Alle berichten van Pamela van der Zee

Inbraakpreventiemarkt met ex-inbreker

Zwolle – In samenwerking met de politie organiseert de gemeente Zwolle op zaterdag 11 oktober a.s. een inbraakpreventiemarkt. Bezoekers krijgen op verschillende manieren informatie over hoe zij een woninginbraak kunnen voorkomen. De Inbraakpreventiemarkt vindt plaats in een tent op de Grote Markt van 14.00 tot 16.30 uur.
Tijdens de inbraakpreventiemarkt vertelt ex-inbreker Evert Jansen alles over veilig wonen. Uit ervaring weet hij hoe snel een inbreker een huis binnendringt. Aan de hand van een presentatie laat hij hiervan voorbeelden zien en geeft hij praktische anti-inbraaktips. Evert Jansen is bekend van het tv-programma ‘De Inbreker’ en werkt tegenwoordig als voorlichter bij de Stichting Veiligheid en Preventie.

Lees verder »

Inschrijving Stairway to Hedon geopend

Zwolle – In november gaat dé bandcompetitie van Overijssel Stairway to Hedon weer van start. Beginnende bands strijden tijdens de vier voorrondes op verschillende locaties om een finaleplek te winnen in poppodium Hedon. De winnaar van de finale verdient de plek van voorprogramma voor een concert in Hedon. Vorig jaar wist alternatieve rockformatie Prestcold Molly er met de winst vandoor te gaan. De inschrijving is inmiddels gestart en loopt via www.stairwaytohedon.nl.
Lokale en beginnende bands krijgen bij Stairway to Hedon de kans om zich te laten zien en horen. De voorrondes voor deze bandcontest zijn in Café de Zwetser (Steenwijk), ‘t Ukien (Kampen), Het Vliegende Paard(Zwolle) en De Gashouder (Dedemsvaart). Hier zullen meerdere bands tegen elkaar strijden om een felbegeerde finaleplek. Voor het selecteren van de winnaars is er een jury aanwezig bestaande uit professionals uit de muziekindustrie; dé kans om ontdekt te worden dus. Bij de voorrondes mag ook het publiek haar stem uitbrengen.

Lees verder »

Aantal inbraken Zwolle laat een daling zien

Zwolle – Het aantal inbraken in Zwolle is in 2013 met 2 procent gedaald ten opzichte van 2012. Dat maakte het Verbond van Verzekeringen 8 oktober bekend. De gemiddelde trend in de provincie Overijssel bleef steken op een daling van 0,4 procent. Het landelijk gemiddelde kwam uit op een daling van 4 procent. Het Verbond verwacht dat deze daling door zal zetten in 2014.
Met de ‘r’ in de maand is het weer extra oppassen geblazen: inbrekers zijn het actiefst in de donkere maanden (oktober tot en met maart). De piek is tijdens de kerstdagen; het risico op woninginbraak is dan twee keer zo hoog als in de zomermaanden. Warme dagen zijn voor gelegenheidsdieven wel weer een dankbare periode. Zij kunnen hun slag slaan als bewoners ramen en deuren open laten staan. 

Bijzondere voorstelling ‘Flood’ door coproductie

Zwolle – Op zaterdag 18 oktober beleven twaalf acteurs met een verstandelijke beperking en twaalf Young Ones spelers samen de premiere van de bijzondere voorstelling ‘Flood’. Flood is de eerste coproductie van Theater Totaal en The Young Ones. De voorstelling wordt gemaakt in een repetitiemarathon van acht aaneensluitende dagen en nachten. Een cast van totaal 24 spelers en het team van professionele makers, werken, trainen, repeteren en leven samen in het Young Ones Theater om in een week tijd toe te werken naar een spectaculaire voorstelling waarin zij ten strijde trekken tegen een wereld waarin iedereen lijkt te verzuipen. Flood is te zien van 18 oktober t/m 6 november. Kaarten zijn vanaf nu te bestellen via www.theateryoungones.nl.

poster_flood_facebook.jpg

Theater Totaal is een werkplek waar talentvolle muzikanten en acteurs met een verstandelijke beperking hun droom van uitvoerend artiest kunnen waarmaken. Op de muziek- en theaterwerkplaats werken deelnemers aan de ontwikkeling van hun artistieke vaardigheden. Ze worden daarin begeleid door docenten uit diverse kunstvakopleidingen die beschikken over didactische en pedagogische vaardigheden. The Young Ones is een cultureel broeinest voor jong (theater) talent in Oost-Nederland met een unieke manier van werken. Zij maakt professionele, energieke en beeldende voorstellingen en voert theater- en culturele projecten uit met kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 26 jaar vanuit grote verhalen met thema’s die door de jaren heen actueel blijven, of weer actueel geworden zijn. Luuk Mondria ontvangt Brazucca bal

Zwolle – De 8-jarige Luuk Mondria heeft voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd van Landstede Basketbal een originele Brazucca bal ontvangen.

prijsuitreiking_brazucabal.jpg

Foto: André Rump 

Hij kreeg deze uitgereikt door Thomas van der Staak, directeur van het Centre for Sports & Education. Luuk heeft tijdens de Open Dag van PEC Zwolle meegedaan aan een prijsvraag over de samenwerking tussen PEC Zwolle en Landstede. Naast de Brazucca bal ontving Luuk ook een seizoenskaart voor Landstede Volleybal en -Basketbal

Dijkschouw door Waterschap weer begonnen

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland is eind september begonnen met de jaarlijkse zogeheten dijkschouw. Vanaf die tijd controleren medewerkers van het waterschap of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Ook wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

dijkschouw-okt2014.jpg

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zodoende kunnen eventuele herstelwerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

Lees verder »

Feestelijke heropening sbo Facet Zwolle

Zwolle – Dinsdag 7 oktober is sbo Facet na een verbouwing onder het genot van een hapje en een drankje heropend. De school heeft nu de beschikking over een eigen keuken, schooltuin en tevens zonnepanelen op het dak.

07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_01.jpg

Sbo Facet is een Katholieke school voor speciaal basisonderwijs. De kerntaak van sbo Facet is om kinderen te begeleiden die specifieke behoeften hebben waaraan de reguliere basisschool onvoldoende tegemoet kan komen. Het is een school voor kinderen die door een leerprobleem en/of gedragsprobleem een leerachterstand hebben opgelopen. Men kijkt naar de behoeften van het kind, zodat het kind meer specifieke begeleiding krijgt en zich beter kan ontwikkelen.

07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_03.jpg

07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_02.jpg

 07-10-2014_heropening_sbo_facet_palestrinalaan_na_heropening_04.jpg

Via lees meer nog een foto… 

 

Lees verder »

33 partijen tekenen voor “Klimaat Actieve Stad”

Zwolle – Dinsdag 7 oktober is door 33 partijen in Museum de Fundatie in Zwolle de intentieverklaring "Klimaat Actieve Stad" getekend. Strekking van de verklaring is om voor 28 januari 2015 tot een gezamenlijk regionaal actieprogramma te komen voor een klimaatbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta in de periode 2015 tot 2050.

07-10-2014_intentieverklaring_klimaat_actieve_stad-fundatie_01.jpg

Klimaat Actieve Stad is een gevolg van de op Prinsjesdag bekendgemaakte Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptie. De Deltabeslissing spoort gemeenten aan om bewust te worden van de effecten van de klimaatverandering. En om actief werk te maken van een klimaatbestendige inrichting. Het belangrijkste doel van het gezamenlijk actieprogramma is het betrekken, verbinden, stimuleren en ondersteunen van alle partijen die actief zijn bij de klimaatbestendige ontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta: overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, burgers en maatschappelijke instanties. De partijen onderschrijven het belang van klimaatbestendig ontwikkelen en zien hierin een kans om waarde toe te voegen aan de IJssel-Vechtdelta door slim samen te werken, te investeren, te realiseren en te beheren.

07-10-2014_intentieverklaring_klimaat_actieve_stad-fundatie_02.jpg

07-10-2014_intentieverklaring_klimaat_actieve_stad-fundatie_03.jpg

07-10-2014_intentieverklaring_klimaat_actieve_stad-fundatie_04.jpg

Lees verder »

Windesheim Honours College krijgt kenmerk

Zwolle – Windesheim Honours College (WHC) het bijzonder kenmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs’. Dit kenmerk ontvangen ze van ontvangt van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Daarnaast beoordeelt de NVAO beoogde eindkwalificaties van WHC als ‘excellent’. De onderwijs- leeromgeving, de toetsing en de gerealiseerde eindkwalificaties zijn als ´goed´ beoordeeld. Naast deze zeer positieve accreditatie, staat Windesheim Honours College voor het vierde jaar op de eerste plaats in de categorie Bedrijfskunde en Business Management van de HBO Keuzegids.
"Windesheim Honours College is ongelooflijk trots op deze beoordeling en blijft er hard aan werken om innovatief en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Een accreditatie als deze is een standaard procedure in Nederland en wordt elke 5 jaar uitgegeven. Het hoge niveau van beoordeling is uniek voor een HBO-opleiding", zegt Dr. Josephine Woltman-Elpers, de Managing Director van Windesheim Honours College.

Lees verder »

Werk aan de weg tijdens de herfstvakantie

Zwolle – Van 13 tot en met 17 oktober vinden er werkzaamheden plaats bij Het Engelse Werk en het Harculosepad. Beide wegen voldoen niet meer aan de gestelde eisen. De werkzaamheden bestaan uit het openbreken van de bestaande asfaltconstructie inclusief fundering en het aanbrengen van een nieuwe fundering en asfaltconstructie.
De werkzaamheden bij Het Engelse Werk vinden plaats tussen Uitspanning ‘Het Engelse Werk’ en de spoortunnel nabij de fietssnelweg (Parallelweg). Het fietsverkeer richting Het Engelse Werk wordt omgeleid via Ruiterlaan, Willemsvaart, Koggepad (tunnel), Parallelweg (fietssnelweg) en vice versa. Uitspanning ‘Het Engelse Werk’ blijft alleen bereikbaar vanaf Ruiterlaan. Naast Het Engelse Werk wordt ook het Harculosepad aangepakt in de herfstvakantie. Ook hier wordt de asfaltconstructie en de fundering vernieuwd. Fietsers worden ter plekke omgeleid over een rijplatenbaan. Aanwonenden blijven bereikbaar.

Doe-week in de Nooterhof

Zwolle – Tijdens de herfstvakantie organiseert Doepark Nooterhof een leuke Doe-week voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Iedere dag, van 13 t/m 17 oktober, zijn kinderen tussen 13.30 uur en 16.00 uur van harte welkom voor een leerzame middag spelen. Tijdens de Doe-week worden er iedere middag andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Daarvoor werkt het Doepark samen met verschillende organisaties. Naast meedoen aan een educatieve activiteit kunnen kinderen ook naar hartenlust spelen op een springkussen, spelletjes doen of zich laten schminken.
Op maandag verzorgt Weer- en sterrenkunde vereniging Thales een programma, met als thema "Naar boven kijken…". Dinsdag is het Wereld Natuur Fonds aanwezig in het Doepark met allerlei leuke activiteiten over en rondom dieren. Het Knuffelkonijn brengt op woensdagmiddag een bezoek aan de Nooterhof, in de knuffelbak kunnen kinderen dan knuffelen met verschillende konijnen. "Zie ze vliegen" zo heeft de Milieuraad haar bijdrage genoemd met een Ganzenbord Ontdektocht en een workshopje "Natuurlijk (laten) vliegen". Vrijdag is het de beurt aan de Geologische Vereniging Zwolle. Kraak je eigen bol en bekijk hoe zo’n lavabol er van binnen uit ziet.

Lees verder »

Herdenking bij monument Haersterveerweg

Zwolle – Bij het oorlogsmonument aan de Haersterveerweg in Zwolle wordt donderdag 9 oktober een korte herdenkingsplechtigheid gehouden. In 1944 werden op deze plek zeven mensen gefusilleerd. Het monument aan de Haersterveerweg is in 1987 geadopteerd door basisscholen De Campherbeek en De Duyvencamp. Het monument werd opgericht ter nagedachtenis aan de zeven inwoners van Zwolle die op 13 oktober 1944 op de schietbaan aan de Schrevenweg (nu Haersterveerweg) werden gefusilleerd als vergelding voor een gepleegde verzetsdaad. Het monument stelt een schietbaan voor met daarop de namen van de zeven Zwollenaren.
Omdat 13 oktober, de officiële datum waarop de herdenking jaarlijks plaatsvindt dit jaar op maandag in de herfstvakantie valt is in overleg met de school de herdenkings-plechtigheid verzet naar 9 oktober. Bij de plechtigheid, die om 11.15 uur begint, zijn leerlingen van de twee scholen actief betrokken. Wethouder Ed Anker zal de plechtigheid namens de gemeente Zwolle bijwonen en een bloemstuk leggen. Ook leerlingen en nabestaanden leggen bloemen bij het monument. Belangstellenden zijn van harte welkom.