Alle berichten van Loes la Faille

Deltion College start pilot project

Zwolle – Techcovery het praktijkcentrum van het Deltion College, Opleidingsbedrijf Metaal en InstallatieWerk Oost & Flevoland start van 15 t/m 19 februari met een pilotproject van het project FRIS bij Robertpack in Zwolle.

FRIS staat voor Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken. Het project is tot stand gekomen doordat de eisen van de arbeidsmarkt van morgen vragen om beroepsonderwijs dat snel en voortdurend kan anticiperen op de steeds weer veranderende omstandigheden in maatschappij en industrie. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij een must.

Lees verder »

Klusdag in de Schellerdriehoek

Zwolle – Iets voor 9 uur op zaterdag 13 februari was het stil in de Schellerdriehoek en lag er mist en rijp over het park. Even later kwam een groepje mensen uit de buurt om, als een vroege NL DOET, in de Schellerdriehoek de handen uit de mouwen te steken.  

schellerdriehoek_doet_130216_ir.jpg 
Foto: Ine Reinders

De klussen waren divers: heggen werden ‘oud ambachtelijk’ gevlochten om zo te laten zien hoe erfafscheidingen er rond 1900, langs de IJssel uitzagen. Een deel van de Schellerdriehoek is ingericht om er, met alle kinderen, met of zonder beperking samen, natuurlijk te spelen. Daarom zijn er o.a. wilgenhutjes en een -tunnel gemaakt. Deze werden verder ingevlochten. Ook werd een deel van het wilgenbosje, het ‘griend’ afgezet. Oude en nieuwe vlechttechnieken worden zo in de Schellerdriehoek zichtbaar. Kinderen holden en speelden rondom. In totaal waren er 25 mensen actief. Door het gezamenlijk werken, gezellig koffie drinken en lunch met soep ontstaat het echte Schellerdriehoekgevoel.

Opening eerste deel Dinoland Zwolle

Zwolle – In aanwezigheid van enkele honderden gasten heeft de Zwolse wethouder René de Heer vanmiddag samen met kleurplaatwinnares Iris Terpstra en parkmanager Harold de Vries het eerste deel van Dinoland geopend. Tot grote verrassing van de kinderen was er ook een levensechte dinosaurus aanwezig en werd het Zwolse Ronald McDonald Huis verrast met een mooie bijdrage!

 20160212-opening-dinolandzwolle-pers-105.jpg

Dinoland Zwolle zal de komende tijd in fases opengaan, het vrijdagmiddag geopende indoor speelgedeelte en het bijbehorende restaurant vielen alvast goed in de smaak! De vele vierkante meters speelgelegenheid en de (h)eerlijke gerechten in het ‘T­Rextaurant’ werden al direct goed gebruikt. Vertegenwoordigers van het Zwolse Ronald McDonald Huis kregen uit handen van parkmanager Harold de Vries een cheque overhandigd van maar liefst duizend euro én de bijdragen die het parkmanagement had gevraagd aan de gasten in plaats van cadeautjes. ,,Omdat Dinoland op alle gebieden wil werken aan een betere wereld voor kinderen”, aldus het parkmanagement.

Lees verder »

Dijkwachtoefening: op zoek naar schades

Zwolle – Dijkwachters van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) oefenen op zaterdag 13 februari langs de IJssel tussen Zwolle en Deventer, de zuidkant van de Vecht en de Soestweteringen en de Nieuwe Wetering in Salland. Hierdoor raken ze vertrouwd met praktijksituaties en leren ze hun dijkdeel beter kennen. Aan de ‘dijkentraining’ doen 300 vrijwillige dijkwachters mee. Door regelmatig te oefenen zijn de dijkwachters in noodsituaties nog beter op hun taken voorbereid. Aan de hand van opgedane ervaringen kunnen onderdelen van het draaiboek worden bijgesteld en geactualiseerd.

De oefening vindt zo realistisch mogelijk plaats. Dijkwachters controleren de dijken op zogeheten zandmeevoerende wellen, wildschades, grote drijvende voorwerpen, nog aanwezige dieren op of langs de dijk (schapen, koeien, paarden) en obstakels, zoals tractoren of andere voertuigen op de kruin van dijken. Dit zijn situaties die de dijkwachters ook kunnen tegenkomen tijdens een werkelijke situatie van hoogwater.   

Lees verder »

Herbouw gevel Volharding

Zwolle – De gevel van de Volharding wordt, in tegenstelling tot eerdere voornemens, niet gehandhaafd maar met behoud van de belangrijkste historische elementen teruggebouwd. Dat besloot het college van B&W nadat duidelijk werd dat het sparen van de gevel veel risico’s met zich meebrengt en er een aanvaardbaar plan is gemaakt om deze, gebruikmakend van de historische elementen, terug te bouwen.

gevel_hergebruik.jpg

In maart / april van dit jaar start de sanering en het bouwrijp maken van de rest van het Kraanbolwerk. Hieraan voorafgaand hebben gemeente en AM nogmaals onderzocht of het handhaven van de gevel haalbaar en zinvol is, of dat er toch betere alternatieven zijn. In 2011 is bij de vaststelling van het stedenbouwkundigplan en de grondexploitatie voor het Kraanbolwerk, besloten de gevel te handhaven. De afgelopen periode is de voorkant van de Volharding er door weersinvloeden en graffiti niet beter op geworden. In het geval dit deel van het gebouw behouden zou blijven, moet deze bij de sanering extra worden gefundeerd. Ook kan bij deze optie niet het gehele terrein gesaneerd worden en de huidige gevel is bovendien lastig aan te sluiten op de nieuwbouw. 

Lees verder »

Vastenaktie Zwolle: 40ste campagne in 2016

Zwolle – De Vastenaktie Zwolle (onder de paraplu van Vastenaktie Nederland) ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van kerkzijn. De projecten die we ondersteunen, komen dan ook ten goede aan alle mensen, zonder onderscheid in geloof, afkomst of sekse.

De Vastenaktie Zwolle start in 2016 voor de 40ste keer een campagne in de veertigdagentijd tussen Carnaval en Pasen. In de afgelopen jaren zijn in Zwolle honderdduizenden euro’s door de katholieke gemeenschap opgebracht voor deze projecten.Projecten met materiele aspecten, maar ook met onderwijs, voorlichting, mensenrechten, hulp bij vastleggen van eigendommen (woning, land), krediet verlening, emancipatie vrouwen, opvang teruggestuurde asielzoekers, hulp bij klimaatveranderingen etc.

Lees verder »

De Herberg overgedragen aan RIBW

Zwolle – Onder het motto ‘Iedereen onderdak’ werd in 2008 Stichting De Herberg Zwolle e.o. opgericht om de dak- en thuislozenopvang op de locatie aan de Nijverheidsstraat in Zwolle vorm te geven. RIBW Groep Overijssel zorgt voor de begeleiding van de gasten.

In de loop der jaren is de zorg veranderd. RIBW GO begeleidt Herberggasten naar een vervolg. Mensen komen weer ‘op de rit’ en uitstroom naar een goede vervolgplek is gemeengoed geworden. Met een toekomst-perspectief verlaten de meeste gasten de Herberg. Het bestuur van Stichting De Herberg heeft in deze ontwikkeling de aanleiding gezien om het bestuur van de stichting over te dragen naar het bestuur van Stichting RIBW GroepOverijssel. Bestuur en inhoud komen op deze manier samen en dat bevordert de slagkracht van de Herberg.

Lees verder »

Futsalleague Zwolle voor jongeren!

Zwolle – In navolging op de straatvoetbalcompetitie PEC Zwolle Streetleague start WRZV zaalvoetbalvereniging in samenwerking met SportService Zwolle en de KNVB op 4 maart 2016 met een zaalvoetbalcompetitie voor jongeren in de leeftijd van 16, 17 en 18 jaar.

Aangezien er geen structurele zaalvoetbalactiviteiten zijn voor deze doelgroep, willen wij hier graag op inspelen. De competitie biedt ruimte voor 10 teams en zal gehouden worden in de WRZV hallen te Zwolle. De wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur.

Lees verder »

Nieuw koor van start in Zwolle

Zwolle – Vanaf dinsdagavond 1 maart zal er een nieuw koor starten. Er wordt begonnen met een "proefperiode" van 8 weken, waarin samen bepaald wordt welk repertoire er gezongen gaat worden. Jij kunt mee bepalen welk repertoire dit zal gaan worden als je je nu inschrijft.

De groep mensen die de cursus "Zingen met Zelfvertrouwen" heeft gevolgd, heeft ondertussen zoveel zelfvertrouwen dat ze een vervolg daarop in de vorm van een koor wel zien zitten. Opzet tijdens deze proefperiode is geen vast genre, maar van alles wat; klassiek, pop, wereldmuziek en alles wat daartussen zit.

Lees verder »

Celeanumteams naar finale Wiskunde Alympiade

Zwolle – Twee teams van het Gymnasium Celeanum in Zwolle hebben vandaag de landelijk finale bereikt van de Wiskunde A-lympiade. Het halen van de finale is al een unieke prestatie op zich, laat staan dat het twee teams van dezelfde school lukt. In totaal deden 97 scholen mee met zo’n 1500 teams.

img_9782.jpg 

Tijdens de finale gaan de teams naar Garderen en werken daar in een vakantiehuisje twee dagen aan een nieuwe uitdagende opdracht. We wensen ze alvast heel veel succes!    

 

Lees verder »

Ruimte voor de Rivier al in 2022 afgerond

Zwolle – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de aanleg van fase 2 van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te versnellen. Dit betekent dat de werkzaamheden al in 2022 afgerond kunnen zijn, in plaats van in 2025

De betrokken provincies, gemeenten en waterschappen adviseerden de Minister en zijn dan ook blij met haar besluit. Het versnellen van fase 2 zorgt ervoor dat er een aantal tijdelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van kokers in de dijk bij de Roggebotkering om extra water door te laten of verbeteringen aan de sluis bij Roggebot, niet meer nodig zijn. Dit levert een besparing op van ruim 10 miljoen euro. "Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in het verbeteren van de waterveiligheid van de regio Kampen-Zwolle. Want als de capaciteit van het Reevediep volledig kan worden benut, zijn de komende decennia geen nieuwe maatregelen voor de afvoer van hoogwaterpieken nodig", zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.

Lees verder »

Denktank denkt mee met team De Oude Mars

Zwolle – De grootste Denktank van Nederland denkt mee met zorgboerderij De Oude Mars over organiseren in een veranderende arbeidsmarkt. De vraag aan de Denktank: Hoe bied je bij een flexibele werkdruk je werknemers zekerheid?

De veranderende arbeidsmarkt heeft gevolgen voor veel Nederlanders. Dat geldt ook voor de 1,4 miljoen mensen met een baan in de gezondheids- en welzijnszorg. Een vraag die nu speelt in de zorgsector: Hoe bied je je werknemers toch zekerheid bij een flexibele werkdruk?

Lees verder »