Intocht Sinterklaas Zwolle 2006

Ook dit jaar organiseert Winkeliersvereniging Citycentrum Zwolle de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Zaterdag 18 november brengt de Sint, vergezeld van vele pieten, weer een bezoek aan de binnenstad. De werkgroep handbal van S.V. Zwolle neemt in opdracht van het Citycentrum de uitvoering van de organisatie voor haar rekening.

Sint arriveert per boot uit Spanje. Op het water is er weer spektakel te verwachten, want naast de muzikale pieten zijn er duik-, speedboot- en jetski-pieten. Na de ontvangst door de burgemeester en door alle kinderen & ouders vertrekt de stoet in optocht door de stad. De intocht wordt besloten met een speciaal kinderprogramma, waarna de Sint met zijn gevolg richting Isala klinieken vertrekt.

Podiumavond COC Zwolle

COC Zwolle sluit haar jubileumjaar 2006 af met een spetterende avond in theater Odeon. Tijdens de COC Zwolle Jubileum Podiumavond op vrijdag 17 november wordt een keur aan zang, dans, toneel en cabaret opgevoerd.

Dertig jaar geleden is COC Zwolle, de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit, opgericht. Dit jaar is volop aandacht besteed aan het jubileum, met de Roze Zaterdag op zaterdag 24 juni als hoogtepunt. Zo’n 50.000 mensen kwamen toen naar het evenement in de Zwolse binnenstad voor een dag waarop iedereen welkom was. Met de Podiumavond wordt het jubileum nogmaals gevierd. Bezoekers, vrijwilligers en sympathisanten van COC Zwolle verzorgen een programma dat varieert van smartlap tot toneel en van dans tot cabaret.

Lees verder »

Studie naar huisvesting culturele organisaties

De toekomstige huisvesting van poppodium Hedon en de mogelijkheden van een Broerenkunstencentrum in de Broerenkerk worden onderzocht. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle willen 133.500 euro beschikbaar stellen voor verschillende studies naar de huisvesting van culturele instellingen. De eerder aangekondigde onderzoeken naar de huisvesting van De Muzerie en de bibliotheek worden hier ook uit betaald.

Over poppodium Hedon is in het collegeakkoord afgesproken dat in 2009 een tweede zaal is gerealiseerd. Om de marktpositie te behouden is uitbreiding van de capaciteit nodig. Een eerder onderzoek ging uit naar uitbreiding van het huidige pand aan de Burgemeester Drijbersingel. In het nieuwe onderzoek wordt ook gekeken naar andere locaties, waarbij inhoudelijke, logistieke, exploitatieve en ruimtelijke ordeningsaspecten aan de orde komen.

Lees verder »

Verkeersroute Campus veiliger en sneller

De route voor fietsers en voetgangers naar Hogeschool Windesheim wordt verkeersveiliger gemaakt en de doorstroming voor het verkeer wordt verbeterd. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben dinsdag 31 oktober ingestemd met een raadsvoorstel om de maatregelen door te voeren. Het gaat om het traject vanaf de Lünentunnel tot aan de Campus. De realisatiekosten bedragen € 400.000,-.

De verkeersproblematiek doet zich voor op de drie kruisingen in het traject. Voetgangers, fietsers en automobilisten hebben te weinig ruimte, komen met elkaar in conflict en veroorzaken verstoppingen. Daarnaast is sprake van een groeiende stroom voetgangers die geen ruimte biedt aan het overige verkeer en op het gehele traject ook gebruik maakt van het fietspad. Met het oog op de vernieuwing en uitbreiding van de Campus, heeft de gemeente in samenspraak met Hogeschool Windesheim de oplossing vooral gezocht in het zoveel mogelijk sturen van grote groepen voetgangers, zodat de verkeersveiligheid toeneemt.  

Lees verder »

Lokale Talenten in Hedon

Hedon staat vrijdagavond 3 november weer helemaal in het teken van Zwolsche bands! En wat voor bands! Tome, Zinc en The Rock zijn de lokale talenten die het podium gaan beklimmen.

Eigenlijk ging Tome eerder dit jaar uit elkaar, maar voor deze pop/rock editie van de Zwolsche aanval zullen ze voor de laatste keer samen optreden. Een mooie kans om deze band nog eenmaal live te zien dus.

Lees verder »

Beloning voor opsporing verkrachter Middelweg

In de nacht van dinsdag op woensdag, tussen 02:45 en 03:15 uur, vond op de Middelweg in de omgeving van de Mastenbroekerbrug een verkrachting plaats van een jonge vrouw uit Zwolle. Zij was op weg naar de wijk Stadshagen. Zij fietste kort daarvoor vanuit het centrum van de stad in de richting van de wijk Stadshagen.

Op het fietspad bij het tunneltje onder de kruising Mastenbroekerallee/ Middelweg en het fietspad van de Holtenbroekerdijk, werd zij door haar belager, die achter haar fietste, van haar fiets getrokken. Het slachtoffer is via de Lassuslaan, Palestrinalaan over het fietspad van de Bellinistraat naar de Middelweg gereden. Niet uit te sluiten is, dat de dader het slachtoffer is gevolgd.

Lees verder…

Lees verder »

Zwarteweg moet fietsstraat worden

Bewoners van de Zwarteweg, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Zwolle hebben een nieuw plan ontwikkeld voor de inrichting van de Zwarteweg. Het voorstel om de doorgaande fietsroute tot een fietsstraat te maken, is uiteindelijk een burgerinitiatief geworden dat ondersteund wordt door Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Zwolle.

Het nieuwe ontwerp bestaat in hoofdlijnen uit: rijbaan in rood asfalt, eenzijdig parkeerverbod, voldoende ruime trottoirs, parkeerplaatsen en opstelmogelijkheden voor containers en een eenduidige voorrangsregeling. Op dinsdag 14 november 2006 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de Ichtusschool aan de Zwarteweg 74 in Zwolle, is er een inloopbijeenkomst waarbij bewoners het voorstel kunnen bekijken en uitleg krijgen of vragen kunnen stellen.

Gemeente maakt bushaltes beter toegankelijk

De toegankelijkheid van Zwolse bushaltes wordt de komende jaren verbeterd. Daarmee sluit de gemeente aan bij landelijke doelstellingen om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking te verbeteren.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft 78 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plannen voor verbetering van de toegankelijkheid. De provincies verdelen de gelden. Om in aanmerking te komen voor de subsidies heeft de gemeente Zwolle plannen voor verbeteringen van de halte-infrastructuur opgesteld en opgestuurd aan de provincie. Op dit moment zijn maar ongeveer dertig van de circa driehonderd haltes in Zwolle geschikt gemaakt voor mensen met een beperking. Bij die haltes ligt het halteperron op 18 centimeter hoogte. De keuze voor de haltes die ook toegankelijk worden gemaakt, wordt gebaseerd op het aantal in- en uitstappers bij de haltes.

Lees verder »

Nieuwe rotonde in Holtenbroek

Op het kruispunt Mozartlaan-Obrechtstraat komt in 2007 een rotonde. De nieuwe infrastructuur bij de nieuwbouw van het Deltion College in Holtenbroek wordt versneld aangelegd, omdat het werk komend jaar efficiënt kan worden gecombineerd met de bouwwerkzaamheden van Deltion.

Naast de nieuwe rotonde wordt de Mozartlaan anders ingericht, met onder meer bushalteperrons en een vrijliggend fietspad. De investeringen zijn nodig om de bereikbaarheid van Holtenbroek en de veiligheid voor weggebruikers op peil te houden.

Lees verder »

Aanpassingen parkeerbeleid voor zorgsector

Extra parkeermogelijkheden voor zorgverleners en toevoeging van de Cliviastraat en omgeving aan het parkeerreguleringsgebied in Assendorp. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen na de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid dat op 1 januari 2006 werd ingevoerd. De afgelopen maanden zijn de uitkomsten uitgebreid besproken met allerlei betrokkenen organisaties in de stad.

Uit de evaluatie, die eerder dit jaar werd gepresenteerd, blijkt het nieuwe parkeerregime in de Zwolse binnenstad en de wijken Dieze en Assendorp tot positieve effecten te leiden. De parkeerdruk in de schilwijken (veroorzaakt door onder meer bezoekers aan de binnenstad) en in de binnenstad zelf, is afgenomen. Na de evaluatie werd afgesproken nog te kijken naar het parkeerbeleid voor gehandicapten, mantelzorgers, huisartsen en thuiszorgmedewerkers. Op basis daarvan hebben burgemeester en wethouders dinsdag 31 oktober 2006 besloten tot enkele wijzigingen. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.

Lees verder »

Dagje uit voor kinderen met diabetes

Op woensdagmiddag 1 november gaan de kinderdiabetesverpleegkundigen naar dierenpark ‘de Wissel’ in Epe met kinderen tot 8 jaar. Er hebben zich ongeveer 20 kinderen aangemeld.

Voor de kinderen van deze leeftijd is het goed om te zien dat er ook nog andere kindjes zijn die diabetes hebben. Bovendien is het prettig om de diabetesverpleegkundigen en kinderarts eens ergens anders te zien dan in het ziekenhuis. Na het bezoek aan het dierenpark gaan de kinderen pannenkoeken eten in de ‘Ossenstal’.

Presentatie Buurtbemiddeling in bieb

Op donderdag 2 november verzorgt Buurtbemiddeling van 19.30 – 20.30 uur in de Centrale Bibliotheek Zwolle, een presentatie.

Centraal staat de vraag hoe je kunt omgaan met irritaties, ergernissen of ruzie met de buren. Er worden tips gegeven die de situatie helpen oplossen. De entree is gratis. Aanmelding gewenst via uw bibliotheek.