Talamini hoog in terrassen top 100

Zwolle – Twee terrassen in Overijssel staan in de top tien van beste terrassen van het vakblad Misset Horeca.

Talamini in Zwolle staat op nummer vier en Zus en Zo in Steenwijk op nummer zeven. Misset Horeca heeft een top 100 van beste terrassen samengesteld. Daarvoor zijn meer dan 300 terrassen in het hele land beoordeeld op de verzorging van het terras en de bediening. In de top 100 staan nog acht andere terrassen in Overijssel.

Bron: RTV Oost

Lees verder »

Start nieuwbouw De Herberg

Zwolle – De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van de voorziening voor dak- en thuislozen De Herberg aan de Nijverheidstraat gaan volgende week van start. Begonnen wordt met het verwijderen van een fietsenstalling van het Deltion College van het terrein.

Nadat de klankbordgroep De Herberg dit voorjaar positief gereageerd heeft op de ontwerpschetsen voor de nieuwbouw van De Herberg en de inrichting van het openbaar gebied rondom het gebouw, heeft de Stichting De Herberg het ontwerp verder uitgewerkt en is inmiddels een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. De gemeente gaat nu werkzaamheden uitvoeren om de kavel bouwrijp te maken. Volgende week, de week van 7 juli, wordt een fietsenstalling op het terrein aan de Nijverheidstraat gesloopt. Omdat de golfplaten die daar als dakbedekking op liggen asbesthoudend zijn, wordt het verwijderen daarvan uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Lees verder »

Mannen mishandelen partners

Zwolle – Op vrijdagmorgenvroeg 4 juli, is een 27-jarige inwoner uit Zwolle in zijn woning aangehouden voor huiselijk geweld. De man had even daarvoor zijn vrouw mishandeld, die naar de buren was gevlucht. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Beiden wordt een hulpverleningstraject aangeboden.Tegen hem wordt  proces-verbaal opgemaakt.

Op dezelfde morgen is een 45-jarige man uit Zwolle aangehouden voor relationeel geweld. De verdachte had even daarvoor zijn vriendin mishandeld. De mishandeling heeft op straat plaats gevonden nabij de Luttekestraat en werd gezien door getuigen die de politie alarmeerden. De verdachte werd overgebracht naar het bureau en ingesloten. Het slachtoffer had zichtbare verwondingen in haar gezicht en moest zich onder behandeling stellen van een arts. Hen is een hulpverleningstraject aangeboden. Tegen de man  zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Diefstal uit bedrijfspanden

Zwolle – Op donderdagmorgenvroeg 3 juli vond een inbraak plaats in een bedrijfspand aan de Vechtstraat. De toegang tot het pand werd verkregen door de glazen toegangsdeur te vernielen. Weggenomen werd een geldkistje met daarin een onbekend geld bedrag. Er wordt een onderzoek ingesteld.

In de nacht van donderdag 3- op vrijdag 4 juli vond een inbraak plaats in een bedrijfspand aan de Ampèrestraat. Weggenomen werd een generator. De omvang van de ontstane schade is onbekend. Naar de diefstal wordt een onderzoek ingesteld.

Onderzoek naar alternatieven N340 Zwolle-Ommen

Zwolle – Provinciale Staten van Overijssel en de raden van de gemeente Zwolle, Dalfsen en Ommen hebben de richtlijnen voor het milieueffectonderzoek naar de verbetering van de provinciale weg tussen Zwolle en Ommen, deze week definitief vastgesteld.

Dit betekent dat het komende halfjaar een groot aantal alternatieven en varianten onderzocht worden op milieu- en leefbaarheidseffecten, zoals: barrièrewerking, verkeersveiligheid, geluid, lucht, natuur, landbouw, water en gebiedsontwikkelingskansen. Ook wordt er een nieuwe verkeersanalyse gemaakt en de probleem- en doelstelling herijkt. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage adviseerde in februari 2008 meer alternatieven en varianten te onderzoeken om tot een goede keuze te komen voor een vlotte en veilige doorstroming op de N 340. De Staten en raden hebben het advies van de Commissie m.e.r. overgenomen.

Lees verder »

GL/DG wil van ‘paardenstal’ monument maken

Zwolle – De fractie van GroenLinks/DeGroenen wil net als het Zwols college graag dat er in de Zwolse binnenstad meer gewoond gaat worden. Het beleid ‘Wonen boven winkels’ krijgt dan ook de volledige steun van de groene partij. De oude school aan de Jufferenwal waar dansdomein Drenth tot voor kort in gevestigd was ziet GL/DG als een prachtige plek voor appartementen. De partij is er echter onaangenaam door verrast dat de historische paardenstal naast de oude school gesloopt wordt.

Op die plaats zullen enkele nieuwe appartementslagen gebouwd gaan worden. De paardenstal is honderden jaren oud en door de familie Drenth in de oude staat behouden. De stal is ooit gebouwd om de paarden van de kerkgangers van de Peperbus te stallen. Zondagochtend liepen de kerkgangers dan door de stal naar de achterzijde en liepen zo de kerk in. GL/DG zou het van stijl vinden getuigen om zo’n gaaf historisch interieur intact te laten. Naar de mening van GL/DG is bouwen in de binnenstad uitstekend te combineren met het behoud van historische waarden. Het vergt creativiteit en groot vakmanschap van de architect en bouwer, maar dan heeft de stad ook iets moois. GL/DG stelt zich voor om de voormalige paardenstal in te passen in het nieuwe plan. Het ziet goede mogelijkheden om hem een passende bestemming te geven bijvoorbeeld als winkel, horecavoorziening, klein bedrijf of bijzonder appartement, en stelt hierover vragen aan het college.

Lees verder »

Hbo-opleiding op maat voor justitiële jeugdinrichting

Zwolle – Justitieel pedagogisch centrum De Sprengen in Wapenveld gaat samenwerken met Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle om medewerkers van de justitiële jeugdinrichting voor jongens bij te scholen van mbo- naar hbo-niveau. Windesheim ontwikkelt en verzorgt een verkort opleidingstraject Sociaal Pedagogische Hulpverlening op maat voor de praktijk van de justitiële jeugdzorg. Binnen justitie is De Sprengen de eerste instelling die op deze manier met een hogeschool aan de slag gaat om het opleidingsniveau van de medewerkers te verhogen.

De inzichten en ervaring van De Sprengen met het begeleiden van deze groep jongeren worden verwerkt in de inhoud van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De hogeschool voegt onderdelen van de reguliere opleiding samen tot een maatwerktraject voor het justitieel pedagogisch centrum. De samenwerking verrijkt de Windesheim-opleiding met specifieke kennis, waarvan ook andere – toekomstige – studenten SPH zullen profiteren.

Lees verder »

D66 inloopavond groot succes

Zwolle – Het eerste inloopcafé van D66 was een groot succes. In het Zwolse café De Belgische Keizer hebben 2 juli leden en geïnteresseerden deelgenomen aan de informele discussieavond die door de plaatselijke afdeling was georganiseerd. Niet alleen het ledenaantal van D66 stijgt, ook uit de peilingen blijkt dat het goed gaat met D66. Om het contact met de achterban te behouden heeft de afdeling besloten een maandelijkse discussieavond te organiseren. “Omdat er al zo veel over de vakantie heen wordt getrokken hebben we besloten om de aftrap nog voor de vakantie te houden” aldus Henk Schippers van D66-Zwolle. Op de avond konden niet alleen leden, maar ook niet leden in gesprek met de D66 fractie.

Op drie september is het volgende inloopcafé gepland. Vanaf dan zal het inloopcafé elke eerste woensdag van de maand worden gehouden. Suggesties voor thema´s zijn altijd welkom. Via www.d66zwolle.nl kunnen deze ingebracht worden.

GL/DG op de bres voor kwaliteit regionale pers

Zwolle – GroenLinks/De Groenen roept het college van B&W van Zwolle op, in navolging van de gemeente Apeldoorn, op korte termijn bezorgdheid te uiten richting de Raad van Bestuur van Wegener over de reorganisatieplannen met de regionale kranten, waaronder de Stentor.

De fractie acht het van groot belang om de kwaliteit van de regionale en lokale nieuwsvoorziening te waarborgen. Kwaliteit van de regionale pers is onder andere voor de lokale democratie belangrijk, en mag niet door financiele overwegingen van Mecon worden beknot.

Sonrise Zwolle: sportfestijn in je eigen wijk

Zwolle – Een groot sportfestijn in je eigen wijk, wie wil dat nou niet? Deze zomer laat Sonrise Zwolle het gebeuren! Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Van 7 tot en met 11 juli trekken negen verschillende kerken uit heel Zwolle de wijken in om daar met de wijkkinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal en streetdance. Alle kinderen zijn welkom!

Sonrise Zwolle vindt dit jaar voor de 5de keer plaats. Het principe is simpel en leuk. Elke kerk ‘adopteert’ een wijk. Jongeren uit die wijk mogen tijdens de Sonrise week elke dag komen sporten en zich uitleven, onder leiding van een jong sportteam. Op maandag, dinsdag en woensdag en dinderdag wordt er gesport met de kinderen van 14.00 uur tot 16.30 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt er ’s avonds gesport met de jongeren van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op donderdag 10 juli organiseert elke wijk ’s avonds een BBQ voor iedereen, en op vrijdag 11 juli vindt er in Park de Wezenlanden een grandioos Citychampionship plaats. De wijkteams komen dan tegen elkaar uit in verschillende sporten.

Lees verder »

DiscoverI stopt

Zwolle –  DiscoverI, de Zwolse schoolvoor vernieuwend voortgezet onderwijs, stopt na drie jaar. De doelstellingen van DiscoverI, een vernieuwende vorm van voortgezet onderwijs die tot stand is gekomen door samenwerking tussen de initiatiefgroep DiscoverI en Landstede, zijn niet verenigbaar met de eisen van de onderwijsinspectie. De ouders van de 25 leerlingen zijn op maandag 23 juni ingelicht over dit besluit.

In 2000 constateerden Montessori-ouders en kinderen dat er ondanks stedelijke groei en nieuwe wijken nog steeds geen vernieuwende vorm van voortgezet onderwijs was, waarin vertrouwen in de leerwens, belangstelling en nieuwsgierigheid van de kinderen voorop staat. Zij vormden de initiatiefgroep DiscoverI die onder de vleugels van Landstede in september 2005 startte met een experimentele school. Deze school staat voor zelfsturend leren in het voortgezet onderwijs met veel ruimte voor bijzondere onderwerpen, bewegingsvrijheid en diepgang. De motto’s voor DiscoverI: ontwikkelen van al je talenten; in verbinding met jezelf en de wereld; bewust van mogelijkheden, keuzes en consequenties; ontdekken en actief leren. Landstede ondersteunde de initiatiefgroep bij het starten van DiscoverI. De nieuwe onderwijsvorm sloeg aan. Inmiddels volgden 25 leerlingen het DiscoverI-onderwijs, terwijl 10 nieuwe leerlingen zich hadden aangemeld voor het komende schoolseizoen.

Lees verder »

Man mishandelt zijn zwangere vrouw

Zwolle – Een 23-jarige inwoner uit Zwolle is op woensdag 3 juli rond 01.40 uur aangehouden voor huiselijk geweld.

De man had even daarvoor zijn zwangere vrouw mishandeld. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Hij krijgt een proces-verbaal en de toegang tot de woning werd hem ontzegd.