Alle berichten van Pamela van der Zee

Het weer: Zachte temperaturen en een klein beetje lente

Het weer: Zachte temperaturen en een klein beetje lente

Zwolle – Vrijdag is het droog in de ochtend met zonnige perioden. 's Middags neemt de bewolking toe en staat er een zuidenwind wat de temperatuur zacht doet aanvoelen. De maximale temperatuur ligt rond de 11 graden.

Zaterdag stroomt er zeer zachte lucht het land in. De maximale temperatuur zal 15 graden zijn. In de ochtend zal het nog regenen, 's middags trekt de meeste regen weg en zal het weer lenteachting aandoen.

Het weer: IJzig koud

Het weer: IJzig koud

Zwolle – Na een koude nacht zal het donderdag maximaal -2 graden worden. Door de krachtige (noord)oostenwind zal het extreem koud aanvoelen, de gevoelstemperatuur zal ongeveer -12 graden zijn.

Vrijdag start droog en zonnig. In de middag is er kans op een vlokje sneeuw. De temperatuur zal rond het vriespunt liggen, met wederom een lage gevoelstemperatuur.

Het weer: Zonnig en lage gevoelstemperatuur

Het weer: Zonnig en lage gevoelstemperatuur

Zwolle – Donderdag is er veel ruimte voor de zon. De maximale temperatuur is 4 graden, echter zal de gevoelstemperatuur rond of net onder het vriespunt zijn door een matige (noord)oostenwind.

Vrijdag lijkt het weer behoorlijk op dat van donderdag, met een temperatuur van 3 graden. Het is opnieuw zonnig met een koude (noord)oostenwind, waardoor het weer koud aan zal voelen.

Onderzoek politie Van Zuylenware

Onderzoek politie Van Zuylenware

Zwolle – Sinds vanochtend doen de politie en het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek in een woning aan de Van Zuylenware. In de woning woont een alleenstaande man volgens buurtbewoners. Vannacht was er ook politie aanwezig in en rond de woning. Een ooggetuige verklaart dat er veel politie aanwezig was en heeft enkele mensen rondom de woning gezien. Een andere getuige verklaart dat de woning vannacht verzegeld zou zijn.

Ondertussen heeft de politie laten weten dat zij op woensdag 14 februari een zorgelijke melding kreeg dat een 38-jarige man uit Zwolle was verdwenen. Sinds 7 of 8 februari was er niets meer van de man vernomen. In verband met de vermissing vloog er korte tijd deze middag een politiehelikopter boven Zwolle-Zuid.

Lees verder »

‘Klimaatsubsidie’ voor gezamenlijke initiatieven verlengd

‘Klimaatsubsidie’ voor gezamenlijke initiatieven verlengd

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verlengt de speciale ‘klimaatsubsidie’ voor gezamenlijke initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Hiermee wil het waterschap acties om de eigen straat en leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten stimuleren en ondersteunen. De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximum bijdrage van €10.000,-.

“Samen met gemeenten nemen we diverse maatregelen om met extremen in het weer om te gaan”, zegt bestuurslid Hans de Jong van het waterschap. “Ook particuliere initiatieven kunnen hier hun steentje aan bijdragen. Aanpassen aan een veranderend klimaat kan namelijk alleen slagen als we het samen doen.” Onder het motto ‘Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon’ roept het waterschap daarom op om ook zelf aan de slag te gaan en hoopt het een duwtje in de rug te geven om goede ideeĂ«n ook daadwerkelijk uit te voeren.

Lees verder »

Gevel Zwolse stadskantoor wordt groen

Gevel Zwolse stadskantoor wordt groen

Zwolle – Dit voorjaar wordt een deel van het Stadskantoor aan het LĂŒbeckplein voorzien van een gevelsysteem met beplanting. Met de 140 m2 groene gevel die hierdoor ontstaat, wil de gemeente bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en partners van de Climate Campus stimuleren om ook werk te maken van klimaatadaptieve oplossingen.

Het Stadskantoor ligt aan het LĂŒbeckplein in het hart van de Zwolse Spoorzone. Dit plein staat bekend om haar versteende karakter. Bewoners en gebruikers vinden het plein geen plezierige verblijfsplek. Het is er in de zomers erg warm en het hele jaar door winderig en kaal. Samen met bewoners en gebruikers wordt al langere tijd gesproken over het vergroenen van het plein en het verbeteren van de verblijfskwaliteit. Met het gedeeltelijk beplanten van de luchtkokers op het LĂŒbeckplein vorig jaar september werd de eerste stap in die richting gezet.

Lees verder »

Het weer: Eerst regen later opklaringen

Het weer: Eerst regen later opklaringen

Zwolle – Morgenochtend begint de dag met regen. Later op de dag trekt de regen weg richting het oosten. Later in de middag zijn er brede opklaringen met een temperatuur van zo'n 6 graden met een matig tot vrij krachtige wind.

Vrijdag zal een fraaie winterdag zijn. Er is veel zon met enkele stapel wolken. De maximale temperatuur is 7 graden met een briesje uit het (zuid)westen.

Spoorcafé: het hoe, wat en waarom van treinvrije perioden op station Zwolle

Spoorcafé: het hoe, wat en waarom van treinvrije perioden op station Zwolle

Zwolle – Zwolle is dit jaar op een aantal data niet of beperkt bereikbaar per trein, onder andere in de voorjaarsvakantie. Waarom is dit en welke partijen zijn hierbij betrokken? Wat betekent dit voor treinreizigers? En voor de verkeerssituatie aan de zuidzijde van het station? Hier gaat het SpoorcafĂ© van 21 februari over. Bezoekers krijgen deze avond ook een terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek naar het SpoorcafĂ©. Het SpoorcafĂ© vindt plaats in Brainz (LĂŒbeckplein 68) en start om 19.30 uur.

Werkzaamheden aan het spoor en treinvrije perioden
Martin de Vries is planontwikkelaar bij ProRail. Hij legt deze avond uit aan welke spoorverbeteringen ProRail de komende jaren werkt, welke voordelen dit voor treinreizigers oplevert maar ook wat de hinder is tijdens de bouwperiode. Door de werkzaamheden krijgt station Zwolle in 2018 te maken met ‘treinvrije perioden’ waarin reizigers met bussen worden vervoerd. De Vries legt uit welke zaken aan het plannen van treinvrije perioden voorafgaan en welke partijen hierbij betrokken worden. Wanneer zijn de treinvrije periodes voor station Zwolle gepland en hoe ziet het alternatieve busvervoer er uit dat NS en Keolis hebben georganiseerd? Ook hier staan we deze avond op hoofdlijnen bij stil.

Lees verder »

Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Zwolle – In de periode 2016-2019 worden ruim 700 sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad toegevoegd. Hiermee geven de corporaties en de gemeente Zwolle ruimschoots invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en de prestatieafspraken wonen 2016-2019.

De gemeente en de corporaties sloten in 2015 een overeenkomst voor de versnellingsactie: op 14 locaties worden 445 extra sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 96 opgeleverd, 239 in aanbouw en van 110 woningen start de bouw in 2019. “Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn, zeker omdat we versnellingsactie in de economische crisis gestart zijn. We hebben gezamenlijk lef getoond om in de krappe tijd toch deze investering te doen en te blijven bouwen”, aldus wethouder Eefke Meijerink. Door op een aantal locaties ook tijdelijke woningen te bouwen, komen er in 2018 en 2019 naar verwachting nog eens 100 woningen met een lage huurprijs bij.

Lees verder »

Nieuwbouw Breecamp Zwolle aardgasloos

Nieuwbouw Breecamp Zwolle aardgasloos

Zwolle – De binnenkort te bouwen woningen in het noordelijk gedeelte van de buurt Breecamp (Stadshagen) krijgen geen aansluiting op het aardgasnetwerk. Dat betekent dat deze buurt aardgasloos wordt. Dat staat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor dit te ontwikkelen woongebied.

De aanwijzing van dit gebied tot aardgasloos past in de duurzaamheidsambities van de gemeente Zwolle. Doel voor Zwolle is in 2050 energieneutraal te zijn. Voor nieuw te ontwikkelen gebieden is de ambitie deze zo energieneutraalmogelijk en aardgasloos te realiseren.

Lees verder »

Berkum energieneutraal 2025: eerste wijk in Zwolle

Berkum energieneutraal 2025: eerste wijk in Zwolle

Zwolle – In 2025 is Berkum als eerste wijk van Zwolle energieneutraal en daarmee een voorbeeld en proefproject voor andere wijken in Zwolle en Overijssel. Dat is de doelstelling van een gezamenlijke pilot waarin acht partijen onder leiding van Enpuls (onderdeel Enexis Groep) samen met bewoners ervaring willen opdoen met het verduurzamen van een bestaande woonwijk. Naast de gemeente en Enpuls werken ook provincie Overijssel, deltaWonen, Natuur en Milieu Overijssel, Hogeschool Windesheim, VNO/NCW/Unica, Enexis netbeheer en Rabobank mee.

Zwolle wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat vraagt een enorme omslag van de huidige energie- en warmtevoorziening naar schone energie. EĂ©n van de grootste vraagstukken daarbij is het duurzaam maken van de bestaande woningen en gebouwen.

Lees verder »

Nader onderzoek kansen geothermie Zwolle

Nader onderzoek kansen geothermie Zwolle

Zwolle – Gemeente Zwolle wil in 2025 25% van de energie duurzaam opwekken om zo de CO2 uitstoot te verminderen. Om dit te realiseren zijn verschillende vormen van duurzame opwekking nodig. Een vorm van duurzame opwekking van warmte is geothermie. In Zwolle Noord blijken kansen voor de realisatie van een geothermiebron. Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen over de haalbaarheid van geothermie in Zwolle, benut gemeente Zwolle het komend half jaar om een aantal zaken nader uit te werken en te onderzoeken.

Geothermie is een duurzame warmtebron en Ă©Ă©n van de mogelijkheden om aardgas te vervangen. EĂ©n geothermiebron kan jaarlijks de warmte produceren die gelijk staat aan het gebruik van warmte van circa 10.000 woningen. Aanvankelijk was het idee om een geothermiebron nabij Hanzeland te realiseren en hiermee het bestaande warmtenet op Hanzeland te verduurzamen. De gemeente heeft in een samenwerkingsverband met Hogeschool Windesheim, Greijdanus, Ennatuurlijk en provincie Overijssel de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Uit groot geologisch onderzoek blijkt dat geothermie op die plek niet haalbaar is, omdat de geologische opbouw van de ondergrond niet geschikt is.

Lees verder »