Meer treinen Groningen-Zwolle per 2013

Zwolle – Per 2013 wil de Nederlandse Spoorwegen meer treinen laten rijden tussen Groningen en Zwolle. Er komen méér snelle treinen. Het gevolg is wel dat reizigers die reizen vanuit Haren, Beilen en Hoogeveen naar de Randstad moeten overstappen. Sprinters van NS zullen ook gaan stoppen te Groningen Europapark.

Tussen Groningen en Zwolle rijden er nu nog drie treinen per uur. Vanaf 2013 wil NS de frequentie ophogen naar vier treinen per uur. Ieder halfuur komt er een sprinter tussen beide steden. Daarnaast gaat er ook ieder halfuur een intercity rijden die alleen stopt te Assen. Na Zwolle gaat de intercity één keer per uur via Lelystad en Schiphol door naar Den Haag Centraal en één keer per uur door via Amersfoort en Utrecht naar Rotterdam Centraal. In Zwolle worden de intrercity’s niet meer gecombineerd. Op het moment dat de intercity vanuit Groningen via de Hanzelijn naar Den Haag rijdt, dan rijdt de intercity uit Leeuwarden op dat moment via de Veluwelijn naar Rotterdam. En andere half uur gaat de trein vanuit Groningen juist via de Veluwelijn naar Rotterdam en gaat de trein vanuit Leeuwarden via de Hanzelijn naar Den Haag. In Zwolle wordt een zogenoemde cross-platform verbinding geboden.

Bron: Treinreiziger.nl

Lees verder »

Zwolse bluesformatie zoekt figuranten voor videoclip

Zwolle – De spiksplinternieuwe bluesformatie De Blauwe Vingers is op zoek naar figuranten voor een videoclip rondom de nieuwe single Halte Rechts. Het nummer beschrijft op fascinerende wijze de alledaagse blues van de wijken Holtenbroek en Stadshagen met buslijn 1 als centraal thema. De opnames starten begin maart, aanmelden kan nog tot vrijdag 9 maart. Er wordt niet geselecteerd op ervaring.

blues.jpg

De Blauwe Vingers is het nieuwste project van bluesmaker Anne-Maarten van Heuvelen welke zijn sporen in de blues al lang en breed verdiend heeft. Van Heuvelen is onder andere bekend van zijn werk met The Hills Chain Gang, Black Top en NO Blues en speelde op zowel Nederlandse als Amerikaanse podia. Sinds zijn studententijd voelt Anne-Maarten zich verbonden met Zwolle wat voor hem dé aanleiding is om met zijn driemansformatie De Blauwe Vingers op zoek te gaan naar de alledaagse blues in de Hanzestad.

Lees verder »

Diederik Samsom zaterdag in Zwolle

Zwolle – Diederik Samsom, kandidaat voor het partijleiderschap van de Partij van de Arbeid, zal aanstaande zaterdag 3 maart Zwolle bezoeken om zijn kandidaatstelling toe te lichten en steun te verwerven.

Samsom wil de ‘De PvdA nieuwe energie geven en haar terugbrengen waar ze hoort: in het hart van de samenleving, links van het midden.’Samsom vertelt graag zijn verhaal aan leden en belangstellenden en hij gaat graag met ze in gesprek. Vanaf 16.30 uur zal hij daarom aanwezig zijn in Grand Hotel Wientjes (Pothuiszaal) aan de Stationsweg 7 te Zwolle en rond 17:15 uur zal hij doorreizen naar Almelo.

Lees verder »

Jongens besmeuren pand aan Diezerpoortenplas

Zwolle – Een 14 en 15-jarige jongen uit Zwolle zijn woensdagavond 29 februari aangehouden voor het plegen van vernielingen.

De twee hadden meerdere gevulde cartridges tegen een pand aan de Diezerpoortenplas gegooid. Hierdoor kwam het pand en de straat onder de inkt cq. verf te zitten. Omwonenden zagen de jongens de vernielingen plegen en belden de politie. De jongens konden ter plaatse worden aangehouden. Zij zijn voor nader onderzoek ingesloten.

Historische avond over de Broerenkerk

Zwolle – Als u “Achter de Broeren” wandelt, zult u zien dat de Broerenkerk voorzien is van blauwe banieren met de naam Waanders. Dit zijn de eerste tekenen dat met de bouw en herinrichting van de kerk tot boekhandel is begonnen. De kerk wordt niet alleen een boekhandel, maar ook een trefpunt van cultuur waar het boek een centrale plaats inneemt. De kerk en het conservatorium worden weer met elkaar verbonden door een dichtgemetselde verbinding open te breken. Op deze manier kunnen de Zwollenaren en andere belangstellenden hun hart ophalen aan zowel literaire als muzikale activiteiten.

20120217waanders2.jpg

De Vrienden van de Stadskern Zwolle zijn betrokken bij de bouw en herinrichting van de kerk. Gebouwen die onder monumentenzorg vallen moeten een bestemming hebben om in stand gehouden te worden. Al in het jaar 1040 is “Suolle” als marktplaats bekend en in het bezit van het privilege markten te mogen houden. Namen als Ossenmarkt en Kalverstraat herinneren nog aan vroegere activiteiten op dit gebied. Deze markten zijn door de eeuwen heen steeds in betekenis toegenomen en vormen de ruggengraat van Zwolle in haar functie als centrum van handel en nijverheid in Oost-Nederland. Op 8 maart zal het bouwteam onder leiding van de bouwheer W.Waanders u op de hoogte stellen van het wel en wee van bouw en herinrichting van de kerk. Daarna zullen de auteurs, A.J.Gevers en A.J.Mensema van het boek “De Broerenkerk te Zwolle” iets vertellen over de bewogen geschiedenis van dit gebouw.

Lees verder »

Arbeid, Wajong en andere regelingen rondom werk!

Zwolle – Wanneer je als jongere een ziekte of beperking hebt zijn er diverse regelingen voor inkomen en arbeid. Bijvoorbeeld de Wet Werken naar Vermogen, de Wajong, de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Maar wat is passend voor jou? En wat verandert er allemaal in 2012?

MEE IJsseloevers en het Overijssel Platform VG organiseren een informatieavond over arbeid en andere regelingen waarmee je te maken kunt krijgen als je een beperking hebt. Door alle berichtgeving rondom veranderingen en bezuinigingen is er veel onrust ontstaan. Die onrust kan niet geheel door ons  worden weggenomen, maar wel kan benoemd worden wat er nu staat te gebeuren en waarover nog besluiten moeten komen.

Lees verder »

Zwolse NVM makelaars maken woningtreintjes

Zwolle – De Zwolse NVM makelaars komen op 13 maart bijeen  om te kijken of zij huiseigenaren blij kunnen maken door de koppeling van huizen aan de woonwensen; de woningtreintjes.

Initiatiefnemer Sybren Karssen van Schep Makelaardij: “We hebben de collega’s opgeroepen om  de huiseigenaren hun woonwens top-3 te vragen. Op 13 maart proberen wij dan alle woonwensen te matchen en er zogenaamde ‘treintjes’ van te maken. Want als er 1 huis wordt verkocht, zijn deze verkopers weer ‘vrij’ om een ander huis te kopen, komen de verkopers van dat huis ook weer ‘vrij’ enzovoorts. De verkopers worden direct ook koper, mooier kan het niet”. De Zwolse NVM makelaars hebben gezamenlijk ruim 1800 woonhuizen te koop en hebben vorig jaar ruim 1000 woningen verkocht.

Goede doelen actie deltaWonen

Zwolle – DeltaWonen is als woningcorporatie een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij maken ons hard voor een samenleving die niemand uitsluit en die mensen uitzicht biedt op een betere toekomst op de terreinen, wonen, werk, vrije tijd en zorg. In dat kader stellen wij samen met onze centrale bewonersraad 12.500 euro beschikbaar aan goede doelen en activiteiten in onze werkgebieden: de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek.

Organisaties die zich inzetten voor het goede doel kunnen zich nog tot en met 9 maart aanstaande aanmelden via de website van deltaWonen. De centrale bewonersraad van deltaWonen beoordeelt samen met de directie alle aanvragen aan de hand van verschillende criteria die vermeld staan op www.deltawonen.nl.

Lees verder »

Informatieavond vrouwenwielrennen door Marijn de Vries

Zwolle – Op maandagavond 12 maart verzorgen profwielrenster Marijn de Vries en (Viva-) columniste Nynke de Jong een informatieavond over vrouwen en de wielrensport. Thema’s als voeding, training, kleding en fietsonderhoud komen aan bod, toegesneden op de vrouwelijke hobbywielrenster. De avond wordt georganiseerd door Fietsgroep Stappenbelt Zwolle en vindt plaats in het verenigingsgebouw van speeltuinvereniging Assendorp, Geraniumstraat 1. Het programma start om 20.00 uur.

De avond is bedoeld voor een brede doelgroep van geïnteresseerde wielrensters, zowel voor startende als ervaren fietsers. Vanaf 19.45 staat koffie en thee klaar en het programma start om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. De Zwolse wielrenster Marijn de Vries besloot op haar dertigste het experiment aan te gaan of zij nog profwielrenster zou kunnen worden. En dat is haar gelukt, zij rijdt inmiddels bij het AA Drink/Leontien.nl Cycling Team. Viva-columniste Nynke de Jong en Marijn zijn overigens de auteurs van het veelverkochte boek “Vrouw en fiets”.

De Keuken van Zuid krijgt gestalte

Zwolle – In het wijkcentrum de Pol werd woensdagavond een presentatie gehouden over de inrichting van de ’Keuken van Zuid’. Een professionele keukenbouwer maakte een ontwerp van een keuken. Onder het genot van een kopje koffie werd dit ontwerp aan de wijkbewoners getoond. Ook werd het beeldmerk van De Keuken van Zuid onthuld.

De Keuken van Zuid is een initiatief van Wijz, Wijkvereniging Zwolle Zuid, RIBW en Frion. Het doel is een wijkrestaurant neer te zetten die door en voor wijkbewoners van Zwolle Zuid wordt gebruikt, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en lekker en betaalbaar kunnen eten. Ook wordt de Keuken van Zuid een plek waar workshops, kooklessen en voedingslessen kunnen worden gegeven. De inrichting van de Keuken van Zuid is mogelijk dankzij het Stadsbudget. Dankzij 748 stemmen van wijkbewoners wonnen de samenwerkende partijen het bedrag van €35.000. Dit is bestemd voor de inrichting van de keuken.

Lezing Isala Publieksacademie over darmkanker

Zwolle – Als je te horen krijgt dat je darmkanker hebt, staat je wereld op z’n kop. Er komt veel op je af, en dat geldt ook voor mensen in de directe omgeving. Het is een emotionele tijd. Wat is er precies aan de hand, welke behandelingen zijn mogelijk, wat betekent dit voor het dagelijkse leven?

Ook binnen het ziekenhuis gebeurt veel. Een patiënt ziet meerdere artsen, krijgt verschillende behandelingen en gaat van afspraak naar afspraak. Om zorgtrajecten goed op elkaar af te stemmen, werken alle specialisten van de Isala klinieken samen in het Oncologisch centrum Isala. Een uniek concept in Nederland. Tijdens de eerste lezing van de Isala Publieksacademie op 12 maart a.s. staat daarom het thema darmkanker op het programma en de rol van de regieverpleegkundige in het oncologisch centrum. Gratis kaarten voor deze lezing in de Hemminkzaal van theater Odeon te Zwolle zijn te bestellen via www.isalapublieksacademie.nl De lezingen zijn ook te volgen via live webstreaming.

Lees verder »

CDA Kamerleden strijden voor erkenning streektaal

Zwolle – Vijf CDA Kamerleden, Van Hijum, Ormel, Omtzigt, Smilde en de Rouwe stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal schriftelijke vragen over de stand van zaken rond de erkenning van het Nedersaksisch door de rijksoverheid.

Het gaat hierbij om de bescherming en stimulering van het gebruik van de streektaal in Overijssel (Sallands, IJssellands, Twents), Gelderland (Achterhoeks, Veluws), Friesland (Stellingwerfs), Drenthe en Groningen. Vanuit deze provincies wordt al geruime tijd een lobby gevoerd voor een hoger niveau van bescherming (deel III onder het Europees Handvest voor streektalen); de aanvraag ligt echter al twee jaar te wachten in een bureaulade van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees verder »