Bedreiging agent

Zwolle – De politie heeft maandagmiddag 29 maart een 55-jarige man uit Zwolle aangehouden voor de bedreiging van een agent.

De man was het niet eens met de inbeslagname van zijn voertuig en dreigde de agent, die zijn voertuig in beslag had genomen, wat aan te doen. De politie stelt een onderzoek in.

Geluidsoverlast gemeentelijke wegen binnen normen

Zwolle – De afgelopen jaren is het verkeer in en om de stad toegenomen. Reden voor de gemeente om te onderzoeken of de normen voor geluid worden overschreden of in de toekomst mogelijk overschreden gaan worden. Gebleken is dat de woningen in Zwolle voldoen aan de wettelijke normen voor geluid. Wel is het zo dat langs 8 gemeentelijke wegen en daaraan liggende 700 woningen sprake is van een situatie waar overlast zou kunnen optreden.

Hoewel de gemeentelijke wegen aan de wettelijke eisen voldoen, wordt er in de toekomst (2020) wel geluidsoverlast verwacht. Daarom is het belangrijk dat de gemeente hierop anticipeert en de komende jaren bij werkzaamheden aan deze wegen zoveel mogelijk aanvullende maatregelen treft. Het college is van mening dat hier winst te behalen valt door bij regulier onderhoud of andere wegwerkzaamheden ook geluidswerende maatregelen toe te passen.

Lees verder »

Mensen, Wijken, Stad en Toekomst centraal

Zwolle – Zwolle stelt de komende vier jaar de uitgangspunten Mensen, Wijken, Stad en Toekomst centraal. Die vier principes vormen de basis van het college-akkoord waaraan de vier grootste raadsfracties PvdA, CDA, ChristenUnie en VVD momenteel werken. Dat heeft fractievoorzitter Eefke Meijerink van de PvdA gisteravond gezegd in de Zwolse gemeenteraad.

De vier partijen die gezamenlijk werken aan een coalitie-akkoord namen de kans te baat om tijdens de gemeenteraadsvergadering de raadsfracties bij te praten over de voortgang van de formatie.

Lees verder »

Zwolle start met politiestrafbeschikking

Zwolle – Politieagenten, opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee en buitengewoon opsporingsambtenaren zoals handhavers in dienst van de gemeente, boswachters, treinconducteurs en controleurs van busmaatschappijen werken vanaf 1 april 2010 met de zogeheten politiestrafbeschikking als zij burgers een geldboete opleggen. De huidige politietransactie komt te vervallen. Dat gebeurt niet overal tegelijk. Eerst zijn de arrondissementen Zwolle, Almelo, Utrecht en Lelystad aan de beurt. De rest van Nederland volgt in de loop van het jaar.

In de praktijk zijn de gevolgen voor de burger beperkt. De bijna duizend overtredingen waar nu een politietransactie voor wordt uitgeschreven, veranderen niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeerd stallen van een fiets, zonder geldige akte vissen, roken op stations of in het openbaar vervoer, verkeerd aanbieden van huisafval, verstoring van de nachtrust door rumoer of burengerucht en het beschadigen van bomen of planten in parken en bossen. Als burgers hiervoor worden staande gehouden krijgen zij – net zoals nu gebeurt – op straat een bon uitgereikt. Maar hun beklag moeten zij straks bij de officier van justitie doen.

Lees verder »

Het weer: buien

Zwolle – Dinsdagochtend valt lokaal wat regen in het noorden en oosten. Daarna is het droog, maar het blijft bewolkt. In de middag nadert een storing het land waardoor de bewolking toeneemt. Later volgen er regelmatig buien. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind en het wordt 11 tot 15 graden. Ook de avond en nacht verlopen bewolkt en regenachtig. De wind trekt soms aan naar vrij krachtig. Met minima rond 5 graden wordt het een frisse nacht.

29-03-2010_weerfoto__ijsselcentrale_.jpg
IJsselcentrale

Woensdag begint de dag vrijwel droog, maar nog steeds is het bewolkt. In de loop van de middag trekken vanuit het zuiden regenbuien over. Er staat woensdag veel wind, vooral langs de kust is de wind soms hard, boven land vrij krachtig. Met maxima rond 10 graden, wordt het een stuk frisser dan de voorgaande dagen. Donderdag wordt een onstuimige en koude dag. Het is bewolkt en regenachtig en er staat een matige tot harde zuidwestenwind. Het wordt met gemiddeld 7 graden nog een stuk frisser dan woensdag.

Lees verder »

Algemeen Log 103

Dit is een Algemeen Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

 

De redactie probeert dit Algemeen Log na ongeveer 250 reacties van een vervolg ( Algemeen Log: deel 104 ) te voorzien. Dus, heb je een tip, nieuws of iets anders dat je kwijt wilt: ga gerust je gang.

5e Jeugd en Techniekdag op de Octopus

Zwolle – Nederland heeft grote behoefte aan jongeren, die voor een opleiding in de techniek kiezen. Eens waren wij een ondernemend land waar veel aan onderzoek en techniek werd gedaan. Willen we als Nederland ons steentje wereldwijd op dit gebied blijven bijdragen, dan moeten we hiermee aan de slag. "Onze jeugd moet weer meer belangstelling voor techniek krijgen."

De basis voor technische interesse wordt al op jonge leeftijd gelegd.  Het jonge kind is geïnteresseerd in de verkenning van de wereld om zich heen. Wanneer we het dan de gelegenheid bieden om met techniek kennis te maken en te experimenteren, dan kan belangstelling al vroeg worden gewekt. Met de organisatie van deze dag willen de medewerkers een steentje hier aan bijdragen. Op zaterdag 10 april a.s. zet basisschool de Octopus, Provincieroute 143 in Zwolle-Zuid, voor het vijfde achtereenvolgende jaar de deuren open voor de Doe- Techniekdag voor de jeugd. Iedereen uit de wijde omgeving, die geïnteresseerd is in natuurkunde, elektronica, chemie, radio en televisie, robotica kan tussen 10.00u en 16.00u. zijn/haar hart ophalen door zelf te ervaren wat er zo al op deze terreinen mogelijk is. We richten ons in eerste instantie  op kinderen van de basisschool maar ook voor oudere leerlingen en ouders zijn er veel interessante dingen te beleven.

Lees verder »

Opening Italiaanse winkel in de Pelsertoren

Zwolle – Aan de Pletterstraat opende burgemeester H.J. Meijer maandagmiddag het nieuwe Italiaanse winkel La Torre.

29-03-2010_hjm_opend_la_torre_in_de_pelsertoren_3.jpg

La Torre is op de begane grond van de Pelsertoren gevestigd en wordt gerund door Emilio Parella en zijn dochter Shéren. Parella was eerder eigenaar van een Italiaanse supermarkt aan de Vechtstraat. In de nieuwe winkel worden tal van Italiaanse producten als pesto, tepenades en diverse pasta’s verkocht. Ook gaat de winkel Italiaanse bollen verkopen.

Drukte bij opnames Tussen Kunst & Kitsch in Zwolle

Zwolle – Maandag 29 maart vonden er in Museum de Fundatie-Paleis a/d Blijmarkt opnames plaats voor het AVRO tv-programma Tussen Kunst & Kitsch. Het programma wordt al 25 jaar op de buis getoond. Maar liefst 1.000 geïnteresseerden kwamen op keuring af.

29-03-2010_tussen_k_en_k_in_de_fundatie_05.jpg

Voordat de vele kunstliefhebbers museum De Fundatie betraden werden ze opgevangen in theater Odeon. Vandaar werden de mensen per groep opgeroepen om naar de overkant te gaan. Of je spulletjes nu waardevol zijn of niet, bezoekers mochten drie voorwerpen meenemen naar de opnamedag van Tussen Kunst & Kitsch. De inmiddels overbekende experts van dit jubilerende programma legden maandag de door bezoekers meegebrachte objecten onder de loep voor een beoordeling. Deze dag waren er maar liefst 13 experts op verschillende vakgebieden als schilderkunst, koper of niet-westerse kunst. Sommige bezoekers waren verrast door de beoordeling van de experts, anderen keerden teleurgesteld naar huis. Er zat voor zover bekend geen ‘klapper’ tussen de beoordeelde kunst. De opnames worden in september / oktober 2010 uitgezonden.

29-03-2010_tussen_k_en_k_in_de_fundatie_01.jpg

29-03-2010_tussen_k_en_k_in_de_fundatie_08.jpg

29-03-2010_tussen_k_en_k_in_de_fundatie_03.jpg

Via Lees verder meer foto’s… 

Lees verder »

Waterbeheerplan 2010-2015: uitvoering heeft prioriteit

Zwolle – Het waterbeheerplan 2010-2015 van het Waterschap Groot Salland is goedgekeurd door de provincie Overijssel. Dat betekent het startsein om aan de slag te gaan met de uitvoering van maatregelen en voorzieningen die in het plan zijn opgenomen. In het waterbeheerplan geeft het waterschap aan welke concrete maatregelen het de komende jaren gaat treffen voor het waterbeheer in haar werkgebied. 

 

wgs.jpg

De watersector staat de komende decennia voor grote opgaven. De belangrijkste punten van aandacht in het waterbeheerplan zijn het borgen van de (water)veiligheid, het beheer van waterlopen,  zoals weteringen, kanalen, sloten, meren en vennen en de verdere ontwikkeling van de afvalwaterketen. Ook zijn er maatregelen opgenomen die voortvloeien uit landelijke en Europese regelgeving. Om ook in de toekomst West-Overijssel veilig en leefbaar te houden, is vooral ruimte voor water nodig. Dit is van belang om wateroverlast en verdroging tegen te gaan én voor verdere ontwikkeling van (natte) natuur. Uitvoering hiervan heeft de komende jaren prioriteit.

Lees verder »

Solidara heeft geen geld voor Tweede Kamerverkiezingen

Zwolle  – Het in Zwolle opgerichte Solidara doet niet mee aan de komende Kamerverkiezingen op 9 juni 2010. Door de val van kabinet Balkenende IV komt de verkiezing van de Tweede Kamer voor Solidara sneller dan verwacht. "We hadden rekening gehouden met verkiezingen in 2011. Maar in de politiek weet je nooit hoe de vlag er morgen weer bij hangt. Dat is inherent aan dit vak", aldus politiek leider Düzgün Yildirim.

Solidara heeft voldoende ervaren kader en actieve leden. Als sociaal progressieve partij beschikt Solidara over het beste programma, dat een antwoord heeft op de toenemende maatschappelijke problemen in de samenleving. De belangrijkste reden dat Solidara niet kan meedoen met de komende verkiezingen is het ontbreken van voldoende financiële middelen. De Nederlandse staat subsidieert alleen partijen die meer dan duizend leden hebben. Voor nieuwe partijen zijn tal van bureaucratische drempels opgeworden door de Nederlandse regering. Het lijkt erop dat dit uit angst voor concurrentie van de nieuwe partijen wordt gedaan. Zo krijgen nieuwe partijen niet alleen geen subsidie, maar zij moeten voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 11.500,- Euro betalen en per kiesdistrict 30 ondersteuningsverklaringen ophalen.

Lees verder »

Bewonersavonden over sociaal plan Dieze-Oost

Zwolle – Op maandag 22 en woensdag 24 maart presenteerde deltaWonen tijdens twee bewonersavonden in Dienstencentrum De Terp het sociaal plan voor bewoners in Dieze-Oost van wie de woningen worden gemoderniseerd. Het gaat hierbij om de Paulus Buijsstraat, Jacob Gillesstraat, Anthonie van der Heimstraat, Pieter Steijnstraat en het Simon van Slingelandtplein. In totaal worden 148 woningen gemoderniseerd.

DeltaWonen wil de bewoners goed begeleiden gedurende het moderniseringsproject. Hiervoor is een sociaal plan opgesteld in samenwerking met de klankbordgroepen uit de wijk. In het sociaal plan staan de rechten en plichten van de bewoners en van deltaWonen gedurende het moderniseringsproces. Zo geeft het sociaal plan weer wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting en verhuisvergoedingen. Na afloop van de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen, er waren verschillende medewerkers van deltaWonen aanwezig om vragen te beantwoorden. De bezoekers waren over het algemeen positief over de presentaties en ook deltaWonen kijkt positief terug op de twee bewonersavonden.

Lees verder »