Zwolse regisseur spreekt over ‘De Uitverkorenen’

Zwolle – Het Korps Mariniers vormt de elite van de Nederlandse krijgsmacht. Op veler verzoek komt GeertJan Lassche, de Zwolse regisseur die naam maakt met zijn documentaires, opnieuw langs bij Filmtheater Fraterhuis om te spreken bij zijn nieuwe film ‘De Uitverkorenen’, op 28 februari. De vertoning op 5 februari was snel uitverkocht. 

In zijn film volgt Lassche een lichting rekruten tijdens hun opleiding bij het Korps Mariniers. ‘Velen zijn geroepen, slechts weinigen uitverkoren.’ Dat is het motto van de opleiding van het Korps Mariniers, de grootste elite-eenheid van het Nederlandse leger. Wil je marinier worden, dan moet je bewijzen dat je hard genoeg bent. Zodra instructeurs zwakte ruiken, storten zij zich als roofdieren op de prooi. Want de groep is zo sterk als de zwakste schakel. Vooral tijdens loodzware oefeningen is de ‘survival of the fittest’ genadeloos. Tijdens 9 maanden opleiding registreert de camera het proces van breekbaarheid tot breken of… jezelf overwinnen.

Lees verder »

Aanhoudingen wegens gewelddadige incidenten

Zwolle – Dinsdag zijn in Zwolle-Noord twee mannen en in de stad Groningen een man (17 t/m 24 jaar, allen afkomstig uit Zwolle) aangehouden in verband met een onderzoek naar meerdere gewelddadige incidenten in de stad in de afgelopen maanden. Aansluitend zijn in hun woningen zoekingen verricht waarbij de nodige goederen in beslag zijn genomen.

Het gaat om aanhoudingen en zoekingen in woningen aan: de Buxtehudestraat (2x), de Gombertstraat, de Lassuslaan, de Middelweg, de Palestrinalaan, de Schubertstraat (de wijk Holtenbroek) en de Adriaan Pauwstraat in Groningen. De drie aangehouden mannen zijn ingesloten. Tegen hen wordt een onderzoek ingesteld.

CDA wil einde gedogen coffeeshop TaK-straat

Zwolle – Het CDA heeft kennis kunnen nemen van de veroordeling van de eigenaar van de exploitant van de coffeeshop aan de Thomas à Kempisstraat. Als sprake is van een onherroepelijke veroordeling, dan moet volgens het CDA de gedoogbeschikking worden ingetrokken.

Graag zou het CDA opvolgend zien dat geen nieuwe procedure wordt opgestart voor afgifte van een nieuwe gedoogbeschikking. Dat het aantal coffeeshops beperkt blijft tot 4. Mocht het college wel overgaan tot afgifte van een nieuwe beschikking, dan zullen volgens het CDA strikte voorwaarden moeten worden gesteld aan de plaats waar deze nieuwe coffeeshop zou kunnen komen. Te denken valt aan voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving, de locatie mag niet liggen aan een belangrijke verkeersroute voor scholieren en er moet sprake zijn van een met omwonenden opgesteld beheersplan. CDA: "Duidelijk zal dan zijn dat aan de Thomas à Kempisstraat geen nieuwe coffeeshop terug kan komen."

Lees verder »

Openluchtbad Zwolle wil in mei open

Zwolle – Het afgelopen jaar stond het Openluchtbad Zwolle in het teken van de totale renovatie van het bad. "Er is aan de Ceintuurbaan naar gestreefd én het is gelukt om het meest noodzakelijke af te hebben zodat we in 2012 toch nog een aantal weken van het zwembad konden genieten."

De hekwerken, de beplanting en de kleedruimtes waren in 2012 nog niet opgeleverd; daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Doordat het bad in gebruik is genomen zijn ook een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen. Dus als u nu bij het Openluchtbad gaat kijken, dan ziet u dat er gewerkt wordt in de bassins. Op 1 april moet alles gereed zijn, zodat begin mei het bad open kan gaan. Met een compleet nieuw bad en een gegarandeerde watertemperatuur van minimaal 22°C gaat de verwezenlijking van enkele bestuurlijke ambities mogelijk worden. Drie keer per week ’s ochtends vroeg open, een seizoen van vijf maanden in plaats van drie, zwemlessen en wellicht zelfs schoolzwemmen; het is een kleine greep uit de vernieuwing die in 2013 gerealiseerd gaat worden.

Live camerabeelden bij aanpak Katerdijk

Zwolle – In opdracht van de gemeente Zwolle begint aannemer Van Gelder op vrijdag 1 maart met de tweede fase van Reconstructie stadsentree Katerdijk. In deze fase vinden de werkzaamheden plaats op de noordelijke rijbaan. De werkzaamheden duren tot medio april en hebben gevolgen voor het autoverkeer. Via de Minder Hinder Widget kunnen weggebruikers de verkeershinder en meldingen via hun computer en smartphone gedurende de wegwerkzaamheden volgen.

verkeer_katerdijk_2.jpg

In de tweede fase van de reconstructie vinden werkzaamheden plaats op de noordelijke rijbaan. Het werk bestaat uit het opbreken van de bestaande rijbaan en het aanleggen van de nieuwe. De activiteiten op de noordelijke rijbaan duren tot medio april. De computertoepassing  – een zogenoemde widget – is een handig middel dat weggebruikers via een website een overzicht geeft van de verkeershinder en meldingen gedurende de werkzaamheden aan de Katerdijk. Om zelf de melding te kunnen controleren zijn een aantal webcams toegankelijk met uitzicht op de drukste punten rondom de Katerdijk. De widget is te gebruiken op pc, mobile device of eigen website en is beschikbaar via de projectwebsite www.zwolle.nl/katerdijk. De (mini)website is één van de maatregelen die het samenwerkingsverband Zwolle Kampen Netwerkstad neemt om overlast als gevolg van werkzaamheden aan onder meer de Katerdijk te verminderen. Na een korte testperiode is de widget, met live camerabeelden en verkeersinformatie, vanaf 9 maart volledig functioneel.

Lees verder »

Social media steeds belangrijker voor politie

Zwolle – Voor 1 januari van dit jaar hadden de 26 korpsen allemaal een eigen beleid voor communicatie en social media. Met de start van de nationale politie maakte een groep socialmedia-experts uit het hele land een begin met een nationaal twitterbeleid. Daaruit kwam onder meer dat socialmedia-accounts qua naamgeving en layout herkenbaar moeten zijn.

Herkenbaar betekent immers ook beter vindbaar. Bovendien zorgt uniformiteit qua naamgeving en layout er voor dat volgers beter kunnen zien of ze te maken hebben met iemand die echt van de politie is. Daarom is besloten tot een eenduidige profielomschrijving. Politieaccounts zijn er op een aantal niveaus: landelijk (@politie), gemeentelijk (bijv Zwolle en Den Haag), persoonlijk (zoals wijkagenten, leidinggevenden) en functioneel (@depolitiezoekt @depolitieheli). Deze laatste categorie richt zich op specifieke politietaken en specifieke doelgroepen met een landelijk karakter.

Lees verder »

Politiek Log 55

Dit is een Politiek Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

Iedere bezoeker kan op deze plaats zijn politieke pennenstreken, quotes en opmerkingen kwijt. De redactie probeert na ongeveer 500 reacties dit log van een vervolg ( Politiek Log 56 ) te voorzien. Ga gerust je gang!

Swingende seizoensopening Muziek in de Tent

Zwolle – Nog even en je kunt elke tweede zondag van de maand weer genieten van Muziek in de Tent. Na een winterstop staan er vanaf 10 maart weer fantastische muzikanten op het muziekpodium in Assendorp.

Het seizoen wordt om 14.00 uur swingend geopend met de Basement Bigband samen met zangeres Lonneke Lenferink. Dankzij de samenwerking zijn de muzikale klanken zeer gevarieerd met bekende stukken uit de bigband swingperiode gecombineerd met Jazzy nummers, pop classics en latin- en soulinvloeden. Ook heeft Muziek in de Tent een nieuwe voorzitter. Lucienne van der Velde zal na 5 jaar vol inzet en hard werken haar voorzittersrol overdragen aan Joris de Koning die afgelopen 2 jaar Secretaris was in het bestuur. Wijkcentrum de Enk en Eureka zijn geopend voor een hapje en een drankje. Uiteraard zijn er bij Eureka weer overheerlijke pannenkoeken van Ed.

Lees verder »

Hans Goedkoop vertelt over opa in Indonesië

Zwolle – Op zondag 3 maart 2013 vertelt Hans Goedkoop, in zijn Waanders-lezing Familiegeheimen over zijn opa, officier in het koloniale leger in Indonesië. Opa Van Langen

Je hoort weleens van mensen die een familiegeheim ontdekken. Maar wie verzint nou dat het jezelf overkomt? Bij Hans Goedkoop in de familie was opa Van Langen een intrigerende figuur. Vol kampvuurverhalen uit Indië, waar hij officier geweest was in het koloniale leger. In 1948 had hij een operatie geleid tegen de opstandelingen die het land onafhankelijk wilden maken. Hij had opstandelingenleider Soekarno zelfs gevangen genomen en was afgezwaaid als generaal-majoor. Hoe kon het dan dat hij naar terugkeer in Nederland alleen nog werk vond als adviseur van de Haagse brandweer? Goedkoop besloot het uit te zoeken in wat nu De laatste man is geworden. Hij volgt de sporen van zijn opa en stuit op onuitgesproken conflicten en geheime militaire acties. Een schemerwereld die veel onthult over die intrigerende man, maar ook over de nadagen van Nederlands-Indië.

Lees verder »

Verkeersmaatregelen rondom de Ster van Zwolle

Zwolle – De 53e editie van het wielerevenement “De Ster van Zwolle” vindt plaats op zaterdag 2 maart. Om dit evenement in goede banen te leiden is een aantal verkeers-maatregelen noodzakelijk. De maatregelen zijn tussen 14.00 en 18.00 uur van kracht en hebben betrekking op de Ceintuurbaan en de noordelijke stadsring. De verkeersmaatregelen zijn gedurende het wielerevenement “De Ster van Zwolle” voor automobilisten duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden.

Tussen 13.00 en 14.00 uur passeert de wielerploeg de Ceintuurbaan, komend vanaf de N35 richting Hasselt. De wielerrenners rijden via de Ceintuurbaan – Oude Meppelerweg – Kranenburgweg de stad uit. Verkeer op en richting Ceintuurbaan ondervindt hiervan een kort moment van oponthoud. De Boerendanserdijk is ter hoogte van de Ceintuurbaan tussen 15.00 en 17.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeersregelaars zijn aanwezig. Indien mogelijk wordt er doorgang geboden zodat Berkum, de ondernemingen in het FC Zwolle stadion en op bedrijventerrein de Vrolijkheid bereikbaar blijven buiten het moment van finish om.

Lees verder »

Kraanbolwerk weer stap dichterbij

Zwolle – De realisatie van de plannen voor Kraanbolwerk is weer een stap dichterbij. Op 25 februari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor deze nieuwbouwlocatie vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan moet het mogelijk maken om op de locatie van de voormalige Schaepmanfabrieken de beoogde woningbouw te realiseren.

kraanbolwerk_1.jpg

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het najaar van 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is daarop alleen door De Vrienden van de Stadskern een zienswijze ingediend. De vereniging uit in de zienswijze haar waardering voor de gedegen, zorgvuldige en interactieve wijze waarop aan de plannen voor Kraanbolwerk wordt gewerkt. De zienswijze richt zich tegen het toegestane aantal bouwlagen en kapvormen van drie van de geplande gebouwen. De vereniging verzoekt met name de in het ontwerpbestemmingsplan voorgestelde hoogte van deze gebouwen te verlagen. Maar college en raad zijn van mening dat de opgenomen hoogten en kapvormen ruimtelijk aanvaardbaar zijn, en passen het ontwerpbestemmingsplan daarom niet aan.

Lees verder »

Fietser gewond na aanrijding aan Hanzelaan

Zwolle – Op de kruising van de Hanzelaan met de Koggelaan vond op maandagmiddag 25 februari een aanrijding plaats tussen een fietser en een auto.

De 27-jarige bestuurder uit Meppel van de auto reed over de Hanzelaan. Hij verleende op het kruispunt Hanzelaan/Koggelaan geen voorrang aan een voor hem van links komende fietser, een 36-jarige man uit Zwolle. De fietser werd met gezichtsletsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.