Botteghin langer bij FC Zwolle

Eric Botteghin speelt ook komend seizoen voor FC Zwolle. De eerstedivisionist huurt de speler ook komend seizoen van Internacional Porto, zo meldt Voetbal International.

De 19-jarige Braziliaan kwam in januari op stage in Zwolle. Hij verdiende samen met landgenoot André Ossemer een contract tot het einde van het seizoen. Botteghin ontwikkelde zich het afgelopen half jaar tot een vaste waarde centraal achterin bij Zwolle. Ook wist de lange verdediger al drie keer het net te vinden.

Werkelaar aanwinst in de regio Zwolle

Voor sommige mensen is de reguliere arbeidsmarkt een stap te ver. Anderen hebben een tussenstap nodig. Wezo Groep bv, PaRT (RIBW Zwolle en APZ de Zwolse Poort), gemeente Zwolle, onderwijsinstellingen de Twijn en de Ambelt, MEE IJsseloevers en Frion ontwikkelden voor deze mensen een nieuw werkgelegenheidsinitiatief: Werkelaar.

Hoewel ‘Werkelaar’ al wel operationeel was, is in deze maand de eerste cliënt van Frion in het bedrijfspand aan de Curieweg te Zwolle aan de slag kan. Bij ‘Werkelaar’ kunnen allerlei werkzaamheden uitgevoerd worden. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: grafische werkzaamheden, magazijn en logistiek, klussen en reparaties of administratie en receptie. Naast gewoon werken kan er ook stage worden gelopen.Tijdens de stage kunnen specifieke trainingen worden genomen zoals sollicitatietraining, sociale vaardigheden of wennen aan het arbeidsproces.’ Werkelaar’ biedt ook bemiddeling bij het vinden van een reguliere baan wanneer dat aan de orde is.

Lees verder »

Opening Jongerenpunt De Lure

In Zwolle is woensdagmiddag in het Ecodrome een speciaal jongerenloket geopend tegen voortijdig schooluitval en jeugdwerkloosheid.

De vele toespraken werden opgeleukt door een cabaret gezelschap. In het jongerenloket werken verschillende onderwijs- en uitkeringsinstanties samen zoals CWI, UWV, de gemeente en de middelbare beroepsopleidingen Deltion en Landstede. Het is de bedoeling om schooluitvallers toch aan een diploma te helpen, zodat ze een kans maken op de arbeidsmarkt. Het Jongerenpunt De Lure is gevestigd aan de Hanzelaan.

Lees verder »

Corporaties en gemeente bouwen samen aan Zwolle

SWZ, Openbaar Belang, deltaWonen en de gemeente Zwolle bouwen samen verder aan Zwolle. De prestatieafspraken van 2006 zijn opnieuw bekrachtigd en geactualiseerd. Het overzicht over de stand van zaken 2006 over de prestatieafspraken laat een positief beeld zien. 90% van de afgesproken acties is in 2006 gehaald of gedeeltelijk gehaald.

Naast de bestaande afspraken is voor 2007 afgesproken dat de corporaties gemiddeld jaarlijks 50 nieuwbouw koopwoningen voor starters opleveren waarvoor de koperslasten overeenkomen met een maximale verkoopprijs van € 120.000 (prijspeil 2006), waarbij het aan de individuele corporatie is onder welke regeling dit gebeurt (kortingsvarianten). Wel passen alle corporaties dezelfde leeftijd en inkomensgrenzen toe, die in overleg met de gemeente in het voorjaar van 2007 worden vastgesteld. Nieuw is dat voor 2007 samen met de zorginstellingen de vraag voor seniorenwoningen opnieuw bepaald wordt (aantallen, type en locatie). Ook wordt er samen met de instellingen onderzocht hoe het staat met de vraag naar begeleid wonen.

Lees verder »

Leerlingen TAK-college voeren Romeo en Julia op

Dinsdagavond en ook deze woensdagavond vond in het Thomas a Kempis College een unieke uitvoering plaats van Shakespeares liefdesverhaal Romeo en Julia.

Circa 60 mensen hebben genoten van deze fraaie uitvoering, die in een modern jasje gestoken is. De uitvoering vindt plaats in en rondom de school. We zijn getuige van een schoolfeest – van de Caps – en maken kennis met de personages; de Caps en de Monts.

Twee schoolbendes, met een enorme haat ten opzichte van elkaar. Een feest waar de Monts niet welkom zijn, maar waar Julia haar Romeo ontmoet.

 

Op donkere en verlaten plekken, ver onder het toeziend oog van schoolpersoneel en schoonmakers vandaan, ontwikkelt zich een tragisch verhaal.

 
Foto’s: Evert Veldhuis

Lees verder »

Gemeenteraad Zwolle brengt jaarverslag 2006 uit

De Zwolse gemeenteraad heeft een jaarverslag over 2006 uitgebracht. Het is voor het eerst dat de gemeenteraad een jaarverslag maakt. Het jaarverslag is te vinden in het Informatiecentrum op de begane grond van het stadhuis.

In het jaarverslag wordt teruggeblikt op het jaar 2006. Er wordt een beknopt feitenoverzicht gegeven, maar er is ook ruimte voor enkele interviews waarin bijzondere gebeurtenissen besproken worden met raadsleden en betrokken Zwollenaren. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de verkiezingen, de ontmoetingsdag en de hoorzitting rond het structuurplan. Enkele van de geïnterviewden zijn raadslid Nelleke Vedelaar, Corien Bruins Slot (actiegroep Handen af van Dijklanden) en journalist Serge Westerdiep. Met het jaarverslag gaat de raad in vogelvlucht door 2006. Op deze manier wordt getoond wat de raad het afgelopen jaar heeft gedaan. Dit past bij de ambitie van de gemeenteraad om meer naar buiten te treden.

Leerstraf bromfietsers beter dan boete

Wanneer een bromfietser een ernstige verkeersovertreding begaat is het beter hem een leerstraf te geven dan een boete. Een leerstraf heeft namelijk een positiever effect op het verkeersgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO). Het ROVO pleit er dan ook voor om bromfietsers die een verkeersovertreding begaan voortaan op cursus te sturen in plaats van een boete te geven.

Het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen is de afgelopen twee jaar uitgevoerd in de gemeenten Enschede, Almelo en Wierden. Daar kregen jongeren die met hun brommer ernstig de fout in gingen de keuze voorgelegd: of op cursus, of een flinke boete. De jongeren die op cursus gingen kregen een intensief programma voorgelegd. Door middel van praktijklessen en groepsdiscussies kwamen onderwerpen aan de orde als het inschatten van verkeersrisico’s en de consequenties van het eigen verkeersgedrag en dat van anderen. Aan het eind van de cursus bepaalt justitie aan de hand van inzet, aanwezigheid en gedrag of daarmee de zaak is afgedaan of dat alsnog een boete volgt.

Lees verder »

Stadion update FC Zwolle

Zoals u inmiddels van ons gewend bent informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen omtrent de sloop en nieuwbouw van het FC Zwolle stadion, met foto’s en informatie.

De verwijdering van de asbesthoudende golfplaten verloopt voorspoedig, van de Berkumtribune is inmiddels al een groot gedeelte verwijdert. Probleem echter bij de sloper zijn de lichtmasten, door de jaren heen zijn de tekeningen zoek geraakt waardoor men niet precies weet hoe de constructieve opbouw van de masten is. De Scheffergroep denkt spoedig met een oplossing te komen.


Een kijkje in de lichtmast

Ook is vandaag bekend geworden dat wanneer FC Zwolle vrijdagavond een plek bij de Play-offs weet te halen, er uitgeweken zal moeten worden naar het stadion van BVO. Emmen.

De huidige tribune Noord zal nog even overeind blijven staan, in verband met de niet te halen capaciteit voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zal Noord als tijdelijke nood-(staan) tribune gaan frungeren.

Opening eiland Wildland voor kinderen in Zwolle Zuid

Doen alsof je Robinson Crusoe bent of één van De Vijf op Kirrin-eiland. Dat kan allemaal in Zwolle-Zuid. Woensdag droeg wethouder groen Peter Pot het eerste avontureneiland van Zwolle over aan de leerlingen van de Octopusschool. De leerlingen vervingen de Zwolse vlag die er nog wapperdedoor hun eigen vlag. De kinderen maakten deze dag ook de naam van het eiland bekend: Wildland. Na afloop kregen alle kinderen een ansichtkaart mee met een afbeelding van het eiland om vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen om daar te komen spelen.

De leerlingen hebben zelf meegedacht hoe het eiland eruit moet komen te zien. Hun ideeën zijn verwerkt in het plan. Er zijn twee ‘echte’ speeltoestellen geplaatst: een vlot (als een soort veerpont vanuit de wijk) en een uitkijktoren. De rest is, of wordt gemaakt van natuurlijke middelen, zoals een spannend hol pad overgroeid met wilgentenen, een doolhof van wilgenpalen, een boomstam over een waterplas en wigwams gemaakt van wilgentenen.


Wethouder Pot had er vandaag zijn Cruijff-shirt voor aangetrokken…

Lees verder »

Metamorfose park de Wezenlanden krijgt gestalte

Door de nieuwe trap bij park de Wezenlanden bij het provinciehuis in gebruik te nemen is weer een forse stap gezet voor de ontsluiting van het park. Het Wezenlandenpark is een van de grootste groene longen van de stad en ondergaat momenteel een grondige metamorfose. Wethouder Peter Pot en gedeputeerde Gert Ranter hebben woensdag 25 april de nieuwe trap in het park geopend.

De nieuwe trap is gelegen direct achter de doorloop bij de ingang van het Provinciehuis. De opzet van de vorige trap was wat onduidelijk. De nieuwe trap geeft de bezoeker direct toegang tot het park. In 2005 is het definitieve plan vastgesteld om het Park de Wezenland opnieuw in te richten. De herinrichting wordt uitgevoerd in delen waarbij aan vier projecten prioriteit wordt gegeven: het ontwikkelen van een horecapaviljoen, het verbeteren van het manifestatieveld, het aanleggen van een wandelpad op de dijken en een directe verbinding tussen de dierenweide en het park.

Lees verder »

Zwolse horeca in 2015 nog aantrekkelijker

In 2015 is Zwolle een bovenregionaal topcentrum op het gebied van horeca met landelijke aantrekkingskracht. Dat is het streven van de gemeente Zwolle, de politie en de Koninklijke Horeca Nederland. Daartoe doen ze een aantal aanbevelingen die in het integrale horecabeleidsplan staat. Het plan is vastgesteld door het college en is nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

De aanbevelingen gaan over de regelgeving, de openbare ruimte, informatie en het ruimtelijk economisch kader. Eén van de aanbevelingen is om kleinschalige Bed en Breakfast en andere nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken door het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht aan te passen. Een andere aanbeveling is om het aantal plaszuilen in het uitgaansgebied te evalueren en wellicht uit te breiden. Ook zou het aantal taxistandplaatsen moeten worden uitgebreid. Verder moet de gemeente bekijken of het nodig en nuttig is om ‘s nachts één of meer bewaakte fietsenstallingen open te hebben. Daarnaast zou het e-loket zo ingericht moeten worden dat het voor horecaondernemers duidelijk is wat zij moeten doen om een horecaonderneming in Zwolle te vestigen.

Lees verder »