Alle berichten van Pamela van der Zee

Bas Mesters directeur Journalistiek Windesheim

Zwolle – Met ingang van 15 november zal Bas Mesters de hbo-opleiding Journalistiek van Windesheim in Zwolle gaan aansturen. Mesters is momenteel directeur van het Expertisecentrum Journalistiek, dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, een deeltijdfunctie die hij voortzet. Daarnaast was hij de afgelopen twee jaar buitenlandredacteur bij NOS en eindredacteur bij NRC Handelsblad. Met Bas Mesters haalt Windesheim een vernieuwende en verbindende manager binnen, met een groot netwerk in de verschillende velden van journalistiek en met twintig jaar ervaring in het vakgebied.
Mesters ziet uit naar zijn nieuwe functie bij Windesheim. Naar zijn mening heeft de opleiding Journalistiek van Windesheim zichzelf de afgelopen jaren heruitgevonden en grondig gemoderniseerd. "Ik wil die nieuwe kracht aan de buitenwereld tonen en de krachten van buiten verder naar binnen halen. Met maar een doel: alles in het werk stellen om jongeren die nu voor dit mooie vak kiezen ook de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen tot die onderzoekende, ondernemende en technisch perfect geschoolde topjournalisten die een samenleving altijd nodig zal hebben."

Lees verder »

Renovatie GGD-gebouw start 1 april 2015

Zwolle – Het architectenbureau BiermanHenket uit Esch heeft de opdracht gekregen voor de renovatie van het monumentale pand van GGD IJsselland aan de Zeven Alleetjes 1 in Zwolle. BiermanHenket was in Zwolle ook architect van onder meer Museum De Fundatie en de Oude Ambachtsschool. De renovatie van het pand van GGD IJsselland vindt plaats vanaf 1 april 2015.
Afgelopen september vond een zorgvuldige selectieprocedure plaats met het doel een architect te vinden om het verouderde GGD-kantoorpand op een eigentijdse manier in te richten volgens normen van het nieuwe werken en om de verbouwing te begeleiden. Vijf architecten deden mee aan de aanbesteding hiervoor. De keuze viel op BiermanHenket gezien hun ervaring met monumentale panden in combinatie met een functionele en eigentijdse inrichting volgens de richtlijnen van het nieuwe werken. Een zorgvuldige selectie was van belang in verband met de complexe verbouwing waarvoor veel kennis van en ervaring met monumenten nodig is. De verbouwing moet in korte tijd worden gerealiseerd binnen een scherp budget.

Lees verder »

Nieuwe stappen Katwolderplein

Zwolle – De ontwikkeling van het Katwolderplein is weer een stap dichterbij. De voorlopige ontwerpen voor de bioscoop, de parkeergarage en 23 eengezinswoningen om de Vogelbuurt af te ronden zijn gereed. Het college legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het zelfde geldt voor de samenwerkingsovereenkomsten tussen Multi Vastgoed B.V. en de gemeente en tussen deltaWonen en de gemeente.

vo_bios_webformaat.jpg

  Voorlopige impressie bioscoop en parkeergarage

Op het Katwolderplein ontwikkelt de gemeente een parkeergarage met circa 710 plekken waarvan 500 voor binnenstadparkeren. deltaWonen bouwt hier 23 woningen waarmee de Vogelbuurt wordt voltooid en Multi Vastgoed realiseert hier een bioscoop en commerciële ruimte. Zowel de gemeente als de ontwikkelpartners Multi Vastgoed B.V. en deltaWonen willen het Katwolderplein zo snel mogelijk realiseren. Na besluitvorming door de gemeenteraad, sluit de gemeente de samenwerkovereenkomsten met Multi Vastgoed B.V. en deltaWonen. In januari 2015 is de aanbesteding voor de bouw van de parkeergarage gepland. De beoogde start bouw van de parkeergarage en de commerciële ruimten is medio 2015.

Zwolle presenteert begroting voor 2015

Zwolle – Zwolle presenteert een sluitende begroting voor 2015 en houdt ruimte om te investeren in de ontwikkeling van de stad. Zwolle toont veerkracht en vitaliteit en ontwikkelde zich de afgelopen jaren op sociaal en economisch terrein sterk. Het is de ambitie van het college om dit vast te houden en verder uit te bouwen. Het college zoekt daarbij de balans tussen investeren en de noodzakelijke bezuinigingsopgaven van € 2,8 miljoen in 2015 en € 11,2 miljoen in 2018 .
Vanaf 2015 krijgt de gemeente taken binnen het sociaal domein van het Rijk en de provincie overgeheveld. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden en moet deze met minder geld uitvoeren. Hierdoor en door de economische tegenwind ziet het college zich genoodzaakt om in 2015 2,8 miljoen extra te bezuinigen. Deze bezuinigingen worden uit uiteenlopende gemeentelijke uitgaven gehaald. De stad gaat echter niet op slot, de ontwikkelingen in 2015 richten zich op veel terreinen, onder andere worden afspraken gemaakt over 400 extra sociale huurwoningen, werkt de gemeente samen met partners aan een banenplan, wordt een eigentijdse cultuuragenda opgesteld en wordt het stadsontwikkelfonds versterkt om initiatieven uit de stad mogelijk te maken.

Lees verder »

Win een ballonvaart boven de Vecht!

Zwolle – Stel je eens voor: de Vecht treedt buiten de oevers en het water loopt al in je huis naar binnen. Waar zit je dan veilig in het Vechtdal? Haal jij je rubberboot uit de garage of zoek je het liever hogerop? Laat ons op een creatieve en ludieke manier zien waar jij veilig zit bij hoogwater in het Vechtdal.

prijsvraag.jpg

Hoe doe je mee?
Maak een foto, upload hem in het tablad ‘Win een ballonvaart’ op de Facebookpagina van Waterschap Groot Salland en verzamel zoveel mogelijk likes voor jouw foto. Uit de inzendingen met de meeste likes wordt een winnaar gekozen door Waterschap Groot Salland. De hoofdprijs is een ballonvaart boven de Vecht voor twee personen. Inzenden kan tot en met zondag 2 november 23.00 uur. De winnaar van de ballonvaart wordt bekend gemaakt op vrijdag 7 november. Wil jij deze kans grijpen om de Vecht en je eigen huis eens van boven te bekijken? Stuur jouw creatieve foto dan in op de Facebookpagina van Waterschap Groot Salland: http://bit.ly/1q2HqRs.

Lees verder »

Inbraakpreventiemarkt met ex-inbreker

Zwolle – In samenwerking met de politie organiseert de gemeente Zwolle op zaterdag 11 oktober a.s. een inbraakpreventiemarkt. Bezoekers krijgen op verschillende manieren informatie over hoe zij een woninginbraak kunnen voorkomen. De Inbraakpreventiemarkt vindt plaats in een tent op de Grote Markt van 14.00 tot 16.30 uur.
Tijdens de inbraakpreventiemarkt vertelt ex-inbreker Evert Jansen alles over veilig wonen. Uit ervaring weet hij hoe snel een inbreker een huis binnendringt. Aan de hand van een presentatie laat hij hiervan voorbeelden zien en geeft hij praktische anti-inbraaktips. Evert Jansen is bekend van het tv-programma ‘De Inbreker’ en werkt tegenwoordig als voorlichter bij de Stichting Veiligheid en Preventie.

Lees verder »

Inschrijving Stairway to Hedon geopend

Zwolle – In november gaat dé bandcompetitie van Overijssel Stairway to Hedon weer van start. Beginnende bands strijden tijdens de vier voorrondes op verschillende locaties om een finaleplek te winnen in poppodium Hedon. De winnaar van de finale verdient de plek van voorprogramma voor een concert in Hedon. Vorig jaar wist alternatieve rockformatie Prestcold Molly er met de winst vandoor te gaan. De inschrijving is inmiddels gestart en loopt via www.stairwaytohedon.nl.
Lokale en beginnende bands krijgen bij Stairway to Hedon de kans om zich te laten zien en horen. De voorrondes voor deze bandcontest zijn in Café de Zwetser (Steenwijk), ‘t Ukien (Kampen), Het Vliegende Paard(Zwolle) en De Gashouder (Dedemsvaart). Hier zullen meerdere bands tegen elkaar strijden om een felbegeerde finaleplek. Voor het selecteren van de winnaars is er een jury aanwezig bestaande uit professionals uit de muziekindustrie; dé kans om ontdekt te worden dus. Bij de voorrondes mag ook het publiek haar stem uitbrengen.

Lees verder »

Aantal inbraken Zwolle laat een daling zien

Zwolle – Het aantal inbraken in Zwolle is in 2013 met 2 procent gedaald ten opzichte van 2012. Dat maakte het Verbond van Verzekeringen 8 oktober bekend. De gemiddelde trend in de provincie Overijssel bleef steken op een daling van 0,4 procent. Het landelijk gemiddelde kwam uit op een daling van 4 procent. Het Verbond verwacht dat deze daling door zal zetten in 2014.
Met de ‘r’ in de maand is het weer extra oppassen geblazen: inbrekers zijn het actiefst in de donkere maanden (oktober tot en met maart). De piek is tijdens de kerstdagen; het risico op woninginbraak is dan twee keer zo hoog als in de zomermaanden. Warme dagen zijn voor gelegenheidsdieven wel weer een dankbare periode. Zij kunnen hun slag slaan als bewoners ramen en deuren open laten staan. 

Bijzondere voorstelling ‘Flood’ door coproductie

Zwolle – Op zaterdag 18 oktober beleven twaalf acteurs met een verstandelijke beperking en twaalf Young Ones spelers samen de premiere van de bijzondere voorstelling ‘Flood’. Flood is de eerste coproductie van Theater Totaal en The Young Ones. De voorstelling wordt gemaakt in een repetitiemarathon van acht aaneensluitende dagen en nachten. Een cast van totaal 24 spelers en het team van professionele makers, werken, trainen, repeteren en leven samen in het Young Ones Theater om in een week tijd toe te werken naar een spectaculaire voorstelling waarin zij ten strijde trekken tegen een wereld waarin iedereen lijkt te verzuipen. Flood is te zien van 18 oktober t/m 6 november. Kaarten zijn vanaf nu te bestellen via www.theateryoungones.nl.

poster_flood_facebook.jpg

Theater Totaal is een werkplek waar talentvolle muzikanten en acteurs met een verstandelijke beperking hun droom van uitvoerend artiest kunnen waarmaken. Op de muziek- en theaterwerkplaats werken deelnemers aan de ontwikkeling van hun artistieke vaardigheden. Ze worden daarin begeleid door docenten uit diverse kunstvakopleidingen die beschikken over didactische en pedagogische vaardigheden. The Young Ones is een cultureel broeinest voor jong (theater) talent in Oost-Nederland met een unieke manier van werken. Zij maakt professionele, energieke en beeldende voorstellingen en voert theater- en culturele projecten uit met kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 26 jaar vanuit grote verhalen met thema’s die door de jaren heen actueel blijven, of weer actueel geworden zijn. Luuk Mondria ontvangt Brazucca bal

Zwolle – De 8-jarige Luuk Mondria heeft voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd van Landstede Basketbal een originele Brazucca bal ontvangen.

prijsuitreiking_brazucabal.jpg

Foto: André Rump 

Hij kreeg deze uitgereikt door Thomas van der Staak, directeur van het Centre for Sports & Education. Luuk heeft tijdens de Open Dag van PEC Zwolle meegedaan aan een prijsvraag over de samenwerking tussen PEC Zwolle en Landstede. Naast de Brazucca bal ontving Luuk ook een seizoenskaart voor Landstede Volleybal en -Basketbal

Dijkschouw door Waterschap weer begonnen

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland is eind september begonnen met de jaarlijkse zogeheten dijkschouw. Vanaf die tijd controleren medewerkers van het waterschap of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Ook wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

dijkschouw-okt2014.jpg

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zodoende kunnen eventuele herstelwerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

Lees verder »

Feestelijke heropening sbo Facet Zwolle

Zwolle – Dinsdag 7 oktober is sbo Facet na een verbouwing onder het genot van een hapje en een drankje heropend. De school heeft nu de beschikking over een eigen keuken, schooltuin en tevens zonnepanelen op het dak.

07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_01.jpg

Sbo Facet is een Katholieke school voor speciaal basisonderwijs. De kerntaak van sbo Facet is om kinderen te begeleiden die specifieke behoeften hebben waaraan de reguliere basisschool onvoldoende tegemoet kan komen. Het is een school voor kinderen die door een leerprobleem en/of gedragsprobleem een leerachterstand hebben opgelopen. Men kijkt naar de behoeften van het kind, zodat het kind meer specifieke begeleiding krijgt en zich beter kan ontwikkelen.

07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_03.jpg

07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_02.jpg

 07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_04.jpg

Via lees meer nog een foto… 

 

Lees verder »