Bijeenkomst voor mensen met een laag inkomen

De Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) organiseert voor woensdag 7 november een informatiebijeenkomst in Assendorp. De bijeenkomst, bedoeld voor inwoners van Zwolle die moeten rondkomen van een uitkering of een laag inkomen, vindt plaats van 9.30 tot 11.00 uur in wijkcentrum De Enk.

De Cliëntenraad SoZaWe behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen met een uitkering of een laag inkomen. Om deze mensen te informeren over bijvoorbeeld inkomensondersteunende maatregelen en de collectieve zorgverzekering, gaat de Cliëntenraad SoZaWe de wijk in. Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen leden van de Cliëntenraad SoZaWe, medewerkers van de gemeente en de Sociaal Raadslieden over de Cliëntenraad SoZaWe, het armoedebeleid van de gemeente en over subsidiemogelijkheden voor mensen met een laag inkomen. Er is ook ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lees verder »

Noodverordening in Emmen

De locale driehoek in Emmen heeft een noodverordening afgekondigd voor dinsdag tijdens de bekerwedstrijd tussen FC Zwolle en G.A.E. Bij dit duel zijn alleen supporters van beide clubs welkom, die verplicht gebruik maken van de buscombi. De noodverordening geldt voor de gehele dag.

De noodverordening houdt in dat supporters van FC Zwolle en Go Ahead Eagles, die buiten de combi om op 30 oktober in Emmen komen, direct mogen worden opgepakt. De politie zal in en rond Emmen streng controleren en heeft aangekondigd een zero tolerance beleid te voeren op de wedstrijddag. Volgens geruchten komt een deel van de harde kern van Go Ahead Eagles echter toch op eigen gelegenheid naar Emmen. Het stadion van FC Emmen de nabije omgeving zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. 

Landstede studenten maken commercials MTV Awards

Drie Landstede studenten van de opleiding Vormgeving & Entertainment hebben voor komende donderdag 1 november een wel hele leuke opdracht gekregen. De studenten Carlos Torres Serrano, Fabian Roemeen en Ivor Ribeiro da Silva zullen voor het trendy wijnmerk Sprizzo vijf verschillende commercials maken, die tijdens de MTV Europe Awards op het grote 360 graden ledscherm getoond gaan worden. Dit zal gebeuren tijdens de optredens van Snoop Doggy Dog en de Pussycat Dolls.

Tijdens de MTV Europe Awards is de crème de la crème van de muziekwereld aanwezig. 500 miljoen mensen (!) kijken naar de uitzending hiervan. Zij zullen dus ook de gemaakte commercials van Fabian, Carlos en Ivor te zien krijgen. Via hun docent Rob Teitsma (van bureau Studio TaS) kregen  de studenten deze opdracht. Sprizzo is ook sponsor van de evenementen die Teitsma met Studio TaS organiseert. Een medewerker van Sprizzo vroeg of Teitsma mensen wist, die op korte termijn de commercials konden maken, waarop Teitsma gelijk dacht aan zijn studenten van Media & Vormgeving. Met school kon gelijk geregeld worden dat zij volop aan deze leerzame en unieke opdracht konden gaan werken.

Zwolle krijgt derde Regionaal Opleidingen Centrum

In augustus 2008 gaat een nieuw ROC in Zwolle van start. ROC Menso Alting biedt gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs voor christenen. De school is tot stand gekomen door samenwerking tussen ROC Menso Alting Groningen, het Greijdanus College, de Gereformeerde Hogeschool en Landstede.

Uit onderzoek is gebleken dat in de regio Zwolle vanuit de orthodox-christelijke hoek behoefte is aan onderwijs dat aansluit bij de orthodox-christelijke signatuur. Het ROC Menso Alting te Groningen speelt al in op deze behoefte. Het ROC presenteert zich als gereformeerd mbo voor christenen. In het onderwijs staat de Bijbel centraal. Het ROC stelt zich ten doel om mede door middel van coaching en reflectie de leerlingen te vormen tot prima beroepsbeoefenaars en goede burgers op basis van een heldere christelijke waarden- en normengerichtheid.  Zo worden studenten toegerust om als christen bewust in deze maatschappij te staan en van daaruit te handelen. Het ROC is een school, die open staat naar de samenleving. De leerlingen kunnen met hun dilemma’s en zingevingvragen die zij tegenkomen bij het leren, in het werkveld en in de maatschappij terecht op school, in een christelijke omgeving, bij docenten en medeleerlingen die hen begrijpen.

Lees verder »

Manifest op deur Jeruzalemkerk

Een aantal christenen spijkert morgen, op Hervormingsdag, een manifest op de deur van de Jeruzalemkerk in Zwolle. Het Micha Manifest roept christenen op meer te doen tegen armoede en sociaal onrecht in de wereld. De ondertekenaars ervan willen ,,op basis van nieuwe beloften een fundamentele omslag in kerken en in de samenleving teweegbrengen”. Het ondertekenen van het Manifest gebeurt in de geest van de protestantse hervormer Maarten Luther, die 490 jaar geleden – op 31 oktober 1517 – zijn 95 stellingen op een kerkdeur in het Duitse dorp Wittenberg hamerde. Daarmee luidde hij het begin in van de Reformatie, een kerkelijke vernieuwingsbeweging in West-Europa.

Zes mensen zullen het manifest gezamenlijk aan de deur spijkeren: ds. Arenda Haasnoot (vice-voorzitter van het synodebestuur van de Protestantse Kerk), ds. Arie van der Plas (directeur Kerkinactie), ds. Peter Kos (baptistenpredikant), Joël Voordewind (Tweede Kamerlid ChristenUnie), Attje Schoemaker (Leger des Heils, Zwolle) en Mink de Vries (lokaal diakonaat PKN). Tot de ondertekenaars behoren verder onder anderen Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad), Coen Abbenhuis (directeur NCRV) en Arie van der Veer (voorzitter EO).

Lees verder »

Krachtstroomkabel weggenomen bij inbraak

Op een bedrijventerrein aan de Voltastraat is tussen vrijdagavond 26 oktober en maandagochtend 29 oktober ingebroken, waarbij o.a. meerdere rollen krachtstroomkabel zijn weggenomen.

Onbekenden verschaften zich toegang tot het terrein door een hekwerk te vernielen. Zij namen de kabel en een omvormer voor krachtstroom weg. De totale schade bedraagt enkele duizenden Euro’s. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Rijden onder invloed

Op de Bachlaan is maandagmiddag 29 oktober een 33-jarige automobilist uit Nieuwleusen aangehouden wegens rijden onder invloed. De man blies 540 ug/l. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal en een rijverbod van vijf uren.

Aangehouden voor heling

Tijdens een controle van fietsen aan het Klein Grachtje, is maandagmiddag 29 oktober een 45-jarige man uit Zwolle aangehouden op verdenking van heling. De politie stuitte op een fiets, waarvan het originele slot was vervangen en waarbij er slijpsporen rondom het slot zichtbaar waren.

Toen de eigenaar zich aandiende bij de fiets gaf hij aan dat hij deze gekocht had van een fietsenhandelaar. De man kon echter geen aankoopbon overleggen. Hij is aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt.

Fietsverlichtingscontrole

Aan en rondom de Van Wevelinkhovenstraat is maandagavond 29 oktober op diverse plaatsen een fietsverlichtingscontrole gehouden. Dit resulteerde in 30 bekeuringen voor het niet voeren van verlichting. Tevens kreeg één bestuurder van een auto een proces-verbaal voor het niet handfree bellen.

Ook werden er op diverse locaties in Zwolle-Centrum en Zwolle-Zuid, rondom de Van Karnebeekstraat en de Zwarteweg, controles gehouden op fietsverlichting. Ook hier werd 14 maal bekeurd voor geen of onvoldoende verlichting. Daarnaast werd er nog eenmaal geverbaliseerd voor rijden door rood licht en eenmaal voor het niet dragen van de gordel.

“Geen initiatief voor defibrillatoren in Zwolle”

Swollwacht heeft afgelopen juni 2007 van wethouder Dannenberg toezeggingen c.q. gemaakte afspraken gekregen inzake het initiatief tot aanschaf van defibrillatoren in de Zwolse wijken. De fractie heeft tot nu toe nog geen actie op dit vlak gezien en vraagt de wethouder om uitleg.

De aanschaf van defibrillatoren zou voorafgaand aan de behandeling van de perspectiefnota 2008 duidelijk moeten zijn. Dat is nog niet gebeurd.  “Tot mijn grote spijt heb ik moeten constateren, nu één week voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, u op geen enkele wijze tegemoet bent gekomen aan de door u gedane toezeggingen. Tevens moet ik concluderen, dat er voor een eventueel initiatief en een gemeentelijke bijdrage geen enkele ruimte is gemaakt in de begroting voor 2008.”, zegt fractievoorzitter Freddy Eikelboom dinsdag. “Het niet nakomen van de door u gedane toezeggingen en de hiermee gemaakte afspraken voorafgaand aan de behandeling van de PPN 2007 is – mijn inziens- niet bevorderlijk voor de onderlinge verstandhouding en kan daarmee ook een goede samenwerking in de weg komen te staan.”

Lees verder »

Schippersinternaat Zwolle gaat geen actie voeren

Schippersinternaten, waaronder die in Zwolle, zien voorlopig af van actievoeren voor meer geld uit Den Haag.

De internaten hebben besloten te wachten op de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Dat gebeurt in april. De Nederlandse schippersinternaten kampen met grote financiële tekorten. Volgens de internaten is er te weinig personeel om schipperskinderen goede begeleiding te geven.

Bron: RTV Oost