Reactie CU op staken windmoleninitiatief Voorst

Zwolle – "De ChristenUnie heeft een duurzame toekomst voor als ideaal. Het terugtrekken van het windmoleninitiatief geeft ons een dubbel gevoel. We willen écht meer schone energie in Zwolle; onze ambities zijn daarin hoog. We willen dat bewoners en bedrijven in onze stad óók profiteren van de energietransitie.

We waarderen de aandacht die ook de initiatiefnemers hebben voor het draagvlak in de stad. In deze fase is de discussie helaas versmald tot mogelijke overlast. Het intrekken van het initiatief is nu een stapje terug, maar biedt de ruimte om in de toekomst nog veel meer stappen vooruit te zetten in een ambitieus klimaatbeleid. Dat is waar we voor gaan, in gesprek met de initiatiefnemers, bewoners en bedrijven om samen de stad van schone energie te voorzien." Het gaat hier om een reactie van ChristenUnie-raadslid Wietse de Boer op het terugtrekken door de initiatiefnemers van het windmoleninitiatief Voorst.

CDA wil gevolgen vliegroutes in kaart

Zwolle – Alle ontwikkelingen rond de vliegroutes naar Lelystad Airport veroorzaken steeds meer onrust. Ook de onduidelijke communicatie is niet bevorderlijk voor het proces. Naast de discussies over de vlieghoogtes, blijken nu ook de vliegvelden Teuge en Lemerveld in de verdrukking te komen "De CDA fractie heeft voor de komende commissievergadering Milieu en Energie op 5 juli vragen aangekondigd over dit onderwerp" vertelt woordvoerder Bouwien Rutten.

Veel vragen
Langzamerhand wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor Overijssel van het besluit om de groei van Schiphol op te vangen op Lelystad. Deze week werd duidelijk dat het parachutespringen in Teuge en het zweefvliegen in Lemelerveld onmogelijk wordt. Bouwien Rutten: "We vragen ons af hoe het kan dat demissionair staatssecretaris Dijksma nog zulke ingrijpende beslissingen kan nemen. Ook willen we graag weten hoe Overijssel samen optrekt met Gelderland en de betrokken gemeenten in dit dossier. Daarnaast wordt het tijd dat er een onderzoek wordt gedaan naar de effecten van Lelystad Airport voor de inwoners en de economie van Overijssel. Tot nu toe is dit nog niet gebeurd. En dan heb ik het niet alleen over de mogelijke bezwaren. Ook de positieve economische gevolgen voor de regio moeten duidelijk in beeld worden gebracht. Welke kansen biedt de uitbreiding van Lelystad Airport de regio’s In Overijssel en hoe kunnen we die kansen verzilveren?" 

Lees verder »

Een bijzondere stoet door de bioscoop

Zwolle – Sommige mensen stonden even te kijken en vroegen zich af wat hier aan de hand is. Eigenlijk heel normaal: naar de film gaan. Maar voor veel ouderen is dat niet zo gangbaar. Er ging een hele stoet door Pathé: met of zonder stok, rollators, een rolstoel of aan de arm lopen. Pathé en Stichting Vier het Leven hebben mogelijk gemaakt dat ouderen onbezorgd kunnen genieten van de bioscoop. Donderdagmiddag stond de eerste film gepland.

Bijna 25 ouderen zijn donderdag door vrijwilligers van Vier het Leven opgehaald, sommige met rollator, of zelfs rolstoel. Anderen met een stok of lopen nog wel zelfstandig. Gemene deler: genieten van de film en Vier het Leven regelt dit allemaal. "Door onze gasten nu ook film aan te bieden, maken we ons aanbod breder en is er nog meer keus. Want met zo veel verschillende gasten, zijn er ook zo veel verschillende smaken." Vertelt Margot Dopheide, regiocoördinator. Pathé heeft het er extra druk mee deze middag: er zijn in de foyer extra stoelen neer gezet zodat de gasten gemakkelijk kunnen zitten tijdens de pauze.

Lees verder »

Tien CCC-leerlingen cum laude geslaagd

Zwolle – De eindexamens en herkansingen zijn voorbij en alle uitslagen zijn bekend. Het Carolus Clusius College kan met trots zeggen dat een grote meerderheid van de eindexamenleerlingen is geslaagd voor het vwo, havo of vmbo-tl. Tien leerlingen van het CCC zijn zelfs cum laude geslaagd. ‘We zijn ontzettend trots op al onze eindexamenleerlingen, maar ook op de docenten die hen begeleid hebben naar het eindexamen’, aldus Jacqueline Drok, directeur van het CCC.

Tien vmbo-tl leerlingen Tabitha Langeler, Ine Marije Mulder, Mirre Schuurman, Jan Zieleman, Pim van Achthoven en Kaylee van Ester slaagden cum laude. Daarnaast zijn ook alle vmbo-tl leerlingen die het aardrijkskunde examen moesten herkansen, wegens een onvolkomenheid van de school, geslaagd. In totaal is 98% van de vmbo-tl leerlingen geslaagd. Ook op de havo en het vwo zijn goede resultaten behaald en slaagden vier leerlingen cum laude. In totaal mag 92% van de havo-leerlingen het diploma in ontvangst nemen, waaronder Dion Groenink en Ruben van der Kamp die cum laude slaagden. Op het vwo behaalden Emiel Slootman en Jasper Koopman het diploma cum laude. 87% van de vwo-leerlingen slaagden en nemen begin juli het diploma in ontvangst.

Studenten strijden om mediaprijs

Zwolle – Studentenvereniging Ichthus Zwolle heeft zich het beste laten zien in de media in het afgelopen jaar. Dat heeft de jury van het Persbal besloten. Bij het Persbal worden studentenverenigingen gestimuleerd om te laten zien wat zij voor Zwolle Studentenstad betekenen door middel van media. SOOZ-voorzitter Anja Schuurman: ,,Het is gaaf om te zien hoe studentenverenigingen met hun imago bezig zijn, uiteenlopend van ludieke acties tot maatschappelijke betrokkenheid.”

foto_ichthus.jpg 

De studentenverenigingen zijn beoordeeld op een aantal belangrijke criteria, zoals presentatie, inhoud en authenticiteit. Innovatie bij het mediagebruik is hierbij essentieel. De jury bestond uit wethouder Jan Brink, LSVb-bestuurder Joey Boon en redactrice Janske Mollen. Een inhoudelijke toevoeging werd gegeven middels een kroegcollege door woordvoerder Derk Moor. Hij moedigt studenten aan om zich op een positieve manier in te zetten in Zwolle. De winnaars sleepten dan ook een workshop van hem binnen, om zich komend jaar nog beter te profileren in de media.

Lees verder »

Het weer: Bewolkt met kans op flinke bui

Zwolle – Vrijdag is het voornamelijk bewolkt en kan er een flinke bui vallen. Bij een stevige noordwestenwind wordt het maximaal 22 graden.

weerfoto-30-juni-2017-spaarne.jpg
Spaarne

Zaterdag regent het lange tijd. In de loop van de middag wordt het droog. Bij een stevige westenwind wordt het maximaal 22 graden.

Aandacht voor kleine, bijzondere winkels

Zwolle – Juist vaak de kleinere, bijzondere winkels dragen veel bij aan de sfeer in de binnenstad en daarbuiten. Dat is voor PvdA en D66 het vertrekpunt om te bekijken hoe het gemeentelijk beleid ook dit soort ondernemers kan helpen om hun bedrijf gezond te houden of te krijgen.

Sonja Paauw van D66: "In gemeentelijk beleid is er wel aandacht voor kleinere winkels die bijdragen aan de couleur locale, bijvoorbeeld in de binnenstadsvisie of het nieuwe retailbeleid van de gemeente. Wij vinden dat het niet moet blijven bij aandacht, maar dat we het die ondernemers ook echt makkelijker moeten maken om succesvol te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld als het gaat om inrichting van de openbare ruimte en de gemeentelijke regelgeving of belastingen. We willen de kwaliteit, de waarde voor de binnenstad van juist die kleine, bijzondere winkels toevoegen, daarin meewegen. Want juist de couleur locale maakt onze stad aantrekkelijk voor bezoekers."

Lees verder »

Menistenbrug 2 maanden afgesloten voor verkeer

Zwolle – Vanaf 12 juli start Nijhuis Bouw B.v. met de ontmanteling van de oude watertoren en vanaf half september start de bouw van de nieuwe. Beide zaken hebben gevolgen voor het verkeer. Om de veiligheid voor de weggebruikers te waarborgen is de Menistenbrug tijdens de gehele sloopperiode voor al het verkeer afgesloten. Al het verkeer wordt via omleidingsborden omgeleid.

Tijdens de sloop verwijdert de ontwikkelaar de bovenste helft van de watertoren en ook de huidige gevel. Als alles volgens planning verloopt, is de sloop half september afgerond. Dan start de bouw van de nieuwe watertoren en is de Menistenbrug alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het autoverkeer wordt via borden omgeleid. De watertoren op de Turfmarkt wordt vernieuwd. Nijhuis Bouw B.V. realiseert hier 21 appartementen. Op de eerste zes verdiepingen komt één appartement per verdieping. De gevel van het onderste deel wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat uit 1892. De bovenste vijf verdiepingen, in het brede gedeelte van de toren, tellen straks drie appartementen per woonlaag. Deze worden opnieuw opgebouwd. De ontwikkelaar verwacht dat de nieuwe watertoren in juni 2018 helemaal klaar is. 

Zwolse gegevens internationaal vergelijkbaar

Zwolle – Databestanden van Zwolle zijn door World Council on City Data (WCCD) opgenomen in het internationale online platform ‘Open City Data Portal’. Vandaag ontving gemeente Zwolle een platina certificaat van Nico Tillie, vice president van het WCCD. Het WCCD verzamelt gegevens van steden op een gestandaardiseerde manier.

Informatie op het gebied van duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van leven in een stad kan op deze manier internationaal vergeleken worden. Met deze inzichten kan Zwolle haar voordeel doen bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Het online portaal geeft toegang tot wereldwijde, vergelijkbare en gestandaardiseerde indicatoren. Deze indicatoren sluiten aan bij de internationale richtlijnen voor gegevens van het zogeheten ISO 37120 – certificatiesysteem. De World Council on City Data (WCCD) heeft honderd indicatoren vastgesteld op het gebied van duurzame ontwikkeling van steden en kwaliteit van leven voor de mensen die er wonen. Deze honderd indicatoren zijn weer verdeeld in zestien thema’s waaronder economie, gezondheid en onderwijs. Zwolle voldoet aan 96 indicatoren.

Lees verder »

Zwolle energieneutraal in 2050

Zwolle – Uiterlijk in 2050 wil Zwolle volledig energieneutraal zijn en alle energie duurzaam opwekken. De gemeente wil vaart maken: al in 2025 is de uitstoot van CO2 25% minder dan in 1990 en wordt 25 % van alle energie op duurzame wijze opgewekt. Deze ambities stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad in ´Zwolle geeft je energie´.

B en w stellen vast dat dit een stevige ambitie is, nu wordt slechts 7% van alle energie die in Zwolle wordt verbruikt duurzaam opgewekt. Daarom moet alles op alles gezet worden en zijn alle energiebronnen in Zwolle nodig. “We willen lokaal doen wat we lokaal kunnen doen en samen met de stad”, aldus wethouder Ed Anker. “In het stadsgesprek hebben we daarmee een start gemaakt en daar gaan we mee verder. Veel Zwollenaren zijn al begonnen en er zijn al veel mooie initiatieven in de stad.We willen deze beweging vergroten en versnellen. Door te laten zien wat er al gebeurt en wat een ieder zelf kan doen, als bewoner, ondernemer of instelling. De omslag naar duurzame energie biedt ook kansen en levert bijvoorbeeld extra banen op bij aannemers en installateurs. Ook ontstaan er nieuwe samenwerkingen, zoals in het WijBedrijf Dieze, dat van, voor en door bewoners is. Dit soort initiatieven zijn waardevol, die koesteren en stimuleren we.” 

Lees verder »

DeltaWonen publiceert jaarverslag 2016

Zwolle – DeltaWonen werkt op meerdere manieren aan betaalbaar wonen. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Daarom heeft deltaWonen in 2016 opnieuw volop geïnvesteerd in duurzame kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 dat vandaag door de corporatie werd gepubliceerd.

Werken aan duurzame kwaliteit
In 2016 heeft deltaWonen, 1.274 woningen, een recordaantal E-renovaties uitgevoerd. Evert Leideman: "Door ons bezit te verduurzamen werken we rechtstreeks aan de kwaliteit en het comfort van deze woningen. Bovendien kunnen de bewoners hierdoor profiteren van een lagere energierekening." De Zwolse woningcorporatie streeft er naar dat in 2024 al haar woningen tenminste energielabel B hebben. "Behalve dat dit gunstig is voor de bewoners, leveren we hiermee ook een belangrijke bijdrage aan het milieu doordat de CO2 uitstoot van onze woningen hiermee sterk afneemt," vertelt Leideman. 

Lees verder »

Studenten exposeren in Schouwburg Odeon

Zwolle – Van 6 tot en met 12 juli exposeren ruim tachtig studenten van de mbo-opleidingen Grafische Vormgeving, Fotografie en Video, Animatie & Audiovisuele Vormgeving en Art en Design van het Deltion College hun eindexamenwerk in Café Foyé van Schouwburg Odeon. De expositie maakt onderdeel uit van de Langhuis Talent Award.

Examenopdracht
De studenten kregen verschillende examenopdrachten. Van het ontwerpen van een vernieuwend avonturenpark met bijbehorende mockups tot het maken van een documentaire over het thema Game Changer. En van een fotografieopdracht voor de World Press fototentoonstelling tot het maken van een videographic voor het tijdschrift Kijk. De expositie wordt woensdag 5 juli om 16.00 uur geopend in aanwezigheid van familie en vrienden.

Lees verder »