Bijeenkomst Commissie van Goede Diensten

Zwolle – De Commissie van goede diensten hield vanavond een bijeenkomst om eenieder in te lichten over haar rol en positie inzake de ontwikkeling binnen FC Zwolle.

Omdat reeds bekend was dat het bestuur was afgetreden was het niet erg druk. De commissie gaat bezig met de toekomst van FC Zwolle en zal daarbij transparant zijn naar alle geledingen die de club een warm hart toedragen.

Bestuur en Raad van Toezicht FCZwolle per direct weg

ZWOLLE –  Afgelopen vrijdag werd bekend gemaakt dat het bestuur van FC Zwolle en de commissie van goede diensten voor de resterende weken van het lopende seizoen gezamenlijk de club zouden besturen. Na afloop van dit seizoen, zou het ‘oude’ bestuur aftreden.

Omdat gebleken is dat de ontstane onrust hierdoor niet werd weggenomen is tijdens de eerste vergadering van het bestuur in deze nieuwe samenstelling nogmaals stil gestaan bij deze tijdelijke bestuursvorm. Daarbij is de unanieme conclusie getrokken dat het in het belang van FC Zwolle beter geacht moet worden dat er met onmiddellijke ingang een interim bestuur zal aantreden bestaande uit vier leden van de commissie van goede diensten.

Lees verder »

Inloopochtend Phoenix

Zwolle – De schoolkeuze is een belangrijk moment voor ouders en kinderen. Voor iedereen die benieuwd is of de leermethode, sfeer en unieke manier van werken van RK Jenaplanschool De Phoenix bij zijn/haar kind past, houdt de basisschool elke 1e en 3e dinsdagochtend van de maand een inloopochtend van 9 tot 11.30 uur.

Juf Marie-José Rietjens  (leerkracht/adj. directeur) heet ouders/verzorgers en kind(eren) op deze ochtenden van harte welkom. Tijdens de inloopochtend wordt er gewoon les gegeven op school, voor hen een mooie kans om te ervaren hoe het op de Phoenix is op een normale schooldag. Men kan een kijkje nemen in één van de groepen. De Phoenix is een Jenaplanschool, en de bezoekers zullen dus ervaren dat kinderen werken in stamgroepen, maar soms ook weer een taal- of rekenles krijgen op eigen groepsniveau. Daarnaast ziet men hoe aan de vier pedagogische situaties van het Jenaplan-onderwijs (gesprek – spel – werk – viering) gestalte wordt gegeven.  Tevens krijgt u inzicht in de materialen en lesmethodes die op de Phoenix worden gehanteerd.

Lees verder »

Hand-in-hand actie op zaterdag 18 april

Zwolle – COC Zwolle houdt op zaterdag 18 april een hand-in-hand actie om homoseksualiteit zichtbaar te maken. Met deze ludieke en positieve actie werkt COC Zwolle aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

“Met de actie vragen we aandacht voor het feit dat veel homostellen niet hand in hand over straat durven lopen” vertelt Irene Gerritzen, voorzitter van COC Zwolle. “Het is geen demonstratie of provocatie, het is een actie gericht op zichtbaarheid. We willen dat mensen even omkijken en denken: dat kan ook!”

Lees verder »

Overige politieberichten

Zwolle – In de ochtendspits zijn dinsdagmorgen 31 maart, op de kruising Burgemeester van Royensingel/ Van Karnebeekstraat, zeven bestuurders bekeurd die het rode verkeerslicht negeerden.

– Dinsdagavond 31 maart is op de Veemarkt een 45-jarige Zwollenaar aangehouden voor openbare dronkenschap. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Hij werd ter ontnuchtering ingesloten. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Aangehouden voor huiselijk geweld

Zwolle – In het werkgebied van het politieteam Zwolle-Centrum/Zuid is dinsdagmiddag 31 maart een 36-jarige man aangehouden en ingesloten voor huiselijk geweld.

Zijn vriendin gaf aan bedreigd en met een bord geslagen te zijn. Beiden krijgen een hulpverleningstraject aangeboden. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Jongen van geld beroofd

Zwolle – Maandagmiddag 30 maart, tussen 12:00 en 12:30 uur, is een 10-jarige jongentje, op het Bachplein door drie knapen van zijn fiets getrokken en van een klein geldbedrag beroofd. Het gaat om drie blanke jongens van rond de 14 jaar. Eén van hen droeg een zwarte pet en zwarte bontjas; één een zwart vest met capuchon en één een bruin vest met capuchon.

Het drietal verdween naar hun fietsen, verderop in het winkelcentrum. Mensen die iets gezien of gehoord hebben dat verband houdt met deze beroving wordt gevraag contract op te nemen met de politie via 0900-8844. De jongen deed, dinsdag 31 maart, samen met zijn moeder aangifte. Naar de aangifte wordt een onderzoek ingesteld.

Oproep Stichting Voetbalvrienden Van Zwolle

Zwolle – De Stichting Voetbalvrienden Van Zwolle is diep teleurgesteld dat het vrijdag 27 maart jl. na de wedstrijd tegen FC Den Bosch, toch tot ongeregeldheden is gekomen en werpt zich dan ook verre hiervan. Na zoveel inspanningen van alle supporters, om op een constructieve maar vooral geweldloze wijze de onkunde en het onrechtvaardige handelen van het huidige bestuur, directie en management van FC Zwolle aan de kaak te stellen en hen tot aftreden te bewegen, hebben wij aan deze afloop een zeer bittere smaak in de mond overgehouden.  

Maar naar aanleiding van vele gesprekken met supporters die in die situatie terecht gekomen waren danwel van een afstand hebben staan toekijken, stellen wij onszelf de vraag wat de precieze aanleiding hier voor was en of de procedures op het gebied van het laten vertrekken van de bezoekende supporters wel op een juiste wijze zijn gehanteerd.Daarom verzoeken wij een ieder die betrokken is geraakt of ooggetuige is geweest of verdere informatie kan verschaffen, om contact op te nemen via voetbalvriendenvanzwolle@gmail.com  en hun verhaal te doen.

Lees verder »

Jubilerend Parkpret dit jaar in teken van ontmoeten

Zwolle – Zondag 31 mei is het zover! Voor de vijfde keer vindt in Park Eekhout te Zwolle het evenement Parkpret plaats. Dit jaar staat Parkpret in het teken van ontmoeten. Parkpret wordt georganiseerd naar aanleiding van de ANWB geïnitieerde, landelijke Dag van het Park en trok de afgelopen jaren duizenden enthousiaste bezoekers. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen er genieten van prachtige muziek, poëzie, kunst of lekkere hapjes. De toegang en de activiteiten zijn gratis.  

Hoewel het programma nog niet in detail bekend is, wil de organisatie van Parkpret al wel een tipje van de sluier oplichten. Zo zal poëzie een grote rol spelen tijdens Parkpret en zullen vele muzikanten gedurende de dag optreden, zoals Blue Dew en Caspar van Wijk (hij won in 2008 het Prinses Christina Concours)! Kunstenaars laten hun werk zien rondom de grote kastanjeboom en de bezoekers kunnen genieten van een hapje en een drankje. Tot slot is er dit jaar voor de kinderen weer volop vertier. Parkpret in park Eekhout in Zwolle van 11.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Tiendaagse Hotspot Super Special – 1 APRIL

Zwolle – De aangeboden nieuwsserviceauto was een heerlijke 1 april-grap. Als Weblog Zwolle team hebben wij genoten van de vele felicitaties die wij mochten ontvangen bij de geboorte van ons kindje, de Weblog Zwolle nieuwsserviceauto. Veel bezoekers hebben intens meegeleefd en dat doet ons goed. Zelfs vanuit het Brabantse land en Leiden kwamen, van oud-Zwollenaren, reacties binnen.

De wens is de vader van de gedachte en wie weet zal een nieuwsserviceauto ooit nog eens een keer voor ons werkelijkheid worden. In de reacties had één persoon het bij het rechte eind en wist ons team redelijk aan het bibberen te brengen. Helaas was de niet te versmaden prijs, aangeboden door onze sponsoren, ook een 1 april-grap. Wel gaat hij met de eeuwige roem strijken en dat is ook niet niks. Graag willen wij ons verontschuldigen voor uw verspilde energie en willen wij iedereen bedanken, die zijn ogen en oren de laatste tien dagen extra wijd open heeft gehad.