Rookverbod bij FC Zwolle

Zwolle – Er bereiken FC Zwolle vragen over de regels wat het roken in het stadion betreft. Dit naar aanleiding van de wetgeving die voor de horeca van toepassing is sinds 1 juli. FC Zwolle heeft besloten dat er in alle ontvangstruimten van het stadion een totaal rookverbod geldt. Vooralsnog mag er op de tribunes nog gerookt worden, met uitzondering van het familievak.

Onder ontvangstruimten vallen de Businessclubs, de omlopen achter de tribunes, het spelershome, persruimte en uiteraard de kleedkamers, centrale hal en kantoren. Of het op lange termijn zo blijft dat er op de tribunes nog gerookt mag worden, is vooralsnog nog niet duidelijk. Dit hangt af van het wel of niet tot stand komen van een collectieve afspraak hierover binnen divisieverband of voor het betaald voetbal als geheel. Mocht er een dergelijk collectief komen, dan wordt dit ruim vooraf gecommuniceerd en niet eerder ingaan dan het seizoen 2009/2010, behalve als de wetgever anders beslist.

Cursistenexpositie Joepe Bos

Zwolle – In de maanden juli en augustus is in Bibliotheek Zwolle Centrum de expositie “Passie & Verbeelding” te bezichtigen. Voor deze expositie is een selectie gemaakt van 35 werken die in de maand juni te bewonderen waren in de Broerenkerk.

Het atelier van Joepe Bos in de Cyclamenstraat bestaat dit jaar tien jaar. Naar aanleiding van dit jubileum werd in juni een succesvolle cursistenexpositie georganiseerd in de Broerenkerk. Voor de expositie in de bibliotheek is een prachtige selectie gemaakt van ruim dertig schilderijen. De schilderijen worden gedurende twee maanden in twee exposities getoond. Een zeer gevarieerde expositie met één overeenkomst: alle werken zijn van professionele amateurs.

Lees verder »

Rijkssubsidie voor restauratie Zwolse monumenten

Zwolle –  De gemeente Zwolle heeft subsidie van het rijk gekregen voor de restauratie van drie monumenten. Het geld is, op grond van de (eenmalige) Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand, door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), namens minister Plasterk, uitgereikt.

De subsidie is bestemd voor oliemolen de Passiebloem aan de Vondelkade, (€ 90.192,–), de fontein op het Van Nahuysplein (€ 178.621,–) en de Statenzaal van het oude provinciehuis aan de Diezerstraat (€ 708.159,–).

Lees verder »

Plan van aanpak voor uiterwaarden IJssel

Zwolle – In het kader van ´Ruimte voor de Rivier´ heeft de gemeente Zwolle een ontwerp gemaakt voor het vergraven van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Met deze maatregel zal de veiligheid vergroot worden bij de toenemende hoge waterstanden in de IJssel.  Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit  vergroot door het gebied te herinrichten en daarmee meer mogelijkheden te bieden voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik. Het ontwerp wordt aangeboden aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat om hier een besluit over te nemen.

De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met hoge waterstanden. Om de veiligheid van de inwoners achter de dijk te garanderen worden er extra geulen gegraven die het mogelijk maken dat de IJssel meer water verwerkt. Daarnaast wordt het gebied geschikt gemaakt voor natuur en als wandel- of ´struin´gebied zoals dat ook bij de struinwaard Berkum is gebeurd. Het opstellen van dit ontwerp heeft in samenspraak met de begeleidingsgroep plaatsgevonden, op deze wijze is er een breed scala aan organisaties bij het ontwerp betrokken.

Lees verder »

Verlenging gemeentegarantie FC Zwolle

Zwolle – Het college van Zwolle heeft dinsdag besloten de gemeentegarantie aan FC Zwolle van 1 juli 2008 te verlengen tot 1 januari 2009. Tevens is het besluit genomen de garantie verlaagd vast te stellen op € 150.000,-.

Het huidige prestatiecontract met FC Zwolle wil het college onveranderd van toepassing laten zijn. De gemeenteraad wordt over dit besluit middels een raadsbrief geïnformeerd. De raad wordt in december 2008 opnieuw geïnformeerd omtrent de financiële positie van FC Zwolle en de afbouw van de gemeentegarantie.

Test alarmeringssysteem zorgt voor commotie

Zwolle – Een testbericht heeft vanmiddag grote verwarring veroorzaakt. Een medewerker van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) was bezig met het uitvoeren van testwerkzaamheden aan het alarmeringssysteem van de brandweer – P2000. Zonder aan te geven dat het om een testbericht ging volgde de melding ‘Vliegtuig neergestort in Dalfsen’.

Het bericht was bedoeld voor een technisch medewerker van de Veiligheidsregio IJsselland. Het bericht is zo snel mogelijk gerectificeerd maar haalde helaas de media. Daarbij werd gesuggereerd dat alle hulpdiensten waren gealarmeerd. Dit is niet het geval geweest. De medewerker van vtsPolitie Nederland heeft zich niet aan de procedure gehouden. De organisatie betreurt de onduidelijkheid die hierdoor is ontstaan. De medewerker van vtsPolitie Nederland is hierop door zijn eigen organisatie aangesproken en de procedures zijn aangescherpt.

Lees verder »

Formulierenbrigade voor kwetsbare groepen

Zwolle –  Binnenkort wordt in Zwolle een formulierenbrigade actief. Dit nieuwe instituut gaat die inwoners van de stad helpen, die niet in staat zijn hun financiële formulieren in te vullen. Er is sprake van een proef, waarbij onder de vleugels van de Sociaal Raadslieden van De Kern kwetsbare groepen beter en eerder worden bereikt om armoede en schulden te voorkomen.

De brigade sluit aan bij de activiteiten van de drie gebiedsbeheersteams in de wijk Diezerpoort. Bij gebleken succes worden ook inwoners van andere wijken in Zwolle bediend. Met de formulierenbrigade creëert de gemeente werkervaringsplaatsen. Het is de bedoeling dat minstens vijf wwb-ers er emplooi vinden. De rest wordt aangevuld met stagiaires van Zwolse hbo- en mbo-instellingen.

Lees verder »

Opleiding Beveiliging bij FC Zwolle

Zwolle –  Studenten van de opleiding Beveiliging & Handhaving van Landstede kunnen vanaf komend schoolseizoen ervaring opdoen als beveiliger bij FC Zwolle in het nieuwe stadion. Zij assisteren medewerkers van Holkema Beveiliging die tijdens de thuiswedstrijden de gang van zaken op het gebied van veiligheid regelt. Ook buiten de wedstrijden om leren de studenten in praktijksituaties binnen het Stadioncomplex.

De veelzijdige opleiding Beveiliging en Handhaving van Landstede wordt met ingang van het komende schooljaar nog boeiender. Niet alleen kunnen de studenten al vanaf het eerste jaar volop ervaring op doen bij de beveiliging van evenementen, bedrijven en gebouwen en objecten, maar ook de beveiliging van thuiswedstrijden van FC Zwolle maakt vanaf september deel uit van het onderwijsprogramma van de opleiding. Hiermee wordt de opleiding nog aantrekkelijker.

Lees verder »

SWZ ontvangt geen subsidie voor verbouwing DOAS

Zwolle –  Woningstichting SWZ ontvangt geen anderhalf miljoen euro subsidie voor de verbouwing van Culturele broedplaats DOAS. SWZ had deze subsidie aangevraagd bij de directie van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Deze heeft vandaag bekend gemaakt dat zij 30 miljoen euro aan beschikkingen uitreikt aan eigenaren of vertegenwoordigers van 20 rijksmonumenten. De reden waarom SWZ de subsidie niet ontvangt is op het moment van het schrijven van dit bericht nog niet bekend.

SWZ maakt zich zorgen over de voortgang van het project. Maar de woningstichting hoopt nog steeds op een goede afloop. Zo zijn er ook subsidies aangevraagd bij de gemeente en Provincie. De totale verbouwing van het rijksmonument is beraamd op 10 miljoen. SWZ is bereid 7 miljoen te investeren waarvan 1,5 miljoen onrendabel. De overige 3 miljoen moet uit fondsen en subsidies komen. De subsidie die komt te vervallen was goed voor 1,5 miljoen euro. Lukt dit niet dan zal SWZ zich moeten beraden op het plan. Er zal dan gekeken worden samen met de gemeente en DOAS naar het woningprogramma en versobering van het gebouw. Wanneer dat niet haalbaar is, dan zal in het ergste geval de woningstichting het hele plan afblazen. Dat hierdoor vertraging ontstaat is onvermijdelijk.

Lees verder »

Overige politieberichten

Zwolle – Een automobilist uit Hasselt en een motorrijder uit Raalte hebben op 30 juni 2008 hun rijbewijs moeten inleveren. Bij controle reden beiden ver boven de toegestane snelheid. De inwoner uit Hasselt reed over de Doornweg met een snelheid van 111 km p/u terwijl ter plaatse 60 km p/u is toegestaan. De Raaltenaar reed over de Heinoseweg met een snelheid van 131 km p/u alwaar een snelheid van 80 km p/u is toegestaan. Naast de invordering van het rijbewijs krijgen beiden een proces-verbaal voor de snelheidsovertredingen.

In de nacht van 30 juni op 1 juli 2008 heeft er een inbraak plaatsgevonden in een winkelbedrijf gevestigd aan de Assendorperstraat. De toegang werd verkregen door de glazen toegangsdeur te vernielen. Uit de kassa werd een geldbedrag weggenomen.

Overlast in zwembad Hanzeland

Zwolle – Op maandag 30 juni rond 20.30 uur zorgde een groep van 12 personen in de leeftijd van 16 tot 19 jaar voor ernstige overlast in het zwembad. De groep gedroeg zich zodanig dat zij niet alleen een gevaar voor zich zelf was, maar ook voor anderen. Zo werd er gegooid met stoelen en vuilnisbakken en gaven de jongelui een grote mond op het moment dat ze door de badmeester hierop werden aangesproken. Bovendien werd er gerookt waar dit niet is toegestaan(in de kleedhokjes) en werd er in de douches gevoetbald, waardoor andere mensen niet konden douchen. Kortom de groep jongeren zat de boel flink te verzieken.

Uiteindelijk heeft de badmeester de groep gesommeerd het zwembad te verlaten. Hierop kreeg hij een grote mond en aan zijn vordering werd niet voldaan. Door politiemensen is uiteindelijk de groep in het zwembad bij elkaar geroepen en zijn de namen genoteerd. Een 16-jarige inwoner uit Zwolle bleef echter uitdagend zwemmen en wilde niet meewerken. Toen hij na veel omzwervingen en lang douchen toch kwam, vond hij het nodig de politieman uit te schelden. Hierop is hij aangehouden. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt voor belediging. Alle betrokkenen zijn uit het zwembad verwijderd en krijgen een verbod (ontzegging) voor het betreden van het zwembad voor de periode van 1 jaar.

Vuurwapen aangetroffen

Zwolle – Op 1 juli 2008 rond 00.41 uur werd tijdens controle van geparkeerd staande auto’s op de Urksteeg bij een bestuurder in zijn auto een vuurwapen aangetroffen. Een inzittende van de auto was in het bezit van verdovende middelen. De bestuurder van de auto ging ervandoor toen hij zag dat het vuurwapen werd gevonden.

De man, geen onbekende van de politie, wist te ontkomen. Het vuurwapen werd in beslag genomen en zijn auto werd overgebracht naar het bureau. De passagier, een 29-jarige inwoonster uit Zwolle werd aangehouden. Zij werd voor verder onderzoek ingesloten.