“Hanzeland Kerstmarkt”

Voor het eerst sinds de oplevering van het Lübeckplein is er dit jaar een kerstmarkt te bewonderen. Het Lübeckplein is omgetoverd tot een sfeervol kerstgebied. De kramen staan op het plein en rondom de vijvers. Er zijn een aantal plaatsen met zitjes gecreëerd waar de bezoekers zich kunnen opwarmen onder het genot van verschillende lekkernijen zoals ambachtelijk bereide snert, glühwein, koffie en uiteraard chocolademelk. Het geheel wordt verder aangekleed met uiteenlopende versiering op het plein, (live) muziek en uiteraard was de kerstman ook aanwezig.

De Hanzeland Kerstmarkt duurt Woensdag nog tot 20:00 en is er Donderdag 14 december van 14.00-20.00 uur.

Huizen ontruimd na aantreffen fles

Een gedeelte van de Schubertstraat is woensdag enige tijd afgezet. In de voortuin van een woning werd rond 10.45 uur een fles met daarin een onbekende vloeistof aangetroffen. Op de fles was een mechaniek aangebracht. Hierop werd de woning ontruimd. Ook bewoners van aangrenzende woningen werden verzocht hun woning te verlaten.

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst) kwam ter plaatse en heeft het voorwerp onderzocht. Het vermoeden bestaat dat de fles een brandbare vloeistof bevat. De fles werd door de EOD veiliggesteld voor nader onderzoek. De technische recherche van Politieregio IJsselland zal dit onderzoek uitvoeren. De fles moet in de nacht van dinsdag op woensdag in de tuin zijn geplaatst. De politie roept personen die iets verdachts hebben waargenomen dat met deze zaak te maken kan hebben op zich te melden op telefoonnummer 0900-8844.

Leerlingen Groene Welle organiseren kerstmarkt

Op maandag 18 en dinsdag 19 december organiseren derdejaars leerlingen van De Groene Welle in Zwolle een kerstmarkt. Beide dagen runnen de leerlingen van 15.00 tot 21.00 uur zelfstandig een kerstmarkt. Ouders van de leerlingen, vrienden en kennissen kunnen hier terecht voor kerstbomen en zelfgemaakte kerststukjes en het volgen van een workshop. Alle onderdelen van het werken in een winkel komen aan de orde. Van verkopen en adviseren tot inrichten, afrekenen en producten aanschaffen. Alle leerlingen uit het derde leerjaar werken mee; de bedrijfsleiding ligt in handen van de leerlingen uit de gemengde leerweg.

De kerstmarkt wordt gehouden in het schoolgebouw aan de Koggelaan in Zwolle. Middels een uitgestippelde route worden bezoekers langs verschillende onderdelen geleid. Bezoekers kunnen bij de tijdelijke kerstmarkt terecht voor de verkoop van kerststukjes en kerstbomen. Ook kunnen de bezoekers een tweetal workshops volgen die de leerlingen zelf geven: het maken van kerststukjes en paraffinefiguurtjes maken voor in de kerstboom Na en tijdens het winkelen kunnen bezoekers in de koffiehoek genieten van koffie/thee of fris én een eigengemaakte lekkernij uit de eigen keuken.

Lees verder »

Inbrekers op heterdaad betrapt

Een 43-jarige Zwollenaar is dinsdagavond aangehouden in een winkel aan de Van de Capellenstraat. De man was de winkel binnengedrongen door een ruit te forceren. Toen men, naar aanleiding van het inbraakalarm ter plaatse kwam om poolshoogte te nemen, werd de man nog in de winkel aangetroffen. Hij werd ingesloten op het bureau.

 

In een winkel aan het Maagjesbolwerk is dinsdagmiddag een 42-jarige winkeldief uit Zwolle aangehouden. De man probeerde een mp3 speler ter waarde van € 66,- weg te nemen zonder deze af te rekenen. De man werd ingesloten op het bureau.

College wil gezondheid van burgers beschermen

Zwolle gaat samen met gemeenten binnen de regio IJssel Vecht aan de slag met het opstellen van een beleidsnota op het gebied van openbare gezondheidszorg voor de periode 2007 – 2010. Het doelvan het nieuwe beleid is om de gezondheid van burgers in Zwolle zoveel mogelijk te waarborgen en te stimuleren, vooral via preventie. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 december de startnotitie vastgesteld. De uiteindelijke nota moet uiterlijk 1 juli 2007 klaar zijn.

De overheid, landelijk maar ook gemeentelijk, is verantwoordelijk voor de Openbare Gezondheidszorg (OGZ). De OGZ richt zich op ziektepreventie, bescherming en bevordering van de volksgezondheid. Het gemeentelijke gezondheidsbeleid is daar een onderdeel van. Het is belangrijk dat burgers gezond blijven en beschermd worden tegen verhoogde kans op ziekte. De burger zelf draagt primair de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en gedrag. De gemeente heeft vooral een preventieve taak, waarbij ze steeds meer een regierol vervult met betrekking tot het bevorderen van verschillende vormen van zorg en de afstemming daartussen.

Lees verder »

D66 heeft vraagtekens bij proces Bankenlocatie

D66 hoopt op een verstandig en weloverwogen B&W-besluit in reactie op het positief advies van de welstands- en monumentencommissie op 13 november 2006 over de monumentale status van het ABN-AMRO-gebouw en Tijlpanden aan de Melkmarkt. In de visie van D66 dient dit besluit te worden genomen ná het horen van alle belanghebben-den en op basis van objectieve feiten.

"De gang van zaken tot nu toe roept echter de vraag op of in Zwolle opnieuw niet het mandaat bij de politiek ligt, maar bij een projectontwikkelaar.  Dit nog afgezien van de vele juridische steken in verschillende kwesties, die B&W de afgelopen jaren heeft laten vallen", zegt fractievoorzitter Jan Zelle vandaag in een open brief. D66 vraagt zich af wat de politiek geleerd heeft van de sloop van het Gouverneurshuis in 1985. "Moet straks weer achteraf uit één of meer universitaire studies blijken, dat dit gemeentelijk beleid door een zwakke onderhandelingspositie van gemeentezijde op drijfzand is gebaseerd en onder vermeende tijdsdruk of stekker-eruit-stekker-erin-discussie tot stand is gekomen?" Als het aan D66 ligt in ieder geval niet. Zelle hoopt dat dit ook geldt voor de rest van de Zwolse Raad.

Swollwacht met burgers om de eettafel

Dindagavond was het Vorkje Prikken met Swollwacht in dienstencentrum De Terp. Op de activiteit kwamen ongeveer 20 belangstellenden af. Het werd een gezellige avond.

De lokale politieke partij had deze avond Zwollenaren uitgenodigd om aan te schuiven bij een Hollandse maaltijd, en in debat te gaan met de leden van Swollwacht. De partij wil door het organiseren van dergelijke avonden zicht houden op wat er in de maatschappij en onder de burgers leeft. De Swollwachtfractie is tevreden over de avond en vindt het voor herhaling vatbaar.

Foto's: Trudy Kistemaker

Ondernemers succesvol in Overijssel

Ondernemers in Overijssel hebben een goed jaar achter de rug. Volgens de Kamers van Koophandel voor de regio Zwolle en Oost-Nederland is de omzet meer gestegen dan gemiddeld in Nederland.

Bedrijven in Overijssel exporteren meer dan andere jaren en er zijn meer bedrijven die winst maken. Ook de wil bij bedrijven om nieuwe investeringen te doen is gestegen. Voor volgend jaar verwachten de Overijsselse bedrijven een verdere groei in omzet en export.

Bron: RTV Oost

Gemeente kan langdurigheidstoeslag ruimer toepassen

Iedereen met een inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm en geen uitzicht op een baan kan volgens de Wet werk en bijstand een zogeheten langdurigheidstoeslag krijgen. Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat gemeenten kunnen geven aan mensen die vijf jaar of langer van alleen een uitkering leven. Dit extra geld is bedoeld voor onder andere de vervanging of aanschaf van spullen die men van het bedrag van een uitkering nauwelijks kan betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe koelkast of televisie, als de oude het heeft begeven.

Per 1 september 2006 is de langdurigheidstoeslag per wet gewijzigd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Gemeenten hebben door de wetswijziging de mogelijkheid gekregen om de langdurigheidstoeslag ruimer toe te passen. Het college van B en W heeft de nieuwe mogelijkheden vastgelegd in een beleidsregel.

Lees verder »

Veiligheid en leefbaarheid speerpunten voor 2007

Veiligheid en leefbaarheid zijn de Zwolse prioriteiten voor 2007 op het gebied van Toezicht en Handhaving. Zichtbare resultaten bereiken door scherpe controles op de naleving van regels en samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen: dat zijn ambities voor het nieuwe jaar.

De gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving ziet toe op de naleving van regels op het gebied van bouwen, milieu, openbare ruimte en markten en havens. Daarmee vervullen de medewerkers een laatste, maar belangrijke schakel om Zwolle veilig en leefbaar te houden.

Lees verder »

Geen subsidie voor Stad als Theater

De stichting De Stad Als Theater ontvangt geen subsidie van de gemeente Zwolle voor het festival in 2007. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle uitgesproken na een zorgvuldige afweging. Negatieve adviezen van de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten en uitvoerige gesprekken met het bestuur van De Stad Als Theater gingen aan het besluit vooraf.

Veel publiek tijdens het eindconcert in 2006

De plannen van De Stad Als Theater voor 2007 sluiten niet aan bij de ambities van de gemeente voor een breed en gevarieerd aanbod aan evenementen in de stad. De beoogde kwaliteit en culturele verdieping van een grootschalig, cultureel festival blijkt niet uit de plannen die het stichtingsbestuur heeft voorgelegd. De onafhankelijke adviescommissie heeft een negatief oordeel geveld over de 2006-editie van het festival en over de plannen voor 2007.

Lees verder »

Drie Zwolse scholen genomineerd voor Onderwijsprijs

Voor de Onderwijsprijs Overijssel zijn zes scholen genomineerd. Voor de prijs wordt gekeken naar ideeën van scholen om de dagelijks situatie op school te verbeteren.

In de categorie primair onderwijs zijn de Openbare Prinseschool in Enschede, de Daltonschool Sint Jozef in Slagharen en het Landelijk Onderwijs aan varende kleuters in Zwolle genomineerd. In het voortgezet onderwijs zijn het Agnietencollege locatie Meander en de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle en het Etty Hillesum Lyceum in Deventer kanshebbers voor de prijs. Gedeputeerde Abbenhues reikt op donderdag 14 december tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Ecodrome in Zwolle de prijzen uit aan de winnaars uit de beide categorieën.

Bron:  RTV Oost