Wijkplatform Wipstrik

Woensdagavond 28 maart a.s. is in de Raadszaal van het Stadhuis het wijkplatform Wipstrik. Inloop is vanaf 19.15 uur, de vergadering begint om 19.30 uur. Wijkwethouder Janco Cnossen zal het wijkplatform voorzitten.

Tijdens de vergadering zal gesproken worden over de voortgang van het groenplan Betje Wolffstraat, parkeren Zeeheldenbuurt en over fietsbergingen en dergelijke in de voortuinen van de huizen in de Wipstrik. Ook zal gesproken worden over de boomhut. Daarnaast zal Peter van Saane, landschapsarchitect van de Gemeente Zwolle, een presentatie geven over Park de Wezenlanden. Mariët Kuenen van de gemeente Zwolle zal een presentatie houden over verschillende projecten in en rond de wijk Wipstrik.

Lees verder »

Sponsoractie voor scholen in Bangladesh

Verschillende medewerkers en studenten van Windesheim zetten zich in voor de bouw van scholen in Bangladesh. Studenten Bouwkunde zijn betrokken bij het ontwerp van deze scholen. Medewerkers en studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs zamelen geld in voor de bouw ervan.

Eén van deze medewerkers is Piet Vendel. Hij zamelt geld in door op zijn laatste werkdag als Windesheimmedewerker, 27 maart, de 65 km van zijn woonplaats Hengelo naar Windesheim te voet af te leggen. Na een hele nacht lopen wordt hij om 12.00 uur feestelijk onthaald op Windesheim. Een andere vertrekkende medewerker, Tonneke van Galen, organiseert een liefdadigheidsdiner. Verder zamelen studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs door middel van verschillende acties geld in voor dit goede doel.

Lees verder »

Definitief geen Stad Als Theater in Zwolle

Na een spoeddebat in de lange raadsvergadering van maandagavond is dinsdagmorgen 00.30 uur door wethouder Witbraad het besluit bevestigd geen subsidie te verlenen aan de Stichting De Stad Als Theater. Na kritische debatrondes haalden twee moties om het Theater voor dit jaar alsnog te redden de stemming niet.

De wethouder gaf tekst en uitleg over de gevolgde procedure, de inzet van het college en de rol van betrokken partijen in een spoeddebat, dat door de raadsfracties van de VVD, de SP en Swollwacht aangevraagd was. Wethouder Witbraad zegt het besluit te betreuren, maar vindt dat nu de maat vol is. Ze ziet, na drie keer overleg te hebben gehad met de Stichting De Stad Als Theater, geen gevraagde verbeteringen voor 2007 en kreeg tevens geen voldoende beeld van de Stichting voor verbeteringen in het jaar 2008. Wel kan de Stichting het komend jaar weer meedingen naar een nieuwe subsidie. De twee moties die tegen het besluit waren ingediend haalden de stemronde niet. Het college heeft de Stichting aangeboden dit jaar een onderdeel van De Stad Als Theater, het populaire Buitenconcert, te steunen.

Duizenden handtekeningen voor Turks badhuis

In Zwolle zijn drieduizend handtekeningen ingezameld voor een Turks badhuis in de wijk Stadshagen. De handtekeningen zijn ingezameld door de Stichting Integratie Projecten voor Allochtonen binnen de Nederlandse Samenleving.

De stichting heeft acht ton nodig voor het badhuis. De handtekeningen zijn maandagavond aangeboden aan de Zwolse politiek met het verzoek het badhuis een subsidie te geven van 150-duizend euro. Volgens de initiatiefnemers draagt het Turks badhuis onder meer bij aan de gezondheid van de inwoners van Zwolle.

Bron: RTV Oost

Open Week ArtEZ Conservatorium

Het ArtEZ Conservatorium in Zwolle houdt van 26 tot en met 30 maart 2007 een open week. Tijdens deze week kan iedereen die geïnteresseerd is in een studie aan het conservatorium meedoen aan het gewone lesprogramma. 

Belangstellenden kunnen één les volgen maar ook meerdere. Het aantal dagen staat vrij. Donderdag 29 maart is er een open middag met een doorlopend programma op drie podia waarbij zowel klassieke muziek als jazz en pop aan bod komen. Op andere dagen zijn er ook diverse repetities en optredens bij te wonen. 

Lees verder »

Normaal op Bevrijdingsfestival in Zwolle

Het programma voor het Wärtsilä podium op het Bevrijdingsfestval Overijssel in Zwolle is compleet. Als laatste namen zijn Normaal en Roosbeef toegevoegd. 

Eerder maakte de organisatie van het Bevrijdingsfestival Overijssel 2007 bekend dat onder andere Van Velsen, Delain, La Troba Kung Fu, Zita Swoon, Racoon, Postman en De Dijk naar Zwolle komen op 5 mei.

Lees verder »

Zwols podium op Rode Torenplein met Koninginnedag

Dit jaar zal er voor het eerst in Zwolle tijdens de Koninginnedag en nacht een podium komen te staan op het Rode Torenplein. De HESZ (horeca evenementen stichting Zwolle) heeft de handen in elkaar geslagen met de Centrale Commissie Oranje en de organisatie van het Dance Event om een compleet programma neer te zetten voor iedereen (van jong tot oud) die in Zwolle Koninginnedag wil vieren.

Opvallend aan het programma is dat alle artiesten Zwollenaren zijn! Tijdens Koninginnenacht zal het dance event vanaf 20.00 uur haar Koninklijke primeur beleven met optredens van DJ Cas (winnaar DJ contest 2006), DJ Quintin (bekend van o.a. the Q) en DJ Cuzco (resident van Lipgloss). Het programma zal ondersteund worden door een paal- en gogodans act!

"Weg met de armoede in Zwolle"

Volgens de Zwolse raadsfractie Groenlinks / De Groenen gaan de armoedeplannen van wethouder Knol niet ver genoeg. Knol kreeg maandagmiddag uit handen van Theo Profijt een eigen armoede-notitie 'Weg met de Zwolse armoede' van de groene partij. Bij de notitie kreeg de wethouder ook een een vrolijk getint leesbrilletje. "Om het allemaal eens goed te bekijken, en vanwege het gewenste perspectief voor Zwolse minima", zegt GL/DG.

Knol wil meer mensen in aanmerking wil laten komen voor hulp en ook meer doen aan preventie tegen armoede. Groenlinks/ De Groenen vindt dat in de plannen van Knol alleen wordt gekeken naar de financiële situatie van de doelgroep, terwijl het ook nodig is om mensen sociaal te ondersteunen. Vrijdag is in Zwolle een raadsconferentie over armoede; volgende week maandag praat de gemeenteraad er voor het eerst over.

Brandstichters uit Zwolle aangehouden

Deze week zijn 11 jongeren uit Zwolle, in de leeftijd van 15 en
16 jaar aangehouden voor brandstichtingen in een school, een schuur en een auto. Onder hen was één meisje. Dat laat de politie maandag weten.

Deze groep wordt verdacht van betrokkenheid bij de volgende feiten:
Op 26 oktober vorig jaar werd met een molotovcocktail brand gesticht in
CBS de Ark aan de Gedeputeerdenlaan. Daarbij werd een ruit vernield. De
brand ging vanzelf uit.  Deze school moest het in de afgelopen
oudejaarsnacht opnieuw ontgelden. Ruiten werden vernield en met vuurwerk werd een noodlokaal in brand gestoken. In de school werden beeldschermen vernield.
Vrijdagmorgen 29 december brandde aan de van Riemsdijkmarke  een
schuurtje uit waarbij gevaar ontstond voor de omliggende woningen en
slapende bewoners.

Lees verder »

Jongeren bekennen overlast Zeeheldenbuurt

In de afgelopen twee maanden zijn er 15 verdachten ontboden op het politiebureau te Zwolle in verband met hun betrokkenheid bij de openlijke
geweldpleging van oudejaarsavond in de Zeeheldenbuurt. De 15 personen, jongens variërend in de leeftijd van 13 tot 18 jaar en 1 man van 37 jaar, zijn allen afkomstig uit Zwolle hebben inmiddels een bekennende verklaring afgelegd.

Op oudejaarsdag veroorzaakte de groep, veelal minderjarigen, op de Abel
Tasmanstraat en de Jan van Riebeekstraat veel overlast. De groep
jongeren is ondermeer verantwoordelijk voor twee branden, diefstal van
goederen, vernieling, bedreiging en openlijke geweldpleging tegen de
brandweer. Zo staken zij ondermeer gestolen hout in brand en belemmerden zij de brandweer bij de uitoefening van haar taak, het blussen van de brand. Dit deden zij door zwaar vuurwerk in de richting te gooien van het brandweerpersoneel. Tevens ontstond er door de brand een gevaarlijke situatie voor een aldaar gelegen hoekwoning.

Lees verder »

Gift voor boek 'Historie Parochie St. Michaël'

Voor de realisatie van het boek 'Historie Parochie St. Michaël' ontving de projectgroep maandagmiddag in het Historisch Cultureel Centrum te Zwolle een éénmalige bijdrage uit het stimuleringsfonds van € 500,-.

Het boek gaat over de ontwikkeling en ontstaan van de parochie St. Michaël, die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de Stad Zwolle.

Lees verder »

Nieuw kunstwerk aan Palestrinalaan

Het voetbalveldje aan de Palestrinalaan in Zwolle ziet er sindskort een stuk anders uit door de plaatsing van het kunstwerk ‘The World is a Stage.’

Het kunstwerk, dat gemaakt is door kunstenaar Alexander Schabracq, is acht meter hoog en vier meter breed. Een schilderlijst met daarin een (nu nog ontbrekende) bronzen stoel en een zwevend ei, met daarboven een wolk en daaronder een blauw podium, zo komt het kunstwerk er uiteindelijk uit te zien. Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan het kunstwerk. Verwacht wordt dat het kunstwerk binnen enkele weken officieel gepresenteerd zal worden.