Alle berichten van Pamela van der Zee

Holland’s Got Talent-ster Aliyah naar Hedon

Zwolle – Aliyah werd op 11 jarige leeftijd beroemd. Ze liet in 2011 Nederland vol verbazing achter na haar prachtige ballad van Whitney Houstan en won zo Holland’s Got Talent. Sindsdien was ze te zien in de TV Show van Ivo Niehe, trad ze op met LA The Voices en maakte ze met Monsif de Rap Van Het Jaar voor het Jeugdjournaal. Zaterdag 29 november brengt ze haar eigen nummers ten gehore in Hedon.
Na alle ballads van de popdiva’s waarmee ze bekend werd in Holland’s Got Talent, gaat ze nu verder met haar eigen liedjes. Door haar coole outfits in de clip wordt Aliyah nu al ‘de Nederlandse Willow Smith’ genoemd. Samen met Brahim mocht ze het nummer komen zingen bij de De Kids Top 20. Met zo’n flitsende start van haar zangcarrière kunnen we hier in de toekomst nog wel eens veel van gaan horen.

Lees verder »

Opheffing gemeenschappelijke regeling WEZO

Zwolle – De gemeenschappelijke regeling WEZO (GR WEZO) kan opgeheven worden. De raden van de deelnemende gemeenten stelden begin dit jaar voorwaarden over financiën, arbeidsovereenkomsten en vastgoed. Aan deze voorwaarden kan nu worden voldaan. Het college stelt de raad nu voor GR WEZO per 1-1-2016 daadwerkelijk op te heffen. Gemeenten sluiten dan rechtstreeks een overeenkomst over de Wsw-dienstverlening met Wezo NV. Voor de Wsw-medewerkers heeft dit besluit daarom geen gevolgen.
De gemeente Zwolle wil af van de dubbele bestuursstructuur. Formeel bestaan er nu twee organisaties, GR WEZO en Wezo NV. Wezo NV is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van GR WEZO – namens de vijf deelnemende gemeenten – de Wsw-dienstverlening verzorgt. GR WEZO wordt er nu tussenuit gehaald. Hierdoor wordt het voor gemeenten eenvoudiger om de uitvoeringsorganisatie aan te sturen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Zwolle, Dalfsen, Raalte, Zwartewaterland en Hattem moeten nog besluiten over daadwerkelijke opheffing van de gemeenschappelijke regeling.

Ontwerp nieuwe havenmeestervoorziening klaar

Zwolle – Architectenbureau Sacon uit Zwolle heeft het ontwerp voor de havenmeestervoorziening op het Rodetorenplein gemaakt. Als alles meezit start de bouw in april 2015 en wordt het gebouw eind 2015 opgeleverd.

havenmeestergebouw.jpg

Foto van gemeente Zwolle 

Het gebouw biedt plaats aan douches en toiletten voor bezoekers van de passantenhaven bij het Maagjesbolwerk. Ook is er een gezinsdouche die eveneens door mindervalide varende gasten gebruikt kan worden. Haven- en marktmeester houden hier kantoor tijdens het vaarseizoen en op marktdagen.

Lees verder »

Collectieve zorgverzekering via gemeente Zwolle

Zwolle – Om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen stelt het college van burgemeester en wethouders twee inkomensondersteunende maatregelen voor: de collectieve zorgverzekering en een tegemoetkoming van € 175,- .

De tegemoetkoming is een compensatie van meerkosten als gevolg van de ziekte of handicap die niet door de ziektekostenverzekering gedekt worden, zoals dieetkosten, hulpmiddelen, slijtage van kleding etc. De collectieve zorgverzekering kent in 2015 een premie van maximaal € 145,36 en geen eigen risico. Voor zowel de collectieve verzekering als de tegemoetkoming geldt dat de aanvrager maximaal 130% van het sociaal minimum mag verdienen.

Lees verder »

Zwolle en zorgaanbieders tekenen overeenkomst

Zwolle – De overeenkomsten voor de diensten in en aan huis en begeleiding zijn dinsdagmiddag ondertekend. Zo’n zeventig partijen verzorgen vanaf 1 januari 2015 de huishoudelijke hulp en ondersteuning.
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid voor de begeleiding van mensen die zelfstandig wonen. De gemeente Zwolle contracteert met ingang van 2015 aanbieders voor deze zorg en ondersteuning van deze cliënten. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de toegang, resultaten, bekostiging en verantwoording van deze diensten aan huis door zorgaanbieders. Deze manier van contracteren maakt het mogelijk dat er ook na 1 januari 2015 aanbieders kunnen toetreden.

Lees verder »

165 extra zitplaatsen Zwolle – Emmen

Zwolle – Treinreizigers op het traject Zwolle – Emmen krijgen 165 extra zitplaatsen in de spits vanaf medio 2016. Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe hebben Arriva opdracht gegeven voor de aanschaf van drie extra tussentreinstellen waarmee spitstreinen verlengd kunnen worden.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en beide provincies financieren de uitbreiding van het vervoer. Het totale bedrag is € 6 miljoen, waarvan het Rijk € 3 miljoen en ook Overijssel en Drenthe gezamenlijk € 3 miljoen betalen. Daarnaast gaat de provincie Overijssel in nauwe samenwerking met Zwolse onderwijsinstellingen en bedrijven bekijken wat de mogelijkheden zijn om de reizigersstromen nog beter over de dag te verspreiden, zodat de vraag naar en aanbod van het vervoer beter op elkaar aansluiten.

Lees verder »

Schoonmaakbeurt voor Zwolse winkelgebieden

Zwolle – Deze en volgende week worden eenmalig de Zwolse winkelcentra, -pleinen en -straten extra schoongemaakt. Ook krijgen de boven- en ondergrondse containers een extra schoonmaakbeurt, zodat Zwolle mooi schoon de winter in gaat. De actie maakt deel uit van de zwerfvuilcampagne Mooi Schoon. De gemeente stimuleert met de actie zowel winkeliers als inwoners om ‘Supporter van Mooi Schoon’ te worden en samen de omgeving schoon te houden.
De gezamenlijke inspanningen van de winkeliers, het winkelend publiek, de gemeente en ROVA eerder dit jaar hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Zwolle de tweede plaats inneemt op de ranglijst van gemeenten met de schoonste winkelgebieden. Dat goede bericht kwam afgelopen week van NederlandSchoon. De gemeente is trots op de tweede plaats, maar doet er nog een schepje bovenop om volgend jaar op de eerste plaats te eindigen.

Lees verder »

Treinverkeer Zwolle – Amersfoort hervat

Zwolle – Het treinverkeer tussen Nunspeet en Putten is dinsdagmorgen weer opgestart. Dat is eerder dan aanvankelijk gepland. Monteurs hebben de afgelopen nacht hard doorgewerkt om de schade zo snel als mogelijk te herstellen en dat is gelukt. Een vrachtwagen veroorzaakte maandag een flinke ravage aan een overweg bij Ermelo.
Monteurs hebben maandag en de afgelopen nacht hard gewerkt om de schade te herstellen. Over een lengte van honderden meters is de bovenleiding compleet vernieuwd. Dat is een precies werkje, omdat alles op de juiste hoogte en strak moet hangen. Dinsdagmorgen bleek dat het geval en kon het treinverkeer eerder dan verwacht weer volledig worden opgestart.

Vriendschapscursus voor volwassenen

Zwolle – In februari 2015 start De Kern in Zwolle in samenwerking met MEE IJsseloevers een cursus Vrienden maken en houden. In deze cursus leert u hoe u nieuwe vriendschappen aangaat, opbouwt en onderhoudt.
Vrienden maken en houden is niet altijd gemakkelijk. In deze cursus maakt u de balans op van de vriendschappen in uw leven, bekijkt of er oude vriendschappen zijn die aangehaald kunnen worden en welke stappen u kunt zetten om dit te bereiken. In de bijeenkomsten worden theorie en oefeningen afgewisseld. Deelnemers werken aan persoonlijke leerdoelen, delen ervaringen, steunen elkaar en zijn elkaars oefenpartners.

Lees verder »

Sinterklaasintocht Zwolle Zuid

Zwolle – Met pakjesavond in het vooruitzicht, wordt er in Zwolle-Zuid weer een Sinterklaasintocht georganiseerd. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zaterdag 22 november. "We willen er een leuke dag van maken met z’n allen", vertelt Klaas de Gooijer namens de organisatie. Alle kinderen zijn dan ook van harte uitgenodigd om Sinterklaas een warm welkom te heten in deze wijk.
De intocht zal om 11.00 uur beginnen bij de Forelkolk. Kris kras door de wijk van Zwolle-Zuid heen zal deze tocht eindigen bij het winkelcentrum. Sinterklaas zal de tocht per paard afleggen. De Pieten die hij meebrengt, zullen niet anders zijn dan anders. "We hoeven geen regenboogpieten of andere Pieten te verwachten. Want wat een traditie is, moet een traditie blijven", vindt De Gooijer.

Lees verder »

Viering lustrum CCC start met Rainbowrun

Zwolle – Vanmiddag 14 november is het startsein gegeven voor de viering van het 95-jarig bestaan van het Carolus Clusius College. 1840 leerlingen uit 67 klassen en 20 docenten hebben zich laten sponsoren voor een heuse Rainbowrun.

14-11-14-128.jpg

De leerlingen hebben de ochtend gebruikt om zich voor te bereiden op de run. De klassen werden onderverdeeld in groepen, elk met een eigen taak, zoals het verzinnen van een yell, het maken van een spandoek of het herkenbaar maken van de kleding. De leerlingen liepen een traject van 1,4 kilometer en werden op vier plekken bestrooid met gekleurd poeder. Met de run is een bedrag opgehaald van € 20.000,- voor Stichting Edukans. Als wereldschool steunt het CCC deze organisatie die zich inzet om kansarme kinderen en jongeren in verschillende ontwikkelingslanden beter onderwijs te bieden.

14-11-14-4.jpg 

14-11-14-81.jpg

14-11-14-12.jpg

Lees verder »

Workshop voor leerlingen groep 8 op TalentStad

Zwolle – Op maandag 17 november 2014 opent TalentStad de deuren voor groep 8 leerlingen die volgend schooljaar naar het vmbo gaan en willen weten wat er allemaal te doen is op het beroepscollege.

klasje.jpg

Van 13.00 tot 15.00 uur zijn de vaklokalen voor de aanstaande brugklassers gereserveerd. Geef je op via www.talentstad.nl of bel met (038) 425 93 33. Je kunt kiezen uit 13 verschillende workshops. Ook ouders/verzorgers zijn van harte welkom. Voor hen is een parallel lopend programma georganiseerd.