Klachten over verspreiding De Peperbus

De VVD in Zwolle vindt dat de informatievoorziening door gemeente aan de Zwolse bevolking een punt van actuele maar ook blijvende aandacht is. Eén van de middelen die de gemeente hiervoor al enige jaren inzet is de gemeente katern en de raadswijzer in de weekkrant De Peperbus. Voor veel Zwollenaren vormen de artikelen in De Peperbus over wat er gebeurd in de stad, mededelingen ten aanzien van wijkplatforms, agenda van de Raad maar ook publicatie van aanvragen, besluiten en beschikkingen als parkeer- en bouwvergunningen de aangewezen weg voor het vinden van informatie hierover.

Door gratis verspreiding van De Peperbus, huis een huis, draagt de gemeente Zwolle bij aan de gemeentelijke informatievoorziening die de gemeente Zwolle zich als aandachtspunt naar de inwoners van Zwolle stelt. De VVD Zwolle hoort vanuit de Zwolse bevolking echter steeds vaker dat De Peperbus, niet of wisselvallig wordt bezorgd waardoor Zwolse inwoners als belanghebbende (kunnen) worden geschaad. Ook is niet duidelijk waar gemeld kan worden dat De Peperbus niet is ontvangen. De VVD stelt hierover vragen aan het college.

Lees verder »

Waterschap start controles zwemwater in Zwolle

Het Waterschap Groot Salland voerde op maandag 14 mei voor de eerste keer weer controle uit op zwemwateren. Hierbij werd onderzocht of de kwaliteit van het water voldoet aan de normen van het Besluit hygiëne en veiligheid, badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ) en aan de normen van de Europese zwemwaterrichtlijn.

De zwemplaatsen waarvan de waterkwaliteit werd gecontroleerd zijn door de provincie aangewezen als officiële open zwemwateren. Daarom worden deze locaties regelmatig door het waterschap onderzocht. De waterkwaliteit moet voldoen aan wettelijke normen. Zo wordt er onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt en wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden.

Lees verder »

Geen bekeuringen verkeerscontrole Wipstrikkerallee

Een verkeerscontrole op de Wipstrikkerallee op maandagmiddag 14 mei leverde een mooi resultaat op.

Alle gecontroleerde bestuurders en voertuigen voldeden aan de wettelijke eisen. Er werden verschillende personenauto’s, aanhangers, taxi’s en een vrachtauto staande gehouden. Gecontroleerd werd op onder andere rijbewijs en (APK)keuringsbewijs.

Diefstal van gereedschappen uit appartementen

Maandagmorgen 14 mei is aangifte gedaan van diefstal van een grote hoeveelheid gereedschappen. Deze zijn ontvreemd uit in aanbouw zijnde appartementen aan de Van Karnebeekstraat.

Vermoedelijk is de inbraak gepleegd tussen vrijdagmiddag 11 en maandagochtend 14 mei. De dader(s) kwamen waarschijnlijk binnen via de tuindeuren aan de zijde van de Enkstraat. Binnen werden drie deuren opengebroken en geforceerd. Weggenomen werden twee accu boormachines en twee laders, een decoupeerzaag, twee handschaven en een gipsschaaf en diverse andere kleine gereedschappen.

Zwolle Zuid spaart waterbronnen voor Ghana

Het Winkelcentrum Zwolle Zuid heeft de afgelopen maand in het teken van de ‘Puttenspaaractie voor Ghana’ gestaan. De partijen, betrokken bij de herontwikkeling van het winkelcentrum, hebben tien duurzame waterbronnen in Ghana aangeboden. De inwoners van Zwolle Zuid hebben twee extra bronnen bij elkaar gespaard.

Op woensdag 28 maart jl. heeft de feestelijke start plaatsgevonden van de herontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum Zwolle Zuid. Dit is een project van Provast. Om het milieu te sparen wordt het nieuwe winkelcentrum voorzien van een duurzaam energiesysteem waarbij koude en warmte in de grond worden opgeslagen. (warmte/ koude opslag ‘WKO’). De officiële handeling voor de start bouw bestond uit het slaan van de eerste WKO bron en stond in het teken van water en duurzaamheid. De officiële handeling door wethouder Martin Knol was tevens het startsein voor de ‘Puttenspaaractie voor Ghana’. Deze is samen met de winkeliers georganiseerd zodat ook de inwoners van Zwolle Zuid mee konden sparen voor extra bronnen.

Lees verder »

Dertien airbags uit auto’s gestolen

Bij een diefstal uit een bedrijf aan het Molenland zijn diverse auto’s opengebroken, waarna de airbags uit de voertuigen zijn gehaald.

Maandagmorgen 14 mei is hiervan aangifte gedaan. In totaal werden dertien airbags ontvreemd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Open Huis nieuwe Zonnehuis

In mei 2005 werd de eerste paal geslagen, in maart 2006 werd het hoogste punt in de bouw bereikt en nu, bijna 2 jaar later, is het nieuwe Zonnehuis aan de Nijenhuislaan 175 klaar om bewoond te worden. Om belangstellenden de mogelijkheid te geven het nieuwe Zonnehuis te bezichtigen, houdt het zorg- en servicecentrum op zaterdag 19 mei tussen 10.00 – 16.00 uur Open huis.

De inrichting en aankleding zijn dan al helemaal gereed, maar de verhuizing van de bewoners vindt de week erop plaats. Een mooie kans om het nieuwe Zonnehuis te bekijken, vlak voordat het bewoond gaat worden! De nieuwbouw is van veel faciliteiten voorzien zoals een ontmoetingsplein, winkeltjes, kerk, grand café, restaurant en internetcafé. Er is een open verbinding met de wijk en de maatschappij, waarin ruimte is voor ontmoeting, comfort, huiselijkheid en gezelligheid. Ook buurtbewoners kunnen gebruik maken van de diensten van het zorg- en servicecentrum.

Lees verder »

Bankenlocatie niet op monumentenlijst

De historisch waarde van de ABN- en Tijlpanden aan de Melkmarkt weegt niet op tegen het economische belang van sloop. Dat vindt een meerderheid van de Zwolse raad, die beide panden niet op de monumentenlijst wil zetten.

Het verzoek om het bankgebouw en het voormalige onderkomen van uitgever Tijl tot monument te bestemmen komt van vijf verschillende instellingen, die beide gebouwen graag wil behouden. De grootste Zwolse raadsfracties vinden het belangrijker dat er ruimte komt voor onder meer een nieuwe winkelpassage in het centrum. Daarvoor moeten de middeleeuwse panden plaats maken. Stichting Bankgebouw van Straaten overweegt de kwestie bij de rechter aan te kaarten.

Bron: RTV Oost

Gemeente Zwolle gaat de dienstverlening verbeteren

De komende jaren gaat de gemeente Zwolle haar dienstverlening verbeteren. Het is de bedoeling om te bekijken hoe producten en diensten eenvoudiger, makkelijker en dus toegankelijker kunnen worden gemaakt. Om dit onder de aandacht te brengen start 15 mei 2007 de campagne Dienstverlening. Eén van de boodschappen in de campagne is: ‘Dienstverlening is…even een afspraak maken zodat je niet hoeft te wachten’.

Voor de campagne worden abriposters ingezet. Ook is er een speciale campagnesite, te raadplegen via deze site. Op de site staat niet alleen informatie over de campagne, maar ook over de inspanningen die de gemeente doet op het gebied van dienstverlening. Ook door flyers en folders en via de media en de Wijzer wordt de campagne onder de aandacht gebracht.

Update sloop- en nieuwbouw FC Zwolle stadion

‘De lichtmasten van FC Zwolle voelen er nog bijzonder weinig voor om definitief hun lichten te doven bij het Oosterenk stadion. Geholpen door de weersomstandigheden mogen ze nog even blijven staan.’  Na een eerste poging afgelopen donderdag 10 Mei ging het ook vandaag wederom niet door, boosdoener is een te harde wind, waardoor het te risicovol is om de lichtmasten te demonteren.


De donkere wolken boven de lichtmasten beloofden vanmorgen niet veel goeds

‘De heilige grasmat’ is er sinds vandaag niet meer, een tracktor met een ploeg maakte binnen korte tijd korte metten met de grasmat. De oude grasmat gaat plaats maken voor ultra modern kunstgras, deze kunstmat zal er al over 6 weken liggen.

 

Omdat blijkt dat veel supporters vragen hebben met betrekking tot het nieuwe stadion, organiseert FC Zwolle op vrijdag 25 mei om 19:30 in het supporterhome van FC Zwolle een informatieavond over het nieuwe stadion. Tijdens deze avond zal Edgar van Perlo, manager publieks en facilitaire zaken van FC Zwolle, een presentatie geven.

Plan voor Tramlijn Zwolle-Kampen

De provincie Overijssel juicht de plannen van ProRail voor een tramlijn tussen Zwolle en Kampen toe. De tram als alternatief voor de trein past in het beleid van de provincie om lightrail voertuigen in te zetten voor het openbaar vervoer. De spoorlijn tussen Zwolle en Kampen moet in 2009 opnieuw worden aanbesteed.

Dat is volgens gedeputeerde Klaasen een ideaal moment om de spoorlijn te vervangen door eventueel een tramlijn. De gedeputeerde ziet bovendien goede mogelijkheden om de Zwolse en Kamper bedrijventerreinen evenals de nieuwe woonwijk Stadshagen aan te sluiten op de toekomstige tramlijn.

Bron: RTV Oost

Inloopwijkbijeenkomst Dieze-Centrum en Bagijneweide

De gemeente organiseert op 16 mei 2007 van 19.30 uur tot 21.00 uur voor het eerst een inloopwijkplatform voor Dieze-Centrum en de Bagijneweide. De gemeente heeft vorig jaar een wijkanalyse opgesteld en uit de resultaten kwam naar voren dat bewoners van de Bagijneweide en Dieze-Centrum behoefte hebben aan een eigen wijkplatform.

Wijkwethouder Emmy Witbraad opent het inloopwijkplatform om 19.30 uur. Vanaf 19.45 uur is er ruimte om met de gemeente en haar partners in de wijk zoals de Politie, Travers, Maatschappelijke werk ‘De Kern’ en de woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang in gesprek te gaan.