Nieuw onderkomen START.Deltion geopend

Zwolle – Dinsdagmiddag vond rond 17.00 uur de officiële opening plaats van het nieuwe onderkomen van START.Deltion. Deltion directeuren Otto en Dijks openden het gebouw door met een lelijke eend door een ballonnenpoort te rijden. De plechtigheid staat symbool voor de nieuwe deuren die zijn geopend naar een goede toekomst voor Zwolse jongeren zonder diploma. 

start.deltion_9796_470.jpg

Het mbo-onderwijs kent vier niveaus, waarvan niveau 1 het enige niveau is dat toegankelijk is zonder een voltooide vooropleiding. Het Deltion College biedt haar niveau 1-opleidingen aan onder de noemer START.Deltion. Al deze opleidingen worden vanaf heden verzorgd vanuit het pand aan de Zwartewaterallee in Zwolle, tegenover de Deltion Campus. Tot voor kort waren de 250 studenten en 18 leraren verspreid over de locaties aan de Westerlaan en de Energieweg. De officiële opening werd bijgewoond door een kleine honderd genodigden, waaronder functionarissen van de gemeente, provincie en het voorliggend onderwijs. Lid van College van Bestuur Marc Otto heette de gasten welkom en legde uit waarom de investering in deze huisvesting in maatschappelijk opzicht rendabel is. Deze groep jongeren heeft speciale aandacht nodig en dat vraagt om een eigen omgeving waar alle specifieke expertise en voorzieningen voorhanden zijn. Cor Dijks vult aan dat ‘met de verhuizing een vijf jaar oude droom is verwezenlijkt.

start.deltion_9749_470.jpg

start.deltion_9770_470.jpg

start.deltion_9823_470.jpg

Lees verder »

Gemeente investeert in leefbaarheid Diezerpoort

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat meer investeren in leefbaarheid, veiligheid en wonen in de Diezerpoort. Dit gebeurt op basis van Buurtactieplannen waarin veel acties voor verbetering van de buurten in Diezerpoort staan. Deze acties worden in het komende jaar uitgevoerd. De actieplannen vloeien voort uit de ontwikkelingsvisie ‘Diezerpoort ben ik’, die de ambities voor de lange termijn voor de Diezerpoort beschrijft.

De Buurtactieplannen zijn gebaseerd op wensen en ideeën van bewoners en ondernemers in de wijk en het Buurt voor Buurt onderzoek 2009. Per buurt is er een analyse gemaakt en zijn de ambities uit de ontwikkelingsvisie uitgewerkt. Hieruit zijn direct uit te voeren acties gekomen, die in de Buurtactieplannen verwoord staan. De uitvoering van de plannen gebeurt in samenwerking met diverse partners zoals Travers, de politie, woningcorporaties, de Kern en Kwartiermakers/ Focus.

Lees verder »

Winter in Zwolle

Zwolle – Het is overduidelijk winter in Zwolle! Er is de laatste paar dagen een paar centimeter sneeuw gevallen, en dat levert altijd mooie plaatjes op.

30-11-2010_zwolle_wintert_04.jpg

Morgen is de eerste dag van de meteorologische winter. En die begint dit jaar in stijl, met een gure oostenwind en maxima ruim onder nul. In de ochtend is het op de meeste plaatsen zonnig, maar in de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In de avond gaat het in het zuiden licht sneeuwen. Het noorden houdt het waarschijnlijk droog. Overdag variëren de maxima tussen -1 in het uiterste zuidwesten en -4 graden in het oosten. Donderdag is het bewolkt en valt er op veel plaatsen sneeuw. In de middag en avond wordt het geleidelijk vanuit het oosten droger. De temperatuur ligt tussen -2 en -6 graden in de middag en -5 en -9 graden in de nacht.

30-11-2010_zwolle_wintert_09.jpg

30-11-2010_zwolle_wintert_11.jpg

30-11-2010_zwolle_wintert_12.jpg

Lees verder »

Uitbreiding en subsidie aanbod thuisadministratie

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat een aanbod van thuisadministratie ontwikkelen voor alle kwetsbare groepen die er op eigen kracht of met behulp van hun netwerk niet uitkomen. Hiervoor stelt het college in 2011 aan WIJZ en Humanitas een subsidiebedrag beschikbaar.

De uitbreiding van het aanbod was één van de aanbevelingen in de evaluatie van de pilot Formulierenhulp die voor de zomer heeft plaatsgevonden. Op dit moment is er alleen een aanbod voor senioren en mensen die vaardigheden voor de thuisadministratie binnen een jaar onder de knie kunnen krijgen. Mensen die niet in staat zijn deze vaardigheden te leren en er met behulp van hun netwerk ook niet uitkomen, vielen tot nu toe nog buiten de boot. Om deze groep mensen te kunnen  helpen ontvangt WIJZ een subsidie van € 35.500,-  Daarnaast ontvangt de stichting net als voorgaande jaren een subsidiebedrag van € 17.000,- voor de thuisadministratie voor ouderen.

Lees verder »

Zwolle wil problematiek van zwerfjongeren verminderen

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders neemt een aantal maatregelen om de problematiek van zwerfjongeren te verminderen. De aanpak van de problematiek van zwerfjongeren vraagt om een integrale aanpak die zich richt op preventie, betere en eerdere signalering van mogelijk zwerfgedrag en een betere overdracht van jeugdzorg naar reguliere zorg. Deze maatregelen van het college nemen de meest urgente problemen weg, en worden voorafgaand aan de integrale aanpak ingezet, die in het voorjaar door de gemeenteraad wordt behandeld.

Er komt een kleinschalige dagopvang voor zwerfjongeren. Deze opvang dient te fungeren als een vindplaats van zwerfjongeren, van waaruit zorg geboden kan worden en ingezet kan worden op een dagbesteding. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden voor nachtopvang en huisvesting komen. SWZ en Trias Jeugdzorg hebben samen het initiatief tot een jongerenhotel genomen. In aanvulling daarop is in het actieplan jeugdwerkloosheid een project ontwikkeld voor het aanbieden van tijdelijke huisvesting aan jongeren die door hun woonsituatie worden belemmerd in het studeren of werken. De provincie Overijssel en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financieren dit experiment.

Lees verder »

Harry Muskee met Cuby + Blizzards naar Hedon

Zwolle – De ‘Bluesfathers’ Cuby + Blizzards bestaan al meer dan 40 jaar en met tussenpozen blijft de band maar spelen en spelen. Rauwer dan ooit vertolken Cuby en kornuiten de Amerikaans stadsblues en nog steeds zijn ze onverteerbaar. Zanger Harry Muskee wordt ook wel ‘De Legende’ genoemd en mocht in 2007 nog een Gouden Harp in ontvangst nemen. Zaterdag 11 december staan de heren voor een concert in het Zwolse poppodium Hedon.

De formatie rondom zanger Harry Muskee is al actief sinds de jaren 60 en bracht vorig jaar alweer haar elfde studioalbum Cats Lost uit, welke de gouden status bereikte. De bluesformatie werd bekend met singles als Another Day Another Road, Appleknockers Flophouse en Window Of My Eyes. Laatst genoemde werd eerder dit jaar nog gebruikt voor de soundtrack van Anton Corbijn’s  film The American met Academy Award winnaar George Clooney in de hoofdrol.

Lees verder »

Bouw Hotel Lumen vordert snel

Zwolle – Hotel lumen, met als exploitant Chagall Hotels & Restaurants, wordt in april 2011 geopend. Het nieuwe hotel in het stadioncomplex aan de Ceintuurbaan in Zwolle krijgt een viersterren status. In het hotel wordt momenteel nog hard gewerkt aan de afwerking van het geheel.

30-11-2010_nieuwbouw_fc_zwolle_hotel_01.jpg
Maandag vond in het hotel alvast een proefopstelling plaats van een nieuwe hotelkamer. Die indeling en het interieur worden op sommige aspecten nog aangepast. De betreffende overeenkomst met de ontwikkelaar van het stadion, Stadion Ontwikkeling Zwolle (een samenwerking tussen IPMMC Vastgoed en Wyckerveste) werd in sptember 2010 getekend. Het nieuwe viersterrenhotel krijgt de naam Hotel Lumen. Naar verwachting wordt het hotel in de maand april van 2011 geopend. Hotel Lumen krijgt 125 ‘state of the art’ hotelkamers en suites, geschikt voor zowel de zakelijke reiziger, als voor de toerist die meer van Zwolle en omgeving wil zien. ‘Het is voor ons een prachtige kans om aan de rand van de Randstad in deze dynamische omgeving een hotel van deze omvang en allure te kunnen openen’, aldus Lindeboom.

foto_bed__badkamer_1.jpg
Zo gaat het worden…

30-11-2010_nieuwbouw_fc_zwolle_hotel_07.jpg

30-11-2010_nieuwbouw_fc_zwolle_hotel_06.jpg

Lees verder »

30 verslaafden in crisisopvang Van Walsumlaan

Zwolle – De crisisopvang van het Leger des Heils aan de Burgermeester van Walsumlaan krijgt een andere functie. Het pand bij de Campus van Windesheim in Zwolle Zuid wordt aangepast voor de opvang, verblijf en 24-uursbegeleiding voor 30 alcohol- en drugsverslaafden.

crisisopvang.jpg

Sinds 1995 vangt het Leger des Heils hier 55 mensen op die dakloos zijn of in een crisissituatie verkeren. De opvang heeft nu het karakter van groepswonen. Omdat dit centrale aanbod de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de clienten onvoldoende stimuleert heeft het Leger des Heils besloten deze hulp anders te vormgeven. Vaak is dakloosheid/huisuitzetting aanleiding voor opname. Andere veel voorkomende oorzaken zijn schulden, relatieproblemen en het beëindiging van detentie. Het doel van de de opvang van de verslaafden is om de verslaving zo snel mogelijk af te bouwen, zodat de cliënten weer zelfstandig en zonder begeleiding kunnen wonen. De gemeente Zwolle en het Leger des Heils lichten op dinsdagavond 30 november de plannen toe aan de omwonenden.

Kerstbomen verzamelen voor vrijkaartje zwembad

Zwolle – Ieder jaar organiseert de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel winst!’. Kinderen kunnen dan bomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden gestoken. De gemeente Zwolle hoopt dat zoveel mogelijk kinderen deelnemen aan de actie. Dat is namelijk goed voor het milieu en het houdt de straten schoon!

Meedoen is heel simpel Jij bent 15 jaar of jonger en je levert op woensdag 5 en/of 12 januari 2011 tussen 13.00 en 16.00 uur kerstbomen in op een van de inleverpunten bij jou in de buurt of in de wijk. Voor iedere ingeleverde boom krijg je €0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle kaart (tien stempels) mag je gratis zwemmen in het Hanzebad of het Aa-bad.

Lees verder »

WijZ en Frion starten Boodschappenservice

Zwolle – WijZ en Frion zijn gestart met een Boodschappenservice voor mensen die hulp nodig hebben bij het doen van de wekelijkse boodschappen.

boodschappen20man20en20vrouw.jpg

Hoe werkt het? Als u gebruik maakt van de Boodschappenservice, komt er één keer per week een vaste vrijwilliger van WijZ of cliënt van Frion bij u langs voor uw boodschappen. Vooraf wordt met u besproken in welke winkel u het liefst boodschappen doet en of u zelf mee kunt. U kunt bij maximaal twee supermarkten uw boodschappen laten doen. Naast het doen van de boodschappen is er vaak ook tijd voor een praatje en een kopje koffie met de medewerkers van de Boodschappenservice. De service kost € 2,- per keer.

Lees verder »

Afvalwaterteams in regio Waterschap Groot Salland

Zwolle – De gemeenten in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland én het waterschap zelf gaan nóg meer voordeel halen uit samenwerking binnen de afvalwaterketen. Het waterschap en de gemeenten gaan bekijken waar en hoe ze intensiever kunnen samenwerken om te komen tot betere prestaties, hogere duurzaamheid, lagere kosten en lagere kwetsbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om de samenwerking tussen gemeenten en waterschap, maar ook tussen gemeenten onderling. Het waterschap en de gemeenten richten hiervoor gezamenlijke afvalwaterteams op.

Al jarenlang werken Groot Salland en gemeenten samen in de afvalwaterketen. Dit is de hele keten van riolering en zuivering van afvalwater. Het afvalwater van huishoudens, bedrijven en overige instellingen wordt via de gemeentelijke riolering ingezameld en gezuiverd op één van de negen rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. Daarna wordt het weer afgevoerd op oppervlaktewater

Lees verder »

Diverse auto-inbraken in Assendorp

Zwolle – De afgelopen dagen kwamen bij de politie IJssellland opnieuw diverse aangiften binnen van (poging tot) auto-inbraak. Vooral in Assendorp was het raak.

Zowel aan de Hyacinthstraat en de Hortensiastraat als aan de Leliestraat werden tussen vrijdag 26 en zaterdag 27 november auto’s opengebroken. Uit een van de auto’s wordt een radio vermist. Uit de twee andere voertuigen lijkt vooralsnog niets te zijn weggenomen. Aan de Anemoonstraat werd tussen zondag 28 november 17.00 uur en maandag 29 november 08.30 uur een wieldop van een auto gestolen. En in een auto aan de Boerendanserdijk werd maandagmiddag 29 november tussen 13.00 en 15.00 ingebroken. Er werd een ruitje vernield, waarna een laptop is weggenomen.

Lees verder »