Alle berichten van Pamela van der Zee

Berkum wint uit bij Flevo Boys

Berkum wint uit bij Flevo Boys

Zwolle – Berkum heeft bij Flevo Boys met 2-3 gewonnen in een duel waarin aan beide kanten matig werd verdedigd, maar de Zwollenaren nét iets efficiënter omsprongen met de kansen. De bezoekers kwamen snel achter maar bogen dat, net als een week eerder, knap om.

“We begonnen goed, binnen zes minuten kregen we twee honderdprocentkansen,” zag Berkum-trainer Arno Hoekstra. “Door slordigheden kwamen we toch achter maar daarna pakten we het goed op, al hebben we ook een paar keer geluk gehad.”

Lees verder »

Stationsweg eerder open voor alle verkeer dan verwacht

Stationsweg eerder open voor alle verkeer dan verwacht

Zwolle – De Stationsweg is weer open voor al het verkeer. De weg zou tot zaterdagavond acht uur gesloten zijn voor auto’s. Dit in verband met werkzaamheden. De klus verliep zo voorspoedig dat de weg zaterdagmiddag om drie uur weer konden worden vrijgegeven.

Sinds vrijdag negen uur was de brug tussen de Stationsweg en de Westerlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De tijdelijke afsluiting was nodig in verband met het werk aan de bouwkuip van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein.

Lees verder »

Nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen

Nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen

Zwolle – Steeds vaker worden huizen in Zwolle verbouwd naar meerdere, kleine woonruimtes. Dit komt door het tekort aan huizen, maar ook doordat steeds meer mensen alleen of met twee personen wonen en dus een kleinere woonruimte nodig hebben. Ook na het slopen van huizen of winkels komen er vaak appartementen of studio’s voor terug. Dit levert nieuwe woonplekken op, maar met meer bewoners in de straat kan er ook overlast komen. Vorig jaar liet het college al weten nieuwe regels op te willen stellen voor zelfstandige woonruimtes, zoals appartementen. Die regels zijn nu klaar. De gemeente Zwolle kan hiermee nog beter zorgen voor een goede kwaliteit en mix van woningen in de stad.

Vooral in het centrum van Zwolle worden huizen gekocht en daarna verbouwd tot appartementen en studio’s. Woningen voor gezinnen verdwijnen en er komen steeds meer appartementen bij. Doordat er meer mensen wonen is er bijvoorbeeld meer verkeer in de straat. Ook kunnen bewoners last hebben van meer geluid in de buurt.

Lees verder »

Zwolle kiest definitief scanauto voor parkeercontroles

Zwolle kiest definitief scanauto voor parkeercontroles

Zwolle – Het controleren van kentekens van geparkeerde auto´s met een speciale scanauto werkt zo goed, dat de gemeente deze auto definitief wil inzetten voor parkeerhandhaving en mogelijk later ook voor andere metingen. Burgemeester en wethouders stellen de raad daarom voor te investeren in de inzet van de auto en van extra controleurs.

Tot begin vorig jaar werden de kentekens van geparkeerde auto´s gescand door parkeerwachters die rondliepen met een handscanner. In mei 2018 startte de gemeente een proef met een scanauto. De verwachting was dat met de auto sneller en intensiever een groter gebied kon worden gecontroleerd.

Lees verder »

Gemeente wil stevige sociale basis voor inwoners

Gemeente wil stevige sociale basis voor inwoners

Zwolle – De gemeente Zwolle wil graag dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar zorg en ondersteuning bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. De gemeente werkt toe naar een sociale basis, die beter aansluit bij de behoefte van de inwoner. Dit staat in de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde hervormingsagenda sociaal domein.

Om deze sociale basis te realiseren is een andere denk- en werkwijze nodig bij de gemeente en bij de partners die de zorg zorg verlenen. Wethouder Klaas Sloots: “Hier zit meteen de grootste uitdaging. We moeten nog meer denken vanuit de inwoner, nog meer bekijken wat zijn precieze vraag is. Nu kijken we nog teveel naar het beschikbare zorg- en ondersteuningsaanbod. Terwijl hij met een andere oplossing misschien veel beter is geholpen.”

Lees verder »

Werk aan de weg op diverse locaties

Werk aan de weg op diverse locaties

Zwolle – Vanaf 4 november aanstaande vinden er werkzaamheden aan de weg plaats aan de Campherbeeklaan en de Commissarislaan. Op de kruising van de Westerholterallee met de Blaloweg worden de verkeerslichten vervangen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer.

Vanaf maandag 4 november tot en met vrijdag 6 december voert Schagen Infra BV werkzaamheden aan de Campherbeeklaan uit. Deze vinden plaats tussen de Abelenlaan en Lorentzlaan. Het gaat om het vervangen van klinkers en het plaatsen van putten. Tijdens de werkzaamheden geldt een omleiding via de Abelenlaan, Erasmuslaan en de Lorentzlaan. De omleiding is met gele borden aangegeven.

Lees verder »

Horecagelegenheid in het Statenzaalcomplex

Horecagelegenheid in het Statenzaalcomplex

Zwolle – Een horecagelegenheid in de leeszaal én in de binnentuin, diverse culturele activiteiten, activiteiten gericht op de democratie, hotelkamers en een hostel. Dát zijn de plannen voor de invulling van het Statenzaalcomplex (1898).

Het college heeft besloten dat er met de combinatie ‘Pelsertoren en Horeca Mannen’ en met de door hen ingediende plannen geprobeerd gaat worden om te komen tot een huurovereenkomst voor het Statenzaalcomplex.

Lees verder »

Mobiliteit brengt Zwolle verder

Mobiliteit brengt Zwolle verder

Zwolle – Een gastvrije en bereikbare stad, een veilige en toegankelijke stad en een innovatieve en vitale wereldfietsstad. Dat zijn de drie pijlers in de mobiliteitsvisie Zwolle 2020-2030 die burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Met het nieuwe verkeersbeleid spelen ze in op de verdere groei en verstedelijking van Zwolle en willen ze die groei mogelijk maken.

Zwolle is een gastvrije stad en een belangrijk vervoersknooppunt. Het is de stad waar het meest gefietst wordt in de wereld, Zwolle is het tweede spoorknooppunt van Nederland én de stad heeft een uitstekende autobereikbaarheid. B en w willen die gastvrijheid én de goede bereikbaarheid behouden en versterken.

Lees verder »

Inzamelingsactie Isala voor Sinterklaas actie Zwolle

Inzamelingsactie Isala voor Sinterklaas actie Zwolle

Zwolle – Na vorig jaar ook te hebben ingezameld voor de Sinterklaas actie Zwolle, zijn de dames Ida Knol en Carin Jansen ook dit tweede jaar spontaan begonnen met cadeautjes in te zamelen onder hun collega’s van hun afdeling het behandelcentrum van de Isala klinieken Zwolle.

Vorig jaar leverde dat 2 grote dozen vol cadeautjes op voor de Sinterklaas actie Zwolle er was toen al flink ingezameld onder hun collega’s. Ze hopen dit jaar op een nog groter succes en dat er nog veel meer afdelingen binnen de Isala klinieken hun voorbeeld volgen.

Lees verder »

Indische Buurt weer een stuk schoner

Indische Buurt weer een stuk schoner

Zwolle – Woensdagmiddag hebben de kinderen van de Indische Buurt de wijk schoongemaakt. Met bosmaaiers, veegwagens en prikkers gingen ze de buurt door.

Het schoonmaken was een eenmalige actie die door de kinderen van de Kidsclub samen met de Gemeente, SWZ, Openbaar Belang, de Rova, Mooi Schoon en Travers georganiseerd werd. Hanneke Valkeman (gemeente zwolle: wijkmanager), Joost Wareman (wijkagent), Stefan (jeugdwerker Travers Welzijn – team oost) en mensen van de woningbouwcoörperaties waren aanwezig om de actie te ondersteunen.

Lees verder »

Feestelijke opening Montessori kindcentrum

Feestelijke opening Montessori kindcentrum

Zwolle – Woensdag is het Montessori kindcentrum op een feestelijke wijze geopend! Onder schooltijd hebben de peuters samen met de kinderen uit de onder- en middenbouw een speurtocht door het gebouw gedaan, om zo ook eens een kijkje bij elkaar in de klas te nemen. De kinderen uit de bovenbouw hebben een poging gedaan om het nieuwe logo te raden en hun ideeën over de mogelijkheden die een kindcentrum brengt op papier gezet. Daarna is er met een drone een luchtfoto gemaakt waarbij alle leerlingen samen het nieuwe logo vormden.

‘s Middags was er één en al gezelligheid buiten op het plein. Er was muziek van het schoolorkest van Van der Capellen, een fee die zeepbellen blies en een clown op stelten. Om 12:30 uur was het officiële openingsmoment waarbij wethouder van Willigen het nieuwe logo heeft onthuld met een druk op de rode knop. Na dit moment kregen alle kinderen een stoere pet met het nieuwe logo erop en werd iedereen getrakteerd op een gebakje, met natuurlijk ook het nieuwe logo.

Lees verder »