Open Week ArtEZ Conservatorium

Het ArtEZ Conservatorium in Zwolle houdt van 26 tot en met 30 maart 2007 een open week. Tijdens deze week kan iedereen die geïnteresseerd is in een studie aan het conservatorium meedoen aan het gewone lesprogramma. 

Belangstellenden kunnen één les volgen maar ook meerdere. Het aantal dagen staat vrij. Donderdag 29 maart is er een open middag met een doorlopend programma op drie podia waarbij zowel klassieke muziek als jazz en pop aan bod komen. Op andere dagen zijn er ook diverse repetities en optredens bij te wonen. 

Lees verder »

Normaal op Bevrijdingsfestival in Zwolle

Het programma voor het Wärtsilä podium op het Bevrijdingsfestval Overijssel in Zwolle is compleet. Als laatste namen zijn Normaal en Roosbeef toegevoegd. 

Eerder maakte de organisatie van het Bevrijdingsfestival Overijssel 2007 bekend dat onder andere Van Velsen, Delain, La Troba Kung Fu, Zita Swoon, Racoon, Postman en De Dijk naar Zwolle komen op 5 mei.

Lees verder »

Zwols podium op Rode Torenplein met Koninginnedag

Dit jaar zal er voor het eerst in Zwolle tijdens de Koninginnedag en nacht een podium komen te staan op het Rode Torenplein. De HESZ (horeca evenementen stichting Zwolle) heeft de handen in elkaar geslagen met de Centrale Commissie Oranje en de organisatie van het Dance Event om een compleet programma neer te zetten voor iedereen (van jong tot oud) die in Zwolle Koninginnedag wil vieren.

Opvallend aan het programma is dat alle artiesten Zwollenaren zijn! Tijdens Koninginnenacht zal het dance event vanaf 20.00 uur haar Koninklijke primeur beleven met optredens van DJ Cas (winnaar DJ contest 2006), DJ Quintin (bekend van o.a. the Q) en DJ Cuzco (resident van Lipgloss). Het programma zal ondersteund worden door een paal- en gogodans act!

"Weg met de armoede in Zwolle"

Volgens de Zwolse raadsfractie Groenlinks / De Groenen gaan de armoedeplannen van wethouder Knol niet ver genoeg. Knol kreeg maandagmiddag uit handen van Theo Profijt een eigen armoede-notitie 'Weg met de Zwolse armoede' van de groene partij. Bij de notitie kreeg de wethouder ook een een vrolijk getint leesbrilletje. "Om het allemaal eens goed te bekijken, en vanwege het gewenste perspectief voor Zwolse minima", zegt GL/DG.

Knol wil meer mensen in aanmerking wil laten komen voor hulp en ook meer doen aan preventie tegen armoede. Groenlinks/ De Groenen vindt dat in de plannen van Knol alleen wordt gekeken naar de financiële situatie van de doelgroep, terwijl het ook nodig is om mensen sociaal te ondersteunen. Vrijdag is in Zwolle een raadsconferentie over armoede; volgende week maandag praat de gemeenteraad er voor het eerst over.

Brandstichters uit Zwolle aangehouden

Deze week zijn 11 jongeren uit Zwolle, in de leeftijd van 15 en
16 jaar aangehouden voor brandstichtingen in een school, een schuur en een auto. Onder hen was één meisje. Dat laat de politie maandag weten.

Deze groep wordt verdacht van betrokkenheid bij de volgende feiten:
Op 26 oktober vorig jaar werd met een molotovcocktail brand gesticht in
CBS de Ark aan de Gedeputeerdenlaan. Daarbij werd een ruit vernield. De
brand ging vanzelf uit.  Deze school moest het in de afgelopen
oudejaarsnacht opnieuw ontgelden. Ruiten werden vernield en met vuurwerk werd een noodlokaal in brand gestoken. In de school werden beeldschermen vernield.
Vrijdagmorgen 29 december brandde aan de van Riemsdijkmarke  een
schuurtje uit waarbij gevaar ontstond voor de omliggende woningen en
slapende bewoners.

Lees verder »

Jongeren bekennen overlast Zeeheldenbuurt

In de afgelopen twee maanden zijn er 15 verdachten ontboden op het politiebureau te Zwolle in verband met hun betrokkenheid bij de openlijke
geweldpleging van oudejaarsavond in de Zeeheldenbuurt. De 15 personen, jongens variërend in de leeftijd van 13 tot 18 jaar en 1 man van 37 jaar, zijn allen afkomstig uit Zwolle hebben inmiddels een bekennende verklaring afgelegd.

Op oudejaarsdag veroorzaakte de groep, veelal minderjarigen, op de Abel
Tasmanstraat en de Jan van Riebeekstraat veel overlast. De groep
jongeren is ondermeer verantwoordelijk voor twee branden, diefstal van
goederen, vernieling, bedreiging en openlijke geweldpleging tegen de
brandweer. Zo staken zij ondermeer gestolen hout in brand en belemmerden zij de brandweer bij de uitoefening van haar taak, het blussen van de brand. Dit deden zij door zwaar vuurwerk in de richting te gooien van het brandweerpersoneel. Tevens ontstond er door de brand een gevaarlijke situatie voor een aldaar gelegen hoekwoning.

Lees verder »

Gift voor boek 'Historie Parochie St. Michaël'

Voor de realisatie van het boek 'Historie Parochie St. Michaël' ontving de projectgroep maandagmiddag in het Historisch Cultureel Centrum te Zwolle een éénmalige bijdrage uit het stimuleringsfonds van € 500,-.

Het boek gaat over de ontwikkeling en ontstaan van de parochie St. Michaël, die van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de Stad Zwolle.

Lees verder »

Nieuw kunstwerk aan Palestrinalaan

Het voetbalveldje aan de Palestrinalaan in Zwolle ziet er sindskort een stuk anders uit door de plaatsing van het kunstwerk ‘The World is a Stage.’

Het kunstwerk, dat gemaakt is door kunstenaar Alexander Schabracq, is acht meter hoog en vier meter breed. Een schilderlijst met daarin een (nu nog ontbrekende) bronzen stoel en een zwevend ei, met daarboven een wolk en daaronder een blauw podium, zo komt het kunstwerk er uiteindelijk uit te zien. Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan het kunstwerk. Verwacht wordt dat het kunstwerk binnen enkele weken officieel gepresenteerd zal worden.

SP wil meer ondersteuning voor locatie Aloë

De SP in Zwolle is van mening dat inbreiding in Zwolle een goede zaak kan zijn, daar waar al van verstening sprake is. Echter, de wijze waarop is van groot belang, laat Edwin Koster namens de partij weten. "De belangen van omwonenden en ondernemers, die soms al jaren in het gebied Aloë gevestigd zijn, mogen hierbij niet worden gepasseerd", zegt de SP. "Duidelijkheid voor de recente toekomst is voor een ondernemer van het grootste belang, zeker als het gaat om uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Het huidige plan biedt hierin geen toekomstperspectief." De SP is van mening, dat de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol moet spelen, mocht blijken dat bedrijven door schaalvergroting niet op deze locatie kunnen blijven als de geluidscontouren daarvoor beperkingen bieden.

De SP en ook andere partijen, zijn op een bijeenkomst geweest van ondernemers op de Aloë locatie. Het beeld dat daar is ontstaan en werd bevestigd tijdens en na commissiebehandeling van dit onderwerp, is dat door de gemeente de indruk is gewekt dat de ondernemers inspraak -en daarmee invloed- hadden op de besluitvorming. Daar lijkt weinig of niets van terecht te zijn gekomen, zegt de SP. "Want het (stedenbouwkundig) ontwerp  heeft geen verandering ondergaan n.a.v. opmerkingen. Het besef dat de gemeente in een geval van een (startende) ondernemer geen duidelijkheid heeft gegeven is kwalijk en draagt niet bij aan het beeld dat Zwolle een stad voor ondernemers is." DE SP dient maandagavond een motie in over de locatie Aloë.

Lees verder »

Internationale conferentie 'Flornet' in Zwolle

Van woensdag 28 t/m vrijdag 30 maart vindt op De Groene Welle in Zwolle een driedaagse internationale conferentie plaats van het transnationale netwerk 'Flornet'. De conferentie wordt georganiseerd door De Groene Welle. 24 Partnerscholen uit 17 Europese landen nemen deel aan deze conferentie voor vakdocenten uit de bloemenbranche.

Tijdens de eerste dag van de conferentie worden de projectresultaten van de het transnationale netwerk gepresenteerd. Aan de orde komen: kenniscirculatie in Europa, opbouw van competentiecentra voor bloemschikken in Europa en de ontwikkeling van negen internationale mbo+ modules voor bloemschikken. De tweede en derde dag zijn er meer inhoudelijke discussies gepland. Zo wordt er gediscussieerd over komende evenementen en activiteiten, de toekomst van het partnerschap en afspraken voor studentenmobiliteit en docentenuitwisseling. Daarnaast gaan de partnerscholen in overleg om in samenwerking met de Europese Federatie voor Professionele Bloemisten een opleiding voor European Master in Floral design te ontwikkelen.

Lees verder »

Donatie voor muziekproject Bassischool De Schalm

Maandagmiddag kreeg Bassisschool De Schalm aan de Palestrinalaan in de wijk Holtenbroek een donatie uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank in Zwolle.

De Schalm is een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Via muziek wil de school de kinderen een meerwaarde geven in hun leven op cognitief, maar vooral op sociaal-emotioneel gebied. Speciaal voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8 heeft de school hiervoor een muziekproject ontwikkeld. Basisschool De Schalm ontvangt voor de aanschaf van de werkboekjes voor dit project een éénmalige bijdrage van € 650,-.