‘La Grande Bellezza’ in première bij het Fraterhuis

Zwolle – Fellini’s meesterwerk ‘La Dolce Vita’ (1960) inspireerde de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino tot ‘La Grande Bellezza’ – een ode aan de oude meester en de stad Rome. De film beleeft op 7 november de première bij Filmtheater Fraterhuis in Zwolle.

Sorrentino maakte een weelderig vormgegeven film waarin een man terugkeert naar zijn geboortestad Rome om zijn verloren jeugd alsnog in te halen. Jep Gambardella (Toni Servillo) is een knappe man en onweerstaanbare verleider, die heen en weer fladdert tussen cultuur en het goede leven in Rome. Hij is een succesvol journalist die ooit een roman schreef die hem een literaire prijs, maar ook de reputatie van gefrustreerd schrijver opleverde. Jep denkt echter met verbittering terug aan zijn passievolle jeugdliefde en besluit op zijn 65e verjaardag het schrijven weer op te pakken en op zoek te gaan naar de eigenlijke zin en schoonheid van het leven. ‘La Grande Bellezza’ is een betoverende, openhartige en virtuoze ode aan Fellini’s ‘La Dolce Vita’ én de stad Rome.

Lees verder »

Eerste diplomauitreiking van Team Taal & Gezin

Zwolle – Het Team Taal & Gezin van Travers Welzijn biedt een aantal taalstimulerings- programma’s, voor ouders en kinderen van 1 tot 6 jaar. Eén van de programma’s, te weten Instapje, wordt gevolgd door ouders en hun kind van 1 jaar. Ouders leren hun kind op een speelse manier te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

31-10-2013_diplomauitreikingtravers.jpg 

De contactmedewerker van het team Taal & Gezin bezoekt moeder en kind wekelijks thuis. Zij neemt materialen mee en gaat spelen met kind én moeder. Moeder krijgt een programmaboek met werkbladen. Hierop staan de activiteiten beschreven die moeder en kind dagelijks samen gaan uitvoeren. Het gaat om spelletjes, versjes, liedjes en verhaaltjes. Het programma Instapje duurt een half jaar. De 1e gezinnen die deel hebben genomen aan Instapje in Zwolle, hebben  het programma met positieve resultaten afgerond. Dinsdag jl. mochten ouders en kinderen hun diploma in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst in Wijkcentrum Holtenbroek.

Koplopers houden stand bij WRZV Zaalvoetbal

Zwolle – Afgelopen week is er weer volop gevoetbald in onze vertrouwde WRZV Hallen. De koplopers in de diverse klassen hadden weinig te vrezen van hun tegenstanders en wisten de koppositie voor deze week te behouden. 

In de zeer spannende 1e klasse van de maandagavond wist koploper AXIOS vrij gemakkelijk het team van Au m’n Gurk met 10-4 opzij te zetten en bleef medekoploper DTG goed in het spoor door de wedstrijd tegen Bola-Lah! Satu met 14-4 te winnen. Runner-up Schildersbedrijf Groen wist onder aanvoering van Eric Groen het team van Kees Middendorp met 8-4 te verslaan. Ook het team van Opgezwolle liet weer van zich spreken door nummer laatst OHM met maar liefst 19-3 naar huis te sturen. Het blijft door de uitslagen van deze week wederom reuze spannend in de strijd om de 1e periodetitel.

Lees verder »

Zwolle verruimt mogelijkheden tot koop Ecodrome

Zwolle – Zwolle biedt kansrijke exploitatiekansen voor leisurelocatie Ecodrome. Burgemeester en wethouders signaleren dat de veranderende marktomstandigheden vragen om flexibelere uitgangspunten voor de mogelijke initiatiefnemers. Daarom wordt de erfpachttermijn verruimd, met extra financiële ruimte in de eerste (opstart)jaren. Ook bestaat de mogelijkheid de gebouwen of het hele complex te kopen.

 

Zwolle is sinds vorig jaar eigenaar van de Ecodromelocatie, inclusief de gebouwen. Het doel is om het terrein – nabij zowel station als snelweg A28 als de Zwolse binnenstad – weer een goede bestemming te geven. De afgelopen periode is daarvoor een selectieprocedure doorlopen. De vastgestelde uitgangspunten moeten garanderen dat er een goede, levensvatbare invulling aan de locatie wordt gegeven. Er bleken vele geïnteresseerde partijen te zijn. Na de selectie kwam dit voorjaar naar voren dat een familiepark op de Ecodromelocatie kansrijk was. Uiteindelijk is in de gesprekken met deze beoogde uitbater geconstateerd dat in deze economisch lastige tijd de financiële mogelijkheden van marktpartijen vragen om een flexibele toepassing van de door de gemeente vooraf geschetste kaders. Uiteindelijk heeft dit bij de beoogde uitbater niet geleid tot een overeenkomst.

Lees verder »

Geluidswal beschermt Stadshagen tegen water

Zwolle – De Zwolse woonwijk Stadshagen krijgt als eerste in Nederland een geluidswal die ook dienst als noodwaterkering. Die biedt duizenden inwoners van Stadshagen extra veiligheid. De geluidswal wordt steviger dan normaal, krijgt een afwerking met klei en wordt ingezaaid met speciaal dijkgras. Mocht de dijk van de polder Mastenbroek doorbreken, dan houden de bewoners van Stadshagen droge voeten. Dit innovatieve concept in de IJssel-Vechtdelta dient als voorbeeld voor het Nationale Deltaprogramma.

 

geluidswal_stadshagen.jpg

Tekening: Gemeente Zwolle 

 

Tijdens de grootschalige vierweekse hoogwateroefening ‘Conecto’  hebben Defensie en het Waterschap Groot Salland het dichten van de doorgang in de geluidswal met zo’n 50 bigbags vandaag gedemonstreerd. “De geluidswal is een verantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle, maar de provincie zag in de aanleg van de wal kansen om extra veiligheid tegen overstromingen te realiseren. Een slim concept dat past in het huidige denken over ruimtelijke ordening.” zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel. Wethouder Erik Dannenberg van de gemeente Zwolle: “De verkeersontsluiting van Stadshagen wordt in 2014/2015 afgemaakt: doorgaand verkeer gaat niet door wijk, maar er omheen. Om geluidshinder tegen te gaan is het nodig een geluidswal aan te leggen. Die wal is voor een deel al klaar en ziet er uit als een dijk, maar is het niet. Dankzij de extra investeringen kan de geluidswal water weken lang keren, als dat nodig mocht zijn. Een voor de hand liggend idee, maar in Nederland nog niet eerder vertoond.”

 

geluidswal1.jpeg 

Lees verder »

“Kinderen moeten 2x per dag glas water drinken”

Zwolle – Zwolle Gezonde Stad organiseert van 4 tot en met 8 november 2013 de Gezonde Week, een echte ‘waterweek’. Scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureaus in de wijken Diezerpoort en Holtenbroek staan een week lang in het teken van een gezonde leefstijl met als thema ‘drinkwater’. Doel is kinderen minimaal twee keer per dag een glas water te laten drinken in plaats van zoete dranken.

In de Gezonde Week zijn er activiteiten rond een waterbelevingsplek voor peuters en kleuters, een waterslangwedstrijd op basisscholen, een ontbijt met de burgemeester en een workshop voor ouders. De aftrap van de Gezonde Week vindt plaats op maandag 4 november a.s. om 8.45 uur bij wijkboerderij De Klooienberg. Hier is een heuse waterbelevingsplek ingericht. Peuters en kleuters gaan dansen op het waterlied. Na de openingsdans ontvangen de kinderen een waterbeker met het DrinkWaterlogo.

Lees verder »

2.000 woningen erbij in Stadshagen

Zwolle – Om het voor de koper aantrekkelijker te maken een woning in Stadshagen te kopen en voor ontwikkelende partijen om deze woning te bouwen heeft de gemeente de Ontwikkelstrategie Stadshagen opgesteld. Met minder regels en meer ruimte voor initiatieven om Stadshagen verder te ontwikkelen tot een sterke, duurzame en mooie wijk. Ontwikkelende partijen worden hiertoe uitgenodigd en uitgedaagd. 

 

stadshagen.jpg 

 

Begin 2013 is, onder druk van de landelijke woningmarktsituatie, het woningbouwprogramma voor Stadshagen bijgesteld. De Ontwikkelstrategie Stadshagen geeft antwoord op de vraag hoe de gemeente de komende tien jaar samen met de betrokken partijen inventief en pro-actief de markt optimaal kunnen stimuleren en faciliteren. De strategie biedt een breed pakket aan innovatieve mogelijkheden en maatregelen om vraaggericht en slagvaardig te ontwikkelen, met een regierol van de gemeente op het woningaanbod. Zwolle groeit nog steeds. Er is dus vraag naar nieuwe woningen. Een flink deel daarvan wordt gebouwd in Stadshagen. In Stadshagen moeten in de periode 2013 t/m 2023 zo’n 2.000 woningen gebouwd worden. De ontwikkelstrategie gaat uit van een vraaggerichte ontwikkeling van de woongebieden, in kleine bouwstromen en aansluitend bij de bestaande bebouwing en voorzieningen.

Lees verder »

Mantelzorgcentrum Zuid in de Oude Mars

Zwolle – Zorgspectrum het Zand en het Steunpunt Mantelzorg hebben het initiatief genomen om in een pilot van twee jaar de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. Zij openen daarvoor het Mantelzorgcentrum en een mantelzorgspreekuur in de Oude Mars. De gemeente Zwolle ondersteunt dit initiatief met een eenmalige bijdrage.

 

oude_mars.jpeg 

Tekening: schuttebouw.nl 

 

Zorgspectrum het Zand en het Steunpunt Mantelzorg onderkennen dat er steeds meer van mantelzorgers gevraagd gaat worden. Dit vraagt om een verbetering van de ondersteuning om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Met de opening van de Oude Mars is de mogelijkheid ontstaan voor het mantelzorgspreekuur en voor mantelzorgers om elkaar te ontmoeten in een laagdrempelige ontmoetings- en activiteitenruimte. Het spreekuur en het centrum is niet alleen toegankelijk voor mantelzorgers van cliënten van Het Zand maar voor alle mantelzorgers uit Zwolle Zuid.

Lees verder »

Windesheim helpt MKB met tools op maat

Zwolle – Dagelijks gaan zeventig middelgrote of kleine bedrijven failliet. De crisis dwingt het MKB tot maatregelen om het hoofd boven water te houden. Eén van die maatregelen is zo scherp mogelijk inkopen op maat. De hogescholen Windesheim Zwolle en Hanzehogeschool Groningen gaan de bedrijven daarbij helpen.

 

Deze maand starten zij een driejarig praktijkgericht onderzoek, dat moet leiden tot professionele inkoopinstrumenten, specifiek en alleen voor het MKB. Ondernemers die hun bedrijf in het onderzoek willen inbrengen, kunnen zich daartoe melden. De praktijk wijst uit dat de bestaande inkoophandboeken over analysetechnieken, modellen en processen vaak gebaseerd zijn op onderzoek in grote bedrijven. Maar MKB-bedrijven zijn geen miniaturen van grote ondernemingen. De ontwikkelde instrumenten kunnen veelal niet één-op-één in het MKB worden toegepast. Het is dus nodig om evidence-based en pasklare inkooptools voor het MKB zelf te creëren. De behoefte daaraan is groot.

Lees verder »

Grote file in Stadshagen bij wegwerkzaamheden

Zwolle – Tijdens de ochtendspits van donderdag is een grote verkeerschaos ontstaan. De verkeerslichten op de kruising Middelweg-Waallaan werden vervangen. Een paar kilometer file was het gevolg.

Op de kruising stonden verkeersregelaars en vanuit Stadshagen was slechts 1 van de 3 rijstroken beschikbaar. Het gevolg was een file van van enkele kilometers en ongeduldige Zwollenaren. Vanuit Hasselt kwam je voor het viaduct over de Ruimzichtweg al in de file terecht, die verder loopt langs de Milligerplas, dwars door Stadshagen en over de Middelweg. Door een ongeval op de A28 van Meppel richting Zwolle waren er een aantal automobilisten die een alternatieve route via Hasselt en Stadshagen namen. Dat versterkte de file.

Het weer: zonnig

Zwolle – Donderdag spreidt een zone met enige regen zich over het land uit. Dit gaat erg traag, zodat het landinwaarts nog lang droog is met (flink wat) ruimte voor de zon. Bij een matige tot krachtige zuidelijke wind wordt het in de Regio Zwolle ongeveer 13 graden.

30-10-2013_weerfoto_hanekamp.jpg 

Hanekamp

Vrijdag blijft het bewolkt en valt van tijd tot tijd regen. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 12. Het weekend verloopt regenachtig, met vooral op zondag veel wind. Daarna blijft het sterk wisselvallig, met dagelijks kans op regen en weinig ruimte voor de zon.

Sassenstraat Allicht is er klaar voor!

Zwolle – Er gaat in Zwolle een lampje branden! Niet één, maar met een ferme ruk aan het koord floepen op vrijdagavond 1 november zo’n 300 lampenkappen aan in de historische Sassenstraat! Woensdag werden de lampenkappen opgehangen en getest, en… het werkt!

 

30-10-2013_lampekappen_sassenstraat_06.jpg  

 

De kleurige en blinkende creaties zetten straat, winkels, de beroemde Sassenpoort, maar vooral mensen in de spotlights! Ondernemers, inwoners, pandeigenaren, Starlight BV, Gemeente Zwolle en CityCentrum Zwolle werkten afgelopen weken intensief samen om dit grote lichtspektakel mogelijk te maken. De Sassenstraat viert feest! Wat begon als een klein lichtpuntje in de donkere tunnel van de crisis, is uitgegroeid tot een gloeiend enthousiasme waar jong en oud door werd aangestoken. Heel veel mensen uit Zwolle hebben de handen uit de mouwen gestoken. Sassenstraat Allicht laat ook in de koude en donkere wintermaanden een zonnetje schijnen in onze mooie straat. Hiermee willen we het gastvrije en gezellige imago van Zwolle nog beter zichtbaar maken!”

 

30-10-2013_lampekappen_sassenstraat_01.jpg

 

30-10-2013_lampekappen_sassenstraat_02.jpg

 

30-10-2013_lampekappen_sassenstraat_04.jpg  

 

Via Lees verder meer nieuws en foto’s… 

Lees verder »