolse wethouder René de Heer vanmiddag samen met kleurplaatwinnares Iris Terpstra en parkmanager Harold de Vries het eerste deel van Dinoland geopend. Tot grote verrassing van de kinderen was er ook een levensechte dinosaurus aanwezig en werd het Zwolse Ronald McDonald Huis verrast met een mooie bijdrage!

 20160212-opening-dinolandzwolle-pers-105.jpg

Dinoland Zwolle zal de komende tijd in fases opengaan, het vrijdagmiddag geopende indoor speelgedeelte en het bijbehorende restaurant vielen alvast goed in de smaak! De vele vierkante meters speelgelegenheid en de (h)eerlijke gerechten in het ‘T­Rextaurant’ werden al direct goed gebruikt. Vertegenwoordigers van het Zwolse Ronald McDonald Huis kregen uit handen van parkmanager Harold de Vries een cheque overhandigd van maar liefst duizend euro én de bijdragen die het parkmanagement had gevraagd aan de gasten in plaats van cadeautjes. ,,Omdat Dinoland op alle gebieden wil werken aan een betere wereld voor kinderen”, aldus het parkmanagement.

Lees verder »

Dijkwachtoefening: op zoek naar schades

Zwolle – Dijkwachters van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) oefenen op zaterdag 13 februari langs de IJssel tussen Zwolle en Deventer, de zuidkant van de Vecht en de Soestweteringen en de Nieuwe Wetering in Salland. Hierdoor raken ze vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. Aan de ‘dijkentraining’ doen 300 vrijwillige dijkwachters mee. Door regelmatig te oefenen zijn de dijkwachters in noodsituaties nog beter op hun taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het draaiboek worden bijgesteld en geactualiseerd.
De oefening vindt zo realistisch mogelijk plaats. Dijkwachters controleren de dijken op zogeheten zandmeevoerende wellen, wildschades, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook kunnen tegenkomen tijdens een werkelijke situatie van hoogwater.   

Lees verder »

Herbouw gevel Volharding

Zwolle – De gevel van de Volharding wordt, in tegenstelling tot eerdere voornemens, niet gehandhaafd maar met behoud van de belangrijkste historische elementen teruggebouwd. Dat besloot het college van B&W nadat duidelijk werd dat het sparen van de gevel veel risico’s met zich meebrengt en er een aanvaardbaar plan is gemaakt om deze, gebruikmakend van de historische elementen, terug te bouwen.

gevel_hergebruik.jpg

In maart / april van dit jaar start de sanering en het bouwrijp maken van de rest van het Kraanbolwerk. Hieraan voorafgaand hebben gemeente en AM nogmaals onderzocht of het handhaven van de gevel haalbaar en zinvol is, of dat er toch betere alternatieven zijn. In 2011 is bij de vaststelling van het stedenbouwkundigplan en de grondexploitatie voor het Kraanbolwerk, besloten de gevel te handhaven. De afgelopen periode is de voorkant van de Volharding er door weersinvloeden en graffiti niet beter op geworden. In het geval dit deel van het gebouw behouden zou blijven, moet deze bij de sanering extra worden gefundeerd. Ook kan bij deze optie niet het gehele terrein gesaneerd worden en de huidige gevel is bovendien lastig aan te sluiten op de nieuwbouw. 

Lees verder »

Vastenaktie Zwolle: 40ste campagne in 2016

Zwolle – De Vastenaktie Zwolle (onder de paraplu van Vastenaktie Nederland) ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die we ondersteunen, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse.
De Vastenaktie Zwolle start in 2016 voor de 40ste keer een campagne in de veertigdagentijd tussen Carnaval en Pasen. In de afgelopen jaren zijn in Zwolle honderdduizenden euro’s door de katholieke gemeenschap opgebracht voor deze projecten.Projecten met materiele aspecten, maar ook met onderwijs, voorlichting, mensenrechten, hulp bij vastleggen van eigendommen (woning, land), krediet verlening, emancipatie vrouwen, opvang teruggestuurde asielzoekers, hulp bij klimaatveranderingen etc.

Lees verder »

De Herberg overgedragen aan RIBW

Zwolle – Onder het motto ‘Iedereen onderdak’ werd in 2008 Stichting De Herberg Zwolle e.o. opgericht om de dak- en thuislozenopvang op de locatie aan de Nijverheidsstraat in Zwolle vorm te geven. RIBW Groep Overijssel zorgt voor de begeleiding van de gasten.

In de loop der jaren is de zorg veranderd. RIBW GO begeleidt Herberggasten naar een vervolg. Mensen komen weer ‘op de rit’ en uitstroom naar een goede vervolgplek is gemeengoed geworden. Met een toekomst-perspectief verlaten de meeste gasten de Herberg. Het bestuur van Stichting De Herberg heeft in deze ontwikkeling de aanleiding gezien om het bestuur van de stichting over te dragen naar het bestuur van Stichting RIBW GroepOverijssel. Bestuur en inhoud komen op deze manier samen en dat bevordert de slagkracht van de Herberg.

Lees verder »

Futsalleague Zwolle voor jongeren!

Zwolle – In navolging op de straatvoetbalcompetitie PEC Zwolle Streetleague start WRZV zaalvoetbalvereniging in samenwerking met SportService Zwolle en de KNVB op 4 maart 2016 met een zaalvoetbalcompetitie voor jongeren in de leeftijd van 16, 17 en 18 jaar.
Aangezien er geen structurele zaalvoetbalactiviteiten zijn voor deze doelgroep, willen wij hier graag op inspelen. De competitie biedt ruimte voor 10 teams en zal gehouden worden in de WRZV hallen te Zwolle. De wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur.

Lees verder »