Winkeldiefstal in Zwolle

Zwolle – Twee jonge Zwollenaren van 13 en 14 jaar werden op dinsdagmiddag 3 januari aangehouden in een winkel aan de Nieuwstraat voor winkeldiefstal. De jongens probeerden kleding weg te nemen zonder dit af te rekenen bij de kassa. De jongens werden ingesloten op het bureau. Daar werd proces-verbaal tegen hen opgemaakt.

Ook een 32-jarige Zwollenaar werd op dinsdagavond 3 januari aangehouden voor winkeldiefstal. De man probeerde goederen weg te nemen uit een winkel aan de Vechtstraat zonder deze af te rekenen. Ook hij werd ingesloten op het bureau waar hij proces-verbaal kreeg opgemaakt.

Snelheidscontrole Gruitmeesterslaan

Zwolle – Naar aanleiding van klachten uit de buurt werd op dinsdagmorgen 3 januari een snelheidscontrole gehouden op de Gruitmeesterslaan.

Hierbij werden twee overtredingen geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 41 km per uur terwijl daar maximaal 30 km/u is toegestaan. Tegen de overtreders werd proces-verbaal opgemaakt.

City Battle moet kracht van Zwolle vergroten

Zwolle – De gemeente Zwolle organiseert voor 1 februari 2012, van 13.00 tot 18.00 uur, een ‘City Battle’. Tijdens de battle staat de volgende vraag centraal: Hoe kan Zwolle de kracht van de stad nog meer inzetten om de kwaliteit van samenleven voor iedereen te vergroten?

Hiervoor heeft de gemeente Zwolle uw inbreng en ideeën nodig. Want in Zwolle doet iedereen mee. Tijdens de battle gaan bijna 150 deelnemers een inhoudelijk gevecht aan. Het doel is niet om van elkaar te winnen, maar om met elkaar te komen tot de meest vruchtbare ideeën voor Zwolle. Déze ideeën overleven de battle en krijgen de kans om uit te groeien tot nieuwe impulsen voor Zwolle. De City Battle vindt plaats in de Topsporthal van Landstede Sportcentrum, Hogeland 10 te Zwolle. Wilt u mee strijden? Meldt u dan aan via email: h.agterhuis@zwolle. nl of telefonisch (038) 498 2792. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er daarom op tijd bij!

Toeristische route door de Aa-landen

Zwolle – Er is een online recreatieroute door de wijk Aa-landen beschikbaar voor Zwolse fietsers en wandelaars. Het doel van de route is het toevoegen van een extra dimensie aan de wijkbeleving.

sam_0064-2.jpg

De route leidt via 15 punten de fietser of wandelaar door het verhaal van de Aa-landen. Er wordt stilgestaan bij kunstwerken, het ontstaan van de wijk en de voorgeschiedenis die teruggaat tot de zeventiende eeuw. De route duurt voor de fietser een uur en voor de wandelaar drie uur en is beschikbaar via toeristineigenwijk.webklik.nl. Bezoekers kunnen online door de route navigeren en de routekaart downloaden. Voor de begeleiding onderweg kan gekozen worden voor een tekstversie of een gesproken audio-versie. In de audio-versie zijn ook interviews te beluisteren met mensen die een bijzonder verhaal over de wijk te vertellen hebben.

Lees verder »

Sterke daling aantal overvallen regio IJsselland

Zwolle – Politie IJsselland kijkt tevreden terug op het jaar 2011. Over de gehele linie is het aantal misdrijven in IJsselland licht teruggelopen van 26.869 naar 26.507 misdrijven; een daling van 1,3%. Opvallend is de sterke daling van het aantal overvallen in 2011. Deze gingen maar liefst met 37% naar beneden. Ook het aantal autokraken laten een dalende tendens zien. Woninginbraken daarentegen zijn in 2011 gestegen. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers kwam uit op 21, vijf lager dan het jaar ervoor.

In 2009 en 2010 waren de overvalcijfers in onze regio fors toegenomen. De langetermijn-trend van zo’n 36 overvallen per jaar werd met respectievelijk 48 en 46 in beide jaren ruim overschreden. In 2010 werd hiervoor een speciaal overvallenteam opgericht dat het tij heeft doen keren. In 2011 is er flink geïnvesteerd door het korps IJsselland op de aanpak van overvallen. Overvallen vormen voor slachtoffers een ingrijpende en bedreigende gebeurtenis, waarvan de psychische verwerking vaak langere tijd in beslag neemt. Zij hebben niet alleen veel impact op het slachtoffer zelf maar ook op een (grote) kring om het slachtoffer en op de hele samenleving. Deze extra investeringen bestonden uit een heel pakket maatregelen.

Lees verder »

Berkum praat over Vechtcorridor en buurtonderzoek

Zwolle – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners Berkum uit voor het wijkplatform Berkum op woensdag 11 januari 2012. De bijeenkomst vindt plaats in de Hoofdhof kerk, Kerkweg 26 en begint om 20.00 uur.

Tijdens het wijkplatform wordt een presentatie gegeven over de structuurvisie Vechtcorridor Noord met daarin de kansen voor nieuw landschap voor de periode van 2020 met doorkijk tot 2030. Tevens geeft wijkmanager Heleen Gansekoele een presentatie van de cijfers uit het Buurt voor Buurt onderzoek 2011: leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De politie IJsselland informeert de aanwezigen over Burgernet.

Lees verder »

Het weer: wolkenvelden

Zwolle – Woensdag staat in de kustgebieden een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten, maar de zware windstoten zijn grotendeels verdwenen. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig en (zuid)westelijk van richting. Verder trekken veel wolkenvelden over het land. Af en toe breekt de zon door, maar er is ook kans op een bui. De maxima komen tussen 7 en 9 graden uit.

03-01-2012_weerfoto_zwolle_vanaf_parkeerdek_diezerpoort.jpg
Diezerpoort

In de avond draait de wind naar het zuidwesten en neemt weer toe in kracht. In het noordwestelijk kustgebied staat opnieuw een stormachtige wind. In de loop van de avond gaat het regenen. De meeste neerslag valt in de noordelijke helft van het land. De minima komen uit tussen 5 en 8 graden. Donderdag opnieuw en onstuimige dag. De (noord)westenwind is krachtig tot hard in het binnenland en stormachtig langs de kust. Misschien wordt aan zee stormkracht bereikt, windkracht 9. De ochtend verloopt bewolkt met regelmatig buien. In de middag draait de wind naar het noordwesten. De buiigheid neemt af en vanuit het noordwesten breekt af en toe de zon door. De maxima komen uit 8 graden in het oosten en 10 of 11 graden in het westen.

Lees verder »

Woonkoepel houdt spreekuur voor SWZ-huurders

Zwolle – Huurdersbelangenvereniging (HBV) De Woonkoepel van Woningstichting SWZ houdt op woensdag 4 januari het eerste spreekuur van het nieuwe jaar in Dienstverleningscentrum Diezerpoort aan de Pieter Steijnstraat 155a.

Tijdens dit spreekuur kunnen SWZ-huurders van 18.30 tot 19.30 uur terecht met serieuze klachten. Via een speciaal spreekuur wil HBV De Woonkoepel een helpende hand bieden aan SWZ-huurders. Zij kunnen hier terecht voor ‘serieuze’ klachten, waarbij het niet is gelukt om problemen met SWZ op te lossen. De Woonkoepel houdt elke eerste woensdag van de maand een spreekuur. Vaste locatie is Dienstverleningscentrum Diezerpoort.

AV PEC 1910 start diverse groepstrainingen

Zwolle – Voor zowel de beginnende als de gevorderde hardloper biedt de Zwolse atletiekvereniging PEC 1910 vanaf 7 januari diverse groepstrainingen. Met deze clinics worden de deelnemers op verantwoorde wijze voorbereid op een halve marathon (21,1 kilometer), vier Engelse Mijl (6,4 kilometer) of hele marathon (42,2 kilometer). Het gemak en plezier van samen trainen onder deskundige begeleiding van Atletiekunie-gediplomeerde trainers vormt het fundament onder de vernieuwde clinics van AV PEC 1910. Inschrijven kan vanaf nu op www.clinics.avpec1910.nl.

De loper die nog niet zeker weet of ‘de halve’ wel wat voor hem of haar is, kan op zaterdagochtend en woensdagavond prima terecht bij de zogenoemde pre-clinic. Vanaf 7 januari tot 3 maart worden deelnemers voorbereid op het aaneengesloten kunnen lopen van tien kilometer. Deze afstand vormt het uitgangsniveau voor deelname aan de clinic voor de halve marathon, welke start op zondag 11 maart. Enkele weken later, op zaterdag 21 april, start de clinic voor de vier Engelse Mijl. Deze drie clinics zijn toegespitst op deelname aan de Zwolse halve marathon of 4 Engelse Mijlen op 9 juni. Voor de Zwolse marathon op 30 september is op dit moment ook een clinic in voorbereiding. Deze sluit aan op de clinic voor de halve marathon en zal medio juni van start gaan.

Lees verder »

Zwolle betaalt goed 2 ton aan failliete kunstenaar

Zwolle – Sinds 2002 wordt gewerkt aan de realisatie van een kunstwerk voor het gebied Werkeren te Stadshagen. Binnen dit project is in de loop van de jaren vertraging ontstaan en onlangs is duidelijk geworden dat de kans bestaat dat het kunstwerk wegens mogelijk faillissement van de kunstenaar niet gerealiseerd wordt en het geïnvesteerde budget daarmee verloren is. Er is alleen een fundament voor het kunstwerk geplaatst.

Er is tot en met 2009 ongeveer 220.00 euro aan de kunstenaar betaald voor het kunstproject ‘Geheugentheater’ Werkeren. Die kosten werden aan de kunstenaar vooruit betaald voor het meedenken in de ruimtelijke plannen voor het gebied, het doen van onderzoek naar de invulling van een kunstwerk en het maken van ontwerpen hiervoor. Er was later ook nog sprake van hogere materiaalkosten. Ook dat werd in 2007 betaald. Elke keer kwam de kunstenaar zijn afspraken niet na. Uiteindelijk werd door de Commissie beeldende kunst het college geïnformeerd. De kwestie is voor komende maandag op de raadsagenda gezet. De ontstane situatie bij het kunstproject Werkeren roept om maatregelen ter voorkoming dat zulks weer zal gebeuren. Op de naleving van het contract is niet scherp gestuurd, niet door de commissie beeldende kunst en niet door de ambtelijke organisatie. Er werden in goed vertrouwen voorschotten verstrekt zonder afdoende garantie op levering en daar bestond onvoldoende controle op vanuit de ambtelijke organisatie.

Lees verder »

Bender naar Muziektent in Assendorp

Zwolle – Zondag 8 januari 20-12 staat er weer een editie van het maandelijkse muziekprogramma Muziek in de Tent op het programma. In de Muziektent op het Assendorperplein treedt van 14.00 – 16.00 uur dit keer Bender op.

Bender is een Haarlemse muziekgroep van liedjesmaker en zanger Bert Vissers, gitarist Tom Bak en bassist Jos Caspers. Gedreven muzikanten die na lange omzwervingen weer terug komen bij wat ze het liefste doen: mooie liedjes maken.  In het Nederlands. En spelen! Ze treden op met z’n drieën, soms met één of meer bevriende gastmuzikanten. Afhankelijk van het podium. Maar het allerliefst in kleine en intieme theaterzaaltjes. Wijkcentrum de Enk en Eureka zijn geopend voor een hapje en een drankje. Uiteraard bij Eureka weer overheerlijke pannenkoeken van Ed.

Lees verder »

Geen studentenpand aan Venestraat

Zwolle – De voorzieningenrechter heeft de gemeente Zwolle op alle punten in het gelijk gesteld in de aangespannen zaak door het bedrijf Stumass inzake verhuur van appartementen aan studenten met autisme in twee panden aan de Venestraat. Dat laat wethouder G. Piek dinsdagmiddag via Twitter weten.

vene_1-1.jpg
Archieffoto Weblog Zwolle

De gemeente Zwolle had eind oktober 2011 maatregelen getroffen om kamerbewoning aan de Venestraat 23 en 25 te voorkomen. Eerder besloot het college om niet in te stemmen met het initiatief van Stumass. Later bleek echter dat Stumass toch verder was gegaan met het inrichten van de woningen voor studenten. Dit was volgens de gemeente in strijd met het voorbereidingsbesluit. Stumass wilde in de panden twee woongroepen vestigen van ieder maximaal zeven studenten met autisme. Het ging om een bijzondere vorm van onzelfstandige bewoning (kamerverhuur / studentenhuisvesting), die niet voldeed aan de criteria voor één huishouden en paste niet binnen de (gewenste) bestemming “Wonen – Meergezinswoning”. De gemeente Zwolle verzegelde daarop de woningen om te voorkomen dat de woningen betrokken zouden worden door studenten.