Hotspot Special

Dit is een zogenaamde Hotspot Special.
Een Hotspot waarmee een prijs valt te winnen.

Dit keer wint degene die het juiste antwoord geeft een kadobon voor de wasstraat.
hotspot_1548_thumb.jpg
"Aangeboden door Bas Autowas – Zwolle"
Op welke plaats in Zwolle is deze foto gemaakt ?  

hotspot_1548_2_470.jpg

hotspot_1548_470.jpg
HIER!!

Gemeente sluit 2009 financieel positief af

Zwolle – De gemeente Zwolle sluit het jaar 2009 positief af. Dit ondanks de tegenvallende grondexploitaties die het gevolg zijn van de economische crisis. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week heeft vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening 2009 is door de accountant goedgekeurd.

De jaarrekening eindigt met een positief saldo van € 22,8 miljoen. Dit positieve saldo is voor het grootste deel, namelijk bijna € 20 miljoen, te danken aan de verkoop van de Essent aandelen. “Met deze gelden moeten we voorzichtig omspringen”, zegt wethouder Gerrit Piek van financiën. “Deze opbrengsten hebben we hard nodig om het gemeentelijke huishoudboekje de komende tijd op orde te houden”.

Lees verder »

Aanbesteding brug over de Achtergracht

Zwolle – Met een subsidie van € 505.000,- van de provincie Overijssel kan de brug over de Achtergracht gerealiseerd worden. Dit ondanks een hoger uitvallende aanbesteding. De provincie kent dit bedrag toe in het kader van het Programma Investeren in Overijssel. Ze wil hiermee de nieuwe verbinding tussen de parkeergarage Diezerpoort en de binnenstad ondersteunen.

In oktober 2009 stemde de raad in met de start van de aanbesteding voor de brug met een totaal beschikbaar budget van € 370.000,- In maart jl. heeft de aanbesteding plaatsgevonden en het blijkt dat alle drie de inschrijvingen boven het beschikbare budget uitkomen. De goedkoopste inschrijving valt € 91.000 hoger uit. Dat de prijzen hoger zijn dan begroot komt door de transportkosten om de brug ter plaatse te krijgen.

Lees verder »

Sassenstraat tijdelijk weer opengesteld voor verkeer

Zwolle – Om de binnenstad tijdens de festiviteiten rondom Koninginnedag (30 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) goed bereikbaar te houden, wordt de Sassenstraat vanaf 30 april tot naar verwachting 16 mei tijdelijk weer opengesteld voor verkeer. Het doorgaand verkeer kan in deze periode bij de Sassenpoort de straat inrijden richting het Grote Kerkplein.

Sinds begin maart 2010 wordt er in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2004-2015 gewerkt aan de herinrichting van de straat. Delen van de straat zijn daarom steeds gefaseerd afgesloten voor doorgaand verkeer. Zoals het er nu uitziet zullen de werkzaamheden aan de Sassenstraat op 16 mei worden hervat en zal de straat opnieuw worden afgesloten. Het streven is om de straat voor de bouwvak op te leveren.

Vrijetijdssector steeds belangrijker in Overijssel

Zwolle – Toerisme en recreatie worden steeds belangrijker, ook in het Vechtdal, de IJsseldelta, WaterReijk Weerribben Wieden en Zwolle. De vrijetijdseconomie is in het werkgebied van het RBT Vechtdal-IJsseldelta de motor voor de toekomst. Het RBT speelt hierin een cruciale rol als de specialist op het gebied van regio- en stadsmarketing.

Internet, sociale media en mobiele toepassingen zijn speerpunt voor marktbewerking. Zeer geschikt om doelgericht consumenten te benaderen. Het resultaat voor de ´merken´ van het RBT mag er zijn; stijgende publiciteitscijfers, een groeiend aantal bezoekers aan de websites, innovatieve producten en steeds meer consumenten en bedrijven die ons weten te vinden

Lees verder »

Illegaal plakken in tunnels en viaducten wordt aangepakt

Zwolle – De gemeente Zwolle start maandag 3 mei aanstaande met een handhavingsactie tegen het illegaal aanplakken in tunnels en onder viaducten. De servicemedewerkers van de gemeente Zwolle voeren de controles zodanig op dat de wildplakker geen vrij spel meer heeft om de Zwolse tunnels en viaducten te ontsieren.

Aanplakken van posters en affiches met een commerciële boodschap is een ongewenst verschijnsel dat in Zwolle sinds jaren aan de orde van de dag is. Het gaat om een handhavingsactie van een half jaar op locaties waarvan geïnventariseerd is dat er regelmatig illegaal aangeplakt wordt. Naar aanleiding van de resultaten kan de gemeente besluiten de actie te verlengen of uit te breiden.

Lees verder »

ABN AMRO en Fortis Bank Nederland onder één dak

Zwolle – Het kantoor van Fortis Bank Nederland aan het Van Nahuysplein 3 verhuist per 27 mei 2010 naar het ABN AMRO-kantoor aan het Stationsplein 13 in Zwolle. Hiermee is de eerste stap gezet naar de fysieke integratie van de twee banken. Fortis-klanten zijn door hun bank persoonlijk ingelicht over het samengaan. Zij behouden hun eigen rekeningnummer, bankpas en pincode. Vanaf mei wordt de integratie ook zichtbaar in het straatbeeld. Op de gevel is dan voortaan alleen het ABN AMRO logo nog te zien.

fortis-balie20in20abn20amro20kantoor.jpg

Paulus de Wilt, directeur ABN AMRO Particulieren: “Tijdens het integratieproces staat het klantbelang centraal. Op onze vestigingen en in onze call centers zijn extra mensen aanwezig om vragen te kunnen beantwoorden. Ook gaan we vaker ’s avonds open.” In het proces is gekozen voor een geleidelijke verandering voor de klant. Zo wordt er Twinning (two-in-one) toegepast. Dat betekent dat er in de ABN AMRO-vestigingen een speciale balie komt waar klanten van Fortis Bank Nederland voorlopig terecht kunnen.  

Lees verder »

Vakantie Sport Spektakels in Stadshagen en Zwolle-Zuid

Zwolle – Met het Vakantie Sport Spektakel wil SportService Zwolle de kinderen vooral het plezier van sport en bewegen laten ervaren en een gezonde en actieve leefstijl bevorderen. Tevens is het voor de sportverenigingen een mogelijkheid zich te profileren in de wijk. Daarnaast is het aanbod van activiteiten in vakanties vaak klein en speelt SportService Zwolle hierop in door een zinvolle vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en bewegen aan te bieden.

In Stadshagen wordt in de meivakantie samenwerking met enkele sportverenigingen het Vakantie Sport Spektakel voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisscholen uit Stadshagen en Westenholte georganiseerd. Op maandag 3 mei vindt het Spektakel plaats op het sportpark van korfbalvereniging CKV Sparta. Om 10.00 uur begint het programma voor de kinderen uit groep 1 t/m 4. Vanaf 9.30 uur kunnen zij zich nog inschrijven voor de activiteiten. De kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn vanaf 12.30 uur van harte welkom bij de het Vakantie Sport Spektakel. Om 13.00 uur start het programma en kunnen de kinderen kennismaken met verschillende sport- en bewegingsactiviteiten. In samenwerking met enkele sportverenigingen uit Stadshagen worden activiteiten als korfbal (CKV Sparta), tennis (TC’91 Stadshagen), jeu de boules (Blauwvingers) en taekwondo (ITF Zwolle) geheel gratis aangeboden.

Lees verder »

Uitburo sluit partnerovereenkomst met Bevrijdingsfestival

Zwolle – Het Zwols Uitburo heeft onlangs een nieuwe partner mogen verwelkomen. Aan het lijstje met partners kan sinds kort de naam van Bevrijdingsfestival Overijssel worden toegevoegd.

Terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn voor de 20e editie van Bevrijdingsfestival Overijssel, woensdag 5 mei in en om het het Park de Wezenlanden, kon er nog wel een gaatje worden gevonden om de overeenkomst definitief te beklinken. Volgens Arjan Duijn, voorzitter Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel is het partnerschap een logische keuze. “Bevrijdingsfestival Overijssel vindt het belangrijk om een breed vertakte organisatie te zijn die met alle geledingen van de Overijsselse en Zwolse samenleving nauwe banden onderhoudt. Dat gecombineerd met het feit dat het Zwols Uitburo en BFO ook een gezamenlijk belang hebben bij communicatie over ons evenement zijn voor ons van belang geweest om partner van het Zwols Uitburo te worden”.

Lees verder »

Hoorzitting voor licentie Lokale Omroep Zwolle

Zwolle – RTV ZOO en RTV 038 zijn donderdagmorgen voor een hoorzitting over de licentie voor een Lokale Omroep in Zwolle naar het Commissariaat voor de Media geweest. Binnen vier weken volgt de uitslag!

Nadat de gemeenteraad van Zwolle unaniem voor RTV ZOO had gekozen volgde in de procedure donderdag de hoorzitting in Hilversum. Beide partijen werden stevig aan de tand gevoeld met de centrale vraag, waarom zij de licentie voor een Lokale Omroep in Zwolle willen hebben. Namens de gemeente Zwolle was er ook een medewerker present bij de hoorzitting. De definitieve uitslag voor de licentie volgt binnen vier weken.

Programma Zwolle 4 en 5 mei 2010

Zwolle – Dinsdag 4 mei is om 20.00 uur de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij het centrale oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle. De plechtigheid voorstelling Wie Niet Weg Is Gezien door De Jonge Honden in het Abbott Theater, tegenover het Thomas a Kempiscollege.

De avond begint met de jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst om 18.30 uur in de Oosterkerk georganiseerd door het Podium van Kerken. De Stille Omgang vertrekt om 19.15 uur vanaf De Spinhuisbredehoek. Verzamelen en opstellen tussen 19.00 en 19.15 uur. De tocht gaat langs het voormalig Huis van Bewaring, Menno van Coehoornsingel, Stenen Pijp, Diezerkade, Brink, Rhijnvis Feithlaan, Bagijnesingel, Schoenkuipenbrug, Groot Wezenland, Burgemeester van Roijensingel, Sassenpoortenbrug, Sassenstraat, Nieuwe Markt, Samuël Hirschstraat langs de synagoge, Schoutenstraat, Wolweverstraat, Wilhelminasingel naar het Ter Pelkwijkpark.

Lees verder »

Lintjesregen Zwolle 2010

Zwolle – Ter gelegenheid van Koninginnedag reikte burgemeester Henk Jan Meijer tijdens de Lintjesregen op donderdag in de raadzaal aan 12 Zwollenaren een Koninklijke onderscheiding uit.

lintjesregen_2010_2833_470.jpg

In Zwolle werden zes kandidaten Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn Weblog Zwolle bezoeker Wichert aan het Rot, de heer H. Eenkhoorn, de heer R. Eikenaar, de heer G. Kluvers en mevrouw F.H. Kluvers-De Jong, en de heer J. de Wit. Zes personen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn de heer W.S. Aalbers, de heer P.H. Benning, de heer C.A.J. Goedhart en mevrouw S.H. Goedhart-Emeis, de heer L. Schenk, en heer J.G. van der Spek. In de pauze van de uitreikingen verzorgde het Britten Jeugd Strijkorkest een concert.

lintjesregen_2010_2656_470.jpg

lintjesregen_2010_2722_470.jpg
De heer en mevrouw Kluvers, beiden een onderscheiding …

lintjesregen_2010_4684_470.jpg
Muzikaal intermezzo door het Britten Jeugd Strijkorkest …

Meer bij Lees verder…

Lees verder »