Toegankelijkheid gemeentegebouwen in beeld gebracht

Toegankelijkheid gemeentegebouwen in beeld gebracht

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat het komende jaar alle gemeentelijke gebouwen bekijken op toegankelijkheid. Dat doet ze samen met de mensen van Toegankelijk Zwolle. Dat is een van de maatregelen uit het actieplan Toegankelijkheid 2018 – 2019 dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld in de landelijke Week van de Toegankelijkheid.

De gemeente is, samen met de mensen van Toegankelijk Zwolle en andere belangenorganisaties, al langer bezig met de toegankelijkheid van de stad. Toegankelijkheid wordt in lopende werkzaamheden en projecten al zoveel als mogelijk meegenomen. Het actieplan beschrijft de extra maatregelen die b en w willen nemen.

Lees verder »

PvdA wil aanpak leegstand Weeshuispassage

PvdA wil aanpak leegstand Weeshuispassage

Zwolle – Er is de afgelopen jaren veel aandacht, tijd en geld gestoken in de Weeshuispassage. Deze winkelstraat lijdt al jaren een zieltogend bestaand en ondanks de enorm aantrekkende economie – en alle verrichte inspanningen – verbetert de situatie hier niet en dat is zorgelijk.
Er zijn al jaren plannen om van de Weeshuispassage een aantrekkelijk woon- en winkelgebied te maken, maar tot op heden ligt de Weeshuispassage er nog leeg en verlaten bij.

Ben Ali: “Wie vanuit de Hudsons Bay naar de C&A en Waanders wil lopen, waant zich in een scène van Dante’s voorgeborchte, waar verloren zielen doelloos ronddwalen en naarstig en gekweld op zoek zijn naar de uitgang. Op winkelend publiek (zeker van buiten de stad) maakt deze versteende treurigheid een indruk die niet uitnodigt tot een tweede bezoek. We willen daarom van het College weten wat er gedaan wordt om de langdurige winkelleegstand in de Weeshuispassage aan te pakken. We willen ook weten of het mogelijk is om de leegstaande winkels tijdelijk als expositieruimte te gebruiken voor jonge en aanstormde kunstenaars”.

GroenLinks Zwolle organiseert informeel duurzaamheidscafé

GroenLinks Zwolle organiseert informeel duurzaamheidscafé

Zwolle – De fractie van GroenLinks nodigt iedereen op 12 oktober van harte uit: laat je inspireren door Zwollenaren die op verschillende manieren bezig zijn met duurzaamheid. Of doe mee aan een workshop door Zwolse Zwammen en kweek voortaan thuis je eigen paddestoelen!

De avond begint om 18:00 uur en voor de liefhebber staan er lekkere soepjes klaar. Om 19:00 uur krijgt vakdicacticus aardrijkskunde Theo Peenstra het woord. Hij gaat in op de kansen en risico’s van klimaatverandering en het leven in een waterrijke stad. Nadat er ruimte voor vragen en gesprek is geweest is de beurt aan Vincent Wever. Deze adviseur en publicist op het gebied van duurzame mobiliteit gaat in op de vraag: ‘Hoe krijgen we onze straten terug?’ Een van zijn inspiratiebronnen: zijn eigen autoluwe buurt. De derde spreker is Joep Lauret: hij weet meer van waterstof dan de meeste mensen en die schone en heldere kennis deelt hij graag met je. 

Lees verder »

Het weer: Rustig zonnig weer

Het weer: Rustig zonnig weer

Zwolle – Vrijdag is de zon na een mistige start flink aanwezig. Slechts wat stapelwolken houden de zonneschijn af en toe tegen. Bij een maximaal matige zuidenwind wordt het zo’n 21 graden.

Ook zaterdag is het volop zonnig met enkele stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 23 graden. In de late avond kan er een bui vallen.

Fototentoonstelling totstandkoming Nationaal Monument MH17 in Zwolle

Fototentoonstelling totstandkoming Nationaal Monument MH17 in Zwolle

Zwolle – Donderdagmiddag werd in de hal van het Stadskantoor aan het Lübeckplein de fototentoonstelling over het Nationaal Monument MH17 door burgemeester Henk Jan Meijer geopend. Hij dacht even terug aan 17 juli 2014 toen vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd “neergehaald”.

Hij was met zijn gezin op vakantie in Frankrijk en keek naar de tv, waar verslag werd gedaan van een etappe in de Tour de France. “Ineens werd de uitzending onderbroken met een bericht over de MH17, die enkele uren eerder was vertrokken vanaf Schiphol. Ook werd direct melding gemaakt van veel Nederlandse slachtoffers.” Niet veel later hoorde hij dat ook Zwolle een slachtoffer had te betreuren; Tamara Ernst, een jonge vrouw van 34 jaar. Donderdagmiddag was de vader van Tamara aanwezig bij de opening van de fototentoonstelling.

Lees verder »

Berkum wil revanche tegen SVZW

Berkum wil revanche tegen SVZW

Zwolle – Berkum ontvangt zaterdag met SVZW een ploeg waar de Zwollenaren de degens al heel wat keren mee hebben gekruist. Na de tegenvallers van de laatste weken is Berkum er op gebrand om nu voor eigen publiek de volle winst binnen te halen.

“We hebben het de laatste weken niet goed gedaan, dat moet dus anders,” beseft Berkum-keeper Dominic van Hoof. “We zullen keihard moeten werken en voor elke bal gaan, want zeker in eigen huis móeten we nu winnen.” SVZW sloot het afgelopen seizoen fraai af met het kampioenschap in de 1e Klasse D en verdiende zo, na lang wachten, eindelijk de promotie naar de Hoofdklasse B. Trainer Philip Agteres hield zijn selectie daarna bijna helemaal intact, maar zag wél Ferdi ter Avest naar Staphorst vertrekken en hoe belangrijk die speler voor een ploeg kan zijn werd Berkum afgelopen week pijnlijk duidelijk gemaakt.

Lees verder »

Weezenlanden-Noord wordt een groene en gevarieerde woonwijk

Weezenlanden-Noord wordt een groene en gevarieerde woonwijk

Zwolle – Stichting Openbaar Belang heeft plannen voor de ontwikkeling van Weezenlanden-Noord . Voor deze plannen heeft de gemeente Zwolle een visie opgesteld. De bestaande flats aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat worden gesloopt en er komt ruimte voor 400 tot 500 huur- en koopwoningen in een groene woonomgeving. Het college van B&W legt de visie Centrum-Oost en de ontwikkelingsopgave voor het gebied nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

Openbaar Belang heeft begin 2017 het college gevraagd medewerking te verlenen aan de sloop van de 180 huurwoningen in het gebied ‘Weezenlanden-Noord’ en voor het plan ter plekke minimaal 230 sociale huurwoningen te bouwen. Gemeente en woninbouwcorporatie hebben het afgelopen jaar het initiatief samen verder onderzocht. Hierbij is nadrukkelijk gekeken hoe deze ontwikkeling kan bijdragen aan de ambitie van de gemeente om de komende jaren 6000 extra woningen te bouwen. Bij het onderzoek zijn verder de ambities op het vlak van klimaatadaptatie, energietransitie en trends en ontwikkelingen voor mobiliteit en parkeren betrokken. Daarnaast is ook de relatie van de plannen tot de binnenstad bekeken. Dit proces van het afgelopen jaar heeft geresulteerd in de visie Centrum-Oost die inmiddels aan de bewoners en omwonenden is gepresenteerd.

Lees verder »

Plan voor Zwolse energietransitie als basis voor brede samenwerking

Plan voor Zwolse energietransitie als basis voor brede samenwerking

Zwolle – Het college wil de komende jaren grote stappen zetten in het realiseren van een duurzame energievoorziening in Zwolle. De CO2 uitstoot moet fors verminderen en de hoeveelheid schone energie moet flink toenemen. De energietransitie draagt bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van de stad en biedt kansen voor bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Daarvoor ligt er nu een plan van aanpak voor de Zwolse energietransitie. Op basis van dit plan kan de samenwerking met de stad verder vorm krijgen. In juli 2017 heeft de raad het ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie!’ vastgesteld. Zwolle wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Als tussenstap op weg naar 2050 is afgesproken dat in 2025 de hoeveelheid CO2-uitstoot in vergelijking met 1990 25% lager ligt en dat 25% van de totale energievraag op duurzame wijze wordt opgewekt. Het streven is dit zo te realiseren dat er ook sociaaleconomische meerwaarde ontstaat voor de inwoners van Zwolle. De Zwolse Energiegids is een houvast voor initiatiefnemers en de inwoners van Zwolle bij initiatieven voor grootschalige opwekking.

Lees verder »

Bert Sluijer volgt Sandra Drost op als raadslid SP

Bert Sluijer volgt Sandra Drost op als raadslid SP

Zwolle – Sandra Drost neemt afscheid als gemeenteraadslid. De reden voor haar vertrek is een werkgerelateerde studie. Sandra is raadslid sinds 2014 en hield zich in de raad onder andere bezig met de WMO, (jeugd)zorg en de aanpak van overlast van hangjongeren in Westenholte. Ze blijft actief voor de SP.

Drost: ‘Toen ik me vorig jaar opnieuw kandidaat stelde, had ik dit niet zien aankomen. Ik had me graag nog vier jaar voor Zwolle ingezet in de raad, maar alleen als ik dat met volle inzet kan doen. Mijn werk, de studie die ik ga volgen en mijn gezin zorgen er samen voor dat ik mijn raadswerk niet kan doen zoals ik vind dat dat hoort. Ik vind dit een moeilijke beslissing, juist ook door alle mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven, maar ik weet dat de SP-fractie zich ook zonder mij keihard voor deze mensen zal inzetten. Ik blijf ook gewoon actief voor de SP.’

Lees verder »

Waarom is dierendag op 4 oktober?

Waarom is dierendag op 4 oktober?

Zwolle – Op 4 oktober wordt menig huisdier in het zonnetje gezet. Ook in Zwolle zal dit zo zijn. Je kat krijgt bijvoorbeeld een nieuw speeltje, je hond iets lekkers of je konijn een wortel. Donderdag 4 oktober is het weer Wereld Dierendag. Waarom is Wereld Dierendag eigenlijk op 4 oktober?

Die dag is niet zo maar gekozen. In 1929 werd er in Wenen in Oostenrijk een vergadering belegd voor dierenbeschermers uit de hele wereld. Tijdens die vergadering werd besproken hoe dierenmishandeling voorkomen kon worden. Mensen zouden best 1 dag per jaar stil mogen staan bij het feit dat dieren ook rechten hebben. Bijvoorbeeld het recht om niet geslagen of verwaarloosd te worden. Daar voor moesten ze beschermd worden.

Lees verder »

ROOD opent aanval op bemiddelingskosten met meldpunt

Zwolle – ROOD Zwolle, de jongerenorganisatie van de SP, begint een actie om de mensen die onterecht bemiddelingskosten hebben moeten betalen bij het huren van woonruimte te helpen deze terug te krijgen. Eerder dit jaar oordeelde de rechter dat Maxx Vastgoed onterecht kosten in rekening heeft gebracht bij het aanbieden van een woning. Het is al lang verboden bemiddelingskosten te vragen voor woningen die namens een verhuurder worden aangeboden, maar ROOD merkt dat ook in Zwolle deze regels nog regelmatig aan de laars worden gelapt. Deze huurders hebben vaak absurd hoge courtage (bemiddelingskosten) betaald, maar dit mogen makelaars als Maxx vastgoed helemaal niet vragen van de huurder!

Deze onterecht verhaalde bemiddelingskosten, die vaak gelijk is aan 1 maand huur, wil ROOD proberen terug te krijgen! Daarom hebben we een meldpunt geopend voor deze huurders: huisjesmelkerzwolle@outlook.com Stuur een mail met je naam, adres en probleem en we proberen samen jullie geld terug te krijgen! Leden van ROOD Zwolle zullen bij verschillende huurders langs gaan om samen te kijken wat wij kunnen doen om de huurders te helpen. Laat verhuurmakelaars de regels niet aan hun laars lappen!

 

Windesheim één na beste grote hogeschool

Windesheim één na beste grote hogeschool

Zwolle – Hogeschool Windesheim scoort een tweede plaats in de onderzoeken van Keuzegids Hbo en Elsevier Weekblad naar de kwaliteit van hbo-opleidingen in Nederland.

Waar Windesheim bij Elsevier stijgt van de derde naar de tweede plaats, staat Windesheim in de Keuzegids Hbo al vier jaar op rij de tweede plaats. ‘Het doet me denken aan Tom Dumoulin, die dit jaar tweede in de Giro d’Italia en Tour de France werd’, zegt collegevoorzitter Henk Hagoort. ‘Hoewel de tweede plaats misschien voelt als nét niet de beste, is het toch vooral een topprestatie. Ik ben daarom erg trots op alle docenten en medewerkers van Windesheim, die zich maximaal inzetten voor onze studenten om zich bij Windesheim thuis te voelen en het beste uit zichzelf te halen. Dat je dan door je studenten zo positief beoordeeld wordt, daar doe je het voor.’

Lees verder »