Internationale Vrouwendag bij Buitensporig

Zwolle – 8 maart is het Internationale Vrouwendag en dat vieren we bij Buitensporig Zwolle met de installatie ‘la fiesta della donna’. Kom tussen 11.00 en 18.30 uur bij ons langs om te ontdekken dat je sowieso een heldin bent. Sla hard op de ongelijke verdeling van emotionele arbeid of drink een kopje thee, zonder dat je verder iets moet.

Het thema van vrouwendag is dit jaar ‘heldinnen’. Jolan van de Waeter (onderwijzend in cultuuronderwijs) en Anne Marth Kuilder (Ministerie van Onverwachte Zaken) werden een beetje moe van de gedachte dat we ook nog een heldin moeten zijn. We werken ons al een slag in de rondte! Het versterken van solidariteit tussen vrouwen, dat spreekt ze wel aan.

Lees verder »

Zwolle gaat statushouders begeleiden naar werk

Zwolle gaat statushouders begeleiden naar werk

Zwolle – Zwolle gaat ruim een jaar eerder aan de slag met het begeleiden van statushouders naar werk dan de plannen van minister Koolmees. Die wil dat gemeenten vanaf medio volgend jaar regie gaan voeren over integratie van statushouders.

Koolmees beoogt integratie naar méér werk en participatie door statushouders. Hij wil dat bereiken langs drie lijnen: taal en inburgering, werk en het stimuleren van (financiële) zelfredzaamheid. Maatwerk is nodig om per statushouder te kijken wat nodig is. Kenmerkend voor de Zwolse aanpak is dat voor elk van de zeshonderd nieuwe Zwollenaren eerst wordt gekeken wat iemand kan en nodig heeft en vervolgens een persoonlijk plan krijgt. Soms bestaat de begeleiding naar werk uit extra taallessen, uit onderwijs, werkervaring, competentieontwikkeling, inzet van maatjes of begeleiding door professionals, bijvoorbeeld bij GGZ-problemen. Soms is het nodig om te werken aan het verwachtingspatroon van de nieuwe Zwollenaren, die niet altijd corresponderen met de realiteit. Met 21 organisaties in Zwolle is reeds een convenant gesloten om gezamenlijk op te trekken.

Lees verder »

Minister Van Engelshoven bezoekt lerarenopleidingen Windesheim

Minister Van Engelshoven bezoekt lerarenopleidingen Windesheim

Zwolle – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven brengt maandag 4 maart een bezoek aan hogeschool Windesheim.

Het bezoek van de minister staat in het teken van de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs en het Teachers College. Beide opleidingen onderscheiden zich met hun flexibiliteit en de persoonlijke leerroute voor hun studenten. De minister gaat met studenten en docenten van beide opleidingen en met het werkveld in gesprek over de manier waarop de opleidingen vorm geven aan vernieuwend, flexibel onderwijs en bespreekt met hen hoe zij inspelen op de problematiek van het lerarentekort.

Lees verder »

Berkum móet punten pakken bij SVZW

Berkum móet punten pakken bij SVZW

Zwolle – Berkum speelt zaterdag opnieuw een inhaalduel, ditmaal bij SVZW in Wierden. Na de tegenvallende resultaten van de laatste weken móeten de Zwollenaren daar de winst pakken om zich lucht te verschaffen, maar hetzelfde geldt voor de thuisclub.

“Onze opdracht is duidelijk: winnen!,” beseft Berkum-verdediger Jason Huisman. “Daar zullen we knetterhard voor moeten werken en we moeten de kansen nu wél afmaken. Je moet SVZW geen openingen geven want dat zullen ze afstraffen, maar als bij ons de neuzen dezelfde kant opstaan ga ik er met vol vertrouwen naar toe.”

Lees verder »

Het weer: Eerst nog zon, daarna bewolkt

Het weer: Eerst nog zon, daarna bewolkt

Zwolle – Donderdag is het gedaan met het zonnige weer. Na een nog zonnige ochtend trekt het in de middag dicht waardoor de zon nog maar weinig kans maakt. In de loop van de middag ontstaat er kans op een bui. Het wordt bij een 12 graden bij een matige westenwind.

Vrijdag is het meest bewolkt met af en toe zon. Het wordt zo’n 10 graden maximaal bij een matige noordwestenwind.

Waterschap en gemeente verkennen mogelijkheden fiets- en wandelpaden langs Zwarte Water

Waterschap en gemeente verkennen mogelijkheden fiets- en wandelpaden langs Zwarte Water

Zwolle – Bestuurder Hans de Jong (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en wethouder Ed Anker (gemeente Zwolle) ondertekenden op woensdag 27 februari de samenwerkingsovereenkomst Stadsdijken Zwolle.

Hiermee gaan waterschap en gemeente de mogelijkheden verkennen voor de aanleg van fiets- en wandelpaden langs het Zwarte Water als onderdeel van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De komende maanden moet duidelijk worden wat de mogelijkheden en de kosten hiervan zijn. Op basis hiervan kan de gemeenteraad in een later stadium een besluit nemen. De afspraken uit de overeenkomst bestaan uit het onderzoeken van de aanleg van wandelpaden nabij de keersluis Zwolle, het verbeteren van enkele wandelpaden nabij de dijk in Holtenbroek en de aanleg van een fietspad langs het Zwolle-IJsselkanaal in de buurt van het Scania-terrein.

Lees verder »

Statement PEC Zwolle inzake datumwijziging

Statement PEC Zwolle inzake datumwijziging

Zwolle – Nadat de arbitragecommissie zich dinsdagavond niet bevoegd achtte een uitspraak te doen inzake de datumwijziging Ajax – PEC Zwolle heeft de club besloten op dit moment niet naar de civiele rechter te stappen. Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid. PEC Zwolle accepteert dan ook, onder protest, het nieuwe aanvangstijdstip van de wedstrijd op woensdag 13 maart om 18.30 uur.

Het steekt de club dat het beroep bij de arbitragecommissie niet op inhoudelijke, maar formele gronden is afgedaan, terwijl er goede redenen waren voor de arbitrage commissie om het wèl inhoudelijk te behandelen. Dit punt gaat PEC Zwolle dan ook aan de orde stellen in het vennoten overleg van de Eredivisie CV (ECV). Het is namelijk een feit dat de afgesproken procedure voor het verplaatsen van wedstrijddata zoals opgenomen in de unaniem vastgestelde veranderagenda van november 2018 is geschonden. PEC Zwolle beraadt zich dan ook over de positie in dit overleg. Tevens gaat de club de komende periode onderzoeken of de zaak op inhoudelijke gronden nog aan een andere instantie aan de orde kan worden gesteld. Want ook als de stofwolken straks zijn opgetrokken, blijft het feit overeind dat PEC Zwolle door deze gang van zaken de enige club is wiens belangen zijn geschaad.

Lees verder »

Groene inbreng in de Zwolse Omgevingsvisie

Zwolle – Voor de uitvoering van de Omgevingswet ontwikkelt het stadsbestuur van Zwolle de komende jaren haar omgevingsvisie voor Zwolle. Met de nota ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ heeft de gemeente een aanzet voor de omgevingsvisie en haar kernopgave en ambities geformuleerd.

Belangrijke thema’s voor milieu en natuur zijn: klimaatsverandering, energietransitie, energiebesparing, natuurwaarden in stad en buitengebied, en mobiliteit. In dit document vindt u de visie van het Natuurplatform Zwolle (NPZ) en de werkgroep Milieuzorg van de Milieuraad Zwolle op deze thema’s in de gemeente voor de periode tot 2030.

Lees verder »

Verkeersstremming tijdens carnavalsoptocht

Verkeersstremming tijdens carnavalsoptocht

Zwolle – Ook dit jaar is Zwolle omgedoopt in Sassendonk! De carnavalsvereniging De Eileuvers organiseert van vrijdag 1 tot en met dinsdag 5 maart verschillende carnavalsactiviteiten in en rondom de Zwolse binnenstad. Op zaterdag 2 maart  vindt er onder andere ’s ochtends een carnavalsact op de Nieuwe Havenbrug plaats en wordt er ’s middags een (praalwagen)optocht gehouden. Het verkeer ondervindt hiervan tussen 09.30 en 18.00 uur hinder.

Carnavalsact op Nieuwe Havenbrug
Nadat de intocht van Stadsprins Balg 1 en Jeugdstadsprinses Celine heeft plaatsgevonden, volgt er een act. Om de act te kunnen uitvoeren op de Nieuwe Havenbrug wordt de brug tussen 9.30 en 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. De omleidingsroute is via de Emmawijk. Tussen 15.30 en 18.00 uur gaat de (praalwagen)optocht uiteen en is de brug ook afgesloten.

Lees verder »

Het weer: Zeer zonnige lentedag

Het weer: Zeer zonnige lentedag

Zwolle – Woensdag spant de kroon qua lenteweer deze week. Met een maximum temperatuur van 19 graden bij een zwakke zuidwestenwind en een stralende zon is het heerlijk lenteweer. In de zon voelt het aangenaam warm waardoor in de middag de jas uit kan. Het is wel verstandig om de jas mee te nemen. Want het vroege moment in het jaar maakt dat het in de avond rap afkoelt.

Donderdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af maar het blijft droog. De temperatuur neemt een duik naar beneden naar zo’n 12 à 13 graden.

Ilse DeLange, De Jeugd van Tegenwoordig, MAAN en meer op Bevrijdingsfestival Overijssel

Ilse DeLange, De Jeugd van Tegenwoordig, MAAN en meer op Bevrijdingsfestival Overijssel

Zwolle – Bevrijdingsfestival Overijssel heeft dinsdagavond haar programma bekend gemaakt voor de 29e editie van Bevrijdingsfestival Overijssel. Al eerder maakte ze de naam Tom Walker bekend, maar daar kunnen we Ilse DeLange, De Jeugd van Tegenwoordig, MAAN, MY BABY, Novastar, La Pegatina en nog zo’n 30 bands, verdeeld over 5 podia, aan toe voegen.

Het gratis festival, dat ieder jaar zo’n 130.000 bezoekers trekt, brengt naast een muzikaal programma ook een uitgebreid inhoudelijk programma met als jaarthema ‘In vrijheid kiezen’.

Lees verder »