Open Dag Gereformeerde Hogeschool

Op zaterdag 18 november, van 10.30 – 15.00 uur organiseert de Gereformeerde Hogeschool een open dag. Wil je werken met mensen? Dan ben je van harte welkom! Aankomende voltijd- of deeltijdstudenten kunnen tijdens de open dag het gebouw bekijken, de sfeer proeven, open lessen volgen en praten met docenten én studenten.

Je kunt aan de Gereformeerde Hogeschool (GH) de volgende opleidingen volgen: pabo (ook ‘opleiden in de school’), HBO-V, Social Work (SPH & MWD), Kerkelijk Werker en Godsdienstleraar.

Lees verder »

Wijkplatform Wythmen

Het wijkplatform Wijthmen vindt plaats op donderdag 2 november 2006 in De Mol aan de Heinoseweg 32 in Zwolle. De wijkbewoners zijn vanaf 19.00 uur welkom voor het inloopspreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunnen bewoners persoonlijk zaken bespreken met wijkwethouder Janco Cnossen. Om 20.00 uur begint het wijkplatform. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Op deze avond worden zaken besproken die van belang zijn voor de wijkbewoners. Allereerst zullen er mededelingen worden gedaan over verschillende onderwerpen. Onder meer over het beleid dat de gemeente Zwolle heeft opgesteld voor evenementen in de stad en buitengebieden, waaronder ook de Wijthmenerplas valt. Daarna wordt er gesproken over het sluipverkeer Veldhoekweg, naar aanleiding van het vorige wijkplatform. Bewoners van de Veldhoekweg gaven toen aan last te hebben van sluipverkeer. Het wijkplatform wordt afgesloten met een rondvraag.

Bejaarde fietsster geschept aan Wipstrikkerallee

Op dinsdagochtend vond er aan de Wipstrikkerallee een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fietsster.

Een 78-jarige vrouw uit Zwolle reed met haar fiets over de Philosophenallee, komende uit de richting van de Menistenstraat. Zij reed in de richting van de Vondelkade. Op het kruispunt verleende zij geen voorrang aan een voor haar van links komende auto, bestuurd door een 34-jarige vrouw uit Zwolle. De auto schepte hierop de fiestster. Zij werd met onbekende verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Plan voor alcoholmatiging over jeugd

Jongeren drinken steeds meer en op steeds jongere leeftijd. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid van de jeugd, maar ook voor de veiligheid op straat. De toename van alcoholgebruik onder jongeren is landelijk zichtbaar, zo ook in de regio IJsselland. De gemeente Zwolle heeft daarom samen met de GGD IJssel-Vecht, Stichting CAD en de politie IJsselland het initiatief genomen om te komen tot een regionaal (concept) projectplan voor alcoholmatiging onder de jeugd.

Het plan streeft ernaar om medio 2007 een meerjarig programma voor matiging van alcoholgebruik op poten te hebben. Dit programma moet concrete activiteiten bevatten, die zich richten op de leefgebieden, waar jongeren te vinden zijn, namelijk thuis, op school en in hun vrije tijd.

Lees verder »