Overlast jeugd in Westenholte

De afgelopen weken komen er weer steeds meer meldingen binnen over overlast van groepjes jeugd in de wijk Westenholte. De meldingen variëren van overlast door vuurwerk, baldadigheid en lawaai tot kleine vernielingen. De politie Zwolle-Noord doet daar wat aan door uiteraard te komen als er meldingen worden gedaan en door preventieve surveillance, zowel opvallend als in burger. Dat laat de politie donderdag in een nieuwsbrief weten.

De politie zegt, dat de bewoners zelf echter ook iets betekenen en invloed hebben op het gedrag van de jeugd door de jeugd of aan te spreken op hun gedrag of door direct melding te maken bij de politie als er overlast wordt veroorzaakt of als er vernielingen worden gepleegd. “Als politie hebben wij deze meldingen nodig om nog beter inzichtelijk te krijgen waar de overlast wordt ondervonden, op welke tijdstippen en mogelijk wie deze veroorzaakt”, laat de politie weten. 

Lees verder »

SWZ investeert bijna 100 miljoen in Zwolle

SWZ heeft deze week haar begroting voor 2007 vastgesteld. Binnen de begroting is een omvangrijk investeringsprogramma opgenomen. Voor nieuwbouw van huurwoningen, groot onderhoud aan woningen en wijkvernieuwing is een bedrag van bijna Ã¢â€šÂ¬ 100 miljoen geraamd. Ook zijn de budgetten voor wijkbeheer en sociaal beheer verhoogd. Verder introduceert SWZ in 2007 een nieuw beleid om de dienstverlening aan haar huurders en nieuwe bewoners te verhogen.

De afgelopen jaren heeft SWZ haar positie op de woningmarkt versterkt. Gericht is gewerkt aan het verwerven van locaties waar woningen kunnen worden gebouwd. De komende jaren worden deze projecten uitgevoerd. In 2007 wordt gestart met nieuwbouwprojecten in Dieze, Assendorp, Holtenbroek en Stadshagen. De wijkvernieuwing in Holtenbroek wordt voortvarend voortgezet. In 2007 betreft dit naast Holtenbroek I ook de Trapjeswijk. Om het woningbezit verder te moderniseren, worden op diverse plaatsen in Zwolle groot onderhoudprojecten uitgevoerd. Voor sociaal beheer en het verbeteren van de leefbaarheid heeft SWZ in 2007 bijna Ã¢â€šÂ¬ 1 miljoen opgenomen. Dit heeft onder andere betrekking op het aanpakken van de woonomgeving, het realiseren van alternatieve woonvormen, het opknappen van voortuinen en het verbeteren van speelwerktuigen in diverse wijken.

Lees verder »

Gemeente moet hulp bij huishouden opnieuw aanbesteden

De gemeente Zwolle gaat de hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteden, als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter op donderdag 30 november 2006. De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat Icare tegen de gemeente had aangespannen. De rechter heeft de vorderingen van Icare toegewezen. De rechter heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de gemeente zorgvuldig is omgegaan met de belangen van Icare en de belangen van het personeel. De rechter heeft geconcludeerd dat er met betrekking tot de aanbestedingsprocedure enkele juridische onregelmatigheden zijn geconstateerd. De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en gaat de aanbesteding evalueren.

 

De gemeente heeft tot aan het moment van het kort geding een bemiddelende rol gespeeld tussen de drie beoogde nieuwe aanbieders en Icare over de overname van het personeel van Icare. Icare heeft daags voor de zitting vergaande afspraken gemaakt met één van de partijen over de overname van het personeel. Dit is voor Icare aanleiding geweest om tijdens de zitting al haar vorderingen over een overgangsperiode voor de overname van personeel te laten vallen. Met de afspraken tussen Icare en de beoogde nieuwe zorgaanbieder was het mogelijk dat cliënten hun huidige hulp konden behouden na afronding van deze aanbesteding.

Lees verder »

Aanleg Rozentunnel van start

Op maandag 4 december 2006 start de aannemer in opdracht van de gemeente en Prorail met de aanleg van de Rozentunnel, de directe fietsverbinding tussen Westenholte en Stadshagen. Naar verwachting is de fietstunnel eind 2007 klaar voor gebruik. Met de aanleg van de fietstunnel gaat een langverwachte wens in vervulling van veel Westenholtenaren.

Van maandag 4 tot en met vrijdag 15 december 2007 staan de werkzaamheden in het teken van voorbereiding. Tijdens deze twee weken wordt het bouwterrein ingericht. Maandag 18 december 2006 start de aannemer met de daadwerkelijke aanleg van de tunnel. De werkzaamheden zijn weliswaar zichtbaar vanaf de Voorsterweg, maar hebben geen gevolgen voor het verkeer. Als alles meezit, is de fietstunnel eind 2007 klaar. Onverwachte omstandigheden, zoals het weer, kunnen een wijziging in de planning veroorzaken.

Lees verder »

Ontbijten voor één gulden voor goed doel

Ontbijten voor één piek! Delifrance in Zwolle is de enige winkel in Nederland waar met guldens betaald kan worden, zowel briefjes als muntgeld, die vervolgens geheel naar War Child gaan.

De hele maand december kan er bij het filiaal van Délifrance in Zwolle weer betaald worden met guldens, kwartjes, dubbeltjes enz…..Voor één piek kan iedereen een kopje koffie met een verse croissant krijgen, elke dag tot 12.00 uur. “Aan de ene kant wilden we wat unieks doen met het muntgeld wat na 30 december van dit jaar niets meer waard is. We hebben ervoor gekozen daluurtjes op te vullen met deze ludieke actie, vervolgens hebben we War Child benaderd, en die waren erg enthousiast” volgens Hendrik Karabagias, bedrijfsleider bij Délifrance in Zwolle.

Montezuma’s Revenge op het Thomas a Kempis College

Met Pop Art als uitgangspunt heeft Montezuma’s Revenge donderdag een voorstelling op het Thomas a Kempis College in elkaar gezet. Voor de leerlingen van klas 1 van locatie Zuid en Centrum werd de voorstelling opgevoerd.

Aan de hand van muziekvoorbeelden werd uitgelegd wat a cappella nu eigenlijk is, hoe een bepaald arrangement in elkaar zit en hoe het gebruik van geluidseffecten wordt toegepast. Ook speelde ‘vocal percussion’ (beatboxing!) een grote rol en werden adembenemende choreografieën niet geschuwd. Daarnaast kregen leerlingen ruimte om vragen te stellen en waren er twee jongens die gingen freestylen.
 
 
Eigen foto’s

Kamperpoorters moeten parkeervergunning tijdig aanvragen

Inwoners van de Kamperpoort kunnen nog altijd een parkeervergunning aanvragen. Op maandag 2 april 2007 wordt in de Zwolse wijk het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd. Sinds de vergunning aangevraagd kan worden (begin september) heeft ongeveer een kwart van de bewoners dat gedaan. Alle andere geïnteresseerden wordt gevraagd hun aanvraag voor het einde van het jaar in te dienen.

Gelet op de beperkte parkeerruimte in de Kamperpoort is tijdig aanvragen noodzakelijk. Wie te laat een aanvraag indient, loopt het risico op de wachtlijst te komen doordat alle vergunningen vergeven zijn. Het ingevulde formulier moet worden gestuurd aan de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle. Vervolgens krijgen aanvragers bericht over de toekenning en betaling, en de ontvangst van de vergunning of bezoekerspas.

Lees verder »

Kranenburg krijgt nieuwe bosurnentuin

Het crematorium Kranenburg krijgt een uitbreiding van het verstrooigebied met ongeveer 1.3 ha. Onderdeel van de uitbreiding is een stuk bos dat aansluit op de bestaande urnentuin. In dit bosgebied komt een nieuwe bosurnentuin. De verstrooituin achter het crematorium blijft bestaan. Daarnaast heeft het crematorium een gebied in eigendom van ongeveer 0.6 ha dat weer eigendom zal worden van de gemeente. Dit gebied wordt, na tenminste 10 jaar (wettelijke termijn voor grafrust), opgenomen in toekomstige uitbreidingen van de begraafplaats Kranenburg. Het crematorium Kranenburg is een particuliere instelling.

Het nieuwe strooiveld komt achter de grote vijver, gelegen in het hart van de oude begraafplaats. Er kan zowel op grasland als in het bosgebied worden verstrooid. Met het aanwijzen van nieuwe strooivelden is nadrukkelijk rekening gehouden met de in het gebied voorkomende flora, onder andere de ‘Zwolse Anjer’.

Lees verder »

Dragen van Mp-3 speler veroorzaakt aanrijding

Bij een verkeersongeval op de Mastenbroekerallee raakte woensdagmiddag een 21-bromfietsster uit Zwolle gewond.

Zij passeerde een voor haar rijdende 16-jarige fietser uit Hasselt, die op dat moment zonder richting aan te geven of om te kijken links afsloeg/ uitweek. Zij raakten elkaar en kwamen ten val. Kennelijk hoorde de jongen uit Hasselt de bromscooter niet naderen, omdat hij een Mp-3 speler droeg. De bromfietsster werd met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Selectiespelers FC Zwolle moeten vertrekken

Gerald van den Belt, directeur bij FC Zwolle, meldt in zijn maandelijkse column op de website van zijn club dat een drietal spelers in de winterstop de club transfervrij kunnen verlaten. Het gaat hierbij om Harvey Bisschop, Stefan Jansen en Tjeerd Korf.

In zijn column gaat Van den Belt in op de toekomst van FC Zwolle. In de volgende passage heeft de directeur het over het trio spelers dat de club kan verlaten. Van den Belt: “Als we in staat zijn om deze groep een impuls te geven met vier á vijf versterkingen, heb ik er veel vertrouwen in dat we het nieuwe stadion kunnen betreden met een goede ploeg. Of er deze winter nog wat gebeurt, hangt af van de huidige selectie.”

Lees verder »

Vrouwvriendelijke sterilisatiemethode bij Isala

In de Isala klinieken worden steeds meer vrouwen gesteriliseerd. Bij een sterilisatie worden de eileiders afgesloten zodat er geen bevruchting meer plaatsvindt. Jaarlijks gebeurt dit ongeveer 125 tot 150 keer. Er is nu een nieuwe methode, de essure-methode, die poliklinisch plaats vindt en gemiddeld 10 minuten duurt. Ook is er geen narcose nodig en zijn er geen risico’s op grote complicaties.

De essure methode wordt uigevoerd via een kijkoperatie via de baarmoeder (hysteroscopie). Deze methode vindt poliklinisch plaats en is goed uitvoerbaar zonder verdoving. Met een heel dun kijkbuisje (4,5 mm) worden titanium/nikkel plugjes in de eileiders geplaatst die binnen 3 maanden geheel zijn afgesloten. De klassieke sterilisatie gaat via een kijkoperatie van de buik (laparoscopie) onder narcose waarbij de patiënte een dag in het ziekenhuis door moet brengen. Hierbij worden dan ringetjes of clips op de eileiders gezet. De laparoscopie heeft een heel klein complicatierisico.

Lees verder »

Aanhouding na bedreiging bij sportkantine

In een sportkantine aan de IJsselcentraleweg is woensdagavond een 32-jarige man uit Zwolle aangehouden voor bedreiging. Hij bedreigde leden van een trainend voetbalteam, dat kort daarvoor, op de parkeerplaats van de vereniging,  een groep van circa twintig vechtende jongens (14-18 jaar oud) uit elkaar had gehaald, woordelijk met de dood. 

Een aantal van deze vechtersbazen sloeg een jongen in elkaar en het team sprong voor hem in de bres. Eén van de vechtenden zou daarbij schade aan zijn jas hebben opgelopen. De aangehouden man (familielid) kwam namens hem verhaal halen bij het team. Hij is ingesloten. Bij en in de kantine ontstond een dreigende situatie en meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse. Er wordt een nader onderzoek ingesteld en proces-verbaal opgemaakt.