Vragen rond sluipverkeer Twistvlietbrug

Zwolle – Naar aanleiding van het ontstaan van sluipverkeer bij de Twistvlietbrug, heeft GroenLinks/de Groenen het college gevraagd om hierin maatregelen te nemen. Volgens de fractie functioneert de Twistvlietbrug (zijde Holtenbroek) al wekenlang niet meer. De slagboom staat veelal omhoog. Of dit gebeurt vanwege het werkverkeer aan de Stadshagenkant (bouwrijp maken) is de fractie niet bekend.

Wel is duidelijk dat het leidt tot nogal wat sluipverkeer van auto’s over de Twistvlietbrug. Aangezien de brug alleen bestemd is voor fietsers en het openbaar vervoer, is dit niet wenselijk. De vraag aan het college is, om maatregelen te nemen dit sluipverkeer tegen te gaan. Als blijkt dat een en ander toch te maken heeft met het aanwezige werkverkeer, zou men de slagboom in ieder geval ’s avonds, ’s nachts en in het weekend omlaag kunnen doen, aldus GroenLinks/de Groenen.

Fruitpersdag 10 oktober Buurtschap IJsselzone

De Buurtschap IJsselzone en de appel- en perentelers uit de IJsselzone bij Zwolle gaan samen op 10 oktober 2009 de appel- en perenoogst persen om heerlijke appelsap te maken. De Buurtschap IJsselzone heeft voor deze gelegenheid de sapmobiel uit Welsum gehuurd.

De sapmobiel is een mobiele installatie die fruit perst, sap pasteuriseert en het sap verpakt. Appels en peren kunnen apart en gemengd worden verwerkt. Gemengd in de verhouding 70% appel en 30% peren geeft de allerlekkerste appelsap. Van 10 kilo fruit wordt ongeveer 6,5 liter sap verkregen. Het persen vindt plaats bij de voormalige Schelleschool aan de Bosweg 9 te Zwolle, tussen 09.00 u en 16.00. Naar verwachting zullen enkele duizenden kilo’s appels en peren worden geperst. Het sap wordt verpakt in fraaie in 5 liter pakken en is twee jaar houdbaar en kan ter plekke worden gekocht. Hoewel de appeloogst dit jaar minder is, verwacht de Buurtschap IJsselzone een grote belangstelling. De fruittelers kunnen zich aanmelden, met opgave van naam, de hoeveelheid te verwerken fruit bij info@buurtschapzwolle.nl of 088-3263378 op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. De minimale hoeveelheid aan te leveren appels en peren is 75 kilo. Kleinere hoeveelheden worden, in overleg, samengevoegd met andere partijen. Verdere informatie over de wijze van aanleveren van de appels en de peren, zie www.welsumsesapmobiel.nl. Verder is de hoogstamboomgaard van Rethmeier en de wijngaard de Swolse Marken te bezichtigen. Deze liggen aan de Kleine Veerweg nr 12 en aan de dijk richting het fietspontje. De wijngaard Swolse marken produceert smaakvolle wijnen, zoals de Ittersumse witte en de Oldeneler Rode.

SP eist flinke investering in wijkcentra

Zwolle – Vandaag presenteert de SP de notitie ‘wijkcentra in de verdrukking’. In deze notitie stelt de SP vijf maatregelen voor om de wijkcentra in Zwolle op een hoog kwalitatief niveau te behouden. Binnenkort wordt het beleid voor wijkaccommodaties opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. De SP heeft daarom de verschillende wijkcentra bezocht om te ervaren en te zien wat de dagelijkse praktijk is. Voor veel wijkcentra is het lastig om het hoofd boven water te houden. Er is veel achterstallig onderhoud, veel administratieve rompslomp en een chronisch gebrek aan geld.

De SP vraagt het stadsbestuur om te investeren in de wijkcentra. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De SP bekijkt de wijkcentra vanuit sociaal perspectief en niet vanuit financieel perspectief. Wijkcentra vormen een belangrijke schakel voor de sociale samenhang in een buurt. Daarnaast komen in een wijkcentrum juist verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact. De SP ziet het wijkcentrum als een ontmoetingsplaats waar ook voorzieningen als kinderopvang, wijkagent en jongerenwerk onderdak kunnen vinden. Een wijkcentrum moet voor bewoners op loopafstand bereikbaar en kleinschalig zijn. Het zijn geen bedrijven, dus efficiency en kostenbesparingen horen geen doel op zich te zijn.’ In de notitie pleit de SP voor een investering in de wijkcentra om de infrastructuur voor wijk- en welzijnsactiviteiten te waarborgen. Terwijl het stadsbestuur slechts de ‘middelen wil herschikken’ gaat de SP een stap verder door een investering voor te stellen. Juist in crisistijd moet er volgens de partij geïnvesteerd worden, omdat mogelijke sluiting van wijkcentra de sociale cohesie verslechterd.

Lees verder »

Het weer: overwegend bewolkt

Zwolle – Vandaag is het overwegend bewolkt. Uit de bewolking valt ook wat lichte regen of motregen. In de zuidelijke helft van het land lijkt het echter droog te blijven en in Zeeland kan heel even de zon doorbreken.

 28-09-2009_weerfoto__assendorperstraat_.jpg
Assendorperstraat

Er waait een matige westenwind, kracht 3 tot 4. Nabij de Wadden is de wind vanmorgen vrij krachtig. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met in het noorden en midden wat miezerregen. Het koelt langzaam af naar 12 tot 15 graden.

Oproep nieuwe Jeugdprins(es) Eipiepers

Zwolle – Het lijkt nog zo ver weg, maar de start van het carnavalsseizoen 2009/2010 komt er al snel aan. Vandaar deze oproep. Ja, ja …. wie, oh wie wordt de nieuwe Jeugdprins of de nieuwe Jeugdprinses van de Eipiepers (kindercarnavalsafdeling van cv De Eileuvers) en van heel Zwolle/Sassendonk? Lijkt jou dat wat?

Het hele carnavalsseizoen volop in belangstelling staan? Altijd een Raad van Elf en Dansmariekes om je heen? Naar andere Jeugdprinsen of Jeugdprinsessen toe gaan en ook meevieren op de feesten waar de (grote) Stadsprins is? En met de trein aankomen in Sassendonk en op een eigen carnavalswagen meerijden in de Optocht? Optreden voor de Sassendonkse senioren en speechen in het Stadhuis voor de Burgemeester en Wethouders? Wil jij dit allemaal? En durf jij dit allemaal? En ben je 11 of 12 jaar oud en heb je twee vriendjes of vriendinnetjes die Adjudant bij jou willen worden? Ja? Geef je dan heeeeeeeeeeeeel snel op bij de voorzitter van de commissie Eipiepers, Raymond van Brummelen. Voor een inschrijfformulier mail je naar heuving@scarlet.nl Je kunt Raymond natuurlijk ook even bellen op nummer: 06-158 75 360.

Lees verder »

Informatieavond over verkeersprojecten in Holtenbroek

Zwolle – De gemeente Zwolle houdt op donderdag 1 oktober 2009 een informatieavond voor bewoners en andere belanghebbenden over een aantal verkeersprojecten in de wijk Holtenbroek. Het gaat om asfaltonderhoud aan de Wanningstraat, Gombertstraat, Monteverdilaan en Lassuslaan, de invoering van 30 km/uur-zone in het gebied en de aanleg van een comfortroute voor wandelaars. De informatieavond vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 uur in wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. In Holtenbroek IV, het gebied dat wordt begrensd door de Bachlaan, Middelweg, Zwartewaterallee en Mozartlaan, worden in september en oktober van dit jaar een aantal verkeersprojecten met elkaar gecombineerd.

Buurtbewoners van het gebied zijn de afgelopen maanden actief betrokken geweest bij de planvorming voor de projecten. De realisatie van de plannen is een direct uitvloeisel uit het beleidsplan Verkeersveiligheid 2008-2018. In dit beleidsplan is vastgesteld dat de gemeente Zwolle zich extra inzet voor kwetsbare doelgroepen. Om die reden is aandacht besteed aan de omgeving bij basisschool Het Carillon aan de Monteverdilaan, de hoofdfietsroute Monteverdilaan-Gombertstraat-Lassuslaan en de wandelroutes in de directe woonomgeving van onder andere de Havezate en Fermate. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen belanghebbenden de plannen bekijken en vragen kunt stellen aan medewerkers van de gemeente Zwolle.

Samen Gaan Voor De Palestrinalaan met jaar verlengd

Zwolle – Het succesvolle project Samen Gaan Voor De Palestrinalaan wordt met een jaar verlengd. In december zou het driejarige experiment aflopen, maar om de nieuwe werkwijze in stand te kunnen houden gaat het project nu een jaar langer door. De ontwikkelde werkwijze kan dan beter opgenomen worden in de reguliere werkwijze, waardoor behaalde resultaten niet verloren gaan. Samen Gaan Voor De Palestrinalaan is een landelijke pilot van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), Movisie en de gemeente Zwolle.

In Zwolle nemen verder de politie, Travers en de corporaties SWZ en deltaWonen deel. Het project is in 2007 begonnen. Doel is het vergroten van actief burgerschap, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt toenemen. Onder andere de komst van een Cruyff Court – een multifunctioneel trapveldje – is te danken aan het samenwerkingsproject. Verder zijn er regelmatig schoonmaakacties in de buurt, is het ophalen van (grof) vuilnis beter geregeld en is – in algemene zin – de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt toegenomen. In december komen de samenwerkende partijen met een uitgewerkt plan voor de afronding van het project en de manier waarop het werk opgenomen wordt in de dagelijkse gang van zaken.

Streekmarkt en Thomas a Kempis succesvolle combinatie

Zwolle – Afgelopen zondag bleek tijdens de streekmarkt op de Agnietenberg dat de samenwerking tussen de Week van de Smaak met het Roots Reli Rage een zeer succesvolle is geweest. De koppeling van streekeigen producten aan de geschiedenis van de Agnietenberg, met name rond het leven Thomas a Kempis en het Agnietenklooster, bleek heel goed te werken.

roots2_470.jpg
De Gebeurtenis, het dek zit vol voor de tocht naar Hasselt

Tegen de zevenduizend mensen kwamen naar deze markt op het gebied van duurzame, regionale en biologische producten. Tijdens de streekmarkt in en rond het Theehuis op de Agnietenberg kwam Thomas a Kempis nadrukkelijk in beeld. Zo was er een expositie te zien van het kunstenaarscollectief het Palet met schilderijen over navolging en Thomas a Kempis. Over de markt liep een “ Thomas in pij “ met zijn eigen teksten. Vanaf het theehuis liep er een uitgezet monnikenpad met inspirerende teksten van Thomas naar begraafplaats Bergklooster en het monument van Thomas a Kempis. Meer dan 1000 mensen hebben het monnikenpad gelopen of gefietst en zeker 150 mensen hebben aan de rondleidingen meegedaan van kerkhistoricus Gert van Klinken op begraafplaats Bergklooster. De groep was zo groot dat de beheerder en kenner van de begraafplaats Bert van Pierik ook meeliep om Gert van Klinken te ondersteunden. Beide heren vulden elkaar uitstekend aan waardoor het een hele boeiende rondleiding werd.

roots1_470.jpg
Bert Pierik (midden) verhaalt over het oude klooster op de Agnietenberg
(Ingezonden foto’s)

Lees verder »

Citycentrum viert 40 jarig bestaan

In het kader van haar 40 jarig bestaan organiseert het Citycentrum op 2 oktober a.s. voor genodigden en belangstellenden een dag vol informatie en vermaak. ’s Middags van 16.00 tot 18.00 kunnen leden aanschuiven bij het symposium, van 18.00 tot 20.00 is er een receptie voor genodigden en vanaf 21.00 sluit de Zwolse formatie Cool Genius de dag af met een spetterend optreden voor alle Zwollenaren.

"Een blik op de toekomst". Onder deze titel vindt ’s middags van 16.00 (inloop vanaf 15.30 uur) tot 18.00 het symposium plaats onder leiding van oud hockeycoach Tom van ’t Hek. Gastsprekers zijn Drs. G.M.N.Zandbergen (Locatus), ir. Sj.Stienstra (Grontmij) en Dr. C.J.Pen (Nicis). Tweede helft van het symposium behelst een forum bestaande uit dhr. C.J.Pen, dhr. G.Zandbergen, dhr. Sj.Stienstra, dhr. K.Korterink (KVK), dhr. J.Keetman (centrummanager), dhr. R.Leene (Koninklijke Horeca Nederland), dhr. M.Knol (wethouder) en L. van Daalen (voorzitter Citycentrum). Aanwezigen kunnen aan de hand van diverse stellingen discussiëren over de toekomst van het Citycentrum. Aansluitend op het symposium vindt van 18.00 tot 20.00 een receptie plaats voor genodigden.

Lees verder »

Theatergroep Applaus zoekt spelers

Zwolle – Theatergroep Applaus is op zoek naar nieuwe spelers. In deze theatergroep  maken mensen met een beperking elk jaar een toneelvoorstelling en treden daarmee op. Tijdens de repetities staan fantasie en dagelijkse gebeurtenissen van de spelers centraal.

logo_muzerie.jpg

Ook is er veel aandacht voor samenwerking en samenspel. Vanaf eind oktober start Applaus weer met de repetities voor hun jaarlijkse toneelvoorstelling. Voor geïnteresseerden is er woensdag 14 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond in De Golfslag aan de Arne 1 in Zwolle. Tijdens deze avond wordt een voorproefje van een repetitie gegeven en kan informatie ingewonnen worden. Opgeven voor deze avond is niet nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvon Haan, y.muzerie@muzerie.nl, tel. 038-4224055 of kijken op www.muzerie.nl. 

Kermis en braderie Aa-landen

Zwolle – Vanaf woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober organiseert de Stichting Wijkgemeenschap Aa-Landen alweer voor de 5e keer haar wijkkermis. De kermis markeerde 5 jaar geleden het begin van het 35-jarig bestaan van de SWA en nu dus het begin van het 40-jarig bestaan.

logo_swa.jpg

De kermis zal woensdagmiddag 7 oktober om 14.00 uur geopend worden door Annemiek de Wolf, zij is de Ideeënmakelaar van de gemeente Zwolle. De kermis is geopend op woensdag, zaterdag en zondag vanaf plus minus 14.00 uur. Donderdag en vrijdag gaat de kermis om ongeveer 16.00 uur draaien. Op woensdag is er de traditionele eurodag en op zondag om ongeveer 16.00 uur komt een clown het spektakel nog even verlevendigen. Ook is op zondag 11 oktober om ongeveer 13.00 uur, aangrenzend aan de kermis, de start van onze 2e braderie. Tot ongeveer 18.00 uur zijn daar allerhande snuisterijen te koop.

Voorlopig ontwerp Schellerdriehoek klaar

Zwolle – Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Schellerdriehoek is klaar. In het voorlopig ontwerp blijft het groene karakter van de Schellerdriehoek behouden met een open karakter. In het ontwerp zijn half verharde paden opgenomen, die vooral geschikt zijn voor wandelaars. Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting, met een speelweide en een natuurlijk speelterrein. De aan te leggen landschapselementen passen bij het IJssellandschap, zoals hoogstambomen, knotpopulieren en knotwilgen, vlechtheggen, greppels en een poel.

 naamloos1.jpg

Het ontwerp is tot stand gekomen middels een beginspraakproces waar Belangenvereniging Schellerdriehoek, wijkvereniging Zwolle-Zuid en om- en aanwonenden hebben meegedacht en meegepraat over de nieuwe inrichting van het groengebied. Het voorlopig ontwerp ligt van woensdag 30 september tot en met woensdag 21 oktober 2009 ter inzage in het Wijkservicepunt van Zwolle-Zuid en het gemeentelijk informatiecentrum in het stadhuis. Op 7 oktober wordt voorafgaand aan het wijkplatform een inloopbijeenkomst gehouden over het voorontwerp. Dit heeft plaats in basisschool De Ichtus (Zwarteweg 74) van 17.00 tot 19.00 uur Afhankelijk van de uitkomsten van de begrotingsbehandeling door de raad medio november 2009, onder andere over de financiering voor deze invulling van de Schellerdriehoek, wordt het plan verder uitgewerkt.