Nassir Maachi naar FC Zwolle

Zwolle – FC Zwolle heeft zich versterkt met Nassir Maachi. De 25-jarige aanvaller wordt het komende half jaar gehuurd van SC Cambuur. Maachi is volgens FC Zwolle-trainer Art Langeler een welkome aanvulling.

‘We zitten niet zo ruim in de aanvallers. Met Nassir krijgen we weer wat meer mogelijkheden. Hij verkeert dit jaar niet in topvorm maar misschien kunnen wij hem tot grote hoogte brengen. De koploper van de Jupiler League deed maandag nog een verwoede poging om Rochdi Achenteh en Paul Mulders over te nemen. De middenvelders van respectievelijk FC Eindhoven en AGOVV Apeldoorn konden zich echter niet vinden in het door FC Zwolle aangeboden contract.

Integratieraad voor coördinerend wethouder integratie

Zwolle – Met het besef dat wijzigingen in het Rijksbeleid niet voorbijgaan aan de stad aan de IJssel en het participatiebeleid (in Zwolle doet iedereen mee) is ingezet, kan de Integratieraad begrip opbrengen voor de koerswijziging van het college in Zwolle die vooral onder druk van het regeerakkoord tot stand is gekomen.

In dit verband heeft de Integratieraad gemeend op constructieve wijze bij te dragen aan implementatie van de beleidsvoornemens van het college. De Integratieraad spreekt echter haar zorg uit over de gevolgen die het invoeren van het inclusief beleid kan hebben op groepen en individuen in de stad. De Integratieraad adviseert het college haar visie over ‘van exclusief naar inclusief’ beleid niet alleen te baseren op het regeerakkoord, maar de participatie van Zwollenaren aan de samenleving als uitgangspunt te nemen. De motto’s van het college “In Zwolle blijft niemand aan de kant staan.” en “Samen maken we de stad.” zouden leidend moeten zijn, aldus de Integratieraad.

Lees verder »

Kieskompas voor Provinciale Statenverkiezingen

Zwolle – Vanaf woensdag 2 februari kunnen kiezers weer gebruik maken van het Kieskompas om te zien welke partij het beste bij hen past. Kieskompas vergelijkt de mening van de kiezer met de standpunten van alle politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen per provincie.

Kieskompas laat de gebruiker zien met welke politieke partij hij de meeste overeenkomst heeft. Gebruikers worden niet gedwongen in zwart-wit termen vragen te beantwoorden, maar kunnen aangeven in welke mate zij het eens zijn met een stelling. Ook kan iedere gebruiker aangeven welke onderwerpen voor hem of haar het belangrijkste zijn en op ieder afzonderlijk onderwerp bekijken welke partij het meest overeenkomt met de eigen politieke voorkeur. Het Kieskompas is voor tien provincies beschikbaar: Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Lees verder »

Zwolle jazzt!

Zwolle – Zes top jazztalenten door naar de Grande Finale op zaterdag 12 februari a.s. Vrijdag 28 en zaterdag 29 januari vond in Theater Odeon de negende editie van het ‘Nederlands Jazz Vocalisten Concours’ (NJVC) plaats.

14 Getalenteerde nationale én internationale jazzvocalisten betraden het podium en werden beoordeeld door Francien van Tuinen (winnares NJVC 1997), Ineke Heijliger (‘Utrechts First lady of jazz’), Bartho van Straaten (concertprogrammeur), Bert Vuijsje (jazzjournalist) en Jan Menu (baritonsaxofonist) . Zes jazztalenten zijn door naar de Grande Finale op zaterdag 12 februari in Theater Odeon. De finale begint om 20.30 uur en de jury zal aan het einde van de avond bekend maken wie de eerste, tweede en derde prijs krijgen. Daarnaast zal er door de gemeente Zwolle een publieksprijs worden uitgereikt.

Lees verder »

Minister Van Bijsterveldt bezoekt Zwolse scholen

Zwolle – Hoe is in Zwolle de voor- en vroegschoolse educatie geregeld? Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs bezocht maandagmorgen diverse scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang. Bij Brede School De Wieden in de Aa-landen bracht de minister een bezoek aan een kleine groep peuters.

31-01-2011_werkbezoek_van_bijsterveldt_obs_de_wieden_5.jpg

De minister sprak bij haar bezoek aan Zwolle onder andere met leerkrachten, leidsters en buurtmoeders. Wethouder Van As begeleidde de minister tijdens haar werkbezoek in Zwolle. Voor- en vroegschoolse educatie is een werkwijze die eraan bijdraagt dat ontwikkelings- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk worden herkend en aangepakt in peuterspeelzalen, kinderopvang en de groepen 1 en 2 van de basisscholen. Ook de Jeugdgezondheidszorg is betrokken bij het Zwolse vve-beleid. In Zwolle noemen we dat al sinds de jaren ’90 BOP. BOP staat voor Boekenpret, Ouderbetrokkenheid en Piramide.

31-01-2011_werkbezoek_van_bijsterveldt_obs_de_wieden_1.jpg

31-01-2011_werkbezoek_van_bijsterveldt_obs_de_wieden_2.jpg 

31-01-2011_werkbezoek_van_bijsterveldt_obs_de_wieden_4.jpg 

Lees verder »

Dichter Ivar Wakker exposeert in GH Zwolle

Zwolle – De expositie ‘Vers achter glas’ van schrijver-dichter Ivar Wakker is momenteel te zien in het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool (GH) in Zwolle. Op donderdag 3 februari a.s. wordt de expositie officieel geopend. Aanvang 15.45 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 vers_achter_glas.jpg

Ivar Wakker is 46 jaar, getrouwd en vader van twee zoons. In zijn jeugd overkwam hem een ongeluk waarbij hij hersenletsel opliep. Dit kwam echter pas later aan het licht. Sinds 2000 schrijft hij gedichten; in eerste instantie om de zorgen van zich af te schrijven. Inmiddels dicht hij over tal van onderwerpen.

Lees verder »

Autokrakers op heterdaad betrapt

Zwolle – Een 37-jarige Zwollenaar werd op zondagmiddag 30 januari aangehouden voor inbraak in een auto aan de Burgemeester Drijbersingel. Een getuige zag de inbraak en rende achter de wegfietsende verdachte aan. Deze kwam hierbij ten val op de Jan Tooropstraat. De verdachte kon uiteindelijk worden aangehouden op de Oostzeelaan. De verdachte werd ingesloten op het bureau. Daar werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd eveneens aangehouden voor inbraak in een auto op de Rembrandtlaan. Op basis van het opgegeven signalement werd de verdachte aangehouden op de Schuttevaerkade. Daarnaast bleek de man nog een 15 dagen hechtenis open te hebben staan. De man werd ingesloten op het bureau.

Diefstal van computerapparatuur en fiets

Zwolle – Bij een pand aan de Ceintuurbaan, waar meerdere bedrijven gevestigd zijn, werd tussen zaterdagavond 29 januari (17.00 uur) en zondagochtend 30 januari (09.30 uur) ingebroken. Men kwam binnen door een deur te forceren. De buit bestond uit contant geld en computerapparatuur.

Een 31-jarige Zwollenaar werd op zondagochtend 30 januari aangehouden achter het station. De man liep bij de fietsenstalling weg met een fiets waarvan het slot geforceerd was. De man werd ingesloten op het bureau. Daar werd proces-verbaal tegen de man opgemaakt. De fiets werd op het bureau gestald.

Heerdenaar in bezit van drugs en pepperspray

Zwolle – Bij een 20-jarige inwoner van Heerde werden op maandag 31 januari diverse verdovende middelen aangetroffen.

De man werd net na middernacht aangetroffen op de Rembrandtlaan en kon zich niet identificeren. Naast de verdovende middelen had de man een busje pepperspray op zak. De man werd ingesloten op het bureau. Daar werd proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De drugs werden in beslag genomen.

KOPP-Brussengroep voor jongeren met autisme

Zwolle – Dimence start op 1 maart aanstaande met een combinatie groep van KOPP en Brussen! Deze groep richt zich op jongeren van 17 t/m 23 jaar, die een broer of zus hebben met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of  ADHD en op jongeren die een ouder hebben met een psychische probleem of verslaving. 

Doel van de groep is om de deze jongeren een steuntje in de rug te bieden om beter met de situatie thuis om te gaan. Voor de jongeren die niet meer thuis wonen kan de groep helpen om een bepaalde periode in hun leven een plek te geven. Thema’s die aan de orde komen: kennismaken met elkaar; positie als Brus of KOPP-kind in het gezin (toen en nu); negatieve en positieve kanten van het samen opgroeien met een broer/zus die ‘anders’ is of met een ouder die psychisch ziek is; informatie over Autisme/ADHD en psychische problemen bij ouders; vaardigheden om met de huidige situatie om te gaan; kunnen en durven stellen van eigen grenzen; kijken naar je eigen grenzen; kijken naar je eigen toekomst. Deze KOPP-Brussengroep komt acht keer bij elkaar (aan het begin van de avond).

Lees verder »

Vrienden aangenaam verrast door schets Kraanbolwerk

Zwolle – Na een lange time-out kwam de afgelopen week de Klankbordgroep Kraanbolwerk op uitnodiging van de gemeente opnieuw bijeen. De Vrienden van de Stadskern Zwolle zijn in deze Klankbordgroep vertegenwoordigd. De gemeente presenteerde tijdens de bijeenkomst samen met ontwikkelaar AM nieuwe schetsen voor de invulling van het Kraanbolwerk.

kraanbolwerk_2.jpg

Belangrijkste punt van de gepresenteerde schetsen is dat er aanzienlijk minder vierkante meters woonoppervlakte worden gerealiseerd dan in eerdere plannen die onder leiding van stedenbouwkundige Rein Geurtsen werden ontwikkeld. Dat kleinere oppervlak kan, samen met een keuze voor een gevarieerde architectuur en zo’n vijfentwintig procent grondgebonden woningen, resulteren in een plan met kans van slagen. De Vrienden zijn in ieder geval – aangenaam – verrast door de nieuwe aanpak. “AM en de gemeente hebben hun huiswerk goed gemaakt en interessante ideeën gepresenteerd”, aldus voorzitter Ronald van den Berg. ”Er is een veelbelovende nieuwe start gemaakt maar we zijn er nog lang niet. In de huidige plannen zitten nog een aantal hoge appartementgebouwen en een woontoren van tien verdiepingen en daar worden we niet vrolijk van.” De Vrienden blijven van oordeel dat deze niet goed passen, zo dicht bij de historische stadskern.  

Lees verder »

Tweede Winnerstoernooi

Zwolle – Op zaterdag 12 februari 2011 vindt het tweede Winnerstoernooi plaats van dit seizoen! Het voetbal toernooi zal in de WRZV- hallen worden gehouden speciaal voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De voetballers worden in verschillende niveaus ingedeeld en de wedstrijden zullen verdeeld worden over de twee zalen. Tussen de voetbalwedstrijden door worden zij vermaakt door de Deltion studenten van Sport en Bewegen. Ben je nieuwsgierig geworden en heb je zin om een kijkje te nemen, kom dan gerust langs! De wedstrijden beginnen om 10.00 uur en de prijsuitreiking is om 15.00 uur.