Nieuw busstation in Zwolle wordt optie Zuid

Zwolle-  Dinsdagavond ging het in de raadsvergadering over de keuze en besluitvorming, of een nieuw busstation boven de sporen of aan de zuidkant van het emplacement moet komen. Het wordt optie Zuid! De voorkeur van deelnemers aan een enquête die de gemeente Zwolle heeft gehouden onder burgers naar de beste locatie voor zo´n openbaar-vervoervoorziening werd teniet gedaan. De meeste stemmen, 194, kreeg toen het model Boven de Sporen. Model Zuid kreeg 95 stemmen. Alleen de VVD, Swollwacht en D66 waren dinsdag tegen of kozen voor de twee keer duurdere variant van 180 miljoen euro. 

Busstation.jpg
Model D (Zuid) gaat het worden…

De raad wilde eind deze maand een besluit nemen waar de openbaar-vervoervoorziening moet komen. De uitkomsten van de (internet)enquête zijn na te lezen op de website van de gemeente: www.zwolle.nl. De verschillende modellen voor het nieuwe busstation waren de afgelopen tijd nog te bekijken in het Informatiecentrum van het stadhuis, aan het Grote Kerkplein. Al eerder hadden burgemeester en wethouders op verzoek van de gemeenteraad, een voorkeur uitgesproken. Het college liet eerder deze maand weten de beste kansen te zien voor een nieuw busstation aan de zuidzijde van het emplacement. Die locatie – die ook bij partners als de provincie, NS en ProRail het best was ontvangen – biedt volgens het college de beste oplossingen voor de voorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen.

 

zuid_3.jpg

Lees verder »

Winkelinterieurs en Bureau Meijerink in HCO

Zwolle – Van 29 juni t/m 4 september 2009 kunt u in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) de tentoonstelling ‘Oude winkelinterieurs in Zwolle’ zien. De tentoonstelling bestaat uit foto’s van Pieter Lettinga. Deze amateurfotograaf houdt van foto’s en schilderijen waarin de tijd wringt. Met onder andere de SRV-wagen van Henk Dekker.

30-06-2009_winkelinterieurs_hco_fa_ten_koppel_1.jpg

Tot en met 25 september is er tevens een tentoonstelling in het HCO over Bureau Meijerink, drie generaties architecten. Topstukken uit het archief van het familiebedrijf Bureau Meijerink en foto’s van de door hen ontworpen gebouwen geven een verrassend beeld van hun invloed op Zwolle en de regio. Aan het einde  van de 19e eeuw werden veel gebouwen niet meer in traditionele bouwstijl, maar in de modieuze Jugendstil opgetrokken. Eén van de vooruitstrevende architecten van die stijl was Mannes Meijerink. Drie generaties architecten Meijerink hebben veel verschillende ontwerpen gemaakt, van buitenplaatsen tot sociale woningbouw.

30-06-2009_winkelinterieurs_hco_rijdende_srv_henk_dekker_2.jpg

30-06-2009_drie_archtekten_tentoonst_hco__vbnb_opa_mannus-zoon_herman-kleinzoon_hermannus__1.jpg

30-06-2009_drie_archtekten_tentoonst_hco_h_en_hj_meijerinh-school_ccc__3.jpg

Lees verder »

Zwolse badmintonverenigingen slaan de handen ineen

Zwolle – De vijf grootste badmintonverenigingen van Zwolle zijn een gezamenlijk overleg gestart, met als belangrijkste doel om bij het Zwolse publiek meer belangstelling te kweken voor de kwikzilverachtige sport die badminton is. Het kost de verenigingen namelijk de nodige moeite om er leden bij te krijgen.

Voor een deel is dat het gevolg van het feit dat op topsportniveau momenteel geen aansprekende resultaten worden geboekt, zoals in het verleden met bijvoorbeeld Mia Audina wel het geval was. Toen kwamen de nieuwe leden spontaan binnen, nu zullen de clubs toch echt zelf de boer op moeten. Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor een gezamenlijke presentatie aan het begin van het seizoen 2009-2010, waarover medio augustus meer bekend zal worden. Het Zwols Badminton Overleg (ZBO) is tot stand gekomen op initiatief van SportService Zwolle, in de persoon van Sanne Winkler, consulent Verenigingsondersteuning, in nauw overleg met de Nederlandse Baminton Bond.

Lees verder »

Zomer in Zwolle

Zwolle – Het was een mooie zomerse dag in Zwolle. Met een temperatuur van rond de 25 graden met een klein briesje erbij was het goed toeven bij de recreatieplassen van Zwolle. Druk was het nog niet. Dat kinderen nog steeds naar school moeten is daar een reden van. De maand juli begint morgen voor zonaanbidders nog fraaier met temperaturen die vlakbij de 30 graden uit zullen komen. Ook is er weer volop zon.

agnietenplas_3.jpg

Komend weekend worden de dertigers verdreven door minder warme lucht. Het kan niet anders of dit moet gepaard gaan met enkele stevige regen- en onweersbuien. Het weekeinde wordt op zondag met een graad of 23 afgesloten. Het weerbeeld is daarbij wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. De eerste dagen van de komende week lijken wisselvallig te gaan verlopen met overdag vrij normale temperaturen voor begin juli; 20-23 graden.

agnietenplas_1.jpg

agnietenplas_2.jpg

Ambelt is eerste school die ‘Peermediation’ toepast

Zwolle – Wethouder Martin Knol van gemeente Zwolle reikt donderdag 2 juli om 19.00 uur – in aanwezigheid van medewerkers, leerlingen en ouders – de eerste negen behaalde ‘Peermediation’-certificaten uit aan leerlingen van de Ambelt Dr. Hengeveldweg in Zwolle. De uitreiking is landelijk uniek, want deze Ambelt-locatie is “de eerste school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs waar men het afgelopen schooljaar met de training ‘Peermediaton’ – het zelfstandig leren oplossen van conflicten- is begonnen”, aldus trainer Dolf Houtvast van het onderwijsadviesbureau APS.

Sinds 5 maart 2009 hebben dertien leerlingen van de bovenbouw deelgenomen aan zes trainingsessies die vanuit het APS (Algemeen Pedagogisch Centrum) gegeven werden door twee trainers: Dolf Houtvast en Aniek Verhagen. Peermediation houdt in dat leerlingen samen zoeken naar een oplossing voor een conflict met behulp van twee gelijken (of ‘peers’) die optreden als bemiddelaars. Dankzij Peermediation krijgen leerlingen dus de kans om hun problemen zelfstandig op te lossen. Leerlingen kunnen zelf naar een leerling-bemiddelaar/mediator toe stappen, of worden daarnaar verwezen door hun klasgenoten of een volwassene op school.

Lees verder »

Europacup Badminton in 2010 naar Zwolle

Zwolle – Met behulp van het Elburgse Sportmarketingbureau Sport Unlimited (welke werkzaam is voor de Stichting Bevordering Topbadminton) heeft deze stichting dinsdag van het college in Zwolle een subsidie van 15.000 euro gekregen om voor de Nederlandse Badminton Bond de Europacup voor clubteams in Zwolle binnen te halen en te organiseren. Daarmee heeft Zwolle weer een groot Internationaal sportevenement in huis. De Champions League van het badminton.

badminton_2.jpg

Wanneer het sportevenement gaat plaatsvinden is nu nog niet bekend. Ook de locatie nog niet. Er wordt gemilkt op de maanden juni of augustus in 2010. Een mogelijke locatie kan de Zwolse IJsselhallen worden, maar de nieuwe sporthal van Deltion is ook in beeld. Sport Unlimited, die op 5 en 6 juni j.l. ook al de Badminton Europe Finals in Assen organiseerde, probeert het internationale badminton evenement voor drie jaren naar Zwolle te halen. De afgelopen week vond de Europacup nog plaats in het Bulgaarse Sophia. Er doen in totaal tussen de 22 en 24 landskampioenen aan de Europacup mee.

Burgers betrokken bij ontwikkeling binnenstad Zwolle

Zwolle – De binnenstad van Zwolle vervult veel verschillende functies wat al snel leidt tot  verschillende opvattingen over ontwikkelingen in die binnenstad. Nadat een aantal projecten tot discussie had geleid in de stad en in de raad is er een stadsdebat georganiseerd. Dit heeft geleid tot een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om tot een plan van aanpak te komen om processen, afspraken en werkwijze te verbeteren. Dit plan van aanpak is nu gereed en wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het idee is om de komende periode verschillende workshops te houden met raadsleden en andere belangstellenden waarin drie dingen boven tafel moeten komen. Als eerste moet bepaald worden wat ruimtelijke kwaliteit nu eigenlijk is, wat wordt onder dat begrip verstaan? Als tweede komt aan bod welke middelen en instrumenten nodig zijn om de kwaliteit van de binnenstad te bewaken en te handhaven. Op de derde plaats wordt gekeken hoe inwoners van Zwolle en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de binnenstad betrokken kunnen worden en wat de rol van de gemeente daarbij is.

Subsidie voor sociale woningbouw Potgietersingel

Zwolle – Woningstichting SWZ krijgt € 75.000,– subsidie voor sociale woningbouw aan de Potgietersingel. De woningbouwcorporatie realiseert op de locatie van de voormalige Nederlandse Bank achtentwintig appartementen voor starters op de woningmarkt.

De subsidie is verstrekt door de provincie Overijssel aan de gemeente Zwolle die de subsidie onder dezelfde voorwaarden verstrekt aan SWZ. De bouwvergunning en de sloopvergunning zijn inmiddels verleend en SWZ is begonnen met de sloop van het oude pand tussen de Potgietersingel en de Blijmarkt. SWZ verwacht binnenkort met de bouw te kunnen beginnen.

Poller Melkmarkt verhuist naar Jufferenwal

Zwolle – De poller op de Melkmarkt wordt verplaatst naar de Jufferenwal. Bewoners van de binnenstad, CityCentrum en de politie hebben hierom gevraagd. Na overleg met diverse belanghebbenden is besloten om de poller te verplaatsen. Redenen hiervoor zijn het weren van ongewenst verkeer op de Jufferenwal, het beter handhaven van de voetgangerszone op het Rodetorenplein en de verkeersveiligheid.

Het verplaatsen van de poller heeft een aantal voordelen. Omdat het Rodetorenplein geen doorgaande route meer is wordt de Jufferenwal feitelijk een doodlopende straat waardoor er in de praktijk veel stoppend en kerend vrachtverkeer zal zijn op de hoek van de Melkmarkt. Daarnaast maakt de poller het veiliger voor voetgangers van en naar het Maagjesbolwerk. Ook is minder verkeer op de Melkmarkt rustiger voor aanwonenden. Voor bussen betekent de poller een extra obstakel maar ook minder kans op hinder door kerend verkeer en vrachtverkeer dat moet laden en lossen.

Goedkeuring bouwplan Irishof in Kamperpoort

Zwolle – Er is een aantal belangrijke stappen gezet in de herstructurering van Kamperpoort. Het college heeft de Kamperpoort in de bouwverordening 2008 geclassificeerd als ‘stedelijk gebied’. Bovendien is het nieuwe bouwplan voor de Irishof, de voormalige Univé-locatie, goedgekeurd.

30-06-2009_nieuwbouw_ireshof_veemarkt_2.jpg

De Kamperpoort moet na de herstructurering een echte binnenstadswijk worden. In de nieuwe Kamperpoort komt een gevarieerd aanbod van woningtypen en een hogere stedelijkheidsgraad. De stedelijkheidsgraad wordt bepaald door het aantal adressen per vierkante kilometer. Tot nu toe was Kamperpoort matig stedelijk. Een hogere stedelijkheidsgraad leidt per saldo tot een lagere parkeernorm. In stedelijke gebieden maken bewoners bewustere keuzes over hun autobezit. Verder is het aanbod en de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen groter in stedelijke gebieden. Lagere parkeernormen komen de haalbaarheid van de (deel)projecten in de wijk ten goede. Met name voor de vestiging van (sociaal) maatschappelijke voorzieningen is dit belangrijk. Deze zijn van groot voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk.

30-06-2009_nieuwbouw_ireshof_veemarkt_1.jpg

30-06-2009_nieuwbouw_ireshof_veemarkt_3.jpg

herstructuur_kamperpoort_2.jpg
Bij nummer 3 (het paarse gedeelte) komt bouwplan Irishof…

Lees verder »

Zwolle en corporaties maken duurzaamheidafspraken

Zwolle – De gemeente Zwolle en de woningbouwcorporaties maken jaarlijks afspraken over de woningbouwproductie in de stad. Nieuw is dat er ook afspraken worden gemaakt over duurzaamheid in bestaande bouw en in nieuwbouw.  De duurzaamheidafspraken moeten leiden tot milieueffecten en besparing  van kosten door een lagere energierekening voor de woninggebruikers.

Naast energie- en kostenbesparing gaat het ook om gezondheid, milieu, gebruikskwaliteit en de mogelijkheid voor aanpassingen in de toekomst. Daarnaast kan duurzaam bouwen ook een impuls zijn voor de economie. Donderdagmorgen worden de duurzaamheidafspraken ondertekend door wethouder Gerard van Dooremolen van Volkshuisvesting en Milieu en  de drie directeuren van de Zwolse woningbouwcorporaties. Dit gebeurt aansluitend op het plaatsen van de laatste zonnecollector op de Rembrandtflat. Deze flat is door woningbouwvereniging Openbaar Belang energiezuinig gemaakt en is van energielabel E naar energielabel A gegaan. Een unieke prestatie in Nederland.

Halve ton voor drie podiumkunstproducties

Zwolle – De gemeente Zwolle honoreert drie subsidieaanvragen voor podiumkunstproducties. In totaal gaat het om een bedrag van € 55.500,– .

De gemeente  heeft € 11.000,– beschikbaar gesteld voor het eindexamenfestival dat de afgelopen twee weken plaats heeft gevonden. Elke avond werden drie examens (32 in totaal) gehouden in Odeon, de Oosterkerk en Hedon. In totaal gaat het om 32 examens. De Stichting Nederlands Fluitorkest krijgt een bijdrage van € 19.500,– voor het concert `In Paradiso´. Het concert wordt in november en december dit jaar ook in Zwolle opgevoerd. Het is een najaarsconcert met bewerkte stukken van zowel oude meesters Charles Ives als Klaas de vries, Cominique Clemens en Ariel Ramirez. Verder worden Argentijnse kerstliedjes in een nieuwe vorm ten gehore gebracht, waarbij het de bedoeling is dat het publiek meezingt. Bij het concert wordt samengewerkt met het Huygens Vocaal Ensemble.

Lees verder »