Alle berichten van Pamela van der Zee

Travers en ZwolleDoet! bundelen hun krachten

Zwolle – Stichting Travers en Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! gaan per 1 januari 2015 een bestuurlijke fusie aan. Door deze samenwerking ontstaat meerwaarde voor partners van Travers en Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! en voor de dienstverlening aan inwoners van Zwolle. Beide organisaties bevorderen de participatie van inwoners in de stad Zwolle en zullen elkaar met hun kennis en activiteiten versterken.
Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! richt zich net als Travers op versterking van buurten en wijken en op participatie van inwoners. Travers is een stedelijke organisatie, die actief is in de wijken. Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! biedt stadsbreed diensten aan en versterkt hiermee het aanbod van Travers Welzijn. Andersom kan ZwolleDoet! profiteren van Travers Welzijns netwerken in de wijken. De twee organisaties gaan onder meer samenwerken met sociale wijkteams. De sociale wijkteams bieden vanaf 1 januari 2015 in alle wijken van de stad zorg- en hulpverlening aan inwoners. In de sociale wijkteams zijn diverse organisaties vertegenwoordigd, waaronder Travers Welzijn.

Lees verder »

Vuurwerk bij PEC Zwolle blijkt eerbetoon

Zwolle – Op zaterdag 8 november jongstleden heeft er tijdens de thuiswedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen een opmerkelijke actie plaatsgevonden. Buiten het stadion is in de 11e minuut vuurwerk afgestoken welke zeer duidelijk te horen was in het stadion. Weblog Zwolle ontving een open brief over het afsteken van het vuurwerk, met daarin de reden van afsteken en excuses voor het bezorgde ongemak.
Beste lezers, PEC Zwolle supporters
Naar nu blijkt heeft dit negatieve en verontrustende reacties gegeven onder de supporters en andere aanwezigen. Deze negatieve reacties werden extra uitvergroot door de onlusten die later in de nacht hebben plaatsgevonden nabij de kruising Ceintuurbaan/Meppelerstraatweg. Er werd een verband gelegd tussen het vuurwerk en de onrust en rellen die nacht. Er was absoluut geen enkel verband tussen deze twee zaken. Het was een heel vervelend toeval dat beide zaken elkaar opvolgden. Het was absoluut niet de bedoeling van de mensen die het vuurwerk hebben afgestoken om mensen onrust of angst te bezorgen.

Lees verder »

Onthulling fototentoonstelling laaggeletterdheid

Zwolle – Op het Rodetorenplein in Zwolle is donderdag 13 november een fototentoonstelling over laaggeletterdheid onhuld door Burgemeester Meijer.

13-11-2014_opening_tentoonstelling_laaggelletterdheid-rodetorenplein_01.jpg

Met de tentoonstelling wil de Zwolse Stichting Lezen & Schrijven meer aandacht creëren die nodig is voor de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. "We hebben 12 mensen bereid gevonden hun persoonlijke verhaal ‘tentoon te stellen’ op levensgrote billboards. Na ongeveer vier weken zal de tentoonstelling naar de volgende locatie (Almere) verplaatst worden". Stichting Lezen en Schrijven werd opgericht door H.K.H. Hoogheid Prinses Laurentien om laaggeletterdheid in Nederland structureel op te lossen.

 13-11-2014_opening_tentoonstelling_laaggelletterdheid-rodetorenplein_04.jpg

13-11-2014_opening_tentoonstelling_laaggelletterdheid-rodetorenplein_02.jpg

13-11-2014_opening_tentoonstelling_laaggelletterdheid-rodetorenplein_05.jpg

Lees verder »

Nieuwe visie op beheer openbare ruimten Zwolle

Zwolle – Het beheer van de openbare ruimte wordt volgens nieuwe uitgangspunten vormgegeven: toekomstbestendig, samen en op maat. Dit is nodig om dat de huidige werkwijze niet meer voldoet aan de wensen van de veranderende maatschappij. Het college van burgemeester en wethouders gaat over de invulling van deze drie uitgangspunten met de Zwolse bevolking in gesprek.
De huidige werkwijze voor het beheer van de openbare ruimte is vooral gericht op technisch beheer, een gelijk niveau in alle wijken (behalve de binnenstad). Daarnaast bepaalt en zorgt de gemeente voor het beheer en onderhoud. Op basis van gesprekken met partners en een analyse van de trends en ontwikkelingen in de samenleving wordt geconcludeerd dat er meer ruimte moet zijn voor maatwerk, differentiatie en ruimte voor initiatieven van inwoners, bedrijven en partners. Het college is van mening dat hier met de drie nieuwe uitgangspunten aan tegemoet gekomen wordt. Na de gesprekken met de stad wordt de nieuwe beleidsvisie voor het beheer van de openbare ruimte opgesteld en worden keuzes gemaakt ten aanzien van de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. De gemeenteraad bespreekt deze vervolgens bij de behandeling van de Perspectiefnota in 2015.

Afkoopregeling parkeren afgeschaft

Zwolle – De afkoopregeling voor parkeren wordt afgeschaft. Ondernemers die zich in de binnenstad (of de schil) vestigen hoeven parkeerplaatsen niet langer af te kopen als ze daar zelf niet op eigen terrein in kunnen voorzien. Het college verwacht dat met het afschaffen van de regeling nieuwe initiatieven gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden en dat daarmee het economisch functioneren van de stad vergroot wordt.
De huidige afkoopregeling bestaat sinds 1997. In die tijd was er sprake van sterk groeiende automobiliteit waardoor extra behoefte was aan parkeeraccommodaties. De gemeente Zwolle nam bij de afkoop van parkeerplekken de plicht om parkeerruimte te realiseren over van de initiatiefnemer. De afgelopen periode is geconstateerd dat de afkoopregeling belemmerend werkt voor nieuwe initiatieven in de stad. Onder meer door online aankopen neemt de leegstand van bestaande winkels toe en loopt het aantal initiatieven voor nieuwbouw van winkels achteruit. Tegelijkertijd blijkt uit de parkeerdrukmeting dat er op piekmomenten (koopavond en zaterdag) nog voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het vergroten van het aantal parkeerplaatsen, onder andere door het beter benutten van de bestaande parkeervoorzieningen, het dubbelgebruik van parkeerplekken en het gedifferentieerd parkeertarief. Bovendien is de parkeervraag gestabiliseerd.

Spinningmarathon voor Ronald McDonald Huis

Zwolle – Stel je voor: je kind wordt ziek. Zo ernstig zelfs, dat het opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Natuurlijk wil je dan het liefst zoveel mogelijk bij de kleine zijn. Maar hoe doe je dat als het specialisme dat hij of zij nodig heeft alleen in een ziekenhuis ver weg wordt uitgeoefend?
In het Ronald McDonald Huis Zwolle logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in de Isala. Stichting Klim-je-Fit draagt deze ouders en kinderen een warm hart toe en organiseert daarom zaterdag 29 november een spinningmarathon en in september 2015 een pittige sponsortocht: fietsend de Stelvio op. Van 10 tot 14 september 2015 wordt de 2.760m hoge berg beklommen. Een fietstocht van 22,8km en 48 haarspeldbochten, waarvoor overigens nog steeds enthousiaste deelnemers en sponsoren worden gezocht! De opbrengst komt geheel ten goede aan het Ronald McDonald Huis Zwolle. Het Huis is afhankelijk van giften en donaties en heeft jaarlijks zo’n € 250.000 nodig om de 9 familiekamers en gezamenlijke ruimtes en faciliteiten draaiende te houden.

Lees verder »

Isala wisselt digitaal gegevens uit met ambulance

Zwolle – Via het landelijk schakelpunt van Ambulancezorg Nederland kan RAV IJsselland tijdens de ambulancerit digitaal gegevens uitwisselen over de patiënt met het ziekenhuis. Ook worden tijdens de ambulancerit indien nodig updates verstuurd. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland waarbij deze gegevens nu ook rechtstreeks gekoppeld kunnen worden aan het patiëntendossier van het ziekenhuis.

foto1.jpg

Ambulanceverpleegkundige Harry Eerden verstuurt vanuit de ambulance de complete informatieset over de patiënt digitaal naar het schakelpunt Ambulancezorg Nederland (Bron: Isala). 

Het gaat om gegevens als bloeddruk, zuurstofgehalte, hartfilmpje (ECG), medicatiegebruik, anamnese en allergieën. De behandelend arts in het ziekenhuis kan nu de nieuwe gegevens beoordelen én vergelijken met de historie in een bestaand patiëntendossier. Daardoor is het mogelijk nog gerichter te anticiperen op de behandeling die de patiënt nodig heeft. Ook kan de ziekenhuisarts daardoor gerichter advies geven aan de ambulanceverpleegkundige van RAV IJsselland over de behandeling die nodig is tijdens de ambulancerit.

foto2.jpg

Scherm met patiëntgegevens (fictief) voor ziekenhuisarts, die tijdens de ambulancerit gedeeld worden met ziekenhuis via schakelpunt Ambulancezorg Nederland (Bron: Isala).

Lees verder »

Elektrificatie spoor Zwolle-Enschede op kalender

Zwolle – De werkzaamheden voor de elektrificatie van het spoor Zwolle-Enschede staan vanaf 25 november op de Europese aanbestedingskalender. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben ProRail opdracht gegeven de aanbesteding en de uitvoering van het werk te begeleiden. Naar verwachting is in het voorjaar van 2015 de aannemer voor deze klus bekend en zijn de werkzaamheden medio 2017 gereed.
De aannemer die de aanbesteding wint, start in 2015 met de voorbereiding van de werkzaamheden en het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. In 2016 kan de uitvoering van het werk daadwerkelijk van start gaan. Bij de elektrificatie van het bijna 40 kilometer lange spoortraject tussen Zwolle en Wierden gaat het onder andere om de aanleg van 900 bovenleidingmasten naast het spoor, ondergrondse leidingen naar drie nieuwe technische ruimten voor de stroomvoorziening van 1500 volt naar de bovenleiding en ontsluitingswegen voor onderhoud. Ook wordt de fietsbrug over het spoor bij de Looweg in Wierden aangepast. Deze wordt samen met de hoogspanningskabel bij Nijverdal verhoogd zodat de bovenleiding van het spoor er onderdoor kan.

Lees verder »

Studenten Herman Brood Academie op tour

Zwolle – Na drie succesvolle edities is de Herman Brood Academie weer terug met HBA On Tour. Met deze tour wordt een platform aangeboden voor opkomende acts van de opleiding. Op vrijdag 28 november brengt de academie Lucid, Adam and the Relevants en Close Up naar Hedon. Entree is gratis.
Alle opleidingen van de school komen aan bod tijdens HBA On Tour. Music Industry Professional studenten gaan aan de slag met het opzetten van een complete tour voor de artiestenopleiding. De studenten focussen zich daarbij op de pre-productie en de productie. Daarnaast verzorgen de studenten van podium/studiotechniek het licht en geluid bij de shows. Bands als Mister and Mississippi, John Coffey, Birth of Joy en Taymir hebben hun roots liggen op de Utrechtse school. Deze acts zijn allemaal uitgegroeid tot bekende namen in de muziekindustrie. Vorige edities namen ze artiesten mee als Rondé, Emil Landman, The Silverfaces en Project Bongo. HBA On Tour fungeerde als een springplank voor deze jonge talenten.

Lees verder »

Collecteweek Leger des Heils Zwolle

Zwolle – Vrijwilligers van het Leger des Heils collecteren tussen 24 en 29 november in Zwolle. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk, waarmee het Leger op een bijzondere wijze maandelijks 1.500 mensen in buurten bijeen brengt tijdens inloopochtenden of -middagen. Zo strijden ze tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting.

ldh_vanderzwaag-klein.jpg

Een groeiende groep mensen heeft, als gevolg van de economische crisis, moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Meer en meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils in de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden.

Lees verder »

Assendorp en Pierik gaan ‘omgekeerd inzamelen’

Zwolle – De inwoners van de Assendorp en Pierik starten begin 2015 met ‘omgekeerd inzamelen’. Bijna alle wijken in Zwolle zamelen het huisvuil al via deze nieuwe afvalinzamelmethode in. Bij ‘omgekeerd inzamelen’ worden plastic verpakkingsmateriaal, GFT en oud papier aan huis opgehaald en brengen bewoners restafval weg naar een ondergrondse container. Uiteindelijk wordt de nieuwe manier van afval inzamelen in heel Zwolle ingevoerd.
Omgekeerd inzamelen betekent een andere manier van het scheiden en aanbieden van afval. Door een hoge service te bieden op herbruikbare materialen zoals plastic, GFT en papier (ophalen) en een lagere service op restafval (wegbrengen), neemt de ingezamelde hoeveelheid herbruikbare grondstoffen toe en de hoeveelheid restafval af. Dit draagt bij aan een duurzame en afvalloze samenleving.

Lees verder »

Twee dagen Salland Olie Tractor Pulling

Zwolle – De 32e editie van het evenement Salland Olie Tractor Pulling komt eraan! Let op: het evenement beslaat nu twee dagen! Daardoor is het niet alleen op zaterdag 24 januari 2015 weer genieten geblazen, maar is er ook op vrijdagavond 23 januari van alles te zien en te beleven in IJsselhallen Zwolle.

tractor_pulling-4.jpg

De wedstrijden die in IJsselhallen Zwolle plaatsvinden, staan internationaal zeer hoog aangeschreven. De vele duizenden pk’s die de ‘tractorpullingmachines’ op de baan brengen en het spektakel eromheen, zorgen steevast voor vele enthousiaste toeschouwers.

Lees verder »