Informatieavond voor bewoners Veerallee

Woensdag 7 november 2007 is de vergadering van het wijkplatform Veerallee en is de inloopbijeenkomst bestemmingsplan Veerallee te bezoeken. De bijeenkomsten vinden plaats in het Agnietencollege, locatie CCC, ingang Julianastraat. Gerard van Dooremolen is wijkwethouder van de wijk Veerallee.

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan van 17.00 tot 21.00 uur. Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan voor de Veerallee vastgesteld. Hierin worden de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden vastgelegd. In het plan worden geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Dit bestemmingsplan wordt in de maand november ter inzage gelegd. Tijdens de inloopbijeenkomst worden bezoekers hierover geïnformeerd. Deze inloop wordt parallel aan het wijkplatform georganiseerd. Dit geeft de bewoners de gelegenheid om de twee bijeenkomsten aansluitend of apart te bezoeken.

Lees verder »

Wereldwinkel start nieuwe formule

Wereldwinkel Zwolle vindt het nu tijd voor iets nieuws èn verhuist daarom naar Assendorp. De bedoeling is het Zwolse publiek op een andere wijze te gaan bedienen. De winkel aan de Thorbeckegracht zal eind 2007 worden gesloten (kom gerust nog even langs om te neuzen tussen de uitverkoopartikelen!)

Vanaf 21 november a.s. is men, ook voor de inkopen voor de feestdagen, van harte welkom in de Assendorperstraat nummer 33. Ruim 35 jaar geleden startte ook in Zwolle een wereldwinkel. Sindsdien is het begrip ‘eerlijke handel’ bij het gemiddelde publiek bekend. Velen zijn zich er inmiddels van bewust hoe belangrijk het is dat medemensen in arme landen een eerlijke prijs voor hun producten ontvangen. Een prijs die niet onder druk staat van tussenhandelaren. Gelukkig zijn ook steeds meer mensen gemotiveerd om ‘eerlijke’ producten te kopen.

Lees verder »

Gedeputeerde helpt vrijwilligers een handje mee

De vrijwilligers van de Oosterkerk in Zwolle krijgen bij het jaarlijkse schoon maken van de goten hulp van Gedeputeerde Ranter. Die wil daarmee het belang onderstrepen van de inzet van vrijwilligers bij de instandhouding van religieus erfgoed. Met behulp van een veiligheidsuitrusting neemt de Monumentenwacht het schoonmaken van de hogere goten voor haar rekening.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in hun coalitieakkoord 2007 -2011  “& Overijssel! Vertrouwen, verbinden, versnellen” aangegeven dat ze een extra impuls willen geven aan het vrijwilligerswerk. De provincie wil vrijwilligers meer en beter ondersteunen daar waar het vrijwilligerswerk de slagkracht van gemeenten te boven gaat. Het initiatief van Monumentenwacht Overijssel is hier een voorbeeld van. Het project vervult een voorbeeld functie op regionaal niveau. De aanpak die Monumentwacht kiest kan ook toegepast worden op andere categorieën monumenten zoals molens en musea of andere categorieën vrijwilligers. Het is een integraal project waar velen bij betrokken zijn. Zoals scholen, de Rijksdienst voor monumentenzorg, de kerken en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Overijssel. Kortom een project dat bijdraagt aan de sociale cohesie, maatschappelijke activering en het vrijwilligerswerk.

Lees verder »

Snelheidscontroles in Spoolde

In verband met klachten over de hoge snelheid waarmee gereden zou worden in de wijk Spoolde, heeft de politie woensdag 31 oktober op diverse plaatsen snelheidscontroles gehouden. Van 07.45 tot 08.30 uur is er driemaal geverbaliseerd op de Klipperweg. Tweemaal werd er 70 gereden en eenmaal 75 waar 50 is toegestaan.

Van 16.40 tot 17.00 uur is er gecontroleerd op de Oude Veerweg. Daar werd één bestuurder bekeurd omdat hij 57 reed waar 30 is toegestaan. Van 17.00 tot 17.20 uur stond men op de Turnhoutseweg. Ook hier werd eenmaal geverbaliseerd voor een overschrijding van 22 km. Op de Blaloweg en de Zwartewaterallee is nog tweemaal bekeurd voor het rijden zonder gordel en het rijden door rood. 

Aangehouden op verdenking van heling

Aan de Van Wevelinkhovenstraat is woensdagmiddag 31 oktober een 13-jarige jongen aangehouden met een gestolen fiets. De fiets was de politie opgevallen, omdat het originele slot verwijderd was en omdat de fiets er nog erg mooi uit zag.

Deze feiten waren aanleiding tot controle van het framenummer. De fiets bleek in januari van dit jaar gestolen te zijn. De jongen is gehoord en er is proces-verbaal opgemaakt.

Roodlicht controle Luttenbergstraat

Naar aanleiding van klachten dat er veel door rood zou worden gereden aan de Luttenbergstraat, heeft de politie woensdagmiddag 31 oktober een roodlicht controle gehouden.

Er werd acht maal bekeurd voor het rijden door rood in één uur tijd. Twee fietsers en zes automobilisten kregen een proces-verbaal.