Zwolse horeca in 2015 nog aantrekkelijker

In 2015 is Zwolle een bovenregionaal topcentrum op het gebied van horeca met landelijke aantrekkingskracht. Dat is het streven van de gemeente Zwolle, de politie en de Koninklijke Horeca Nederland. Daartoe doen ze een aantal aanbevelingen die in het integrale horecabeleidsplan staat. Het plan is vastgesteld door het college en is nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

De aanbevelingen gaan over de regelgeving, de openbare ruimte, informatie en het ruimtelijk economisch kader. Eén van de aanbevelingen is om kleinschalige Bed en Breakfast en andere nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken door het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht aan te passen. Een andere aanbeveling is om het aantal plaszuilen in het uitgaansgebied te evalueren en wellicht uit te breiden. Ook zou het aantal taxistandplaatsen moeten worden uitgebreid. Verder moet de gemeente bekijken of het nodig en nuttig is om ‘s nachts één of meer bewaakte fietsenstallingen open te hebben. Daarnaast zou het e-loket zo ingericht moeten worden dat het voor horecaondernemers duidelijk is wat zij moeten doen om een horecaonderneming in Zwolle te vestigen.

Lees verder »

Thomas a Kempis College staat ‘Te Koop’

Dinsdag stond voor Ã©Ã©n dag het Thomas a Kempis College aan de Schuurmanstraat te koop en was er een grote tennisbaan gemaakt in de aula van de school. De leerlingenacties vormen een onderdeel van de jaarlijkse examenstunts.“Alleen vandaag (24 April) te koop, een vrijstaand schoolgebouw aan de Schuurmanstraat in Zwolle, op 2 minuten loopafstand van de binnenstad. 2000 m², ruime voortuin, grote fietsenstalling, 40 wc’s (pas gerenoveerd), kelder.In de aula was een tenniscourt gemaakt waar veel leraren spontaan op gingen tennissen.

Eenmalige subsidie voor Stichting Theater Gnaffel

Stichting Theater Gnaffel ontvangt van de gemeente Zwolle eenmalig een subsidie van € 6.000 voor productie De Worstelaar. De voorstelling wordt 24 mei 2007 drie maal in de Spiegel opgevoerd. Inwoners van Zwolle krijgen de gelegenheid de voorstelling gratis te bekijken.


Archief Weblog Zwolle

De eervolle jeugdtheaterprijs, de Zilveren Krekel, van de vereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecties (de VSCD) is dit jaar voor de voorstelling ‘De Worstelaar’ van het Zwolse jeugdtheatergezelschap Theater Gnaffel. Jaarlijks selecteert een deskundige jury uit meer dan 200 voorstellingen de meest indrukwekkende jeugdtheaterproducties van Nederland en Vlaanderen. De theatergroep wil deze prijs delen met alle Zwollenaren en voert daarom deze voorstelling gratis op.  

Gemeente voorbereid op eventuele ramp A28

Op de A28 worden regelmatig gevaarlijke stoffen vervoerd. Bij een eventueel ongeluk met een voertuig kan er een gevaarlijke situatie ontstaan voor mensen en goederen op en buiten de A28. Om voorbereid te zijn op incidenten op de A28 is een rampbestrijdingsplan opgesteld. Het plan beschrijft de wijze waarop de gezamenlijke hulpverleningsdiensten dergelijke incidenten bestrijden In het plan worden drie verschillende scenario´s beschreven. De inzet van de hulpverlening is hiervan afhankelijk. Het rampbestrijdingsplan is gebaseerd op de bestaande situatie op de A28 tussen de afslag Zwolle-Zuid en afslag Zwolle-Noord.

De aanleiding voor het opstellen van dit plan (in aanvulling op de bestaande risicoanalyse) is de bouw van bedrijfsgebouwen aan de Burgemeester Roelenweg (de nieuwbouwlocatie Achmea). Het rampbestrijdingsplan ligt voor inwoners ter inzage op de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid van de gemeente Zwolle. Desgewenst kan op het plan een toelichting worden gegeven

Gemeente houdt jongeren Berkum van de straat

 De gemeente en Travers stellen voor dit jaar geld en middelen beschikbaar om contact te leggen met jongeren in Berkum. Een jongerenwerker gaat een jeugdsoos opzetten. Voorts komen er werkgroepen om activiteiten voor jongeren te ondersteunen. Daarnaast wordt er contact gelegd met buurtbewoners en wordt in kaart gebracht waar jongeren in deze wijk behoefte aan hebben. De wijkvereniging werkt ook mee aan dit initiatief.

Eind vorig jaar bleek dat jongeren in Berkum al een poosje de oorzaak waren van ernstige overlast. Dat uitte zich onder andere in verbaal- en non verbaal geweld en vernielingen en alcoholgebruik. De jongeren die buiten op straat hangen zijn tussen de 16 en 22 jaar oud. Daarnaast is sprake van subgroepen die opkijken naar de oudere jeugd. In samenwerking met politie en wijkvereniging heeft de gemeente een goed gesprek gevoerd met de jongeren en hun ouders. Uit het gesprek bleek de behoefte aan een eigen ontmoetingsplek voor activiteiten. Omdat er geen welzijnswerk in Berkum is, is een jongerenwerker van Travers tijdelijk ingesprongen om een oplossing te vinden. Dit jaar wordt bekeken of de inzet van ambulant jongerenwerk voor 2008 al dan niet structureel kan worden gemaakt.

Meer kansen voor jong gehandicapten op werk

Door jonge mensen met een arbeidshandicap een soort vooropleiding aan te bieden, hoeven zij niet meer jarenlang ‘thuis te zitten’. Daarom stelt de gemeente Zwolle geld beschikbaar voor de re-integratie van Zwolse inwoners met een Wajong-uitkering (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong gehandicapten). Er is een lange wachtlijst voor mensen die willen werken bij de Wezo. De gemeente Zwolle vindt het erg belangrijk dat ook mensen met een Wajong-uitkering zich kunnen ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Op dit moment wachten 126 inwoners van Zwolle op een passende werkplek bij de Wezo. Hiervan hebben 34 jongeren een uitkering vanwege een arbeidshandicap. Zij moeten ongeveer drie jaar wachten voor zij bij de Wezo aan de slag kunnen.

Door het aanbieden van voortrajecten, kunnen de Wajongers alvast werken aan hun re-integratie. Zij kunnen binnen de Wezo via speciaal voor hen opgezette werksituaties werken aan hun competenties en talenten. Na het voortraject kunnen de Wajongers doorstromen naar een baan bij de Wezo. Niet alleen voor Wajongers is het mogelijk om een voortraject bij de Wezo te volgen. Eind 2005 zijn al veertig mensen met een bijstandsuitkering met een dergelijk programma begonnen. Hiervan zijn negen personen doorgestroomd naar een baan bij de Wezo.

Squash Zwolle trekt teams terug

Squash Zwolle haalt per direct alle teams uit de competitie. Aanleiding is een conflict van de club met de Squash Bond Nederland (SBN). Zwolle voelt zich benadeeld door een reeks uitspraken van de tuchtcommissie.

Zowel het mannen- als vrouwenteam van Zwolle, beide spelend in de eredivisie, is dinsdag niet afgereisd voor het duel in en met Almere. Ook zullen de teams de laatste speelronde niet in actie komen en is het lidmaatschap voor volgend seizoen opgezegd. Zwolle is de succesvolste club van de laatste jaren. Vanaf 2000 werden liefst vier landstitels gewonnen en twee keer de beker veroverd.

Gemeente Zwolle stimuleert geveltuinen

Soms kunnen straten heel saai zijn. Bijvoorbeeld in straten zonder voortuinen waar weinig bloemen, bomen en planten te zien zijn. Samen met de inwoners van Zwolle wil de gemeente de Zwolse dit soort straten opvrolijken door ze groener te maken.

Bewoners kunnen met advies van de gemeente hun eigen geveltuin gaan aanleggen. Want door wat planten of bloemen te zetten langs een gevel of schutting wordt een straat direct groener, kleurrijker en gezelliger. De gemeente heeft een speciale folder uitgegeven, waarin precies staat hoe iemand een geveltuin kan maken. De folder is te krijgen bij het informatiecentrum van de gemeente. De actie geveltuinen is onderdeel van de bredere actie die gestart is om Zwolle als groenste stad te promoten. Immers, in 2005 werd Zwolle groenste stad van Nederland en in 2006 de groenste van Europa.

Lees verder »

Infoavond over veranderingen in financiering van zorg

PhiladelphiaSupport, een onafhankelijke vereniging van ouders van kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, organiseert in samenwerking met MEE IJsseloevers en de RFvO IJssel-Vecht op donderdag 10 mei 2007 in Zwolle een informatieavond over veranderingen in de financiering van zorg. Het accent zal liggen op zorgzwaartebekostiging. Vooral mensen die in een AWBZ instelling wonen met een indicatie verblijf gaat er veel veranderen. Met ingang van 1 januari 2008 wordt daar nl. de zogenaamde zorgzwaartebekostiging van kracht. In de instellingen is men nu al druk bezig met de voorbereidingen. Mensen in instellingen hebben daar nu al mee te maken.

De werkwijze van zorgaanbieders en verzekeraars zal gaan veranderen. Het is de bedoeling dat met het nieuwe financieringssysteem iedereen straks precies die zorg krijgt die nodig is. Niet meer en niet minder. Bovendien wordt de positie van de cliënt die in een AWBZ instelling woont sterker. In het nieuwe systeem is zijn zorgvraag het uitgangspunt. De zorgovereenkomst en het zorgplan gaan een belangrijke rol spelen. De cliënt of zijn belangenbehartiger kan zelf gaan onderhandelen. Tijdens de thema-avond gaat het om de centrale vraag: ‘Hoe krijg ik de zorg die bij mijn zoon/dochter broer/zus past?’

Lees verder »

Fraterhuis sluit de poort !

Op dinsdagavond 1 mei a.s. is het dan zover, Filmtheater Fraterhuis sluit de poort. Het karakteristieke poortje aan de Praubstraat gaat definitief op slot voor de filmliefhebbers van Zwolle en vanaf donderdag 3 mei zullen de bezoekers van het Fraterhuis via de gezamenlijke ingang van theater Odeon en Filmtheater Fraterhuis aan de Blijmarkt binnenkomen. Het poortje is sinds 1995 in gebruik geweest door Filmtheater Fraterhuis.

Filmtheater Fraterhuis legt de rode loper uit voor de allerlaatste bezoekers die via het poortje en de karakteristieke buiten kassa (uniek in Nederland) de filmzaal opzoeken. Voor de laatste klant aan dit bijzondere kassaluikje zijn er bloemen en meer. Ook de overige bezoekers worden niet vergeten. Zij ontvangen na afloop een vrijkaart voor de nieuwe Novonfilmzaal en kunnen tevens alvast een kijkje in die zaal nemen. De medewerkers en vrijwilligers zullen tijdens deze laatste voorstelling de entree “afbreken” en “ontmantelen”. Zakdoeken worden klaargelegd…wellicht ook voor bezoekers…

Lees verder »

Finale Cover Your Ears in Hedon

Studentertainment en Hedon organiseren donderdagavond 26 april 2007 samen Cover Your Ears, een wedstrijd waarbij bands in de huid kruipen van hun muzikale helden. Tijdens de voorrondes in het Vliegende Paard besliste het publiek welke acts naar de finale doorgingen en dat zijn niet de minste geworden.

Zo doet Nou En (bekend van Gothic Meisje) Green Day, doen bandleden van o.a. 16 Down en The Junes The Beatles herleven en imiteert Blend (oud-finalist Grote Prijs) Muse tot in de perfectie. En dan hebben we het nog niet gehad over Ratcom, die met zeer veel energie het repertoire van Rage Against The Machine de zaal inslingeren en de jonge, talentvolle Anouk-tribute: Amouk. Ook in de finale is het publiek weer de jury! Als laatste aan de line-up toegevoegd is Snow Patrol die in de laatste voorronde nipt Saybia versloegen. De bands kunnen in de finale 750,- cash verdienen en een plek op Bevrijdingsfestival Overijssel kunnen verdienen.

Lees verder »