Alle berichten van Loes la Faille

ReZet voerde actie voor Serious Request

Zwolle – Op zondag 20 en maandag 21 december zijn de vrijwilligers en bezoekers van jongerencentrum ReZet druk bezig geweest met het Glazen Huis in Zwolle-Zuid.

10565144_881010268661712_8916537905081063403_n.jpg

Bezoekers van het winkelcentrum konden deze dagen plaatjes aanvragen bij het glazen huis of meedoen met een loting. De prijzen van de loting werden gesponsord door verschillende winkels in Zwolle-Zuid. Er was een partytent in het winkelcentrum waar chocolademelk, poffertjes, popcorn en suikerspinnen verkocht werden.

Lees verder »

Luisterend oor verlicht donkere dagen

Zwolle – Wie komende feestdagen een luisterend oor nodig heeft gehad, kon dag en nacht terecht bij Sensoor. Of het nu Sinterklaasavond, Kerstochtend of Oudejaarsnacht is, vrijwilligers van Sensoor Zwolle zitten klaar voor een anoniem gesprek. Zij luisteren naar gesprekken over eenzaamheid, verdriet en zorgen.
Er niet alleen voor staan
De decembermaand staat in het teken van familiebezoek en gezelligheid. Juist daardoor kunnen mensen zich tijdens de feestdagen extra alleen of verdrietig voelen door eenzaamheid, relatieproblemen of het gemis van dierbaren. Veel instellingen en instanties zijn gesloten, psychologen en behandelaars hebben vakantie, waardoor het gevoel er alleen voor te staan versterkt wordt. De vrijwilligers van Sensoor waren ook tijdens de feestdagen online bereikbaar en telefonisch zelfs dag en nacht. Zij lossen geen problemen op, maar kunnen wel de pijn verzachten, ondersteunen en helpen om zaken in een ander perspectief te plaatsen.

Lees verder »

Subsidie beschikbaar voor kleine evenementen

Zwolle – Kleine evenementen kunnen zich inschrijven voor subsidieregeling.
De provincie Overijssel heeft voor komend jaar 50-duizend euro beschikbaar voor kleinschalige festivals en evenementen. De inschrijving voor deze subsidieregeling begint maandag 4 januari 2016. Het CDA roept de organisatoren van deze kleine evenementen op gebruik te maken van de regeling.

Lees verder »

Nieuwe bestuursleden Waterschap van start

Zwolle – Op 4 januari is de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.
Er zijn geen nieuwe verkiezingen gehouden voor dit Algemeen Bestuur (AB). De Waterschapswet schrijft voor dat bij een fusie het nieuwe bestuur wordt samengesteld op basis van de uitslagen van de vorige verkiezingen. De 29 bestuursleden zijn daarom afkomstig uit de besturen van de twee fuserende waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Deze beide waterschappen kenden samen 48 bestuursleden. Negentien bestuurders komen niet terug.

Lees verder »

Gebruikt Zwolle echt groene stroom?

Zwolle – GroenLinks wil dat Zwolle overstapt op echt groene stroom.
Volgens eigen zeggen koopt de gemeente Zwolle groene stroom in. Uit een artikel van maandag 21 december in onder meer De Stentor blijkt dit niet te kloppen. De gemeente koopt grijze stroom en krijgt daar certificaten bij, van wel duurzaam opgewekte stroom, elders in Europa. De fractie van GroenLinks vraagt het college nu om opheldering en om actie: zo snel als dat mogelijk is zou de gemeente op duurzaam opgewekte stroom moeten overstappen.

Voor raadslid Remko de Paus is het onbegrijpelijk dat gemeenten nog steeds grijze stroom inkopen: "Na de klimaattop in Parijs is er brede consensus ontstaan: de kolencentrales in Nederland moeten zo snel mogelijk dicht. Als gemeenten dan toch deze grijze stroom inkopen, gecombineerd met ‘aflaten’, is dat een slecht signaal. Zwolle is zonnepanelenhoofdstad van Nederland, maar de gemeente koopt zelf blijkbaar liever kolenstroom in. Saillant detail daarbij is dat er door de certificaten geen duurzame elektriciteitscentrale bij komt in Europa."

Lees verder »

Vakjury vijfde SportGala Zwolle compleet

Zwolle – Stichting Sportief Zwolle presenteert als organisator van het SportGala Zwolle met trots haar jury voor de vijfde editie van het Zwolse sportgala, zaterdag 23 januari 2016 in het Landstede Sportcentrum. De vakkundige juryleden krijgen de taak hun oordeel te geven over de drie genomineerden per categorie. De stemmen van het publiek tellen voor één derde mee, de beoordeling van de vakjury twee derde.
In vergelijking met de vorige editie is de jury volledig intact gebleven. Alleen Wim Mossel is toegevoegd aan het gezelschap. De voormalig bondscoach van de Karate-do Bond Nederland werd tijdens de eerste editie van het SportGala Zwolle verkozen tot sportcoach van het jaar en is in Zwolle nog altijd zeer actief als coach van onder meer Karate Mossel-Boot, de wedstrijdploeg van Budo Stichting Boot. Tijdens zijn eigen actieve carrière als karateka wist Mossel vele malen Nederlands kampioen en twee keer Europees kampioen te worden. Kortom: de jury is een deskundig lid rijker. Dit tot tevredenheid van wethouder René de Heer, die – net als vorig jaar – optreedt als voorzitter van de vakjury.

Lees verder »

Waterschap boort in dijken

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland voert grondonderzoek uit op en langs de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Binnenkort start het met eenzelfde onderzoek voor de dijk tussen Hasselt en Zwolle langs het Zwarte Water. De onderzoeken zijn nodig om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en om eventuele zwakke plekken in de dijken vroegtijdig te ontdekken. Groot Salland voert deze onderzoeken uit als onderdeel van de dijkversterkingen onder de paraplu van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

sonderen1_-_verkleind.jpg

Fotobijschrift: Bij sonderen is veel kracht nodig. Om de conus in de grond te drukken, wordt de kracht ontleend aan het eigen gewicht van de sondeertruck. Voor slechte terreinen, waar een vrachtwagen met banden niet kan rijden, wordt een soort rupsvoertuig ingezet.

Een dijk versterken doe je niet zomaar. Er gaat veel onderzoek aan vooraf. Zowel bureau- als veldonderzoek. Bijvoorbeeld onderzoek naar de samenstelling van de ondergrond onder een dijk. Op die manier krijgt het waterschap inzicht in de sterkte en stabiliteit van de dijk. In 2014 startte Groot Salland met de voorbereidingen hiervoor. In datzelfde jaar besloot het kabinet in de Deltabeslissingen dat sommige delen van Nederland een betere bescherming moeten krijgen: de kans op een overstroming moet nóg verder omlaag. Dat geldt ook specifiek voor de IJssel-Vecht-regio. Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken steeds meer toe en is het de verwachting dat door de klimaatverandering vaker extreme hoeveelheden water worden aangevoerd. Hierdoor zullen dijken vaker ‘aan het werk’ moeten.

Lees verder »

Concert History became Blent

Zwolle – Woensdag 9 december 2015 geeft a cappella kwintet Blent uit Zwolle een concert in de Waalse Kerk, Schoutenstraat 4, Zwolle; aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).
Het belooft een fantastische avond te worden m.m.v. alle exen van Blent. Betere en leukere gasten kan het quintet zich niet wensen. Blent betekent ‘veel meer en niets minder’ dan een mix van geslachten, stemsoorten en muziekstijlen. Gooi deze cocktail in een blender en je krijgt een verrukkelijke Blent!  Het repertoire varieert van oud, klassiek, pop, cabaret, kerst tot eigen geschreven nummers en arrangementen.

Lees verder »

Kerstmarkt op de Ambelt

Zwolle – Op de Ambelt aan de Herfterlaan 39 in Zwolle wordt op woensdag 16 december 2015 een kerstmarkt gehouden van 17.00 tot 19.30 uur. Op deze markt zijn zelfgemaakte producten te koop, zoals kerstbakjes, vogelhuisjes, voederplanken, handgemaakte kaarsen en diverse houtproducten. Ook kun je er smullen van erwtensoep, glühwein, warme chocolademelk, broodje worst, broodje hamburger of oliebollen.
De producten zijn allemaal gemaakt door leerlingen en docenten van de locatie Herfterlaan en de opbrengst van de markt komt ten goede aan de leerlingen. Met het oog op de beperkte parkeerruimte aan de Herfterlaan is het verstandig om zoveel mogelijk met de fiets naar de kerstmarkt te komen.

Jaarlijkse winterwandeling in Zwolse binnenstad

Zwolle – Loop mee op 14 december met onze jaarlijkse winterwandeling door de binnenstad van Zwolle. Onder begeleiding van een gids wandelt u langs historische plekjes in de Zwolse binnenstad die belangrijk zijn geweest in de periode van de Moderne Devotie. De route wordt in stijl afgesloten met een drankje in een stadscafé op de route.

winterwandeling.jpg

Foto:Collectie Historisch Centrum Overijssel (copyright)

De Moderne Devotie was een belangrijke religieuze hervormingsbeweging. Deze ontstond eind 14e eeuw en werd verspreid over heel Noordwest-Europa vanuit Zwolle in de 15e en 16e eeuw. Thomas van Kempen schreef in Zwolle zijn bekende ‘handboek’ van de Moderne Devotie.

Lees verder »

Focus geeft training Herstel en Zelfregie

Zwolle – Focus op Herstel is een training ontwikkeld door de ervaringsdeskundigen van Stichting Focus. In deze training leren mensen met een psychische kwetsbaarheid om de regie te herwinnen over hun eigen leven en hun herstel op gang te brengen.  

focusopherstel2.jpg

In een veilige leeromgeving en met ervaringsdeskundige ondersteuning, leren deelnemers hun kwaliteiten kennen, vergroten ze hun vaardigheid om met hun kwetsbaarheid om te gaan, en krijgen ze handvatten om psychisch weerbaarder te worden.

Lees verder »

Kerstpakkettenactie voor de voedselbank

Zwolle – Basisschool De Duyvencamp uit Zwolle is bezig met een kerstpakkettenactie voor de Voedselbank. Deze actie wordt georganiseerd vanuit www.kerstzwolle.nl.

De school is vanaf vorige week gestart met het verzamelen van producten. Er zijn inmiddels 15 kratten gevuld! De kinderen zijn erg enthousiast en zijn er ontzettend actief mee bezig. De Duyvencamp is vanaf volgende week ook een centraal inleverpunt van de wijk. Van 7 dec tot 17 dec kunnen mensen producten brengen op school voor de Voedselbank. Het adres van de school is Eikenlaan 23, 8024 CP Zwolle.