Janpieter Boudens krijgt Erepenning gemeente Zwolle

Zwolle – Het College van Burgemeester en Wethouders van Zwolle heeft besloten aan de heer Janpieter Boudens de Erepenning toe te kennen, als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn bijzondere en langdurige verdiensten voor de stad. Burgemeester Henk Jan Meijer reikte deze gemeentelijke onderscheiding uit op donderdag 31 maart tijdens een concert van Meander Vocaal en De Vuurvogel in de Plantagekerk in Zwolle.

Janpieter Boudens is een getalenteerd en veelzijdig uitvoerend amateurkunstenaar. Vanuit zijn grote liefde voor de kunsten en overtuiging dat talent moet worden gekoesterd en gestimuleerd, moedigt hij amateurkunstenaars van jong tot oud aan hun talent te ontwikkelen. Hij heeft kunst en cultuur in Zwolle daarmee voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Lees verder »

Reddingsactie in de Dobbe-vijver

Zwolle – Nadat woensdagavond de dierenambulance en de brandweer onverrichter zake de vijver moest verlaten werd op donderdagmiddag 31 maart andermaal getracht een ernstig verzwakte zwaan te redden uit de Dobbe-vijver.

ap_redding-zwaan-3.jpg

In eerste instantie werd een poging ondernomen vanuit het water maar dat mislukte omdat men in de bodem wegzakte. Vervolgens werd een touw over het water getrokken zodat de zwaan, die niet meer kon vliegen, niet zou kunnen ontsnappen. Zo kon men hem met een schepnet vangen.

ap_redding-zwaan-2.jpg
Met zijn vleugels onder water dreef de zwaan rond

ap_redding-zwaan-6.jpg

ap_redding-zwaan-5.jpg

Lees verder »

Asfalteringswerkzaamheden Tijmpad

Zwolle – Het Tijmpad (Westenholte/Stins) wordt in gedeelte tussen de Arnicaweg en de Zalkerdijk opnieuw geasfalteerd. Vanaf maandag 4 april is het Tijmpad ongeveer drie weken afgesloten voor het fietsverkeer.

Naast het Tijmpad wordt het fietspad langs de Zalkerdijk (Zalkerdijk tot Meester Koolenweg) ook van een nieuwe deklaag voorzien. De omleidingsroute wordt door middel van borden aangegeven. Onderhoud is noodzakelijk omdat het Tijmpad in een slechte staat verkeert. Op diverse plekken hebben boomwortels het asfalt beschadigd of omhoog gedrukt.

GroenLinks pleit voor groene golf voor fietsers

Zwolle – Fiets-tip van de maand maart. In het kader van het actiejaar Zwolle Fietsstad pleit GroenLinks deze maand voor verbetering van de door­stroming van het fietsverkeer bij verkeerslichten.

De huidige wachttijdvoor­spel­lers bij verkeerslichten functio­neren gebrekkig: ze geven geen be­trouw­bare informatie over de wachttijd. Moderne tech­nieken maken het moge­lijk dat er als het ware een groene golf voor fietsers ont­staat. In de vorm van schriftelijke vragen wil GroenLinks van het colle­ge te weten komen of er een planning is of komt om het huidige, enigszins verouderde systeem van wacht­tijd­voorspellers up-to-date te brengen en of het college bereid is de mogelijk­heden te onderzoeken om waar mogelijk en relevant een groene golf voor fietsers te realiseren met behulp van moderne technie­ken. 

Lees verder »

Opbrengst veiling All Star Gala 2011 € 1.000

Zwolle – De veiling van basketbalshirts, die gestart is tijdens het succesvolle All Star Gala 2011, heeft € 1.000,00 opgebracht. De opbrengst komt ten goede aan de Bas van de Goor Foundation en zal op woensdag 6 april officieel overhandigd worden aan Bas van de Goor tijdens de wedstrijd Landstede Basketbal tegen GasTerra Flames.

veiling_all_stars_gala_063.jpg
Eigen foto

Voor de veiling hadden de clubs uit de Dutch Basketball League een shirt aangeleverd met alle handtekeningen van het team. De veiling ging van start tijdens het All Star Gala op 13 maart en werd online gehouden in samenwerking met BVA Auctions. De organisatie van het gala, Landstede Basketbal en de Federatie Eredivisie Basketballclubs, is blij dat het de foundation kan ondersteunen met dit bedrag. De Bas van de Goor Foundation zet zich in voor mensen met diabetes en wil deze mensen ervan bewust maken dat sporten een positieve invloed heeft op hun leven. De wedstrijd Landstede Basketbal tegen GasTerra Flames begint woensdag 6 april om 19.30 uur in het Landstede Sportcentrum te Zwolle.

New Wave tijdens de Zotte Zaterdag in Eureka

Zwolle – De Zotte Zaterdag in Eureka wordt een steeds bekender begrip in de wijk Assendorp in Zwolle. Iedere zaterdag vanaf 22:00 uur vindt deze zotte avond plaats in het gebouw van sociaal-culturele vereniging Eureka, aan het Assendorperplein 9.

Een avond waar iedere week een ander thema centraal staat en waar de nadruk ligt op goede (live)muziek en een uitbundige, gezellige sfeer. De Zotte Zaterdag staat op 9 april in het teken van de muziekgenre New Wave, met DJ (Abri)Koos. De hele avond 100% New Wave uit de periode 1979 t/m 1985. DJ (Abri)Koos zal alle stromingen binnen de New Wave voorbij laten komen, van The Human League en Depeche Mode via Schreikback, Blancmange en Heaven 17 tot The Sound en Killing Joke. Ook de experimentele New Wave komt aan bod, met bands als Cabaret Voltaire, Kraftwerk en Bauhaus.

Lees verder »

Laat je haar knippen voor het goede doel!

Zwolle – Was je toch al van plan om voor de zomer een kort koppie te knippen of is jouw haar zo lang dat je wel een stuk kan missen? Kom dan langs op 5 mei op het bevrijdingsfestival in Zwolle en laat je knippen voor het goede doel!

logo_war_child.jpg

Dit jaar staan de stylisten uit Hairtoday te knippen en zal de volledige opbrengst gaan naar War Child. Deze organisatie helpt de oorlog uit een kindsoldaat te halen. Met dans, muziek, theater en sport leren zij hun emoties te uiten en hun oorlogs ervaringen te verwerken. Ook helpt War Child hen weer een plek te vinden in de gemeenschap. De kappers van Hairtodayuit Zwolle staan dit jaar met 2 stands verspreid op het festivalterrein in het Park de Wezenlanden namelijk op het familie eiland en het plein van de vrijheid. De start is om 12:00 uur en duurt ongeveer tot 18:00 uur. De kappers rekenen op uw hulp, zodat we een top opbrengst voor Warchild kunnen ophalen!

Echtpaar Van der Vliet-Van Velzen 60 jaar getrouwd

Zwolle – Donderdagmiddag 31 maart mochten de heer en mevrouw Van der Vliet-Van Velzen, wonende aan de Monteverdilaan namens het gemeentebestuur de felicitaties en een daarbij behorende keramieken vaas van de Zwolse kunstenaar Jan Kamphuis, van wethouder Nelleke Vedelaar in ontvangst nemen.

31-03-2011_echtpaar_van_der_vliet-van_velzen_60jr_getrouwd_1.jpg

Op dinsdag 29 maart jl, was het 60 jaar geleden dat de heer en mevrouw Van der Vliet- Van Velzen in het huwelijk traden. De heer Joseph van der Vliet is geboren op 14 juli 1928 in Utrecht. Mevrouw Geertje van Velzen zag het levenslicht op 21 augustus 1931 te Wijhe. Zij hebben elkaar leren kennen in 1948 tijdens het Nieuwjaarsbal in het Oranje Hotel in Wijhe. Ze zijn getrouwd in de R.K. kerk in Wijhe en kregen drie kinderen. Het echtpaar heeft gewoond in Heino, Wijhe, Vlissingen, Vlaardingen, Dordrecht en in Zwolle.

31-03-2011_echtpaar_van_der_vliet-van_velzen_60jr_getrouwd_2.jpg

31-03-2011_echtpaar_van_der_vliet-van_velzen_60jr_getrouwd_3.jpg

Lees verder »

Verkeersstremming wegennet in Zwolle

Zwolle – Lassuslaan en Rijnlaan. Tussen 11 en 15 april a.s. zullen er op de Lassuslaan in de wijk Holtenbroek asfaltering- en bestratingswerkzaamheden plaats vinden.

Op 11 april begint men met deze asfalteringswerkzaamheden. Het parkeerterrein bij de school is dan niet bereikbaar. De school blijft bereikbaar voor fietsers. Aansluitend op de asfalteringswerkzaamheden starten de bestratingswerkzaamheden. Deze duren tot en met einde van de week. Doorgaand verkeer wordt verzocht om te rijden. Bestemmingsverkeer behoudt tot op zekere hoogte doorgang naar de locatie. Stadslijn 2 van Syntus rijdt een aangepaste route. Daarnaast zullen er op de Rijnlaan in de wijk AA-landen op 11 april a.s. asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. Het betreft hier de rijbaan met de rijrichting naar de Zwartewaterallee. Gewerkt wordt in het gedeelte tussen A28 en Zwartewaterallee. Stadslijn 4 van Syntus rijdt een aangepaste route richting Aa-landen. De rijrichting komend vanaf Zwartewaterallee naar Hogenkampsweg blijft toegankelijk.

Hoofdvoedingskabel t.b.v. Ambelt kermis doorgeknipt

Zwolle – In de nacht van woensdag op donderdag is op de Turfmarkt, waar men bezig is met de opbouw van de Ambelt Voorjaarskermis, die van 1 april t/m 10 april a.s. zal worden gehouden, een hoofdvoedingskabel door vandalen doorgeknipt.

31-03-2011_hoofdvoedingskabel_stuk_geknipt_op_turfmarkt_1.jpg

Gelukkig is deze vernielzucht op tijd opgemerkt, zodat bij het opstarten van de genaratoren geen kortsluiting is ontstaan. Men heeft aangifte gedaan bij de politie, die met een onderzoek is begonnen. De Ambeltkermis, georganiseerd door de Vrienden van de Ambelt, wordt dit jaar voor de 58e keer gehouden en wordt vrijdagavond om 19.00 uur officieel geopend.

31-03-2011_hoofdvoedingskabel_stuk_geknipt_op_turfmarkt_2.jpg

JONCA.nl gaat strijd aan met jeugdwerkloosheid

Zwolle – Kun je je het beste richten op je opleiding, of kun je leren en werken beter combineren? En hoe pak je dat als jongere dan aan? Waar vind je als werkgever enthousiaste stagiairs? Wat vinden jongeren eigenlijk van de vervolgopleidingen die onderwijsinstellingen bieden?

Sinds vandaag is JONCA.nl in de lucht: een digitale ontmoetingsplek voor jongeren, maar ook interessant voor ondernemers, onderwijs en overheid. Om de jeugdwerkloosheid in de regio IJssel-Vecht te voorkomen en tegen te gaan, zijn verschillende acties uitgezet. Eén daarvan is JONCA.nl, een site voor en door jongeren van 16 tot 27 jaar, waar informatie is te vinden over werk, inkomen, onderwijs en evenementen in de regio. Jongeren die vragen hebben over leren en werken kunnen deze op een laagdrempelige manier voorleggen aan het chatteam van JONCA. Studenten van Hogeschool Windesheim voorzien ze direct van heldere antwoorden. Zo nodig brengen de studenten hun leeftijdsgenoten in contact met de juiste instelling of organisatie, die aan de ‘achterkant’ is aangesloten bij het chatteam.

Lees verder »