Basketballers winnen van Leiden

Landstede Basketbal heeft dinsdagavond voor eigen publiek gewonnen van Zorg en Zekerheid uit Leiden.

 

In de ZBC hal werd het 79-71 na een lang gelijk opgaande wedstrijd. De nederlaag voor Leiden betekende alweer de achtste op rij. Landstede staat op de vijfde positie in de basketbal-eredivisie.

Fitplaza mag aantal parkeerplaatsen uitbreiden

Fitplaza kan het aantal parkeerplaatsen uitbreiden met 61 en mag een inrit aanleggen vanaf de Middelweg. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om dit mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op art 19.2 van de Wet op Ruimtelijke Ordening.

In de afweging heeft de gemeente allerlei aspecten meegenomen, zoals verkeersveiligheid, natuur en milieu. Zo heeft de Middelweg nu een groene uitstraling en ook Fitplaza is gebouwd te midden van het groen. Door de extra parkeerplaatsen en de nieuwe inrit gaat dit groene karakter gedeeltelijk verloren. Onderdeel van de nog te maken afspraken met Fitplaza is dan ook verplichte compensatie van dit verlies aan groen. De nieuwe parkeerplaatsen en de inrit verhogen de verkeersveiligheid ter plekke en zijn toe te juichen uit het oogpunt van het bestrijden van de parkeeroverlast. Immers, de bezoekers van Fitplaza parkeren nu vooral in de wijk. In het kader van luchtkwaliteit en geluidsoverlast worden er geen problemen verwacht. De plannen voor de vrijstelling liggen vanaf 30 november zes weken ter inzage.

Zwolle wil in Top 10 toeristische steden

De gemeente Zwolle gaat voor een plek bij de top 10 van de meest aantrekkelijke steden voor toeristen in Nederland. In de nota “Toeristisch Offensief” heeft de gemeente Zwolle haar ambities voor de ontwikkeling van het toerisme tot 2011 vastgelegd.

Zwolle ziet Toerisme als een belangrijk onderdeel van de complete stad. Toerisme levert niet alleen een bijdrage aan de versterking van de economie en werkgelegenheid, maar kan ook bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de stad voor de eigen inwoners. Bovendien kan toerisme de identiteit en het imago van de stad of regio versterken.

Lees verder »

Jongerencentrum Stadshagen afgeslankt verder

De voorbereidingen rond de bouw van het Jongerencentrum in Stadshagen zijn in een nieuwe fase beland. De architect heeft opdracht gekregen van de gemeente om het definitieve ontwerp te maken met een bijhorende planning voor de bouw.

Het voorbereidingsproces heeft al met al veel tijd in beslag genomen. Dit was noodzakelijk om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over de financiering, met als wens om het programma optimaal te kunnen realiseren. Hierin zijn de betrokken partijen grotendeels geslaagd. In deze fase is alleen besloten om eerst nog af te zien van de flexibele wanden in de grote zaal en een kantoorruimte op de eerste verdieping. Wellicht zijn er in de loop van het traject financiële mogelijkheden om dit alsnog te realiseren.

Lees verder »

Jongen breekt neus bij ruzie

Een 16-jarige jongen uit Zwolle deed maandagmiddag aangifte van mishandeling. Hij liep een gebroken en gescheurde neus op.

 

Op de Roemer Visscherstraat was hij betrokken bij een ruzie tussen twee groepjes. Die was ontstaan nadat hij en zijn vrienden met volle bierflesjes waren bekogeld. Er wordt een onderzoek ingesteld.

Krakers Assendorperstraat aangehouden

Maandagavond zijn 9 mannen en vrouwen aangehouden, en in afwachting van hun verhoor ingesloten voor huisvredebreuk en vernieling aan een woning aan de Assendorperstraat. Rond 19:50 uur kwam een melding van inbraak/ poging tot kraken van het betreffende pand.

Nadat de situatie in het pand was bekeken, waarbij ruim 20 personen werden aangetroffen, werd op basis van de juridische status van het pand, rond 21:00 uur besloten tot ontruiming. Een deel van de aanwezigen vertrok. Anderen weigerden op vordering van de politie te vertrekken, waarop zij werden aangehouden. Het gaat om  2 vrouwen en 7 mannen, in de leeftijd van 20 tot 25 jaar, afkomstig uit Zwolle en Deventer. Twee van hen weigerden hun naam op te geven. In de loop van de morgen worden zij in vrijheid gesteld. Tegen het negental wordt proces-verbaal opgemaakt.

Krakers woning Assendorperstraat aangehouden

Maandagavond zijn 9 mannen en vrouwen aangehouden, en in afwachting van hun verhoor ingesloten voor huisvredebreuk en vernieling aan een woning aan de Assendorperstraat. Rond 19:50 uur kwam een melding van inbraak/ poging tot kraken van het betreffende pand.

Nadat de situatie in het pand was bekeken, waarbij ruim 20 personen werden aangetroffen, werd op basis van de juridische status van het pand, rond 21:00 uur besloten tot ontruiming. Een deel van de aanwezigen vertrok. Anderen weigerden op vordering van de politie te vertrekken, waarop zij werden aangehouden. Het gaat om  2 vrouwen en 7 mannen, in de leeftijd van 20 tot 25 jaar, afkomstig uit Zwolle en Deventer. Twee van hen weigerden hun naam op te geven. In de loop van de morgen worden zij in vrijheid gesteld. Tegen het negental wordt proces-verbaal opgemaakt.

Kerstcreatiefbeurs Aa-landen

Om u in de tijd voor de kerstdagen aan ideeën, tips of leuke hebbedingetje te laten komen zal er opzaterdag 9 december 2006 in het multifunctioneel centrum De Bolder (Aa-landen) de grootse opgezette (dit jaar voor de 13de maal) en alom bekende KERSTCREATIEFBEURS plaatsvinden met regionale uitstraling. Deze zal zijn van ’s morgens 9.30 uur tot ’s middags 15.00 uur.

Op deze beurs wordt u in staat gesteld om de creativiteit van u of anderen te zien en zelf gemaakte spullen te kopen en/of te verkopen. De toegangsprijs is 1,50 euro en op dit bewijs van toegang krijgt u een gratis kopje koffie, thee of warme chocolademelk aangeboden bij de bar van De Bolder.

Lees verder »

Opties woningbouwlocaties nog open

De gemeenteraad van Zwolle wil op voorhand geen enkele beoogde woningbouwlocatie uitsluiten.

Dat bleek maandagavond bij de raadsvergadering over de woningbouwplannen tot 2020. Hoewel een aantal fracties problemen heeft met woningbouwplannen Vechtpoort bij Berkum en Dijklanden in Zwolle Noord, is geen enkele locatie definitief afgeschoten. De wijkvereniging Berkum protesteerde vanavond met 800 handtekeningen tegen de komst van een grote wijk bij Berkum. De wijkvereniging kan zich wel vinden in een kleine wijk.
Bron: RTV Oost

Stickers voor Week Zonder Geweld

Het herkennen van de signalen en het bespreekbaar maken is de eerste stap om huiselijk geweld te stoppen. Dit is het thema van de Week Zonder Geweld, die van 25 november tot 2 december plaatsvindt. Stickers spelen een centrale rol.

Amsterdams wethouder Vos heeft zaterdag 25 november als eerste een door Vrouwenopvang Overijssel ontworpen Ja/Nee sticker tegen huiselijk geweld op de brievenbus van het Advies- en Steunpunt Nieuw West geplakt.

RIAGG Zwolle, Vrouwenopvang Overijssel en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel verzoeken hulpverleners in Overijssel stickers met teksten over het bespreken van huiselijk geweld te plakken op een zichtbare plaats. Zo weten de collega’s en cliënten wat het standpunt van de hulpverlener is over huiselijk geweld.

Lees verder »

Stadshagen bespreekt ontwikkelingen in de wijk

Het wijkplatform van Stadshagen vindt plaats op woensdag 29 november 2006 in het Cultuurhuis Stadshagen, aan de Werkerlaan 1. Wijkbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst biedt gelegenheid aan de gemeente en wijkbewoners om elkaar over en weer te informeren en te spreken. De ontvangst met koffie en thee is om 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur.

Het voorzitterschap van de vergadering is in handen van de heer Arno Post, wijkbewoner van Stadshagen. Op de agenda van het wijkplatform staat een aantal onderwerpen. Een medewerker van de gemeente Zwolle geeft aan het begin van de bijeenkomst toelichting over het stedenbouwkundige plan van project Frankhuis ‘deelgebied 4.14’. Hierna behandelt wijkwethouder Peter Pot de actualiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

Lees verder »

Politieke verdeeldheid over woningbouwplannen

De politiek in Zwolle is verdeeld over de woningbouwplannen in de stad. Met name over de bouwlocatie rond de wijk Berkum lopen de meningen uiteen.

Zo wil de VVD graag dat er de 2000 geplande huizen worden gebouwd met een goede ontsluitingsroute. De VVD heeft daarvoor een omgelegde N35 op het oog, die langs de noordoostkant van de stad kan gaan lopen. De SP is bang voor uitbreiding bij Berkum. De fractie is bang voor teveel geluidsoverlast, omdat Berkum al tussen een spoor en de A28 in ligt. GroenLinks wil wachten met uitbreiding van woningbouw.

Bron: RTV Oost