Huurdersfront volgt hervormingsplannen

Zwolle – Het nieuwe initaitief voor huurders van woningen, Huurdersfront-Zwolle, heeft kennis genomen van de hervormingsplannen van minister Stef Blok. Deze plannen zijn ook voor huurders in Zwolle van groot belang.
 
Uit de brief van minister S. Blok aan de tweede kamer van 11 april 2014 blijkt dat de sociale woningmarkt per 01-01-2015 opnieuw te maken krijgt met nieuwe maatregelen om de sociale woningmarkt te hervormen: Aanscherping van de regels die gelden bij woningtoewijzing, tijdelijke verhoging van de inkomensgrens naar € 38.000 en de liberalisatiegrens wordt per 01-01-2015 voor een periode van drie jaar vastgezet op het niveau van 2014. (€ 699,48). Woningcorporaties krijgen meer mogelijkheden om huurders tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Wanneer huurders na verloop van tijd niet (meer) voldoen aan de bij aanvang overeengekomen voorwaarden, inkomen bijvoorbeeld, dan kan bij afloop van de huurtermijn het huurcontract worden ontbonden.

Lees verder »

Bevrijdingsfestival Zwolle krijgt vorm

Zwolle – De contouren zijn nu mooi zichtbaar van het immense festivalterrein van Bevrijdingsfestival Overijssel, en er staat al veel. De eerste tenten staan, de containers zijn geleverd, de opbouw het podium is al redelijk ver en er staat de wereld aan steigermateriaal en podiumstellages.

bfo_dag_2-9.jpg 

De fotograaf van het Bevrijdingsfestival Overijssel en tevens van Weblog Zwolle was er ook al, en de catering zorgt voor de inwendige mens. Volgens producent Niek van de Sprong gaat het de eerste dagen erg hard en staat er, relatief, veel erg snel. De details nemen veel tijd in beslag. De ponton, die de verbinding tussen het eiland en de Wethouder Alferinkweg maakt, is woensdag ook aangelegd.

bfo_dag_2-7.jpg

bfo_dag_2-22.jpg 

bfo_dag_2-2.jpg

Via Lees verder meer foto’s… 

Lees verder »

Werken aan kwaliteit voor mensen met dementie

Zwolle – Op woensdag 23 april  vond de eerste  bijeenkomst plaats  van het project Uitkomstindicatoren Dementiezorg. In het project werken verschillende zorgaanbieders samen aan een gemeenschappelijk doel: de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie verbeteren.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is inzicht in de kwaliteit van leven nodig. Daarom worden de hulpverleners van de verschillende zorgaanbieders ingezet om dit, met behulp van vragenlijsten,  te meten. Zowel de persoon met dementie als de mantelzorger wordt bij de meting betrokken. Met behulp van de informatie uit de meting verwachten de leden van projectgroep  nog beter te weten hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden en hoe de zorg hier op kan focussen.

Lees verder »

Russisch avant-garde design in de Fundatie

Zwolle – De eerste decennia van de 20e eeuw behoren tot de meest spannende en vernieuwende 
jaren uit de geschiedenis van de Russische kunst. Tussen 1910 en 1930 wisten kunstenaars in Rusland een volledig nieuwe beeldtaal te creëren, waarbij de oude kunst werd vervangen door een nieuw revolutionair artistiek universum. Figuratie werd afgewezen en er ontstond een volledig abstracte kunst, bestaande uit geometrische vormen in wit, zwart en primaire kleuren.

herdenkingsspeld_1923_1926_zilver_en_emaille_collectie_sepherot_foundation_luxemburg.jpg 

De kunstenaars associeerden zich met het gedachtengoed van de Russische Revolutie en verbeeldden de nieuwe maatschappij en de droom van de heilstaat. Kunst voor de mensheid die zijn ketenen had afgeworpen. Met de tentoonstelling ‘Voor de nieuwe mens. Russisch avant-garde design’ vestigt Museum de Fundatie van 7 juni tot en met 14 september 2014 de aandacht op die revolutionaire tijd. De tentoonstelling omvat circa 110 tekeningen, collages, fotomontages, boekillustraties en objecten van onder meer El Lissitzky, Kazimir Malevitsj, Alexander Rodtsjenko en Vladimir Tatlin. De stukken zijn beschikbaar gesteld door de Sepherot Foundation in Liechtenstein, die ijvert voor het behoud en de presentatie van het baanbrekende werk van de Russische avant-garde kunstenaars.

Lees verder »

Zwols boek over ‘van de straat’

Zwolle – Op 19 mei wordt een nieuw Zwols boek gepresenteerd over zoiets “gewoons” als: het legen van onze volle kliko’s, de gemeentelijke veegmachine in onze straat, de strooimachines die preventief zout strooien bij de eerste verwachte nachtvorst.

straatvegen.jpg 

Toch is dit een bijzondere geschiedenis: van de ‘mannen van de straat’, hun verhalen, de historie van straatveger naar ‘verwerker van grondstoffen’. En dit boek gaat dan wel over de op een na oudste gemeentelijke reinigingsdienst van ons land, die van Zwolle, de verhalen en foto’s zijn vergelijkbaar met die uit andere steden.

PEC Zwolle-spelers op bezoek bij Isala

Zwolle – Een beetje afleiding als je in het ziekenhuis ligt is altijd welkom. Zo werd de kinderafdeling van Isala woensdagmiddag opgevrolijkt door een aantal bijzondere bezoekers.

pec_zwolle_in_isala.jpg
Foto: Theo Smits

Drie spelers van PEC Zwolle, Joost Broerse, Bram van Polen en Ryan Thomas, kwamen de kinderen een leuke middag bezorgen. Ook mascotte Zwolfje was van de partij. Natuurlijk hadden ze de in de legendarische finale veroverde KNVB-beker meegenomen. En wie wil er nu niet met die beker op de foto? Het ‘Waar is dat feestje, hier is dat feestje’ gonsde zelfs door de gangen van de kinderafdeling.

pec_zwolle_spelers_bij_isala_amalia_kindercentrum-1.jpg

Lees verder »

Landstede Volleybal contracteert Frank Lubberts

Zwolle – Frank Lubberts speelt de komende twee seizoenen voor Landstede Volleybal. De 23-jarige spelverdeler komt over van Dynamo, waarmee hij het afgelopen seizoen de finalestrijd om de landstitel verloor van Landstede Volleybal.

Een jaar eerder stond Lubberts ook al in de finale. Destijds ging hij met Lycurgus onderuit tegen zijn nieuwe club. Lubberts is na Wouter ter Maat (Rivo), Dennis Borst (Lycurgus), Tom van den Boogaard (Taurus) en Frits van Gestel (Orion) de vijfde nieuwkomer in de Zwolse selectie. “Ik ben heel blij met deze nieuwe stap. Landstede Volleybal is momenteel de beste club van Nederland en daar wil ik graag deel van uit maken”, zegt de 23-jarige spelverdeler, die een contract voor twee jaar tekent in Zwolle. “Ik heb met Redbad Strikwerda wel vaker om de tafel gezeten en het klikte altijd wel goed tussen ons. 

Lees verder »

Ron Jans traint Street League teams

Zwolle – Woensdag was het dan eindelijk zover. FC Streethagen en Istanbul United hebben onder leiding van PEC Zwolle trainer Ron Jans hard getraind. Deze clinic hebben de teams verdiend omdat ze zich in de winterstop tijdens het zaalvoetbaltoernooi tot winterkampioenen hadden gekroond.

streetleague.jpg

Bron: peczwolle.nl 

Om 13.30 uur stonden de teams gereed op het kunstgras van het IJsseldelta stadion. Gekleed in de tenues van de PEC Zwolle Street League luisterden de jongeren aandachtig naar de uitleg van Jans. De trainer had een aantal oefenvormen uitgezet waar de jongeren hun energie in kwijt konden. Onder meer verschillende kap en draai vormen, positiespellen en partijtjes stonden op de planning. Tijdens de clinic werd snel duidelijk dat trainer Jans de jongens niet zonder te zweten naar binnen wilde laten gaan. Er werd hard getraind en aan de hand van de tips en aanwijzingen van de trainer werd een hoog niveau bereikt. Na de partij werd er gezamenlijk opgeruimd en keerden de jongeren voldaan naar huis. 

Basis voor baasjes Zwolle

Zwolle – Honden behoren tot de favoriete huisdieren van veel mensen, ook in Zwolle. Toezichthouders van de gemeente gaan tussen 6 en 12 mei controleren of hondenbezitters zich aan de spelregels houden. Speciale aandacht gaat uit naar ‘kwetsbare’ plekken, zoals speelgelegenheden en aanlooproutes naar basisscholen.
 
Als een hond losloopt op een plek waar dit niet mag, of als hondenpoep niet wordt opgeruimd op plekken waar dat hoort, kan de eigenaar rekenen op een boete. Maar er is ook oog voor baasjes die het goed doen. Hun viervoeter kan rekenen op een lekkere kluif.

Lees verder »

Elektro en techno-event Stamppasta in Hedon

Zwolle – Op zaterdag 10 mei keert het elektro en techno-event Stamppasta terug in poppodium Hedon met een Intergalactic-editie. Er komt een zeer gevarieerde line-up bestaande uit: I-F, Pennik Ettek, DJ Technician vs DJ Overdose, Roberto Auser, Scramble Channel en Jarno en de Tamme DJ.
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hedon-zwolle.nl, bij de Plato in Zwolle en aan de deur van Hedon op de avond van het event.

Lees verder »

Meerjarenprognose Vastgoed biedt perspectief

Zwolle – Zwolle legt met de Meerjarenprognose Vastgoed 2014 (MPV) een goed fundament om de status van het gemeentelijk grondbezit te (blijven) analyseren en te anticiperen op relevante ontwikkelingen. Zwolle kiest ervoor om grondverkoop te stimuleren via de (hoogte van de) grondprijs en sluit bovendien langlopende complexen sneller af. Van de 32 bestaande complexen zijn binnen het bereik van deze MPV 13 afgesloten.

 

Door het afsluiten van complexen wordt de MPV van Zwolle kleiner en daarmee beter beheersbaar. Het totale resultaat van het afsluiten van deze projecten is 4 miljoen euro. Dat bedrag komt ten goede aan de Reserve Vastgoed van de gemeente. Uit de Reserve Vastgoed wordt een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro gebruikt om  de omvang van voorziening Vastgoed op niveau te brengen, tot een totaal van ruim 23,6 miljoen euro.

Lees verder »

Zwolle investeert ondanks tegenwind

Zwolle – Er is ondanks de economische tegenwind, een toenemende werkloosheid en een stagnerende woning- en vastgoedmarkt ook het afgelopen jaar in de ontwikkeling van Zwolle geïnvesteerd. Behoedzaam financieel beleid maakte het mogelijk onder meer de bereikbaarheid te versterken, voorbereidingen te treffen voor de veranderingen in het sociaal domein en werk te maken van de economische structuur van de Overijsselse hoofdstad. Met die constatering in de jaarstukken heeft het college van burgemeester en wethouders het jaarverslag en de jaarrekening van 2013 vastgesteld.

 

De begroting die voor 2013 werd opgesteld is met een positief resultaat van 6,7 miljoen euro gehaald. Door ontwikkelingen valt het uiteindelijke resultaat over 2013 iets lager uit: Zwolle dekt die tegenvallers van bijna 8 ton uit de algemene concernreserve. Het negatieve resultaat is met name toe te schrijven aan een voorziening die Zwolle heeft moeten treffen op Wonen Boven Winkels en aan het resultaat van de vastgoedportefeuille. Positieve posten konden gedurende het begrotingsjaar ook geboekt worden: onder meer een hogere uitkering van het Gemeentefonds en minder uitgaven op onderwijshuisvesting.

Lees verder »